Kecskemét TV Kecskemét TV Kecskeméti lapok Kecskeméti lapok Gong rádió Gong rádió Keol Keol MONTÁZS magazin MONTÁZS magazin
Regisztráció Regisztráció Regisztráció Kecskemét város Kecskemét város

Naptár 2021. Március 3. Szerda  Kornélia

EUR: --- Ft Árfolyam csökkenés

GBP: --- Ft Árfolyam növekedés

Hiros.hu Facebook YouTube csatorna

2021.02.23. 07:10

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az elmúlt években több kitüntetést is alapított. Most ezekre bárki javaslattal élhet, március 20-ig. Részletek a felhívásban. 

Javaslattételi felhívás

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a város fejlődésében, érdekeinek előmozdításában, értékeinek megőrzésében, átörökítésében és gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató tevékenységek elismerésére kitüntetéseket alapított.

DÍJAK:

 

IFJÚSÁG A KÖZÖSSÉGÉRT DÍJ

A díj évente egy személy vagy munkacsoport részére adományozható, a fiatalok öntevékeny, más közösségek számára is példamutató munkájának elismeréseként.

 

KECSKEMÉT VÁROSÉRT OKTATÁSI  DÍJ

A díj évente kettő személy, vagy munkacsoport részére adományozható

a)         a huzamos időn át kiemelkedő óvodapedagógiai, alap- és középfokú oktatási-nevelési,

b)         gyógypedagógiai munkát végző pedagógusok, valamint

c)         a pedagógiai újítások kidolgozása, vagy alkalmazása, a pedagógiai gyakorlat                           kisegítése, a        magyar neveléstudomány eredményeinek felhasználása, nemzetközi                      pedagógiai tapasztalatok adaptációja terén kiemelkedő tevékenységet folytató                           pedagógusok és szakemberek elismerésére.

 

KECSKEMÉT KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT DÍJ

A díj évente egy  személy, vagy munkacsoport részére adományozható

  1.       az önkormányzat közművelődési, közgyűjteményi intézményei azon munkatársai elismerésére,            akik kiemelkedő eredményt értek el a város kulturális értékeinek megőrzésében, gyarapításában és széles körű megismertetésében.

b)      a kultúra és közművelődés érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végző      polgárok elismerésére,

c)      azok elismerésére, akik tevékenységükkel példamutatóan hozzájárultak az értékálló                helyi        közösségi hagyományok és értékek megőrzéséhez, ápolásához, nemzedékek                   közötti átörökítéséhez,

 

KECSKEMÉT FELSŐOKTATÁSÁÉRT ÉS TUDOMÁNYOS ÉLETÉÉRT DÍJ

A díj évente egy személy, vagy munkacsoport részére adományozható a városban folytatott felsőfokú oktatási, tudományos, kutatási tevékenységek körében, ezek fejlesztésében, az oktatás és kutatás integrálásában, az együttműködési kapcsolatok elmélyítésében és bővítésében végzett kiemelkedő munkásságért.

 

KECSKEMÉT SPORTJÁÉRT DÍJ

A díj évente egy személy, vagy munkacsoport részére adományozható

a)       a testnevelés és sport népszerűsítésében, a diáksportnak, illetve az ifjúság testedzésének,           valamint a szabadidősportnak a szervezésében huzamos időn át kifejtett eredményes       tevékenységéért,

b)      a verseny- és élsportban kiemelkedő sportteljesítményt, illetve országos vagy     nemzetközi       eredményt elért kecskeméti sportolók és a felkészítésükben      közreműködő sportszakemberek         elismeréseként,

c)       a testnevelési és sportélet fejlesztése érdekében a városi sportéletben nyújtott    kiemelkedő      teljesítményért, illetve hosszú időn át kifejtett eredményes munkásság   elismeréseként,

d)      a városi sportlétesítmények fenntartásában és fejlesztésében kimagasló szakmai és         sportmecénási tevékenység elismeréseként.

