Kecskemét TV Kecskemét TV Kecskeméti lapok Kecskeméti lapok Gong rádió Gong rádió Keol Keol MONTÁZS magazin MONTÁZS magazin
Regisztráció Regisztráció Regisztráció Kecskemét város Kecskemét város

Naptár 2021. Augusztus 5. Csütörtök  Krisztina

EUR: --- Ft Árfolyam csökkenés

GBP: --- Ft Árfolyam növekedés

Hiros.hu Facebook YouTube csatorna
Hirdetés
Pásztor Andrea

2021.06.20. 14:10

Szociális és szocializációs problémák, krízishelyzetek, de bűncselekmények miatt is szorulhat egy-egy család a Családtámogató Szolgálat segítségére. Az intézmény munkáját általában csak azok ismerik, akik kapcsolatba kerülnek segítőikkel, sokan szégyenként élik meg ezt. Pedig a szolgálat céljánál nincs nemesebb: azért dolgoznak, hogy minden gyermek nyugodt, egészséges környezetben nőhessen fel. Sokrétű munkájukról Temesvári Ágnessel, a Családtámogató Szolgálat vezetőjével beszélgettünk.

– A Családtámogató Szolgálat az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága alá tartozik, önkormányzati fenntartásban működik. Három intézményegységet foglal magába: a Család-és Gyermekjóléti Szolgálatot, a Család- és Gyermekjóléti Központot, valamint a Támogató Szolgálatot. Ezek tartoznak az én irányításom alá – mutatja be az intézményt Ágnes. – Szolgáltatásainkat önkéntesen vehetik igénybe ügyfeleink. Egy felnőttnek csak tanácsokat adhatunk, az ő együttműködése önkéntes. 18 év alatt azonban a szülő felelőssége a gyerekről gondoskodni, ha pedig nem képes erre, akkor nekünk kell segítenünk ebben. A gyerekek védelme érdekében a hatóság által kötelezhetjük is erre a családokat.

– Milyen esetekben merülhet fel a gyanúja annak, hogy segítségre szorul egy-egy család?

– Amikor megszületik egy kisbaba, rögtön felvetődhet a kérdés, hogy hazaadható-e a kórházból, tudnak-e megfelelő körülményeket biztosítani számára. Azt is jelzik számunkra, hogyan viszonyul újszülött gyermekéhez az anyuka, ellátja-e megfelelően. De ha kiskorú az édesanya vagy nem tudni, ki az apa, a kórház akkor is felveszi velünk a kapcsolatot, mi pedig ellenőrizzük a családi körülményeket, és tájékoztatjuk a kórházat arról, hazaadható-e a kisbaba. Ha nincsenek meg ennek a feltételei, értesítjük a gyámhivatalt, ebben az esetben a kisbabák nevelőszülőhöz kerülnek. Bölcsődéből, óvodából is érkezhetnek jelzések elhanyagolás, veszélyeztető tényező, bántalmazás esetén. Értesítenek minket, ha koszosan, éhesen megy a kisgyerek, vagy bántalmazás nyomait fedezi fel a gondozó. Nagyobb korban feltűnő lehet a pedagógusoknak, ha nem visz magával ételt egy-egy gyerek, ha magába forduló, nem jár iskolába, de az is sokat elárul a család helyzetéről, hogy mennyire együttműködő a szülő, kifizetik-e a térítési díjat.

– Mi történik akkor, ha jelzés érkezik a szolgálathoz?

