MONTÁZS magazin MONTÁZS magazin
Regisztráció

2017. December 18. Hétfő  Auguszta

-2°C / 3°C

EUR: --- Ft

GBP: --- Ft

Küldjön képet!
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Hirdetés

Felelősen gondolkodó felnőttek nevelése a cél

Bogdándi Ferenc

2017.02.07. 05:56

Kemény fába vágta fejszéjét a Pallasz Athéné Egyetem, ugyanis a gazdálkodási -és menedzsment szak elindítása mellett, egy olyan projektet is életre hívott, melyet az országban sehol másutt nem végeznek. Az első hallásra kissé bonyolultnak hangzó szakspecifikus kompetenciamérésről van szó, melyről dr. Karcsics Éva főiskolai tanárt, a projekt felelősét kérdeztem. 

dr. Karcsics Éva főiskolai tanár

A szakspecifikus kompetenciamérés mellett egy teljesen más, a mai korhoz igazodó, tán az eddigi oktatási szemlélettől kicsit eltérő módon próbálnak tanítani. Miben más ez a szemlélet? Kezdjük ezzel.
Egy újonnan induló, felfutó szakként e tekintetben is lehet más alapokról kezdeni, ez ebből a szempontból is szerencsés helyzet. Alkalmazkodunk a felsőoktatás megváltozott körülményeihez, az új generációkhoz, a technikákhoz melyet alkalmaznak. Ma már nem lehet egy tanárnak úgy kiállni, hogy kilencven percet folyamatosan beszéljen, közben elvárni azt, hogy csak rá szegeződjön minden tekintet. Ez már nem megy. Ezt be kell látni.  Már most eredménynek tartjuk, hogy a hallgatók szabadon tudnak és mernek beszélni – a személyiségüktől függetlenül -, és ez azért is van, mert tényleg máshogy próbáljuk őket tanítani.

A mi óráink nagyon interaktívak.

Nagyon sokszor nincs is idejük „elkalandozni”, az órától függetlenül laptopot, telefont nézni, mert bevonjuk őket a munkába, együtt élnek az előadás anyagával. Az a hagyományos felosztás, mely előadás és szemináriumi kereteket ad, idejétmúlt. Véleményem az, hogy minden órának majdhogynem szemináriumnak kellene lenni. Minden órát úgy kellene tartani, hogy azokat az eszközöket, amit használnak – okostelefon, laptop, stb. – nem tiltani, hanem az adott pillanatban bevonni és használni az órai munkában. Az előadásnak is természetesen van létjogosultsága, de a maga helyén.

Ezek mind-mind szemléletbeli különbségek.

Nekünk most az a történelmi előnyünk, hogy új szakként mindent a mostani tudásunknak megfelelően indíthatunk el már a kezdet kezdetén. Ez nagyon sokat jelent.Eredményesség tekintetében már most vannak pozitív visszajelzések. Az elmúlt egy félév alatt voltak vendégelőadók, akik meglepődve tapasztalták és jelezték vissza nekünk, hogy az előadás alatt a hallgatók hozzászóltak az előadás anyagához, kérdeztek. Más egyetemeken ez nincs, vagy kevésbé van így.

Mennyiben más ez a rendszer?
Sok mindenben, de meg kell jegyezni azt is, hogy így tanítani a tanárnak is kihívás. Ennek a működési módnak van egy módszertani és egy szakmai oldala. Az oktató részéről naprakész szakmai felkészültséget is jelent, hisz akkor él az interaktivitás, ha a kérdésekre azonnal válasz is érkezik. Az előadás tematikájának emiatt rugalmasnak kell lenni, de úgy, hogy a célt mégis elérjük.
Az oktatónak nem tekintélyelvűen kell kezelni ezeket a helyzeteket.
A módszertanban is rugalmasságra van szükség, időnként el kell szakadni a power-point diasortól és egy-egy kérdésre válaszolva más úton kell az oktatási célt elérni a foglalkozáson. Sokféle változásra van tehát szükség: didaktikában, a technológia használatban, a tanári szerepfelfogásban és abban is, hogy alkalmassá tegyük magunkat erre, kellően rugalmasak legyünk. 
Az, hogy hozzánk bátran szólnak a hallgatók nagyon sok mindennek köszönhető. Az, hogy egy előadás során meg merjék tenni, hogy kérdeznek, elsős létükre közbe merjenek szólni, egy nagyon tudatosan felépített stratégia.

Le kell bontani a vélt korlátokat
a tanári tekintély és a hallgató között.

