Kecskemét TV Kecskemét TV Kecskeméti lapok Kecskeméti lapok Gong rádió Gong rádió Keol Keol MONTÁZS magazin MONTÁZS magazin
Regisztráció Regisztráció Regisztráció Kecskemét város Kecskemét város

Naptár 2020. Május 27. Szerda  Hella

EUR: --- Ft Árfolyam csökkenés

GBP: --- Ft Árfolyam növekedés

Hiros.hu Facebook YouTube csatorna
Hirdetés

A református hívek nem bíznak az elfogulatlan vizsgálatban

2018.06.27. 15:20

A kecskeméti közvéleményt hetek óta izgalomban tartják a helyi református egyházközség vezetésével kapcsolatos ügyek. A témával kapcsolatban újabb cikkek jelentek meg ma Rajnai Attila tollából a 168 órában, illetve a Hírösvény.hu-n. Utóbbi írás olvasható az alábbiakban.

A hívek szembe mennek az egyházközség vezetésével a református általános iskola igazgatója mellett tartott tüntetésen Fotó: Rajnai Attila

Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a Magyar Református Egyház Zsinati elnöke, hosszú hallgatást követően, nemrégen belső vizsgálatot rendelt el a Kecskeméti Református Egyházközösség antidemokratikus vezetésének viselt dolgai miatt. A vizsgálattal Bán Béla esperest bízta meg, akinek testvére a kecskeméti vezetés közvetlen beosztottja, ezért a hívek nem bíznak abban, hogy mindez elfogultság nélkül fog lezajlani, ami tovább növeli a feszültséget, szétzilálva vele az ország leggazdagabb református egyházközösségét. Lehet, ez is a cél?

Május közepén mintegy kétszáz tősgyökeres helyi polgár gyűlt össze a Kecskeméti Református Kollégium épülete előtt, hogy zsoltárokat énekelve tiltakozzanak az egyházközösség igazgatótanácsának döntése ellen, amely kimondta: a presbitérium ne kezdeményezze az általános iskola igazgatójának, dr. Szabó Ildikónak az újbóli megbízását, továbbá az új vezető személyéről — esélyt se hagyva így az eddiginek — meghívásos pályázat alapján döntsenek. 

A hat éve regnáló, a református általános iskolát országosan a legjobb tízbe navigáló kutatótanár érdemi bírálat nélkül kapta meg a selyemzsinórt. A hivatalos indoklás szerint: “dr. Szabó Ildikó részéről az elmúlt években az együttműködési készség egyre kevésbé volt tapasztalható. A vezetői értekezleteken csak töredékesen jelent meg, a személyes konzultációkat kikerülte, a kért beszámolókat több esetben nem készítette el”, egyben felszólították: a továbbiakban már ne hozzon személyi döntéseket, ne terhelje a fenntartóval való nézeteltéréseivel a nevelőtestületet és a szülői közösséget.

Szabó Ildikó a vezetőség állításaira röviden annyit mondott: blöff, majd kifejtette: hiányosságokról, az állítólagos együttműködési problémákról senkitől nem kapott jelzést, a helyettesítéseiből adódó néhány késését előre jelezte. Hangsúlyozta: nincs nézetkülönbsége az egyházközösséggel, hisz ide járt, itt konfirmált, a kezdetektől  — az általános iskola 1994-ben indult újra —, itt tanít, igaz, jó szót az elmúlt hat évben a főnökeitől nem kapott.

A tantestület és a szülők a menesztett igazgató mellett álltak ki. Azt hangoztatták: számukra az a legfontosabb, hogy a gyermekeik szeretnek ide járni és jó eredményeket érnek el. Volt, aki felajánlotta, hogy segíti megjavítani a létrejött kommunikációs problémát, de a fenntartó nem élt a lehetőséggel. A helyzet súlyosságát jól érzékelteti, hogy a korábbi, 18 évig regnáló iskolaigazgató, Hörcsök Imre helyi önkormányzati képviselő nyilvánosan kiállt Szabó Ildikóért. Kijelentette: büszke az utódjára, akit annak idején a helyére javasolt, mert bizonyított, majd felszólította a szülőket: ne hagyják, mert ha elveszítik az igazgató asszonyt, akkor nem ő lesz az egyetlen tanár aki távozni fog. Az egyházközösség döntését követően a kecskeméti képviselő-testület egyhangúlag városi oktatási díjra javasolta dr. Szabó Ildikót, aki az elismerést vastaps közepette vehette át május utolsó napján a városháza dísztermében. Egyedül egy ember, az egyházközösség igazgatótanácsának tagja, Varga Nándor elnök lelkész nem tapsolt, aki az üggyel kapcsolatban azt hangsúlyozza: nagyon másként látnak a szülők, másként lát a tantestület és másként lát a fenntartó ebben a kérdésben.