– Valójában mindenki része a jelzőrendszerünknek, a védőnőtől a pedagógusokon át egészen a szomszédokig. Ha pedig jelzés érkezik hozzánk, nekünk kötelességünk foglalkozni vele. A legrövidebb időn belül felvesszük a családdal a kapcsolatot. Általában két kollégánk bekopog hozzájuk, jobb esetben otthon is találjuk őket. Elmondjuk, miért jöttünk, átbeszéljük, mi is áll a probléma hétterében, és megkérdezzük, miben tudnánk segítséget nyújtani. Elsődleges célunk, hogy a gyerekeket a családjukban tartsuk. Ehhez fel kell mérnünk, hogy a szülő alkalmas-e arra, hogy nevelje gyermekét. Ha segítségre szorul ebben, felkínáljuk számára szolgáltatásainkat. Azt is meg kell állapítanunk az első találkozáskor, fenn áll-e olyan probléma, ami azonnali intézkedést kíván. Például egyszer a szomszédnak feltűnt, hogy már nem hallja sírni az újszülött kisbabát. Amikor kollégánk kiment, kiderült, hogy súlyosan alultáplált volt, már sírni se volt ereje. Mentő vitte el, így sikerült megmenteni az életét. Ha családon belüli bántalmazás gyanúja merül fel, ezt jelezzük a jegyző és a rendőrség felé is.

Fontos leszögeznem, hogy mi nem hatóság vagyunk, nem mi döntjük el, hogy bűncselekmény történt-e. Valójában egy első szűrőként funkcionálunk ezekben a helyzetekben.

– Milyen szolgáltatásokkal segítik a családokat abban, hogy megoldják problémáikat?

– Van felnőtt- és gyermekpszichológusunk is. Egy-egy krízis helyzetben, például válás esetén ugyanis a szülőnek is szüksége lehet arra, hogy feldolgozza a lelki traumát, így tovább tudjon lépni. Emellett jogi tanácsadásban is segíteni tudunk. Amikor a szülők nem tudnak megegyezni a gyermekelhelyezés ügyében, felajánljuk a mediáció, a közvetítés lehetőségét annak érdekében, hogy megállapodásra jussanak. De elképzelhető mediáció szülő-gyerek, szülő-nagyszülő között is. Minden család életében előfordulhat, hogy megrokkan a szülők kapcsolata, ilyenkor egy külső segítő kilendítheti őket a mélypontról. Képzett családterapeutánk ingyenesen segíti klienseinket abban, hogy pozitív irányba lendüljön az életük. 2018-tól nyújtunk szociális diagnózis szolgáltatást is. Ha valaki úgy érzi, segítségre szorul, de nem tudja, kihez fordulhat, esetmenedzserünk szociális térképet készít, amelyből kiderül, milyen támogatói szolgáltatásokra jogosult.

– Szolgáltatásaik célja, hogy családban maradhassanak a gyerekek. Mikor van szükség mégis arra, hogy védelembe helyezzék, esetleg kiemeljék őket otthonukból?

– Ha azt látjuk, hogy olyan problémák vannak a család életében, ami a gyerek erkölcsi, fizikai, értelmi fejlődését gátolhatja, a szülő pedig nem együttműködő abban, hogy változtassunk ezen a helyzeten, hatósági intézkedésre is szükség lesz. Ilyenkor jön képbe a Család- és Gyermekjóléti Központ.

Ha ugyanis nem tudunk dűlőre jutni a családdal, összehívunk egy esetkonferenciát, amelyen részt vesz a gyermekkel kapcsolatban álló összes szakember is. Ők elmondják, hogy mit javasolnak, védelembe kell-e venni a gyermeket. Ez a gyámhivatal hatósági intézkedése, amikor nem emelik ki a gyereket a családból, a szülők szorosabb kontroll alatt nevelhetik tovább. Ilyenkor a szolgálat családsegítője és a központ munkatársa, az esetmenedzser gondozza tovább a családot, együttesen próbálják támogatni őket. Kapcsolatot tartanak az óvodával, iskolával, a háziorvossal is.

– Van, amikor pedig már nincs más út, mint elszakítani a gyermeket családjától.