Ezért is vittük el a csapatot egy Orientációs Táborba. Ennek az egyik legfontosabb célkitűzése az volt, hogy a képzés megkezdése előtt a tanárok és a hallgatók kicsit ismerkedjenek egymással, a szakkal, a specialitásokkal, a követelményekkel, az egyetemi léttel. Ez nem a gólyatábor vagy annak helyettesítője, mert az is megvolt. Ennek a tábornak teljesen más volt a célja. Az eddigi eredmények és tapasztalatok azt bizonyítják, hogy az, amire számítottunk, bekövetkezett. Elérte azt a célt, amit mi szerettünk volna. Szeptemberben más minőségben ültek itt a diákok, már rögtön az első órán ezt lehetett tapasztalni.

Milyen volt a félév?
Szerintem sikeres. De nem mondom, hogy nem okozott meglepetéseket. Ugyanúgy voltak nálunk is hallgatói nem teljesítések bizonyos tárgyakból. Ez elkerülhetetlen.
A vizsgaidőszak végén minden oktató, tantárgyfelelős tantárgyértékelést készít, az eredményeket részletesen elemzi, mindezt megosztja oktatótársaival, majd egy félévzáró tanszéki értekezleten szűrjük le a következtetéseket.
Biztos lesz olyan, ahol lehetne még jobban odafigyelni, jobbnak lenni, de hozzá teszem, ehhez kell a hallgató is. Ebből a képletből nem vonható ki a diák akarata, a befektetett energiája. A mögöttünk lévő félévben én is tapasztaltam, volt olyan hallgató, aki december elején értette meg, hogy jobban járt volna, ha a szorgalmi időszakban aktívabb, pedig elmondtam az első három órán, sőt le is volt írva. De ez tán nem is róható fel teljes mértékben a diáknak, hisz úgy összességében nagyon nehéz átállni a középiskolából az egyetemre.

Mi minden igyekezetünkkel azon vagyunk,
hogy ezt az átállást segítsük, megkönnyítsük.
Módszertanilag is.
Több tantárgyunk esetében folyamatos számonkérés van.

Volt egy-két hallgató, aki ezt a folyamatos számonkérést sérelmezte, mondván, ő azért jött ide az egyetemre, hogy három hónapig szabad lesz, lazít, majd a vizsgaidőszakban összeszedi magát. Csak mi meg tudjuk, - a 20-25 éves oktatói tapasztalatból - hogy ez a mutatvány nem mindenkinek sikerül. Jobban jár, ha a nehéz tárgyakból szorgalmi időszakban is készül. Mi ezért, meghatározott tantárgyakból, folyamatosan heti, kétheti időintervallumokban zh-kat (röpdolgozatokat) íratunk. Ez nekünk oktatóknak jóval több munkát jelent, de a tanulónak meg könnyebbség, hisz kisebb anyagrészt kell egyszerre megtanulnia.
Igen, van olyan amiből „csak” vizsgázni kell, de van olyan is, amelyre folyamatosan érdemes készülni. Ezek olyan tárgyak, amelyek meghatározóak lesznek a hallgató előmenetelének szempontjából.
A második félévben is lesznek folyamatosabb jellegű számonkérések, amit majd szép lassan elhagyunk úgy, ahogy a hallgatók folyamatosan előrébb jutnak a képzésben és megszokják ezt a felkészülési rendszert és rutint szereznek.
Eddig szerencsére minden programunkat meg tudtuk valósítani. Én úgy látom, elég szép eredmény fog születni.

Szakspecifikus kompetenciamérés

Térjünk át egy másik, a hallgató előmenetelének szempontjából különleges projektre. Mi is valójában a szakspecifikus kompetenciamérés? Mit jelent ez?
A szakspecifikus kompetenciamérés a minden hallgatónkra kiterjedő tehetséggondozási rendszer egyik eleme. Azt jelenti, hogy az egyetemi éveik során olyan feladatokat kell a hallgatóknak végrehajtani, amelyek azt mérik, hogy ők közgazdászként egy leendő üzleti vállalkozásban, céges szituációban hogyan állnák meg a helyüket. Tehát nem azt mérjük például, hogy általában mennyire kreatívak, hanem azt, hogy egy adott marketing, vagy termékkel kapcsolatos, pénzügyi, vezetői stb. szituációban ő mennyire kreatív. Erre különböző módszertanok léteznek. (A kompetencia az a személyes jellemző, ami az adott munkakör sikeres végzéséhez szükséges tudás, tulajdonság. )

Az, hogy mi mit mérünk, több elvárás eredője. Minden szaknak megvan a képzési-és kimeneti követelménye (KKK), ebben az is szabályozott, hogy milyen kompetenciákkal kell rendelkeznie a végzett hallgatónak. Emellett léteznek munkaadói, munkaerő-piaci kompetencia elvárások és természetesen különböző kutatások Magyarországon és természetesen külföldön is. Ezeknek az összegzéséből született meg az a kompetencia lista, amit mi itt mérünk.

