Kecskemét TV Kecskemét TV Kecskeméti lapok Kecskeméti lapok Gong rádió Gong rádió Keol Keol MONTÁZS magazin MONTÁZS magazin
Regisztráció Regisztráció Regisztráció Kecskemét város Kecskemét város

Naptár 2021. Május 15. Szombat  Zsófia

EUR: --- Ft Árfolyam csökkenés

GBP: --- Ft Árfolyam növekedés

Hiros.hu Facebook YouTube csatorna

Védett épületben élni felelősség és lehetőség

„A ma élő ember ugyanolyan jogosítványokkal bír és ugyanúgy teremti meg a jövő számára a múltat, mint eleink. Ugyanakkor, ha nem értjük meg és nem tiszteljük őseink üzenetét, akkor hogyan várjuk majd el az utánunk jövőktől, hogy tiszteljék a mi tetteinket?” – fogalmaz Öveges László. A város főépítészét annak apropójából kérdeztük, hogy a közelmúltban a Sétatér utca sarkán lebontott polgári ház kapcsán ismét a figyelem középpontjába kerültek a helyi védett épületek.

Öveges László, Kecskemét főépítésze

– Nagy öröm, hogy Kecskeméten sokan vannak, akik érzékenyek az épített környezet, az épített örökség iránt és észreveszik, milyen kincsekben bővelkedik a város. Ezek látható szépsége, minősége észrevétlenül minden nap formál bennünket. Amit eleink megalkottak, és ami ebből időtálló és jellegzetes módon hozzájárul a város egyediségéhez, azt nemcsak kötelességünk, hanem jól felfogott érdekünk is óvni, megtartani.

A nyolcvanas években mértük fel először, hogy melyek azok az épületek, amelyeket érdemes helyi védelem alá helyezni. Akkor két kategóriába soroltuk ezeket: az egyikbe kerültek azok, amelyek feltétlenül megóvandók, egy másikba pedig azok, amelyek esetleg átépíthetők. 2008-ban újra számba vettük az épített örökséget, megszüntettük a már említett bizonytalan kategóriát, és csak azokra az épületekre fókuszáltunk, amelyek valóban értéket képviselnek.

Két éve pedig elkészült a város arculati kézikönyve. Ez a közös gondolkodás arra is kiterjedt, hogy mi legyen a védett épületekkel, a dokumentum pedig tételesen fel is sorolta ezeket az építészetileg karakteres, fontos épületeket. Az ennek mentén megalkotott településképi rendelettel kerültek jogilag is helyi védelem alá.

– A rendeletben található felsorolás nem egy lezárt lista, hanem folyamatosan változhat.

– Azt, hogy egy épület helyi védelem alá kerüljön – vagy épp kikerüljön ebből a körből –, tulajdonképpen bárki kezdeményezheti. Magánszemély, civil vagy szakmai szervezet, önkormányzat egyaránt tehet javaslatot erre. A felvetést – az úgynevezett értékvizsgálati dokumentáció elkészülte után – a partnerségi együttműködés jegyében széles körben vitatják meg. Így például a városszépítők, a városvédők, a lokálpatrióták, a környezetvédők álláspontját is kikérik erről. Természetesen a tervtanács és a szakmai bizottságok is véleményt alkotnak a kezdeményezésről. Mindezek után a végső döntést a közgyűlés hozza meg. A hatályos településképi rendelet tételesen is felsorolja ezeket a karakteres, építészetileg is fontos épületeket, jelen pillanatban szám szerint 320-at.

Várhatóan a szeptemberi közgyűlésen módosul ez a rendelet. Egyfelől még precízebben veszi majd sorra, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni a helyi védettség megállapítása során, másrészt pedig a konkrét lista is változik majd. Ajánlották ugyanis például a vasútállomás központi épületének, a mellette lévő kisposta épületének, a Szórakaténusz játékmúzeum épületének, valamint a megyei könyvtár épületének a felvételét. De ugyanígy olyan kérelmek is érkeztek, amelyek a védettség megszüntetésére vonatkoznak. Az előzetes vita során ez utóbbiak közül egy sem kapott teljes körű támogatást a különböző grémiumoktól, de bizonyos pontokban – például egy-egy udvari épületszárny vonatkozásában – egyetértettek a kéréssel.