 

KECSKEMÉT IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ

A díj évente egy személy vagy munkacsoport részére adományozható, aki a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek segítésében, valamint a gyermekek testi és lelki egészségének kiemelt elősegítésében közreműködött.

 

Kecskemét Városért Egészségügyi Díj

A díj kettő olyan személynek, vagy munkacsoportnak adományozható, akik munkájukkal hozzájárultak Kecskemét város polgárai

a)         egészségügyi ellátásának fejlesztéséhez és e tevékenységük során kimagasló

         teljesítményt,    vagy eredményt értek el,

b)         a lakosság egészségének megóvására, javítására és helyreállítására irányuló     tevékenységük során, illetve a város polgárai gyógyítása, gyógyító-megelőző ellátása terén kimagasló teljesítményt, vagy eredményt értek el.

Hirdetés

[ A cikk a hirdetés után folytatódik! ]

 

Év Kecskeméti Civil Szervezete Díj

A díj évente tevékenységi körétől függetlenül egy olyan kecskeméti székhelyű vagy Kecskeméten működő civil szervezetnek adományozható, amely legalább 3 éven keresztül aktívan működik Kecskeméten, céljai a város polgárainak széles körét érintik, és tevékenységével a helyi civil társadalom összefogását erősíti vagy a polgárok életminőségének javítását szolgálja.

 

ELISMERŐ CÍMEK:

 

Az Év Kecskeméti Rendőre elismerő cím

Az Év Kecskeméti Rendőre elismerő cím egy fő olyan személy részére adományozható, aki

a)         a hivatásos, vagy közalkalmazotti állományban, a Kecskeméti Városi  Rendőrkapitányságon teljesít szolgálatot és

b)         az adományozás évét megelőző évben a bűnmegelőzés, a bűnüldözés, valamint a         közbiztonság területén olyan kimagasló tevékenységet folytatott, amellyel hozzájárult   a város közbiztonságának javításához.

 

AZ ÉV KECSKEMÉTI TŰZOLTÓJA elismerő cím

Az Év Kecskeméti Tűzoltója elismerő cím  évente egy fő olyan személynek adományozható, aki

a)         hivatásos állományban a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság           Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Kecskeméti Hivatásos           Tűzoltóságánál teljesít szolgálatot és

b)         az adományozás évét megelőző évben a tűzoltás, kárelhárítás, tűzmegelőzés területén     olyan kimagasló tevékenységet folytatott, amellyel hozzájárult a város    közbiztonságának javításához, a tűzesetek számának csökkentéséhez.

 

Az Év Kecskeméti Polgárőre elismerő cím

Az Év Kecskeméti Polgárőre elismerő cím évente egy fő kecskeméti polgárőr egyesület tagja részére adományozható, a közrend és közbiztonság, a társadalmi bűn- és baleset-megelőzés, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a katasztrófa-elhárítás és környezetvédelem érdekében kifejtett, önkéntes, kimagasló és példamutató tevékenysége elismeréseként.

Az Év Kecskeméti Köztisztviselője elismerő cím

Az Év Kecskeméti Köztisztviselője elismerő cím egy olyan személy részére adományozható, aki legalább 5 éve Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselője, és az adományozás évét megelőző évben a közigazgatás területén olyan kimagasló tevékenységet folytatott, amellyel hozzájárult a Polgármesteri Hivatal feladatellátása színvonalának emeléséhez és a közügyek intézéséhez.

 

AZ ÉV KECSKEMÉTI VÁROSRENDÉSZE elismerő cím

Az Év Kecskeméti Városrendésze elismerő cím 2019. évtől kezdődően kétévente egy fő olyan személy részére adományozható, aki

a) legalább 3 éve a Kecskeméti Városrendészet köztisztviselője és

  1. Kecskemét közrendjének, közbiztonságának és köztisztaságának védelme érdekében kimagasló tevékenységet folytatott.

 

JAVASLATTÉTEL:

 

A kitüntetendő személyre, csoportra javaslatot tehetnek a közgyűlés tagjai, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés, valamint a díjjal elismerhető tevékenység körében működő kecskeméti intézmények vezetői, gazdasági társaságok vezetői, szakmai és tudományos szervezetek, kamarák, egyéb civil szervezetek (bejegyzett egyesületek, alapítványok stb.) továbbá az egyházak.

