Kecskemét TV Kecskemét TV Kecskeméti lapok Kecskeméti lapok Gong rádió Gong rádió Keol Keol MONTÁZS magazin MONTÁZS magazin
Regisztráció Regisztráció Regisztráció Kecskemét város Kecskemét város

Naptár 2020. Augusztus 10. Hétfő  Lörinc

EUR: --- Ft Árfolyam csökkenés

GBP: --- Ft Árfolyam növekedés

Hiros.hu Facebook YouTube csatorna
Hirdetés
Varga Géza

2020.03.25. 08:46

Gazdálkodó családból származik, apja és nagyapja is a szó legszorosabb értelmében gazdaemberként élt. Ő maga is egy gyönyörű szép tanyán nevelkedett föl, a természet, a föld szeretetét ott szívta magába. S bár először nem mezőgazdasági mérnöknek készült, kulák múltja miatt mégis erre a pályára „kényszerült”. 

MI VAN VELE? –  PROF. DR. CSERNI IMRE

– Hosszú életút áll Ön mögött, hiszen hamarosan már a 85. születésnapját fogja ünnepelni. Mikor ment nyugdíjba, mióta telnek a napjai a „jól megérdemelt pihenéssel”?

– Talán 2005-ben, 70 éves koromban jött el ez a nap. Az egyetemi oktatókra vonatkozó törvények miatt papíron nyugdíjas lettem, az életem azonban alapvetően azóta sem változott meg, a tanítást nem hagytam abba. Az évek teltével persze az óraszámom csökkent, de a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Karán – ma már annak jogutódjában, a Neumann János Egyetemen – még most is hetente két nap, összesen hat-hét órában tartok előadásokat. Elsősorban talajtant és agrokémiát, illetve földműveléstant és vízgazdálkodást oktatok. A tanítás számomra öröm, még most, a 85 felé közeledve is. Úgy tartom, egy tanárnak kötelessége, hogy megszerettesse a tárgyát és magát, de mást is kell nyújtani a diákoknak: értékrendet. Erre törekedtem az elmúlt közel 30 év alatt.

(Prof.dr. Cserni Imre)

– Milyennek ítéli meg szakmája jelenlegi helyzetét?

– Szomorúan látom, hogy ez az ágazat az elmúlt években elvesztette a fontosságát, a népszerűségét. Sajnos, a szervezeti változások is inkább elősegítették, mintsem gátolták ezt a negatív tendenciát. Míg néhány évtizeddel ezelőtt a Kertészeti Egyetem berkein belül karunk egyedülálló szerepet töltött be, ma már az ország több városában is folyik kertészképzés, s ez az egyre szűkülő erőforrások szétaprózódásához vezetett. Annak viszont nagyon örülök, hogy bár a 90-es évekhez képest jóval kevesebb diák tanul a kertészeti kar nappali tagozatán, többségük kiváló képességű – nem egy közülük másod- vagy harmadgenerációs mezőgazdász, azaz szüleik vagy nagyszüleik is idejártak –, belőlük kitűnő szakemberek lesznek.

– A tanítás mellett vállal más szakmai feladatot is?

– Sok éven át végeztem szaktanácsadást is, például ültetvények telepítéséhez talajtani szakvéleményeket készítettem, de két-három éve ezt a munkát már abbahagytam. Úgy gondoltam, hogy nem a nyolcvanéves embernek kell a szelvénygödrökbe lemenni. Fárasztó volt már számomra a vidékre járás, és azt sem tartom szerencsésnek, hogy az ellenőrzésre egyre kevesebb figyelmet fordítanak. Szerintem a szaktanácsadás akkor hatékony, ha az utólagos visszacsatolás is megtörténik.

