Kecskemét TV Kecskemét TV Kecskeméti lapok Kecskeméti lapok Gong rádió Gong rádió Keol Keol MONTÁZS magazin MONTÁZS magazin
Regisztráció Regisztráció Regisztráció Kecskemét város Kecskemét város

Naptár 2020. Október 31. Szombat  Farkas

EUR: --- Ft Árfolyam csökkenés

GBP: --- Ft Árfolyam növekedés

Hiros.hu Facebook YouTube csatorna
Hirdetés

„Történelmi hiányt pótolunk” – Diplomataképzést indít a Külügyminisztérium és az NKE

2020.05.18. 07:50

Már pályakezdőként releváns diplomáciai szakmai tapasztalathoz juthatnak azok, akik jelentkeznek a KKM és az NKE közös programjába. Gyakorlatorientált, nemzetközi összehasonlításban is magas színvonalú programon vehetnek részt a jelentkezők, akik előtt a program befejezését követően a külszolgálati karrier is nyitva állhat - írja a mandiner.hu.

Milyen a diplomata-utánpótlás minősége ma Magyarországon? Miért van szükség a Diplomataképző Programra?

Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya: Magyarország külpolitikai és külgazdasági érdekeinek hatékony képviselete és érvényesítése akkor lehetséges, ha a magyar államot képviselő személyek mindenkor a nemzeti érdekeket szolgálva, kiemelkedő elméleti, gyakorlati és nyelvi felkészültség birtokában járnak el. A Program segítségével kívánjuk biztosítani a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére az ezzel a sokrétű felkészültséggel rendelkező diplomata utánpótlásképzést. Az akadémián a jövő diplomatáit szándékozzuk kinevelni, felkészítve őket a diplomata életpályára. A Magyar Diplomácia Akadémia megalapításával

történelmi hiányt pótolunk, hiszen korábban nem létezett ilyen intézmény Magyarországon.

Bár hazánkban számos egyetemen lehet magas színvonalon nemzetközi kapcsolatokat tanulni, ezek nem egyenértékűek egy komplexebb – az elméleti, tárgyi tudás és naprakész ismeretanyag mellett – alapvetően gyakorlatorientált, megfelelő idegennyelv-ismeretre építő, kifejezetten a diplomáciai feladatvégzéshez szükséges készségeket fejlesztő programmal. Az Akadémia diplomataképző és egyéb programjainak elvégzésével megnyílhat az út az ambiciózus fiatalok előtt a diplomatakarrier felé. A Program egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy az érdeklődők már pályakezdőként releváns szakmai tapasztalatra tegyenek szert, majd a program elvégzését követően azon a területen érvényesülhessenek, amely kompetenciáiknak és érdeklődésüknek leginkább megfelel. A résztvevők tudatos karrierépítését mentori programunk is segíteni fogja.

Lehet egyáltalán diplomatát képezni? Mi az a látásmód, amit mindenképpen el kell sajátítaniuk a résztvevőknek?

Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya: A diplomácia is olyan hivatás, ahol bizonyos speciális készségek és tulajdonságok elsajátítása elengedhetetlenül fontos. Nélkülözhetetlen például a kiemelkedő nyelvtudás, az általános műveltség és tájékozottság, de ugyanilyen fontos a kiváló íráskészség, elemző, priorizáló és szintetizáló képesség mellett a kapcsolatteremtő készség, az empátia és a nyitottság az emberek, partnerek és a különböző kultúrák iránt. Egy jó diplomata ugyanakkor egy-egy szakterület elmélyült ismerője. Mindezeket a készségeket, ismereteket folyamatosan lehet és kell is fejleszteni, a már tapasztaltabb diplomaták esetében is.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium csapatának közös célja a magyar nemzeti érdek érvényesítése,

beleértve a határon túli magyarság mindenkori képviseletét. Arra törekszünk, hogy a képzés végére egyéni elképzeléseik mellett e közös felelősségünk érzése is beépüljön a résztvevők látásmódjába, karrierképébe. A külügyes munka megkövetel egy nemzeti szellemiségű, elkötelezett, fegyelmezett és hivatástudatra épülő gondolkodásmódot.