Az elismerő címek adományozására:

  • Az Év Kecskeméti Rendőre elismerő cím esetén Kecskemét Megyei Jogú Város Rendőrkapitánya,
  • Az Év Kecskeméti Tűzoltója elismerő cím esetén Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Kecskeméti Hivatásos Tűzoltósága Kirendeltségvezetője,
  • Az Év Kecskeméti Polgárőre elismerő cím esetében bármely Kecskeméten működő polgárőr egyesület elnöke,
  • Az Év Kecskeméti Köztisztviselője elismerő cím esetében a polgármester, a jegyző, és a képviselők,
  • Az Év Kecskeméti Városrendésze elismerő cím esetén a Kecskeméti Városrendészet intézményvezetője,

továbbá bármely civil, gazdasági szervezet, alapítvány, magánszemély.

A javaslatoknak tartalmazniuk kell

  • a javasolt személy személyi adatait (név, születési idő, lakcím, munkahely, beosztás)
  • javaslat részletes indoklását, valamint
  • a javasolt személy nyilatkozatát arról, hogy megismerte a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatókat.

 

A javaslatoknak 2021. március 20-ig kell beérkezniük  a Képviselőtestületi Osztály címére (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.).

 

A kitüntetések átadására ünnepélyes keretek között kerül sor.

Hirdetés

Percről percre percről percre

Fő híreink fő híreink

Hirdetés

helyi hírek

Kigyulladt egy autó Kecskeméten

Kigyulladt egy autó Kecskeméten

​Kigyulladt egy autó Kecskeméten kedden délután. Az 5-ös főút városi szakaszán, a Budai utcában f...

2021.03.02. 18:17

Újra ellenőrzik a helyes maszkhasználatot Kecskeméten - videóval

Újra ellenőrzik a helyes maszkhasználatot Kecskeméten - videóval

A Kecskeméti Városrendészet munkatársai a város egész területén ellenőrzik, hogy mindenki helyese...

2021.03.02. 17:34

Telefonos fogadóórát tart Bodrozsán Alexandra

Telefonos fogadóórát tart Bodrozsán Alexandra

Telefonos fogadóórát tart Bodrozsán Alexandra március 9-én – tudatta közleményben az önkorm...

2021.03.02. 15:57

Kecskeméti érmek az év első búvárúszó versenyén

Kecskeméti érmek az év első búvárúszó versenyén

A BÁCSVÍZ KVSC versenyzői kimagasló eredményekkel zárták az év első versenyét, aminek Dunaújváros...

2021.03.02. 12:14

HÍRÖS KECSKEMÉTIEK: Kalmár Ágnes lesz a sorozat vendége

HÍRÖS KECSKEMÉTIEK: Kalmár Ágnes lesz a sorozat vendége

Online folytatódik a HÍRÖS KECSKEMÉTIEK pódiumbeszélgetés, amelynek mai vendége Kalmár Ágnes...

2021.03.02. 11:37

Telefonos fogadóórát tart Király József

Telefonos fogadóórát tart Király József

Király József, a Szövetség a Hírös Városért Egyesület önkormányzati képviselője csütört...

2021.03.02. 11:02

Hálózatbarát fákat ültetett Kecskeméten az MVM Démász

Hálózatbarát fákat ültetett Kecskeméten az MVM Démász

Az MVM Démász hálózatbarát fákat ültetett Kecskeméten azokon a helyszíneken, ahol a korábbi ...

2021.03.02. 10:47

Anyakönyvi hírek - 2021/8. hét

Anyakönyvi hírek - 2021/8. hét

2021. nyolcadik hetének anyakönyvi hírei.