Ön ennek a projektnek a felelőse?
Igen. Humán erőforrás menedzserként ismerem azokat a módszereket, teszteket, melyeket a legnevesebb cégek is alkalmaznak. A hallgatóink, akik részt vesznek ebben a mérésben, akár a diploma kézhezvétele utáni héten, már egy céges kiválasztás során, nagyon hasonló dologgal fognak találkozni. Ez egy nagyon drága módszer. Szerencsére a PADMA Alapítvány támogatta a szakmai projektünket, így sikerült - többek között - egy világelső vezetőkiválasztó cégtől egy programcsomagot megvásárolni.

És mit jelent a Kompetencia - Portfólió?
Próbáljuk a hallgatókat folyamatosan arra szoktatni, szocializálni, hogy saját magukról és környezetükről felelősen gondolkodó felnőttek legyenek. Ennek az egyik módszere a Kompetencia - Portfólió.

Csak akkor tudnak a hallgatók sikeresek lenni,
ha önmagukért felelősséget vállalnak.

Ha reálisan szembe tudnak nézni önmagukkal, látják erősségeiket, a fejlesztendő területeket, képesek magukra vonatkozóan terveket készíteni, majd azt természetesen véghezvinni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hallgató érezze azt, hogy tanulmányi előmeneteléért ő felel. Ő felel saját magáért. Mi ebben segíteni tudjuk. Megteremtjük a lehetőségeket, persze a kényszereket is, hisz e nélkül nem működik az oktatási rendszer.

Hirdetés

A szakspecifikus kompetenciaméréshez kapcsolódik a Kompetencia – Portfólió, mely a hallgató fejlődésének, önfejlesztésének és a fejlődésről szóló visszacsatolásoknak a dokumentációja. Ez egy dosszié, amelyben gyűjti a mérések eredményeit, a kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó kötelező, ajánlott és önálló feladatait és oktatói visszajelzéseket. Ezek a visszajelzések nem csak a hallgató tudásának különleges elemeire, érdeklődési körére, hanem más képességeire is rámutatnak. Például motivációs képességére, kitartására, együttműködési vagy kommunikációs képességére stb., mindarra, amit egy érdemjegy önmagában nem tud kifejezni. A Kompetencia - Portfólióban elvégzett feladatok és összegyűjtött visszajelzések alapján a végzősöknek

egy egyéni, személyre szóló sorszámozott referenciát adunk teljesítményéről.

A rendszerben benne vannak a hallgató oktatói, TDK témavezetője, mentortanára, benne lesz a duális partner, vagy bárki, aki kapcsolatba került a hallgatóval, például a hallgatótársak is, de maga a hallgató önértékelése is. Így jön létre az úgynevezett „360 fokos”, - a minden érintettre kiterjedő teljes - értékelés, mely szintén egyedülálló a magyar felsőoktatásban.

Bogdándi Ferenc

Kapcsolódó cikk: Olyan egyetemet szeretnénk, ahol az emberek boldogok

percről percre

fő híreink

Hirdetés

helyi hírek

Hajléktalanok zavarják a társasházak lakóit

Hajléktalanok zavarják a társasházak lakóit

A társasházakban keresnek menedéket a hideg idő beköszöntével a hajléktalanok. Egyre több helyen ...

Itt számíthatunk ma traffipaxra

Itt számíthatunk ma traffipaxra

Bács-Kiskun megyében a mai napon a következő helyszíneken számíthatnak sebességmérésre a járművez...

Kodályra emlékeztek a kecskeméti vasútállomáson

Kodályra emlékeztek a kecskeméti vasútállomáson

Népzenével és néptánccal emlékeztek ma délután Kodály születésének 135. évfordulójára a kecs...

2017.12.16. 20:00

15 kép

népzene, néptánc, vasútállomás, MÁV, Kecskemét

Hármas koccanás történt a Katona József Gimnáziumnál

Hármas koccanás történt a Katona József Gimnáziumnál

Három gépjármű okozott balesetet a Katona József Gimnáziumnál december 16-án délután. Egy em...

Megnyílt a Fiatal Tehetségek Programjának kecskeméti központja

Megnyílt a Fiatal Tehetségek Programjának kecskeméti központja

Jókedv, családias légkör, játékosság, változatosság. Ez jellemzi a Mathias Corvinus Collegium Fia...