Miért éppen a Ludovika a legalkalmasabb a program lebonyolítására?

Dr. Koltay András: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a hazai és nemzetközi közigazgatási szféra, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, valamint a vízügy számára képez szakembereket, így a képzéseinkben kiemelt figyelmet fordítunk az adott terület nemzetközi vetületeinek oktatására és a kutatására is. Az egyetem a közszolgálati képzés kulcsszereplője a magyar felsőoktatási térben.

Nem ismeretlen terület előttünk a nemzetközi képzés,

hiszen jelenleg is több nemzetközi profilú szakunkon folyik felkészítés a nemzetközi közszolgálat különböző területeire. Intézményünkben tehát minden adott ahhoz, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztériummal közösen valósuljon meg a Magyar Diplomáciai Akadémia két képzési programja, a Diplomataképző Program és a Diplomáciai Vezetőképző Program, amelyek biztosítani tudják a közigazgatás külügyi feladatait ellátó szakemberek utánpótlását és azok továbbképzését. Mindebből az következik, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak természetes szövetségese a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ezeknek a külügyi-közszolgálati tárgykörű képzéseknek a minőségi alapú megvalósításában. Mivel az egyetem székhelye az egykori Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia főépülete és a körülötte elterülő modern, a 21. századi infrastruktúrával rendelkező egyetemi campus, így minden feltétel  adott ahhoz, hogy a képzéseket a Ludovika Campuson, az Orczy-park impozáns és folyamatosan fejlődő környezetébe illeszkedve valósítsuk meg.

Hogyan zajlik a felvételi a programba?

Dr. Koltay András: A Diplomataképző Programhoz kapcsolódóan létrehoztunk egy internetes felületet, amely mind a jelentkezési, mind pedig a felvételi eljárás írásbeli részét képező folyamatoknak a megvalósítására alkalmas. Ez a weboldal a Magyar Diplomáciai Akadémia honlapjáról érhető el. A sikeres felvételhez vezető út első lépéseként a pályázóknak  ki kell kitölteniük a jelentkezési felületet, melynek keretében különböző dokumentumok beküldése és nyilatkozat megtétele szükséges. Második lépésként – szintén ezen az internetes oldalon – egy kétnyelvű írásbeli vizsgát kell teljesíteni. Az írásbeli felvételin elért eredmények alapján a legjobban teljesítő jelentkezők attitűd- és kompetenciaalapú szűrése történik meg, akiket ezt követően egy szóbeli meghallgatásra hívunk be. A jelentkezési felületet április 15-én nyitottuk meg,

a képzésre május 15-ig lehet jelentkezni.

Ezt követően az arra jogosultak írásbeli vizsgájára, majd a felvételi eljárás kontaktszakaszaira kerül sor. Terveink szerint 2020 júliusában hirdetünk eredményt, szeptemberben pedig elkezdhetik tanulmányaikat a felvételt nyert személyek. A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel szeretném azonban jelezni azt, hogy a tervezett időpontok szükség esetén módosulhatnak.

Ki az ideális jelentkező?

Ezt nagyon egyszerűen úgy tudom megfogalmazni, hogy mindenki, aki megfelel a Diplomataképző Program felvételi követelményeinek. A magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet és a felsőfokú végzettség alapvető elvárás. Itt fontos kiemelnem, hogy a diplomának a program megkezdésekor kell rendelkezésre állnia. Külügyi területen elvárás az idegennyelvek megfelelő szintű ismerete, így a jelentkezéshez felsőfokú angolnyelv-tudás és további egy idegen nyelv középfokú ismerete szükséges, továbbá a hozzájárulás nemzetbiztonsági eljárás lefolytatásához. Figyelemmel a külügyi feladatellátás sokszínűségére, szándékosan nem támasztunk elvárást a felsőfokú végzettség szakmai tartalmára nézve. A diplomataképzés tekintetében is igaz az a megállapítás, hogy

nem elsősorban a papír számít,

hanem az érintettnek az adott feladat ellátásához szükséges képessége, ennek a megfelelő felmérését és fejlesztését szolgálják a felvételi egyes feladatai, valamint a képzési program oktatási és szakmai gyakorlati szakaszai.