Hirdetés

[ A cikk a hirdetés után folytatódik! ]

– Amikor tarthatatlanná válik a helyzet, az szolgálja leginkább egy gyermek érdekét, ha kiemelik őt a családjából. Előfordul az is, hogy épp a szülő jelzi nekünk, hiába adtunk meg minden segítséget, kudarcot vallott, nem tud foglalkozni gyermekével. (Például, ha egy tinédzser lány állandóan megszökik a barátjához, a rendőrség hozza haza, a családja pedig nem tud hatni rá.) Ilyenkor a gyámhatóság intézkedik (szükség esetén rendőrökkel), kiemelik a gyermeket a családjából. Hasonló esetekben előfordult már, hogy sikerült pozitív változást elérni, a kiskorú élete pozitív irányba fejlődött, újra járt iskolába, szociális kapcsolatai újraéledtek. 12 éves korig nevelőszülőnél helyezik el a gyereket, a fölött pedig nevelőotthonokban. Sokszor csak azt látják belőlünk, hogy mi vagyunk azok, akik kiemelik a családjukból a gyereket, mi azonban a tortának csak egy szeletét képviseljük. Nagyon meg kell alapozni azt, hogy eljussunk idáig. Ha nagy a baj a család életében, és azt látjuk, hogy apuka és anyuka nem alkalmas a gyerek nevelésére (drog-alkoholfüggőség, bántalmazás, szexuális abúzus gyanúja merül fel), továbbítjuk ezt a hatóság irányába, ők döntenek arról, ki kell-e emelni a gyereket a családból. Mi csak egy láncszem vagyunk ebben a gépezetben.

– Van-e visszaút a családba?

– Természetesen, de ez sajnos nagyon ritka. A szülők a kiemelés időszakában esélyt kapnak arra, hogy újra felépítsék önmagukat. Ehhez persze együttműködőnek kell lenniük, pozitív irányba kell elindulniuk. Sajnos nagyon kis számban kerülnek haza a gyerekek, de az esélye minden családnak megvan arra, hogy bizonyítson. Ehhez mi kevesek vagyunk, az kell, hogy ők is akarják az együttműködést, a pozitív változást.

– Krízishelyzetben találkoznak a családokkal. Hogy bírják lelkileg ezt a munkát segítőik? – Vannak, akik szívesen látják munkatársainkat, örömmel fogadják el a segítséget, mások ellenségként tekintenek rájuk. Hisz ki az, aki szereti, ha szembesítik a problémájával, gyengeségeivel? Sokszor elképzelhetetlen élethelyzetekkel találkoznak, a pozitív visszajelzés pedig nagyon kevés. Éppen ezért kevesen bírják tartósan ezt a munkát, nagyon magas a fluktuáció nálunk. Ezen a területen az empátia az elsődleges, de szükség van a jó kommunikációra, elsősorban pedig türelemre, türelemre és türelemre. Személyiségük a legfőbb munkaeszközük. Azt is meg kell tanulniuk a kollégáknak, hogy sosem a magunkéhoz kell hasonlítani a körülményeket. Mélyszegénységben élő családban is lehet jó helyen a gyerek. Azt kell felmérni, biztonsággal ott merjük-e hagyni családjában. Az a fontos, hogy tudjon a gyerek enni, ha hazaér, ha beteg, elvigyék orvoshoz, ha gyógyszer kell, váltsák ki, ha pedig megakadnak ebben, kérjenek segítséget tőlünk. Ha azt látjuk, hogy komoly probléma van, előfordul, hogy napjában többször is kimennek kollégáink, megnézik, kerül-e étel a hűtőbe, lesz-e mivel befűteni. Ezt sokszor zaklatásként élik meg a családok, pedig ilyenkor is egyedül a gyerek érdekeit tartjuk szem előtt.

– Többnyire rászoruló családok szorulnak segítségükre?

– Ügyfélkörünk nagyon színes, a mélyszegénységben élőktől a legmagasabb társadalmi rétegig sokféle család kerül a látókörünkbe. Sokan szégyenként élik meg, pedig mindenki kerülhet olyan krízishelyzetbe, hogy segítségre szorul. Előfordulhat például, hogy rossz társaságba keveredik egy-egy fiatal, esetleg drogozik is. Ilyenkor is segíthetünk, hisz jó kapcsolatban állunk a RÉV szakembereivel. Én nagyra tartom azokat az embereket, akik felmérve saját lehetőségeiket, segítséget kérnek, hagyják, hogy segítsünk. Ebben a kapcsolatban a kulcsszó: az együttműködés.