Vannak azonban olyan tények a több mint négymilliárdos vagyont kezelő Kecskeméti Református Egyházközösség vezetése körül, amelyet nem lehet több oldalról, csak egyfelől megítélni és amelyek lávaként kerültek felszínre az általános iskola igazgatóválasztása kapcsán, hiszen az utcai demonstráción nem csak szülők, hanem az egyház korábbi, kiszorított presbiterei, volt vezetői, az egyházat bőkezűen támogató nagy vállalkozók is jelen voltak. Ezek a tősgyökeres dinasztiák büszkék arra, amit az egyházközösség javára létrehoztak. Az előző vezetés égisze alatt ugyanis megújult az iskola műemléki épülete — amelyhez még Orbán Viktor is pénzügyi segítséget adott   első miniszterelnöksége idején a saját keretéből —, tanuszodája épült, jól működő belvárosi szállodája, valamint nyugdíjasházai létesültek és az egykori gondos gazdák szemében most mindez veszni látszik. Aggodalmuk nem alaptalan, mivel az arany tojást tojó egyik tyúkot, a Pálma Hotelt a 8 éve regnáló, kívülről jött vezetés javaslatára bérbe adták egy offshore hátterű cégnek üzemeltetésre, miközben a Mercedes városában folyamatos az igény a több csillagos hoteleknél olcsóbb szállásra. Felszámolták a gépekkel, műhellyel rendelkező Karbantartó és Javító Csoportot, amelyhez az új templom- és iskolaépítések,  a költséghatékony renoválások fűződnek. Az építőipari munkák jelentős részét az elmúlt években pályáztatás nélkül a helyi Építő Simon Kft. végzi, amelynek résztulajdonosa Simonné Bakó Mária az egyházkerület főgondnoka, az igazgatótanács tagja. Ennek a  magát puritánnak mondó egyház helyi, bizalmi lelkészei nagy alapterületű ingatlanokban élnek, amelynek a rezsijét az egyházközösség fizeti, jelentős a fizetésük, sőt, Kuti Józsefnek, az igazgatótanács elnökének a vele egy háztartásban élő felesége havi negyvenezer forint lakástámogatást is kap. Az anyagi előnyök élvezete mellett mindeközben morálisan megkérdőjelezhető fiskálisság is jellemezi a vezetést, mert példa nélküli módon az egyház perben állt egy ideig egy nyugalmazott lelkészével, akinek  a korábbi vezetés által szentesített szerződése szerint az egyház állja a gyógyszereit, az új vezetés azonban ezt nem akarta kifizetni. A múlt évben pedig visszaköveteltek a pedagógusoktól egy havi jubileumi juttatást, mert az az új szabályok szerint már nem járt volna nekik, miközben ezt a határozatot nem írta alá az összes illetékes.

 

A feszült és békíthetetlen viszonyt mi sem jellemzi jobban, mint az a jelenet, amikor a zsoltárokat éneklő tömeg a rendőrség biztosítása mellett áthaladt a gyalogátkelőhelyen a presbitérium székhelye elé, de Kuti József, az igazgatótanács elnöke és bizalmi köre nem várták meg őket, hanem az utolsó pillanatban elhagyták az irodát és fekete öltönyeikben, aktatáskáikkal széles mosollyal provokálva haladtak el a tiltakozók mellett, mintha semmi jelentősége nem lenne ennek az eseménynek.

Hirdetés

[ A cikk a hirdetés után folytatódik! ]

- Ingyencirkusznak néznek bennünket - mondta is a váratlan találkozás kapcsán egy hívő a sorban, egy másik pedig annyit jegyzett meg, hogy micsoda cinikus példamutatás ez azoktól, akik lelkiségről beszélnek meghatározzák azt, kitől tanuljanak a gyermekeink.

A demonstráció másnapján már körlevélben szerveződni kezdtek a hívek egy püspöki panaszlátogatásra, köztük több olyan egyháztaggal, akik évekig kiálltak az új vezetés mellett. Ebben azt írták: olyan irányt vett a gyülekezet, amely nem kívánatos, de kifejezetten káros, és ez tetten érthető a vezetés szakmai és gazdasági intézkedéseiben, amelyekhez a szavazati támogatást fiatal, egzisztenciálisan is az egyháztól függő, tapasztalatlan presbiterektől kapják meg. Nem maradt más hátra, mint megkérni a méltatlanná vált papjainkat arra, hogy mondjanak le a kecskeméti lelkészi állásukról. Az ellenállás első lépéseként megérkezett a kecskeméti rendőrkapitányságra Némedi Lajosné iskolatitkár látlelettel csatolt feljelentése, mert csaknem két éve Kuti József, az igazgatótanács elnöke indulatosan, számon kérően beszélt vele a folyosón, és amikor a hölgy ott akarta hagyni, akkor megfogta a karját és addig szorította, amíg be nem fejezte a mondandóját. Némediné, aki 23 éve dolgozik az intézményben, azért tett csak most feljelentést, mert a vizsgálatot végző presbitériumtól, valamint a püspök úrtól  sem jogi, sem erkölcsi elégtételt nem kapott. A rendőrség a feljelentést tettleges becsületsértésnek értékelte, amely magánvádas, ezért megküldte azt a Kecskeméti Járásbíróságra, ahol viszont azt állapították meg, hogy Kuti József közfeladatot ellátó személy, cselekedete öt évig terjedő börtönbüntetéssel járhat, ezért az ügy közvádasnak minősül. A feljelentést az ügyészségre került, de a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség a napokban elfogultság okán kérte a kizárását, így a folytatás a legfőbb ügyészség kijelölő döntésére vár.

