Kecskemét TV Kecskemét TV Kecskeméti lapok Kecskeméti lapok Gong rádió Gong rádió Keol Keol MONTÁZS magazin MONTÁZS magazin
Regisztráció Regisztráció Regisztráció Kecskemét város Kecskemét város

Naptár 2020. Augusztus 5. Szerda  Krisztina

EUR: --- Ft Árfolyam csökkenés

GBP: --- Ft Árfolyam növekedés

Hiros.hu Facebook YouTube csatorna
Hirdetés

„Nem a klienssel beszélgetek Istenről, hanem Istennel a kliensről”

Interjú a lelkigondozásról Molnár Ferenccel, a Reménység Háza munkatársával

A krízisek az élet természetes részei – míg azonban valakinek egyedül, saját erejéből vagy a családja, barátai támogatásával sikerül átvészelni ezeket, addig másnál ezek az élethelyzetek olyan elakadást okozhatnak, amelyen csak szakértő segítségével tud átlépni. Ehhez kaphat támogatást Kecskeméten például a Reménység Házában. A keresztény lelkigondozói és mentálhigiénés tanácsadásról Molnár Ferencet kérdeztük. A Rév Szolgálat intézményvezetője, egyben a Reménység Háza alapítója teológus, tanár, szociális munkás és mentálhigiénés lelkigondozó végzettséggel is rendelkezik.

Képünk illusztráció (forrás: pixabay.com)

Molnár Ferenc– Az elmúlt húsz évben sok olyan emberrel találkoztunk, akik nem függőségi vagy pszichiátriai problémával kerestek meg bennünket, hanem életvezetési, lelki, értelemkeresési kérdéseik voltak. Ez indította el bennünk azt, hogy a professzionális lelkigondozói-mentálhigiénés tanácsadásra is hangsúlyt fektessünk. Emellett különböző terápiás lehetőségeket – családterápiát, autogén tréninget – is igyekszünk elérhetővé tenni, illetve önismereti csoportokat – pszichodrámát és bibliodrámát – is szeretnénk indítani. Fontosnak tartjuk, hogy ezek ne csak a fizetőképes közönség számára legyenek elérhetőek, ezért a szociálisan hátrányos helyzetben lévőknek részben díjmentesen, részben pedig alapítványi támogatással kínáljuk ezeket.

A Rév Szolgálat húsz éve, 2000. május 2-án kezdte meg tevékenységét Kecskeméten. Fő profiljuk a szenvedélybetegek és a pszichiátriai betegek közösségi ellátása. Nappali intézményt működtetnek, illetve úgynevezett alacsony küszöbű (azaz anonimitást biztosító) ellátást nyújtanak az érintetteknek. Egyidejűleg 300 klienst látnak el; kétharmaduk pszichiátriai beteg, egyharmaduk szenvedélybeteg. Az integrált szociális intézmény fenntartója a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, amely a Kecskeméti Római Katolikus Főplébánián keresztül gyakorolja ezt a jogát. Szakmailag a Katolikus Karitász kötelékébe tartoznak. A Rév Szolgálat keretében működik az úgynevezett Reménység Háza – lelkigondozói és mentálhigiénés tanácsadó szolgálat.

– Mit takar tulajdonképpen a lelkigondozás kifejezés? Mennyiben más vagy több, mint a mentálhigiénés tanácsadás?

– Úgy fogalmaznám meg, hogy minden lelkigondozó mentálhigiénés szakember, de nem minden mentálhigiénés szakember lelkigondozó. Szakmailag ugyanazt végezzük, mint egy mentálhigiénés szakember, de emellett hitéleti végzettséggel is rendelkezünk, és spiritualitásunknak, világnézetünknek fontos része az Isten-kapcsolatunk. Sokan egyházi állást is betöltünk, én például a Nagytemplom diakónusa vagyok.

A lelkigondozás tehát a mentálhigiénés tanácsadásnak az a módja, ahol a lelkigondozó a hozzá forduló klienst a teljes testi, lelki, szociális és spirituális valóságában nézi. Hiszünk abban, hogy minden embernek van spirituális dimenziója, és hogy mindenkiben ott van az a vágy, hogy meghaladja a földi, fizikai, hétköznapi valóságát.

 – A kliensnek is hívő embernek kell lennie?

– Vallásától, hitétől, világnézetétől függetlenül bárki kérhet lelkigondozói segítséget. A lelkigondozottnak nem kell, hogy legyen Isten-kapcsolata, a lelkigondozónak azonban igen. Viszont, hacsak a kliens kifejezetten nem kéri ezt, a lelkigondozó nem beszél a klienssel Istenről – ellenben annál többet beszélget magában Istennel a kliensről.