A szülőknek és nekünk is ugyanaz az érdekünk, szeretnénk a családokat egyben tartani, de sokkal könnyebb a munkánk, ha jó hangulatban tudunk együtt dolgozni.

– Jelenleg a Fecske utcán található a szolgálat és a központ is, hamarosan azonban új helyre, a Rudolf laktanyába költözik az intézmény. Mit nyernek az új épülettel?

– Jelenlegi körülményeink nem túl kedvezőek. Sok kollégánk dolgozik egy helyiségben, és az ügyfélfogadó irodáink sem a legideálisabbak. A Rudolf laktanya területén elkészült, minden igényt kielégítő új épületben azonban végre méltó körülmények között végezhetjük munkánkat, méltó körülmények között, gyerekbarát irodákban fogadhatjuk ügyfeleinket. Nagy izgalommal várjuk, hogy birtokba vehessük az új épületet, ahol barátságos környezetben biztosíthatjuk majd a kapcsolattartási ügyeletünket is, sőt egy kis játszótér is készült a kicsik számára. Többek között csoportfoglalkozások tartására is lehetőségünk nyílik, de rengeteg tervünk, ötletünk van arra, hogyan használjuk ki leginkább az épületben rejlő lehetőségeket. Addig is a Fecske utca 20. szám alatt várjuk mindazokat, akik bármilyen okból segítségre szorulnak. Készenléti szolgálatunk keretében a nap 24 órájában hívható 06-30/518-5126 normáldíjas telefonszámon is fogadjuk a megkereséseket. Így a nyitvatartási időnkön túl felmerülő krízishelyzetekben is gyors segítséget nyújtunk a bajba került családoknak.

Percről percre percről percre

Fő híreink fő híreink

Hirdetés

helyi hírek

Vasárnap újra 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet

Vasárnap újra 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet

A csütörtöki hidegfrontot követően hétvégén délnyugat felől újra egyre melegebb levegő érkezik. ...

Holnap kezdődik az V. Jazzfőváros!

Holnap kezdődik az V. Jazzfőváros!

Az utolsó simításokat végzik a szervezők az V. Jazzfőváros fesztivál helyszínén. A Benkó Zoltán S...

Folyamatosan lehet időpontot foglalni a 12 év feletti gyermekek oltására is

Folyamatosan lehet időpontot foglalni a 12 év feletti gyermekek oltására is

Az a szülő, aki az iskolakezdésre szeretné beoltatni gyermekét legegyszerűbben internetes regiszt...

Megérkeztek a tankönyvek a Corvin Mátyás Általános Iskolába - Videóval

Megérkeztek a tankönyvek a Corvin Mátyás Általános Iskolába - Videóval

A héten megkezdődött a tankönyvek kiszállítása az iskolákba. A Corvin Mátyás Általános Iskolába m...

2021-ben a NAPRAFORGÓ lett Magyarország Tortája

2021-ben a NAPRAFORGÓ lett Magyarország Tortája

Fodor Sándor budapesti cukrász kreációja, a „NAPRAFORGÓ” fantázianevű torta viselheti...

Folyamatosan állnak szolgálatba az új térfigyelő kamerák Kecskeméten

Folyamatosan állnak szolgálatba az új térfigyelő kamerák Kecskeméten

Folyamatos Kecskeméten a térfigyelő kamerák felhelyezése. Tegnap (szerda) a Batthyány utca és a T...

Kanada lesz a 15. KAFF díszvendége - Videóval

Kanada lesz a 15. KAFF díszvendége - Videóval

Augusztus 11-15. között zajlik majd a 15. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál, ahol 30 ország 370 ...

Nyári este a Kecskeméti Vadaskertben

Nyári este a Kecskeméti Vadaskertben

Augusztus 7-én, szombaton fáklyafényes megvilágítással, látványetetésekkel, hangulatzenével és hü...