2021.03.02. 10:41

In memoriam dr. Kovalcsikné dr. Kalmár Éva

In memoriam dr. Kovalcsikné dr. Kalmár Éva

Így emlékezik a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület alapító és elnökségi tagjára, a napokb...

2021.03.02. 06:46

Új rekordra készül a „tojásdíszítés királynője” - Videóval

Új rekordra készül a „tojásdíszítés királynője” - Videóval

A pandémia alatt újabb nagy terven dolgozik Zsigóné Kati, a „tojásdíszítés királynője&rdquo...

2021.03.01. 21:22

Folytatódik az Érzékelések kertje szépítése

Folytatódik az Érzékelések kertje szépítése

Az ősz folyamán a Kecskeméti Szent László Lions Club által épített és a város által is támogatott...

2021.03.01. 20:43

35 kép

A Cigánymesék képei díszítik a Biztos Kezdet Gyermekház falait - Videóval

A Cigánymesék képei díszítik a Biztos Kezdet Gyermekház falait - Videóval

A kecskeméti rajzfilmstúdió Cigánymeséit ábrázolják azok a képek, amelyeket nemrégiben helye...

2021.03.01. 19:49

5 kép

Vandálok csaptak le a színház postaládájára

Vandálok csaptak le a színház postaládájára

A színház dolgozói március 1-én a Katona József emlékmű mellett megrongálva találtak rá a színház...

2021.03.01. 16:36

94 milliós kormányzati támogatást kapott a Kecskeméti Junior Sport Kft. - Videóval

94 milliós kormányzati támogatást kapott a Kecskeméti Junior Sport Kft. - Videóval

A Kormány döntése értelmében, a COVID-19 okozta világjárvány negatív hatásainak enyhítésére ...

2021.03.01. 14:13

19 kép

Változik a máltai szeretetszolgálat adományraktárának nyitvatartása

Változik a máltai szeretetszolgálat adományraktárának nyitvatartása

Csökkentett időtartamban tart nyitva a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Csoportjának ru...

2021.03.01. 13:47

Emelkedik a koronavírus-koncentráció Kecskeméten - Videóval

Emelkedik a koronavírus-koncentráció Kecskeméten - Videóval

Emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben Kecskeméten – derül...

2021.03.01. 12:55

Ezeken a helyeken kell maszkot viselnünk március 1-jétől

Ezeken a helyeken kell maszkot viselnünk március 1-jétől

A helyi operatív törzs javasolta, hogy március 1-jén 20 órától március 15-ig újra kötelező l...

2021.03.01. 08:56

Időszakos vízhiány lesz szerdán Kecskemét egyes részein

Időszakos vízhiány lesz szerdán Kecskemét egyes részein

Március 3-án karbantartási munkálatok miatt időszakos vízhiányra számíthatnak a Ceglédi úton a Va...

2021.03.01. 08:19

Kecskeméti repülőalakulatok Csehszlovákia elleni 1968-as műveletekben

Kecskeméti repülőalakulatok Csehszlovákia elleni 1968-as műveletekben

Csehszlovákiában 1968 elejétől demokratikus folyamatok mentek végbe. Az addigi politika gyökeres ...

2021.02.28. 16:37

Nem tudta feltörni a paksi falat a KTE HUFBAU

Nem tudta feltörni a paksi falat a KTE HUFBAU

A KTE HUFBAU a tavaszi rajton a Paks II. vendégeként lépett pályára. Bár Gombos Zsolt csapata vég...

2021.02.28. 15:05

Még több helyi hírmég több hír
Kecskeméti Lapok
Hírös históriák
Hírös gazdaság
A cookie-kkal még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. Szolgáltatásaink igénybevételével beleegyezel a cookie-k használatába. További információk Értem

Süti („cookie”) Információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

1. „Sütik” használatának szabályzata

Ez a szabályzat a domain név weboldal „sütijeire” vonatkozik.

2. Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

3. Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

4. Milyen „sütikkel” találkozhat?

A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?

A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:

7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.

Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

8. A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

9. További hasznos linkek

Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
Facebook cookies