(Családi körben)

Korábban több szakmai szervezet munkájában aktívan részt vettem. Az utóbbi években is hívnak sokfelé, de már kevesebb helyre jutok el. Akadémiai rendezvényekre, vándorgyűlésekre is csak módjával, évente egyre, kettőre megyek el. Kutatási eredményeim publikálását azonban továbbra is végzem, minden évben írok legalább három-négy cikket, tanulmányt. Hálás vagyok egyetemi feletteseimnek, akik ehhez a munkámhoz igen sok segítséget megadnak. A Grádus kiadónak is köszönettel tartozom, mert az 1950-es évektől napjainkig tartó időszak homokkutatásai eredményeit összegző, Láncszemek a kecskeméti homokkutatásról című írásaimat gondozzák. Már három rész megjelent a sorozatból, a negyedik és az ötödik részt pedig, amelyek a 2000-től napjainkig tartó időszak sikereit taglalják, most készítem.

Hirdetés

[ A cikk a hirdetés után folytatódik! ]

Tágabb értelemben ugyan, de mégis a szakmámhoz kapcsolódik, hogy több mint 30 éve Talfájában vettünk egy tanyát. Amolyan úri tanya, mert nincsenek jószágaink. Feleségemmel együtt az a mindenünk. Szőlőm is van és bort is készítek, meg évente egyszer-kétszer a barátainkkal is összejövünk ott.

– Kikkel tart szorosabb kapcsolatot, baráti köteléket?

– Kollégáimmal, a Magyar Talajtani Társaság és az akadémiai szakbizottság régebbi és mai tagjaival gyakran találkozom, sajnos, közülük az utóbbi években többen is elhunytak. A piarista öregdiákokkal is minden évben találkozom, a legutóbbi piarista vacsorán már majdnem én voltam a legöregebb. Egy hozzám emberileg közelálló házaspárokból álló baráti kör is körül vesz. Közöttük vannak olyanok, akikkel a kapcsolat már a gimnáziumi évek óta tart, másokat a feleségem révén ismertem meg. Veszteségek ebben a körben is értek már bőven!

(Algériában, a Szahara egyik oázisában)

Persze a legszorosabb kötelék nekem is a család. Feleségemmel, Kurucz Katalinnal még 1957-ben találkoztam először. A szabadszállási állatorvos középső lánya volt. Ő is Pesten tanult, az orvostudományi egyetemre járt. Évekig „ismerkedtünk”, majd 1963-ban össze is házasodtunk. Fiunk három évvel később született. Gábor a Bács-Kiskun Megyei Kórház osztályvezető főorvosa, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának professzora. Az emlőbetegségek patológiája területén világhírnévre tett szert. Feleségével, Emesével már két unokával is megörvendeztettek bennünket. Dorottya fogorvosnak tanul, Bálint informatikus, mindketten Szegeden élnek. Fiamékkal majdnem minden héten találkozunk – azért csak majdnem, mert gyakran járunk színházba, koncertekre, operaelőadásokra, és nemcsak Kecskeméten, de Budapesten is. Régebben rendre ők jöttek hozzánk, az utóbbi években – mondván, hogy eleget jártak már ők hozzánk – kikövetelték, hogy inkább mi menjünk hozzájuk ebédre.

– Milyen tervei vannak a következő éveire?

– Nagyobb céljaim nincsenek, ebben az életkorban már nem szabad komolyabb terveket szőni. Világosan kell látni, hogy nyolcvan év fölött már minden nap ajándék!

– S ha visszatekint az eltelt 85 évre, milyen érzések jönnek elő?

– Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen szép életutam lesz, hogy ennyi mindent elérek, hogy ilyen sok jóban lesz majd részem. Isteni ajándéknak látom mindezt! Az az igazság, hogy ahogy telnek az évek, egyre gyakrabban „elgyengülök”, egyre többször elérzékenyülök, de jóleső érzéssel, a lehető legjobbal, mert összességében elégedett vagyok: nem akartam többet, még ennyit se. Boldog vagyok, hogy a „talaj közelében” élhettem és élhetek most is!