– A legtöbb helyi védelem alatt álló épület 100-120 éve, historizáló, eklektikus vagy szecessziós stílusban épült. „Fiatalabbakat” nem is nagyon lehet nevezni erre?

– Szakmai vita tárgya, hogy mikortól lehet egy épületről kimondani, hogy védendő értéket képvisel. Van, aki azt mondja, hogy egy szenzációs épület esetében akár már az átadás pillanatában is lehet ezt tudni, mások úgy vélik, el kell telnie némi időnek ehhez, de hogy pontosan mennyinek, abban megint nincs egyetértés. Volt javaslat 15-20 vagy 40-50 évre is.
Most egyébként több „fiatal” épület helyi védelem alá helyezésére is érkezett javaslat, a már említett könyvtár, illetve játékmúzeum is ebbe a körbe tartozik. Személyes álláspontom
egyébként az, hogy minél hamarabb kap védettséget egy arra méltó épület, annál jobban óvjuk és vesszük elejét annak, hogy hozzá nem illő sorsra jusson, mihamarabb kaphasson esetleges támogatást is.

– Milyen kötelezettségekkel jár, ha egy ingatlan helyi védelem alatt áll?

– Alapvetés és főszabály, hogy védett épületet nem lehet elbontani! Ugyanakkor van egy olyan szakmai konszenzus az építészek körében – és ezt a nézőpontot a helyi tervtanács és a város vezetése is osztja – hogy nem olyan értelemben érinthetetlen, mint mondjuk egy festmény. Ha egy épületet használni akarunk és nem skanzenként mutogatni, akkor engednünk kell bizonyos fokú változtatásokat rajtuk. Műemlékeinket sem abban az állapotukban ismerjük, amilyennek eredetileg épültek, hanem amilyenné az évszázadok során alakultak.

Engedélyt kaphat tehát a tulajdonos olyan munkálatokra, amelyek – a védett elemek megőrzése mellett – műszaki vagy funkcionális szempontból az épület jelentős átalakításával járnak. Ennek során elképzelhető, hogy a kivitelezés során jelentős részben elbontják az épületet, majd az eredeti védett karakteres részletek, anyaghasználat és technológia figyelembevételével építenek egy újat. Ez történt például – hogy konkrét beruházást is említsek – a Nagykőrösi utcában álló sarki ház esetében is és ugyanez várható a Sétatér utca–Mihó utca sarkán álló telken is. Noha az ott nemrégiben lebontott ház nem állt helyi védettség alatt, a tulajdonos vállalta, hogy az új épület homlokzati részét teljes egészében és minden részletében visszaépíti majd.

Közös a két nevezett helyszínben az is, hogy eredetileg földszintes polgárházak álltak ott, de a felújítás során a tulajdonosok emeletráépítésre is engedélyt kaptak, kaphatnak – és ennek nyomán az új épületek tulajdonképpen tömegüket tekintve jobban fognak illeszkedni az utcaképbe, a közvetlenül szomszédos magas épületekhez.

Hirdetés

[ A cikk a hirdetés után folytatódik! ]

A Sétatér–Mihó utca sarkán nemrégiben elbontott polgári ház. A tulajdonos vállalta, hogy az új épület homlokzati részét teljes egészében és minden részletében visszaépíti majd

– Azon túlmenően, hogy a tulajdonos nem bonthatja le a védett épületet, mire kell még figyelnie?

– Fontos – és ezzel sokan nincsenek tisztában –, hogy esetükben az építési engedélyt nem igénylő átalakítások során is szükség van az úgynevezett bejelentési eljárás lefolytatására. Ha tehát egy védett épületen bármilyen, a védett értéket érintő és a közterületről látható beavatkozást szeretnének megtenni, akkor ahhoz a város jóváhagyását kell kérni. Ilyen lehet például a homlokzati elemek felújítása, a tetőhéjazat vagy a nyílászárók cseréje. Ilyenkor megállapítjuk, hogy a tervezett munkálatok megfelelnek-e a védett érték védelmének vagy sem. Ennek mentén hagyjuk jóvá vagy éppen tiltjuk meg az elvégzésüket. Ha utólag derül fény a nem megfelelő kivitelezésre, akkor az önkormányzat helyreállításra kötelezheti a tulajdonost.