 

A panaszok és a tiltakozások ellenére a vezetőség nem szállt le a magas lóról, az iskolaigazgatót leváltották és egy olyan gimnáziumi tanárt választottak a helyére, akit nagy többséggel nem támogatott a tantestület. Mindez nem működne Bogárdi Szabó István püspöknek a megengedő hozzáállása nélkül - vélik a hívek, annál is inkább, mert Bogárdi — aki jó barátja Balog Zoltán exminiszternek — már jó ideje tud arról, mi történik a leggazdagabb egyházkerületében, mivel 2017. május 9-i dátummal részletes levelet kapott erről. E szerint: 2015. május 27-e óta nem készült hitelesített jegyzőkönyv a presbiteri ülésekről, az egyházközösség Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) nélkül hoz döntéseket. A Kormányhivatal vizsgálata alapján az derült ki, hogy a református egyház négy kecskeméti intézményének - óvoda, általános iskola, gimnázium, valamint a konviktus - szabálytalanul ugyanazok az alapító okiratban megjelölt bankszámlaszámai. A számviteli bizottság egyik tagja mindezt kifogásolta, hangsúlyozva, hogy véleménye szerint ez tudatos törvényszegés, mert az egyházközösség mind a négy intézmény után jelentős kiegészítő támogatást kap - 2016 decemberében ez a fejkvótán felül még 223 millió volt —  amely így bekerült és elvész a közösben. Sorozatos kérdésfeltevéseinek az lett a vége, hogy a panaszos ellen fegyelmi eljárás indult, mert etikátlan módon feszültséget és bizalmatlanságot szít. 2017. január 30-án az éves költségvetést a gazdasági biztosság nem fogadta el, a presbitérium viszont igen.  

Az egyházközösség vezetése, hogy bebiztosítsa magát ellentámadásba lendült és lényegében kiszorították a hangadókat. Listázták azokat, akik aláírták a püspöknek szóló panaszlevelet, mondván olyan körökbe vitték a gyülekezet belső ügyeit, akikre nem tartozik a presbitériumának belső vitája, majd ezek a személyek nem is lettek újraválasztva. Minderre az is rásegített, hogy a szavazatszámlálás előtt elvitték az urnát és nem a teljes bizottság, hanem csak egyes tagok számolták át a szavazatokat.

A felmerült etikai, jogi és gazdasági anomáliákkal kapcsolatban részletes kérdéssort kültünk Kuti Józsefnek, aki semmi konkrétumra nem válaszolt, hanem megköszönte az érdeklődést és azt írta:  “az ön által küldött kérdéseket az elmúlt években egyházközségünk presbiterei már mind felvetették s azokra az illetékes fórumok a megfelelő válaszokat megadták”. - igaz ezt az általam megkérdezett presbiterek cáfolták. Hasonlóan részletes kérdéssort kapott Bogárdi Szabó István is, aki belső vizsgálatot rendelt el, amelynek lezártáig nem kíván válaszolni. Bogárdi püspök a vizsgálattal Bán Béla esperest bízta meg, akinek testvére közvetlen beosztottja a kecskeméti egyházvezetésnek. Az esperes sem kíván a vizsgálat lezárultáig nyilatkozni, arra a kérdésre, hogy a testvére miatt nem érzi-e magát elfogultnak az ügy levezénylésében, nem válaszolt.

Az elleneállást szervező hívek szerint a vizsgálat nem hozza helyre a kibékíthetetlen ellentétet a vezetőséggel szemben, miközben a feszültségtől lassan elfogy a belváros istentiszteletek közönsége.

Forrás 168 Óra/Rajnai Attila

Hirdetés

Percről percre percről percre

Fő híreink fő híreink

Hirdetés

helyi hírek

A szabadságharcos Kecskemét

A szabadságharcos Kecskemét

Az 1848-49-es szabadságharc emlékei a Kecskeméti Katona József Múzeumban korabeli eseményekre uta...