Vannak ösztöndíjak?

Hirdetés

[ A cikk a hirdetés után folytatódik! ]

Igen, komoly motivációs tényező, hogy

a Diplomataképző Programban résztvevők ösztöndíjban részesülnek,

amit a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztosít a képzésben résztvevők részére. Ez várhatóan havi nettó 250.000 forint lesz.

Hogyan működik együtt a Külügyminisztérium és az NKE?

Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya: A Diplomataképző Program felvételi eljárását és képzési tervét a Külgazdasági és Külügyminiszter úr szakmai iránymutatása alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel közösen alakítottuk ki, és az együttműködés folyamatos lesz a képzés során is. Ahogy rektor úr is mondta, az őszi félévben a felvételt nyert pályázók az elméleti kurzusokat a Ludovika épületében hallgatják majd, de a képzésben oktatóként a Külügyminisztérium számos tapasztalt szakembere is részt vesz.

Hogyan néz ki a képzés? Nagy előadásokat hallgatnak majd a résztvevők, vagy inkább a kiscsoportos szemináriumokon lesz a hangsúly?

Dr. Koltay András: A Diplomataképző Programba jelentkező és felvételt nyert személyek egy magas szakmai minőségen alapuló képzési programban vesznek részt.

A cél egy gyakorlatorientált és interaktív, személyesebb jellegű oktatási és szakmai gyakorlati program megvalósítása.

Az első félévben (szeptembertől januárig) elméleti és gyakorlati kurzusokból álló képzést végeznek el a hallgatók, ennek során a külügyi tevékenység szempontjából fontos szakmai és nyelvi ismereteket sajátíthatnak el a különböző készségfejlesztő kurzusokon és interaktív tematikus tréningeken való részvétel mellett. A második félév során (februártól júniusig) a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, illetve magyar külképviseleteken teljesítenek szakmai gyakorlatot.

Hogyan biztosítható, hogy a program a nemzetközi összehasonlításban is versenyképes tudást adjon?

Dr. Koltay András: Úgy gondolom, hogy a Diplomataképző Program nemzetközi összehasonlításban is versenyképes szakmai színvonalát alapvetően két tényező határozhatja meg: egyrészt a külügyi feladatellátás szempontjából aktuális ismereteket biztosító kurzusok koherens egymásra építése, másrészt a külügyi feladatellátásban jártas, elismert hazai és külföldi szakemberek bevonása, akik tudományos igényességgel és naprakész ismeretekkel tudják értelmezni napjaink nemzetközi folyamatait és átadni az elméleti és gyakorlati tudást a résztvevők számára. Természetesen a magas szakmai színvonal biztosítása érdekében az oktatási feladatokat ellátó kollégák irányában elvárás lesz a tananyag folyamatos aktualizálása, de képzésszervezési oldalról is törekszünk a Külgazdasági és Külügyminisztérium szakmai elvárásainak az érvényesítésére, más országokban működő diplomáciai akadémiák vonatkozó jó gyakorlatának folyamatos vizsgálatára és esetlegesen a Diplomataképző Programba történő átültetésére.

A programot teljesítők a minisztérium teljes jogú munkatársai lesznek. Egyenes út a program a külszolgálathoz?

Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya: A program végén a sikeresen teljesítők részére felkínált álláshelyek belföldi státuszok lesznek, majd a későbbiek során, hasonlóan a többi minisztériumi dolgozóhoz, az új kollégák előtt is

nyitva áll majd a lehetőség, hogy a minisztérium belső eljárásrendje szerint pályázzanak külszolgálati pozícióra.