NÉVJEGY
Prof. dr. Cserni Imre mezőgazdasági mérnök, talajtan és agrokémia szakmérnök, egyetemi tanár, professzor emeritus Kecelen született 1935. március 25-én. Elemi iskoláit szülőhelyén, valamint Kalocsán, a jezsuitáknál végezte, azután a fővárosi, majd a kecskeméti piaristáknál tanult. Ezt követően állatorvosnak készült, de kulák származása miatt két és fél év után kizárták. Tanulmányait végül a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen folytathatta, ahol 1963-ban mezőgazdasági mérnök, 1969-ben talajtan és agrokémia mezőgazdasági szakmérnök diplomát szerzett. Doktori címét 1971-ben, kandidátusi értekezését 1983-ban védte meg. 1999-ben habilitált, 2000 óta egyetemi tanár. 1963-től közel három évtizeden át a kecskeméti székhelyű Duna–Tisza közi Mezőgazdasági Kísérleti Intézetnél (napjainkban ZKI Zrt.) dolgozott. Tudományos segédmunkatársként kezdett, azután munkatárs, főmunkatárs, végül tudományos osztályvezető volt. Közben külföldön, például Algériában is végzett szakértői feladatokat. 1991 óta a Kecskeméti Főiskola (napjainkban NJE) Kertészeti Karán tanít, 1995 és 2000 között a tanszékvezetői feladatokat is ellátta. A Duna–Tisza közi homoktalajok tápanyag-gazdálkodásának, a tápelemek mobilitásának, valamint a homokhátság talajainak vízgazdálkodása, talajművelése terén elismert szakember. A gumós édeskömény nemesítője. Kutatási témáiban több mint 200 ismeretterjesztő és tudományos publikációja jelent meg saját és társszerzőként. Az MTA köztestületi tagja. Szakmai tevékenységéért többek között a Mathiász János-díjat, Kecskemét Város Környezetvédelméért Díját, a Kecskeméti Főiskola KFK Aranygyűrűjét, Bács-Kiskun Megye Tudományos Díját és a Mészöly Gyula-díjat is átvehette.
Hirdetés

Percről percre percről percre

Fő híreink fő híreink

Hirdetés

helyi hírek

Földi szúnyogirtás Kecskeméten

Földi szúnyogirtás Kecskeméten

Ma este 8 óra után 5 gépjárművel kezdték meg a földi szúnyogirtást Kecskemét területén. ...

2020.08.09. 21:50

Orgonák Éjszakája

Orgonák Éjszakája

Szombat este 20 óra 20 perckor az ország számos pontján csendültek fel orgonák az Orgonák Éjszaká...

2020.08.09. 07:43

13 kép

Elfogták a kecskeméti rablás két gyanúsítottját

Elfogták a kecskeméti rablás két gyanúsítottját

A rendőrök az egyik gyanúsítottat a rablás után két nappal elfogták, társával szemben pedig elfog...

2020.08.08. 16:35

Begónia, rózsa és orchidea vásár a piaccsarnokban

Begónia, rózsa és orchidea vásár a piaccsarnokban

Már nem első ízben rendez Gyenes Ferenc, a Budai utcai piaccsarnok kiváló kertésze fantasztikus b...

2020.08.07. 14:06

8 kép

Óvintézkedések a kecskeméti színházban (videóval)

Óvintézkedések a kecskeméti színházban (videóval)

​Pénteken este tartják a Száll a kakukk fészkére című előadás premierjét. A Kecskeméti Katon...

2020.08.07. 13:43

Gazdasági vezető munkatársat keresünk!

Gazdasági vezető munkatársat keresünk!

A Kecskeméti Televízió Nonprofit KFT. Gazdasági vezető munkatársat keres, főállásba.

2020.08.07. 08:49

Minden meccsre kimenne? Vegyen bérletet!

Minden meccsre kimenne? Vegyen bérletet!

Vasárnaptól újra lehet bérleteket vásárolni a KTE-Hufbau mérkőzéseire. Mivel a tavaszi szezonban ...

2020.08.07. 08:12

Győzelem az első edzőmeccsen (videóval)

Győzelem az első edzőmeccsen (videóval)

Első edzőmeccsét játszotta csütörtökön este a Messzi István Sportcsarnokban a szintén NBI-es Újpe...