Tradicionális ételek és italok a Duna-Tisza közén

Tradicionális ételek és italok a Duna-Tisza közén

A Slow Food mozgalom egyik irányvonala a „Slow Travel”, azaz lassú utazás. Ez a rohan...

Lévai Jánosné telefonos képviselői fogadó órát tart

Lévai Jánosné telefonos képviselői fogadó órát tart

Lévai Jánosné telefonos képviselői fogadó órát tart május 28-án, csütörtökön, erről tájékoztatta ...

Idén is mestermunkákat vár a kamara

Idén is mestermunkákat vár a kamara

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara idén is meghirdeti „MESTERMUNKA”...

Pünkösdi nyitva tartás a piacokon

Pünkösdi nyitva tartás a piacokon

A kecskeméti piacok pünkösdi nyitva tartásáról adott ki közleményt az Intézmény- és Piacfenn...

Felfüggesztett börtönt kapott az utcán verekedő 17 éves fiú

Felfüggesztett börtönt kapott az utcán verekedő 17 éves fiú

A Kecskeméti Törvényszék életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt tárgyalás nélkül - bünte...

Palkovics: a munkahelyvédelmi bértámogatást 9500 vállalat vette igénybe

Palkovics: a munkahelyvédelmi bértámogatást 9500 vállalat vette igénybe

A munkahelyvédelmi bértámogatást 9500 vállalat vette igénybe, ami 125 ezer munkavállalónak jelent...

Életveszélyes sérüléseket okoztak az elszabadult kutyák Kiskunhalason

Életveszélyes sérüléseket okoztak az elszabadult kutyák Kiskunhalason

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett súlyos testi sérté...

Startolnak a Hírös Agóra táborai

Startolnak a Hírös Agóra táborai

Megérkezett a várva várt jó hír: STARTOLHATNAK TÁBOROK. Válasszon hasznos, élménydús nyári p...

Maszkosztás és fogadóóra a Vacsiközben

Maszkosztás és fogadóóra a Vacsiközben

Közel 200 darab mosható maszkot osztott ki dr. Tóth Szilárd a Vacsiközben hétfő délután. A városr...

Kecskeméti magánlaboratóriumban végeznek COVID-19 tesztelést

Kecskeméti magánlaboratóriumban végeznek COVID-19 tesztelést

Szakemberek összefogásával elindult Kecskeméten az a magánlaboratóriumi szolgáltatás, amelynek ke...

Sok izgalmas előadás vár ránk a bábszínházak Országos Gyermeknapján

Sok izgalmas előadás vár ránk a bábszínházak Országos Gyermeknapján

Megkaptuk, a Ciróka Bábszínház szervezésében megvalósuló online Országos Gyermeknap részlete...

Koós Károly marad az SG Kecskemét Futsal vezetőedzője

Koós Károly marad az SG Kecskemét Futsal vezetőedzője

Újabb két évre kötelezte el magát az SG Kecskemét Futsal kötelékébe Koós Károly. A klub vezetőség...

Indul a Piszekút tér rekonstrukciója Kecskeméten (videóval)

Indul a Piszekút tér rekonstrukciója Kecskeméten (videóval)

Még a héten elindul a Piszekút tér rekonstrukciója a Duna Aszfalt Kft. kivitelezésében. A munkála...

Holnaptól áramszünetek Kecskeméten

Holnaptól áramszünetek Kecskeméten

Május utolsó hetében Kecskemét több pontján is számíthatnak a fogyasztók áramszünetekre.  A ...

Szidalmazta, megharapta, kifosztotta

Szidalmazta, megharapta, kifosztotta

Kifosztással gyanúsítják a 25 éves kecskeméti nőt, aki előbb megharapta időskorú áldozatát, majd ...

Kertészkedés gyermeki kezekkel

Kertészkedés gyermeki kezekkel

Kertészkedni minden életkorban szórakoztató kikapcsolódás és egyben az egyik leghasznosabb szabad...

Rajzpályázatot hirdet a Slow Food-Kecskemét

Rajzpályázatot hirdet a Slow Food-Kecskemét

„Hogyan éljünk egészségesen? Mit jelent az egészségtudatos életmód?” Online rajzpályá...

Még több helyi hírmég több hír
Kecskeméti Lapok
Hírös históriák
Hírös gazdaság
A cookie-kkal még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. Szolgáltatásaink igénybevételével beleegyezel a cookie-k használatába. További információk Értem

Süti („cookie”) Információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

1. „Sütik” használatának szabályzata

Ez a szabályzat a domain név weboldal „sütijeire” vonatkozik.

2. Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

3. Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

4. Milyen „sütikkel” találkozhat?

A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?

A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:

7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.

Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

8. A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

9. További hasznos linkek

Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
Facebook cookies