Feltűzték a szalagokat a katonás diákokra

Feltűzték a szalagokat a katonás diákokra

December 15-én, péntek este tartották a Katona József Gimnázium végzőseinek szalagavató bálj...

Kibővített nyitva tartással készülnek a piacok az év végi ünnepekre

Kibővített nyitva tartással készülnek a piacok az év végi ünnepekre

​A karácsonyi ünnepek és a szilveszteri óévbúcsúztató előtt folyamatos és kibővített nyitva tartá...

Országos rekorddal zárult a Kodály nyomában országos online zenei játék

Országos rekorddal zárult a Kodály nyomában országos online zenei játék

Csaknem 50 hazai és határon túli település 89 kórusában 3100 énekes énekelt együtt a Kodály nyomá...

2017.12.15. 19:40

32 kép

Kecskemét, kultúra, zene, Kodály nyomában

Megyei matekverseny: kiválóan szerepeltek a kecskeméti iskolák

Megyei matekverseny: kiválóan szerepeltek a kecskeméti iskolák

Megtartották péntek délután a MATEGYE megyei matematika verseny díjkiosztóját a Kodály Iskola dís...

Idősek karácsonya Kadafalván

Idősek karácsonya Kadafalván

Idén is megrendezték az Idősek Karácsonyát a Kadafalvi Általános Iskola Tornatermében. Már hagyom...

Megkezdődik a kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet korszerűsítése

Megkezdődik a kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet korszerűsítése

Több mint 4 milliárd forintnyi hazai és európai uniós forrásból, a Modern Városok Program keretéb...

Sajtóreggelit tartottak a Városházán

Sajtóreggelit tartottak a Városházán

December 12-én pénteken ismét sajtóreggelit tartottak a kecskeméti Városházán.

Örömhírt hoztak a Városházára a Szent Imre Általános Iskola betlehemesei

Örömhírt hoztak a Városházára a Szent Imre Általános Iskola betlehemesei

Hazatértek Szent Imre-iskola betlehemesei kassai útjukról és a Kárpát-medencei bet...

Kecskeméten tarthatják 2020-ban a Nemzetközi Gyermek Játékokat

Kecskeméten tarthatják 2020-ban a Nemzetközi Gyermek Játékokat

A Nemzetközi Gyermek Játékok elnöke a december 11-én felhívta Szemereyné Pataki Klaudiát, városun...

30 éves születésnapját ünnepli a Bolyai János Gimnázium

30 éves születésnapját ünnepli a Bolyai János Gimnázium

Kettős évfordulót ünnepeltek pénteken délelőtt a Bolyai János gimnáziumban. Egyszerre emlékeztek ...

Halálos baleset a Bethlen körúton

Halálos baleset a Bethlen körúton

Egy személy életét vesztette, míg egy másik ember súlyosan megsérült, amikor egy busz és egy szem...

2017.12.15. 14:04

21 kép

baleset, halál, halálos baleset, rendőrség, Kecskemét

Nagyszabású ismeretterjesztő programok Kecskeméten

Nagyszabású ismeretterjesztő programok Kecskeméten

2018 a nagyszabású programok éve lesz a Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat é...

2017.12.15. 14:00

Kecskemét, TIT, program, élményközpont

Ezüst adventi hétvége Kecskeméten

Ezüst adventi hétvége Kecskeméten

December 16-án, szombaton 17 órakor már a harmadik gyertyagyújtást várjuk a Kecskeméti Téli Feszt...

Itt mérnek pénteken!

Itt mérnek pénteken!

Bács-Kiskun megyében a mai napon a következő helyszíneken számíthatnak sebességmérésre a járművez...

Halálos baleset történt Kecskeméten, a Bethlen körúton

Halálos baleset történt Kecskeméten, a Bethlen körúton

Egymásba rohant egy személygépkocsi és egy autóbusz Kecskeméten a Kada Elek utca és a Bethlen kör...

Még több helyi hírmég több hír
Kecskeméti Lapok
Hírös históriák
Hírös gazdaság
A cookie-kkal még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. Szolgáltatásaink igénybevételével beleegyezel a cookie-k használatába. További információk Értem

Süti („cookie”) Információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

1. „Sütik” használatának szabályzata

Ez a szabályzat a domain név weboldal „sütijeire” vonatkozik.

2. Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

3. Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

4. Milyen „sütikkel” találkozhat?

A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?

A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:

7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.

Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

8. A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

9. További hasznos linkek

Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
Facebook cookies