A helyi védelem alatt álló épületek esetében ezenkívül például a cégtáblák kihelyezése, a redőnyök, légkondicionáló berendezések felszerelése is mind-mind olyan területek, amelyeknél figyelemmel kell lenni a vonatkozó rendelet előírásaira.

– Ha már táblákat említ: a jogszabály szerint jelölni kell, ha egy épület helyi védelem alatt áll. Kecskemét utcáin járva ilyen jelzésekkel azonban nem találkozunk.

– Valóban szeretnénk egy-egy kis kőtáblát elhelyezni ezekre az épületekre, már mintadarab is készült. Ennek költségét nem a tulajdonosokra terhelnénk, hanem a város vállalja majd, amennyiben a közgyűlés is elfogadja az erre vonatkozó tervet.

– Szóba kerültek már a felújítások, hogy milyen szempontokra, előírásokra kell ügyelniük a tulajdonosoknak. Ahogy ön is említette, sokan közülük úgy élik meg, „nehezített pályán” mozognak.

– Valóban több elvárásnak kell megfelelniük, ugyanakkor ne feledjük, nemcsak a helyi védelem alatt álló épületek, hanem minden ház esetében kötelessége a tulajdonosnak gondoskodni az élet- és vagyonbiztonságról, az ingatlannak a településkép szempontjából elvárható mértékű állapotmegőrzéséről. Természetesen egy helyi védelem alatt álló épület esetében ennek nagyobbak lehetnek a költségei, ugyanakkor a város ehhez támogatást is tud biztosítani. 2008 óta rendszeresen különítünk el a költségvetésben erre a célra egy meghatározott keretösszeget – ez jelenleg évente tízmillió forintot jelent –, amelyre pályázhatnak az érintettek. A városi támogatási programok rendszere – melynek része a védett épületek támogatása – most  átalakulóban van, de minden bizonnyal a jövőben is igénybe vehető lesz.

2017-18-ban egyébként a rendezési terv kapcsán végignéztük, milyen állapotban vannak a szóban forgó épületek. Egyik szemünk sír, a másik ellenben nevet, mert bár számos épületen a romlás érhető tetten, nagyon sok igényesen felújított épületre is büszkék lehetünk. Vannak, akik érzik és értik, hogy mekkora értéket képvisel az épület, amiben ők laknak. Noha gond és felelősség a karbantartásuk, mégis bennük élni jó! Ezeknek az épületeknek a léleknek kedves hangulatuk, ízlésformáló karakterük van!

Zsolczainé Vitális Judit

(Az interjú eredetileg a Kecskeméti Lapok augusztus 27-i számában jelent meg.)

Percről percre percről percre

Fő híreink fő híreink

Hirdetés

helyi hírek

A gyalogosokat is figyelmeztették a háromnapos akcióra - Videóval

A gyalogosokat is figyelmeztették a háromnapos akcióra - Videóval

Három napon keresztül figyelték megkülönböztetett figyelemmel a zebrákat, a rendőrök Kecskeméten....

Megsérült a kadafalvi iskola tetőszerkezete

Megsérült a kadafalvi iskola tetőszerkezete

Vihar rongálta meg néhány napja a Kadafalvi Általános Iskola tetőszerkezetét.   A Kecsk...

Nem szabad teherként kezelni a hétfői meccset

Nem szabad teherként kezelni a hétfői meccset

Nagy lehetőség kapujában van a hétfői 7-5-ös, DEAC elleni győzelem után az SG Kecskemét Futsal eg...

Hrenkó Norbert, az MKB Cycling Team versenyzője a Tour de Hongrie-n

Hrenkó Norbert, az MKB Cycling Team versenyzője a Tour de Hongrie-n

Áprilisban bronzérmes lett a Hegyi OB felnőtt mezőnyében, májusban pedig a nemzeti válogatott tag...

Minden gyermeket felvettek a kecskeméti óvodákba - Videóval

Minden gyermeket felvettek a kecskeméti óvodákba - Videóval

​Minden felvételiző gyermeket felvettek az óvodákba. A 2021/2022-es nevelési évet 1036 hároméves ...