A képzés során az általános idegennyelv-fejlesztés mellett lehetőség lesz ritkán beszélt nyelvek elsajátítására is, de a hallgatók a protokoll vagy éppen a sportdiplomácia világával is ismerkedni fognak. Mindezzel célzottan készítjük fel őket a későbbi külszolgálatra. A képzés második félévében pedig lehetőségük lesz két hónapig valamely magyar külképviseleten dolgozni. A Magyar Diplomáciai Akadémia további kurzusai és programjai a kollégák folyamatos fejlődését is biztosítani fogják. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a honlapunkon is bemutatott képzési programjaink egy része nyitott a közigazgatás más területeiről, sőt, a piaci szférából érkező szakemberek számára is, akiket egyedülálló kapcsolatépítési lehetőségekkel és szakmai tartalommal várunk a jövőben.   

Milyen életpályát remélhetnek a program résztvevői?

Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya: A program nagy előnye, hogy a résztvevők a minisztériumon belüli munkavégzéssel és karrierlehetőségekkel is megismerkedhetnek, egyúttal betekintést nyerhetnek a külszolgálatokon végzett tevékenységbe is. Így, ambíciójuktól, szaktudásuktól és érdeklődési körüktől függően törekedhetnek majd a számukra legvonzóbb életpálya megvalósítására, aminek része lehet a klasszikus diplomáciai külszolgálat vagy akár a belföldi közigazgatási karrierút is. A diplomácia érdekes, színes, izgalmas, de komoly felelősséggel és kihívásokkal teli világa áll azok előtt, akik elhivatottságot éreznek magukban a magyar nemzet elkötelezett szolgálata iránt.

Forrás:
„Történelmi hiányt pótolunk” – Diplomataképzést indít a Külügyminisztérium és az NKE; Greczula Levente László; Mandiner; 2020. május

Hirdetés

Percről percre percről percre

Fő híreink fő híreink

Hirdetés

helyi hírek

Rózsák tánca az Egészségkertben (videóval)

Rózsák tánca az Egészségkertben (videóval)

Új helyre költözött Gyenes Kata fotográfus és a Hírös Cédrus Egyesület közös szabadtéri kiállítás...

2020.10.30. 21:00

Ilyen árakkal találkoznak a temetőkbe látogatók

Ilyen árakkal találkoznak a temetőkbe látogatók

Hatalmas választékkal várják a megemlékezőket a kecskeméti piacon és a temetők mellett a koszorú-...

2020.10.30. 20:08

Projekt az egészséges élelmiszerekért (videóval)

Projekt az egészséges élelmiszerekért (videóval)

Végéhez közeledik a Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Karának egészséges élelm...

2020.10.30. 19:47

13 kép

Gyalogos gázolás a Barnevál előtt

Gyalogos gázolás a Barnevál előtt

Most kaptuk a hírt, hogy a Ceglédi úton a Barnevál előtti zebránál gyalogos gázolás történt....

2020.10.30. 19:00

Figyeljünk értékeinkre a temetőkben!

Figyeljünk értékeinkre a temetőkben!

Közeleg mindenszentek ünnepe és halottak napja. A kegyeleti napok beköszöntével azonban óvatosabb...

2020.10.30. 15:14

Márton-napi Budapest Bár a Hírös Agórában

Márton-napi Budapest Bár a Hírös Agórában

Új lemezéről válogat majd dalokat a Budapest Bár zenekar, a november 11-én Márton-napján sorra ke...

2020.10.30. 11:35

Mindenszentek – Ezt kéri a KeKo!

Mindenszentek – Ezt kéri a KeKo!

A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. arra kéri utasait, hogy a temetői forgalom elkerülése, ille...

2020.10.30. 09:14

KeKo: Új járatok szombaton

KeKo: Új járatok szombaton

A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. a meghirdetett menetrenden felül, október 31-én új járatoka...