Úgy is mondhatnám, hogy a Szentlélek segítségét kérem ahhoz, hogy a lelkigondozás során jól tudjak segíteni. Olyannak próbálom látni a klienst, amilyennek Isten látja őt, és ezt a „képet” próbálom megmutatni neki is. Ezzel a perspektíva-váltással, horizont-tágítással tudok neki segíteni.

– Említette már, hogy lelkigondozói-mentálhigiénés segítséget életvezetési, lelki, értelemkeresési kérdések kapcsán igényelnek az emberek. Mik lehetnek ezek? Tipikusan milyen életszakaszokban keresik meg Önöket?

– Az elmúlt hónapokban azt tapasztaltuk, hogy a járvány sok embert szembesített olyan spirituális kérdésekkel, amelyekkel eddig nem foglalkozott. Sokakban megfogalmazódott, vajon mi lesz velük, hogyan fogják elviselni, túlélni, ha például elveszítik idős hozzátartozóikat, ha nem lesz munkájuk, vagy ha megbetegszenek. Ezek a kérdések áttételesen ugyan, de mégis csak az élet végső céljára, értelmére vonatkoznak.

Lelkigondozást általában akkor kérnek az emberek, amikor normatív vagy rendkívüli krízisbe kerülnek. A normatív krízisek az élet természetes velejárói, olyan események, amelyek általában mindenkivel megesnek. Ilyen például a házasságkötés vagy éppen a kapcsolat válsága, a gyermek(ek) születése, vagy amikor elhagyják a családi fészket, de ezek közé tartozik a nyugdíjba vonulás és a szülők elvesztése is. Rendkívüli krízis például egy súlyos diagnózis kézhez vétele vagy más, nem feltétlenül mindenkivel megeső trauma elszenvedése.

Vannak, akiknek ezek átvészeléséhez, megküzdéséhez nincs szükségük külső segítségre, mert olyan családi mintákat láttak, olyan külső-belső erőforrásokkal rendelkeznek, amelyek segítségével nagyobb megrázkódtatás nélkül sikeresen veszik az akadályokat. Sokan vannak azonban azok is, akik egy-egy ilyen helyzetben értő támogatást igényelnek.

A Reménység Háza egyik helyisége (Fotó: magyarkurir.hu)– Hogyan tudnak segíteni a klienseknek? Milyen erőforrásokat tudnak mozgósítani bennük?

– A lelkigondozó és a mentálhigiénés segítő is alapvetően a jelenlétével és a meghallgatásával dolgozik először. Önmagunkat háttérbe húzva adunk teret a kliensnek a kibontakozásra. Olyan elfogadó, empatikus környezetet biztosítunk számára, amelyben szabadon beszélhet a belső folyamatairól. Bizalmi kapcsolatot alakítunk ki, amelyben az általa eddig leginkább rejtegetett vagy szégyellt dolgokról is beszélhet, mert tudja, hogy nem ítéljük el érte.

Hirdetés

[ A cikk a hirdetés után folytatódik! ]

Ha szükséges, kérdésekkel segítjük őt a verbalizálásban, vagy ha nem sikerül szavakba öntenie a gondolatait, akkor például asztalszínpadon jeleníttetjük meg vele az érzéseit, a kapcsolatait. Minél többször írja le nekünk a belső világát, rakja össze előttünk a történetét, úgy válik saját maga számára is egyre koherensebbé a helyzete. Közben a lelkigondozó segítő kérdésekkel, illetve egy hiteles értékrend felmutatásával és a különféle választási lehetőségekre való rámutatással is bekapcsolódik a folyamatba, szükség esetén pedig rávilágít a kliens korábbi inkoherens döntéseire.

Mindezek révén növekszik a kliens önmegértése és önértékelése, illetve képessé válik az önálló cselekvésre.

– És ha az az út, amelyet a kliens megtalálni vél, Ön szerint nem a legjobb, sőt meglátása szerint ezzel megint csak a vesztébe rohan, akkor felhívja erre a figyelmét? Vagy ezen át kell mennie a kliensnek és a saját bőrén kell megtapasztalnia, hogy más döntést kellett volna hoznia?