2020.08.07. 06:06

13 kép

Sejtelmesen vallott a siker titkáról az üzletember

Sejtelmesen vallott a siker titkáról az üzletember

Hazánk egyik legismertebb üzletemberét köszöntötték Balogh Levente személyében a Wojtyla Barátság...

2020.08.06. 20:54

Dr. Bábel Balázs: Szent István életútja, vallásossága példaértékű

Dr. Bábel Balázs: Szent István életútja, vallásossága példaértékű

Szólásszabadság az Egyházban. Diákónusszentelés Kalocsán. A koronavírus-járvány utóhatásai. Felúj...

2020.08.06. 20:29

Gardénia: premierre készülnek a stúdiószínházban is - VIDEÓVAL

Gardénia: premierre készülnek a stúdiószínházban is - VIDEÓVAL

Négy nő, négy élettörténet, egy kaptafa. Ezek jellemzik a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színhá...

2020.08.06. 20:17

Gyakorlatilag véglegessé vált a KTE HUFBAU őszi kerete

Gyakorlatilag véglegessé vált a KTE HUFBAU őszi kerete

A KTE HUFBAU kerete gyakorlatilag véglegessé vált, a 2020/2021-es őszi szezon csapatfotójával tul...

2020.08.06. 20:00

A pancsoláson túl is van élet a Fürdőben

A pancsoláson túl is van élet a Fürdőben

A Kecskeméti Fürdő augusztus minden hétvégéjén délután kettő és este hat óra között, a 20-i hossz...

2020.08.06. 18:39

„Mintha izomrostonként tépkedték volna szét a végtagjaimat”

„Mintha izomrostonként tépkedték volna szét a végtagjaimat”

Korábban akár ötszáz métert is kapált egyhuzamban Hajba Krisztián – most öt méterenként meg...

2020.08.06. 18:10

Zománcművészek az Alkotóházban - VIDEÓVAL

Zománcművészek az Alkotóházban - VIDEÓVAL

Művészi tűzzománc műtárgyak készülnek a héten a XX. Nemzetközi Zománcművészeti Workshopon Balanyi...

2020.08.06. 16:33

32 kép

Letartóztatásban maradnak a szegedi áfacsalók

Letartóztatásban maradnak a szegedi áfacsalók

A Kecskeméti Törvényszék helybenhagyta a Kecskeméti Járásbíróság végzését, amivel egy hónapra elr...

2020.08.06. 15:19

Hogyan őrizhetjük meg legnagyobb kincsünket, az esővizet?

Hogyan őrizhetjük meg legnagyobb kincsünket, az esővizet?

Akár 3-5 Celsius fokkal is nőhet az átlaghőmérséklet Kecskeméten 2035-ig a legfrissebb előrejelzé...

2020.08.06. 13:21

Zöldségszállítóba rohant egy bolgár kisteherautó

Zöldségszállítóba rohant egy bolgár kisteherautó

Egy zöldségeket szállító kisteherautó utánfutójába hajtott bele egy másik kisteherautó az M5...

2020.08.06. 10:17

21 kép

Forgalomkorlátozás az M5-ösön

Forgalomkorlátozás az M5-ösön

Anyagi kárral végződő közlekedési baleset történt Kecskemét térségében.

2020.08.06. 08:43

A polgármester meglátogatta a válogatott edzését

A polgármester meglátogatta a válogatott edzését

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester szerdán meglátogatta a férfi kosárlabda válogatott edzését...

2020.08.05. 21:27

Még több helyi hírmég több hír
Kecskeméti Lapok
Hírös históriák
Hírös gazdaság
A cookie-kkal még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. Szolgáltatásaink igénybevételével beleegyezel a cookie-k használatába. További információk Értem

Süti („cookie”) Információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

1. „Sütik” használatának szabályzata

Ez a szabályzat a domain név weboldal „sütijeire” vonatkozik.

2. Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

3. Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

4. Milyen „sütikkel” találkozhat?

A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?

A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:

7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.

Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

8. A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

9. További hasznos linkek

Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
Facebook cookies