2020.10.30. 09:06

Közel egy hónap után újra hazai pályán a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

Közel egy hónap után újra hazai pályán a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

A héten két hazai mérkőzést kellett volna lejátszania a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét csapatának, á...

2020.10.30. 08:40

Látni és látszani 2020-ban is (videóval)

Látni és látszani 2020-ban is (videóval)

Az őszi időjárás okozta vezetésbiztonsági kihívásokra szeretnék felhívni a figyelmet a rendőrök a...

2020.10.29. 18:34

A Kecskeméti Városrendészet átvette az újonnan kialakított, gyeprácsos parkolókat

A Kecskeméti Városrendészet átvette az újonnan kialakított, gyeprácsos parkolókat

A Kecskeméti Városrendészet október 28. napján átvette a RIMAI Útépítő Kft.-től a József Attila u...

2020.10.29. 16:52

Új bölcsődét kap Katonatelep

Új bölcsődét kap Katonatelep

Végéhez közeledik az a közbeszerzési eljárás, amelynek eredményeként kétcsoportos bölcsőde épülhe...

2020.10.29. 12:04

Futsal: elmarad a Scoregoal DEAC elleni mérkőzése

Futsal: elmarad a Scoregoal DEAC elleni mérkőzése

Sajnos a gyanú beigazolódott, többen is pozitív tesztet produkáltak, kötelező karanténjukat tölti...

2020.10.29. 10:33

Tér a térben - Kecskemét Brass

Tér a térben - Kecskemét Brass

Október 30-án 16:00 órakor Kecskemét Főtér – Tér a térben program keretében a&nbs...

2020.10.29. 08:36

A helvéciai gázoló letartóztatását indítványozza az ügyészség(frissítve)

A helvéciai gázoló letartóztatását indítványozza az ügyészség(frissítve)

A Kecskeméti Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozása és segítségnyújtás elmulas...

2020.10.29. 08:28

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét: Elindult a regisztráció a szombati mérkőzésre

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét: Elindult a regisztráció a szombati mérkőzésre

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét szombaton az Egis Körmend együttesét fogadja 18:00 órától a Messzi ...

2020.10.29. 08:23

Emelt fővel búcsúztunk a MOL Magyar Kupától

Emelt fővel búcsúztunk a MOL Magyar Kupától

A KTE HUFBAU NBI-es csapattal találkozott a MOL Magyar Kupában, ellenfelünk a Kisvárda Master Goo...

2020.10.28. 19:10

Dr. Temesváry Béla tartott előadást a Wojtyla Házban

Dr. Temesváry Béla tartott előadást a Wojtyla Házban

A kecskeméti kórház szülész-nőgyógyász, andrológus főorvosa szakterületének rejtelmeibe is bevont...

2020.10.28. 18:15

8 kép

Gócpont lett Kecskemét a megyében

Gócpont lett Kecskemét a megyében

Aggasztó információk érkeznek Kecskemét koronavírus fertőzöttségével kapcsolatosan. Sajnos, a vár...

2020.10.28. 13:57

Futsal: a Berettyóújfalu érkezik a kupában a Scoregoalhoz

Futsal: a Berettyóújfalu érkezik a kupában a Scoregoalhoz

Október 28-án, szerdán 11:00 órakor kisorsolták a férfi futsal Magyar Kupa 3. fordulóját. A ...

2020.10.28. 12:55

Még több helyi hírmég több hír
Kecskeméti Lapok
Hírös históriák
Hírös gazdaság
A cookie-kkal még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. Szolgáltatásaink igénybevételével beleegyezel a cookie-k használatába. További információk Értem

Süti („cookie”) Információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

1. „Sütik” használatának szabályzata

Ez a szabályzat a domain név weboldal „sütijeire” vonatkozik.

2. Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

3. Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

4. Milyen „sütikkel” találkozhat?

A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?

A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:

7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.

Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

8. A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

9. További hasznos linkek

Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
Facebook cookies