– Mivel egy katolikus intézményben vagyunk, hadd fordítsam ezt egy nagyon konkrét példára: valaki idejön, hogy házassági krízisben van. Én a személyes értékrendemből fakadóan amellett foglalnék állást, hogy amíg egy házasságot meg lehet menteni, addig a megmentésen kell dolgozni. De ha a kliensem a mentálhigiénés-lelkigondozói folyamat végén arra az elhatározásra jut, hogy elválik, akkor nekem a szemem sem rebben, hiszen én nem a döntéséért vagyok felelős, hanem a kettőnk közötti kapcsolatért. A döntésében tehát nem befolyásolom, de minden segítséget megadok neki ahhoz, hogy a saját élete szempontjából a lehető legjobb döntést hozza meg.

– Azt mondja, a szeme sem rebben. A szíve azért összeszorul?

– Hogy kudarcnak tekintem-e azt, ha a kliens az én értékrendemmel szemben hoz döntést? Nem. Ha biztos vagyok abban, hogy végigkísértem őt az útján és szakmailag megtettem mindent, ami tőlem elvárható, akkor nem.

Ma már egyébként katolikusként is könnyebben kísérek valakit azon az úton, ha el akarja hagyni a férjét-feleségét. Továbbra is vallom a házasság szentségét, de ha annak látom szükségét, akkor felhívom a figyelmet a szétköltözés intézményére. Az agyonveretésig a katolikus egyház sem kéri, hogy ki kell tartani a másik mellett; ahol bántalmazás, megalázás van, ahol nem emberhez méltó az élet, és már nem segítenek a bevett módszerek, ott javasolható ez a lehetőség.

De a legtöbb esetben nem ilyen éles kérdésekben kell a kliens mellé állnunk és a lelkigondozás célja a kliens oldaláról nézve nem egy konkrét döntés kimondása. Gyakran foglalkozunk gyászolókkal, súlyos betegekkel, vagy épp kísérünk el valakit a haláláig. Ilyenkor jellemzően sorra vesszük a kliens életének nagy fordulópontjait, az elrendezendő dolgokat, segítjük a bocsánatkéréseket és a megbocsátásokat, a régi sérelmek feldolgozását – és mindeközben keressük ezekben az értelmet, a célt.

Azért is adtuk a Reménység Háza nevet ennek a szolgáltatásnak, mert meggyőződésünk, hogy mindig, minden helyzetben van tovább, és a terhek alatt roskadozó embereknek ezt a reményt akarjuk továbbadni.

– Ismerősök lelkigondozását is vállalja?

– Valóban nem szerencsés a legközelebbi ismerősöket professzionális keretek között lelkigondozni, viszont Kecskemét kisváros ahhoz, hogy senkivel soha semmilyen előzetes kapcsolódásom ne legyen. Nem zárkózom el tehát ez elől, de mivel többen vagyunk, igyekszünk a velünk szorosan ismeretségbe tartozó klienseket átadni másik kollégának.

Ugyanakkor lelkigondozóként természetesen a hétköznapi kapcsolataimban is más attitűddel veszek részt. Amikor ugyanis találkozom valakivel, mélységben is megszólíthatom a másikat. Mondhatok neki annyit, hogy „Szervusz, látom, jól vagy”, de fordulhatok felé úgy is, hogy „Szervusz, mintha gondterhelt lennél”. Ezeket az ajtónyitogató kérdéseket a munkahelyem ajtajain kívül is gyakran fölteszem.

Zsolczainé Vitális Judit

Hirdetés

helyi hírek

Két premierre készül a teátrum - Videóval

Két premierre készül a teátrum - Videóval

​Az 1962-es Száll a kakukk fészkére és a Gardénia című darabok elmaradt bemutatójának pótlására k...

2020.08.04. 20:01

Súlyos testi sértés

Súlyos testi sértés

A rendőrök fél nap alatt elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 40 év...

2020.08.04. 14:52

Koós Károly szerint jó sorsolást kaptunk

Koós Károly szerint jó sorsolást kaptunk

Az MLSZ elkészítette a 2020/21-es NBI-es férfi futsalbajnokság első kilenc fordulójának sorsolásá...

2020.08.04. 12:44

5 kép

Több tízezer játék múltját őrzi

Több tízezer játék múltját őrzi

Ami másnak élettelen, használati tárgy, neki némán is beszédes, életre kel és emberi sorsokról, c...

2020.08.04. 11:58

Anyakönyvi hírek - 2020. harmincegyedik hét

Anyakönyvi hírek - 2020. harmincegyedik hét

2020. harmincegyedik hetének anyakönyvi hírei.

2020.08.04. 10:55

Rágózni sem lehet a PCR teszt előtt

Rágózni sem lehet a PCR teszt előtt

Kecskeméten is elérhető a külföldi hazatérés esetén kötelező PCR-teszt. A városban egy helyszínen...