Az új bölcsi is távhőre csatlakozik

Az új bölcsi is távhőre csatlakozik

A tervezett 4 csoportos bölcsőde távhőre csatlakozását előkészítő munkálatok kezdődnek augusztus ...

Módosították a távmunkáról szóló rendeletet

Módosították a távmunkáról szóló rendeletet

Jogszabályba foglalták a távmunka fogalmát, mivel a home office” eddig ...

Egyre keresettebb a hazai vetőmag - videóval

Egyre keresettebb a hazai vetőmag - videóval

Egyre keresettebb a magyar vetőmag itthon és külföldön egyaránt. Jelentős bevétel növekedést ért ...

Csütörtökön startol az V. JAZZFŐVÁROS fesztivál - Videóval

Csütörtökön startol az V. JAZZFŐVÁROS fesztivál - Videóval

A jazz minden műfaja képviselteti magát a csütörtökön induló V. JAZZFŐVÁROS fesztiválon. Az ...

Megemlékeztek a roma holokauszt áldozatairól Kecskeméten - videóval

Megemlékeztek a roma holokauszt áldozatairól Kecskeméten - videóval

A roma holokauszt áldozatairól emlékeztek meg a Karol Wojtyla Barátság Központ tagjai kedden déle...

A KIK-FOR Kft (Kecskemét) műszaki ügyintéző munkatársat keres alkalmazotti foglalkoztatási keretben

A KIK-FOR Kft (Kecskemét) műszaki ügyintéző munkatársat keres alkalmazotti foglalkoztatási keretben

Műszaki ügyintéző munkatársat keres a KIK-FOR (Kecskemét), alkalmazotti foglalkoztatási keretben ...

Előkészítik a gyermekjóléti központ távhőre csatlakozását

Előkészítik a gyermekjóléti központ távhőre csatlakozását

Az új Család- és Gyermekjóléti Központ távhőszolgáltatásra csatlakozását előkészítő munkálatok ke...

Scoregoal: Másodszor is győzelem az Újpest ellen

Scoregoal: Másodszor is győzelem az Újpest ellen

A tihanyi edzőtábor első napján az Újpest FC-220Volt az ellenfél az SG Kecskemét Futsal számára. ...

Utánfutóval lopta el a csónakokat a Tisza holtágáról

Utánfutóval lopta el a csónakokat a Tisza holtágáról

A Kecskeméti Járási Ügyészség dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette miatt vádat emelt...

A lakók dönthetnek arról, hogyan csökkentsék az utcák forgalmát

A lakók dönthetnek arról, hogyan csökkentsék az utcák forgalmát

Több mint 70 szeleifalui lakó vett részt a városrész életét érintő közlekedési ügyek re...

MKB Cycling Team: két ezüst és egy bronz a KSI Kupán

MKB Cycling Team: két ezüst és egy bronz a KSI Kupán

Hétvégén a 44. KSI Kupán szerepelt az MKB Cycling Team csapata, ahol szombaton az U15 és az U17-e...

Két hársfát ültetett Kecskemét főterén a 10 millió Fa kecskeméti csoportja

Két hársfát ültetett Kecskemét főterén a 10 millió Fa kecskeméti csoportja

Kétéves születésnapjuk alkalmával ők ajándékozták meg a kecskemétieket. Szombaton két gyönyörű há...

Még több helyi hírmég több hír
Kecskeméti Lapok
Hírös históriák
Hírös gazdaság
A cookie-kkal még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. Szolgáltatásaink igénybevételével beleegyezel a cookie-k használatába. További információk Értem

Süti („cookie”) Információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

1. „Sütik” használatának szabályzata

Ez a szabályzat a domain név weboldal „sütijeire” vonatkozik.

2. Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

3. Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

4. Milyen „sütikkel” találkozhat?

A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?

A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:

7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.

Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

8. A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

9. További hasznos linkek

Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
Facebook cookies