Birkózás: Majer Barnabás serdülő válogatott

Birkózás: Majer Barnabás serdülő válogatott

Jövő héttől a serdülő válogatottal folytatja a felkészülést Majer Barnabás, a Csepel - Kesi Kecsk...

Beszélgessünk! HÍRÖS KECSKEMÉTIEKKEL

Beszélgessünk! HÍRÖS KECSKEMÉTIEKKEL

A „Hírös kecskemétiek” című pódiumbeszélgetés következő, élő előadását rend...

Letartóztatásban a lopással és rablással gyanúsított férfi

Letartóztatásban a lopással és rablással gyanúsított férfi

A Kecskeméti Járásbíróság egy hónapra elrendelte egy 29 éves lajosmizsei férfi letartóztatását, a...

Lassan, de folyamatosan nő a turisták száma Kecskeméten - Videóval

Lassan, de folyamatosan nő a turisták száma Kecskeméten - Videóval

​Érezhetően megnőtt a szállásfoglalások száma Kecskeméten is májusban, azonban a vendégéjszakáké ...

Elkezdődött a tinédzserek oltása - Videóval

Elkezdődött a tinédzserek oltása - Videóval

​Elkezdődött a regisztrált 16 és 18 év közöttiek oltása hazánkban. A Bács-Kiskun Megyei Oktatókór...

Újabb képviselőjelöltjét mutatta be Kecskeméten a Mi Hazánk Mozgalom

Újabb képviselőjelöltjét mutatta be Kecskeméten a Mi Hazánk Mozgalom

Faragó Dániel mellett Erős Erzsébetet indítja egyéni képviselőjelöltjeként a 2022-es or...

Telefonos fogadóórát tart dr. Tóth Szilárd

Telefonos fogadóórát tart dr. Tóth Szilárd

Dr. Tóth Szilárd, a 7. sz. egyéni választókerület, a Vacsi közi-, Külső-Bethlenvárosi térség...

Virtuális gyárlátogatás a TERMOSTAR-nál

Virtuális gyárlátogatás a TERMOSTAR-nál

Filmet forgatott és az online térbe költöztette fiataloknak szóló szakmai programját a TERMOSTAR ...

Burkolatfelújítás az M5-ösön - Videóval

Burkolatfelújítás az M5-ösön - Videóval

Pályafelújítási munkálatok kezdődtek az M5-ös autópályán Kecskemét közelében. 

Stúdióbeszélgetés: Bemutatkozik könyvtárunk új igazgatónője – Videóval

Stúdióbeszélgetés: Bemutatkozik könyvtárunk új igazgatónője – Videóval

Május elsejétől Bujdosóné dr. Dani Erzsébet vezeti a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárat....

,,Mindenki találkozik fiatalként valamilyen megkínálással

,,Mindenki találkozik fiatalként valamilyen megkínálással"

Az illegális szerekről szól a Kecskeméti Televízió és a Mentál-Addikt Konzultációs Iroda Tiszta p...

Szakmai vizsgát tesznek a középiskolások – Videóval

Szakmai vizsgát tesznek a középiskolások – Videóval

Mintegy ezren tesznek szakmai vizsgát a Kecskeméti Szakképzési Centrumnál. Az írásbelik máju...

Fesztiváloznak a Kecskemétfilm Kft. alkotásai

Fesztiváloznak a Kecskemétfilm Kft. alkotásai

Horváth Mária alkotása a koszovói Anibar Fesztiválon, Ulrich Gábor munkája pedig a ...

Ica néni lett a hónap önkéntese – Videóval

Ica néni lett a hónap önkéntese – Videóval

A 80 éves Szarka Mihályné Ica néni, a Széchenyivárosi Zöld és Pont Civil Társaság egyik alapítóta...

Még több helyi hírmég több hír
Kecskeméti Lapok
Hírös históriák
Hírös gazdaság
A cookie-kkal még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. Szolgáltatásaink igénybevételével beleegyezel a cookie-k használatába. További információk Értem

Süti („cookie”) Információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

1. „Sütik” használatának szabályzata

Ez a szabályzat a domain név weboldal „sütijeire” vonatkozik.

2. Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

3. Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

4. Milyen „sütikkel” találkozhat?

A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?

A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:

7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.

Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

8. A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

9. További hasznos linkek

Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
Facebook cookies