2020.08.04. 10:13

Olimpia helyett – egykori olimpia után

Olimpia helyett – egykori olimpia után

Az immár több mint negyed évszázaddal ezelőtt hivatalosan is megalakult Kecskemét-Aomori Mag...

2020.08.04. 09:48

Egy állati jó este - videóval

Egy állati jó este - videóval

Vadaskerti Nyári Estét tartottak szombaton a kecskeméti állatkertben. Az évente kétszer tartandó ...

2020.08.03. 18:33

25 kép

Varázstáska: közel 100 gyermeknek már összegyűlt a tanszercsomag - videóval

Varázstáska: közel 100 gyermeknek már összegyűlt a tanszercsomag - videóval

​Már közel 100 iskolatáska megtöltésére elég tanszer gyűlt össze a rászoruló gyermekek számára a ...

2020.08.03. 17:33

9 kép

KES Cycling Team: aranyos hétvége a kecskeméti országútisoknál

KES Cycling Team: aranyos hétvége a kecskeméti országútisoknál

Radics Milán egy aranyat és egy ezüstöt, Dobai Dávid egy aranyat nyert a 43. KSI Kupán, Csenki Cs...

2020.08.03. 16:26

Késsel támadtak a gyanútlan fiatalokra

Késsel támadtak a gyanútlan fiatalokra

Késsel hadonászó fiatalok raboltak ki egy férfit hétfő hajnalban Lajosmizsén.  

2020.08.03. 14:10

Újabb csapás a szúnyogokra - ezúttal a földről

Újabb csapás a szúnyogokra - ezúttal a földről

Földi kémiai szúnyoggyérítés lesz pénteken, a napnyugta utáni órákban Kecskeméten. Az ehhez kapcs...

2020.08.03. 12:12

Tesztüzemben a jelzőlámpák

Tesztüzemben a jelzőlámpák

Hétfőn 12 órakor elkezdődik a volt Centrum áruháznál kialakított jelzőlámpás csomópont tesztüzeme...

2020.08.03. 11:59

Kisiskolásokkal kirándultak a Rózsahölgyek

Kisiskolásokkal kirándultak a Rózsahölgyek

A kecskeméti Rózsahölgyek Társasága immáron kilencedik alkalommal – egy kulturális program ...

2020.08.03. 11:16

Petőfi kecskeméti kötődéseire emlékeztek

Petőfi kecskeméti kötődéseire emlékeztek

A Petőfi emléknap alkalmából pénteken délután a 171 éve eltűnt költőre emlékeztek a Kecskeméti Ko...

2020.08.03. 10:29

14 kép

Fogadóórát tart Király József

Fogadóórát tart Király József

Fogadóórát tart csütörtökön Király József önkormányzati képviselő a belvárosban és az Árpádvárosb...

2020.08.03. 09:42

Fának csapódott egy autó, ketten sérültek

Fának csapódott egy autó, ketten sérültek

Ketten súlyosan megsérültek, amikor egy személyautó fának csapódott Kecskemét határában.

2020.08.02. 22:00

13 kép

Őrült hajrában maradt alul a KTE HUFBAU

Őrült hajrában maradt alul a KTE HUFBAU

Vasárnap délelőtt a KTE HUFBAU az FTC II. ellen mérkőzött a Népligeti Sportcentrumban. A kecskemé...

2020.08.02. 18:10

Több kecskeméti projekt is NKA támogatást nyert

Több kecskeméti projekt is NKA támogatást nyert

Júliusban sorra kerültek fel a Nemzeti Kulturális Alap kollégiumi döntései. A támogatottak között...

2020.08.02. 17:23

Öngyilkos lett dr. Nánási László

Öngyilkos lett dr. Nánási László

Vasárnap hajnalban öngyilkos lett Bács-Kiskun megye volt  főügyésze, dr. Nánási László....

2020.08.02. 15:31

Még több helyi hírmég több hír
Kecskeméti Lapok
Hírös históriák
Hírös gazdaság
A cookie-kkal még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. Szolgáltatásaink igénybevételével beleegyezel a cookie-k használatába. További információk Értem

Süti („cookie”) Információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

1. „Sütik” használatának szabályzata

Ez a szabályzat a domain név weboldal „sütijeire” vonatkozik.

2. Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

3. Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

4. Milyen „sütikkel” találkozhat?

A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?

A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:

7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.

Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

8. A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

9. További hasznos linkek

Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
Facebook cookies