Kecskemét TV Kecskemét TV Kecskeméti lapok Kecskeméti lapok Gong rádió Gong rádió Keol Keol MONTÁZS magazin MONTÁZS magazin
Regisztráció Regisztráció Regisztráció Kecskemét város Kecskemét város

Naptár 2021. Január 24.   Timót

EUR: --- Ft Árfolyam csökkenés

GBP: --- Ft Árfolyam növekedés

Hiros.hu Facebook YouTube csatorna
Hirdetés

Bábel Balázs érsek: „Matkón is leszállt a Lélek…”

2017.07.26. 13:29

Nemrégiben megújult a matkópusztai kápolna. Ennek kapcsán beszélgetett Farkas P. József újságíró, és Molnár Zoltán, a Karol Wojtyla Barátság Központ intézményvezetője dr. Bábel Balázzsal, Kalocsa-Kecskemét érsekével. A július eleji szabadtéri diskurzus témáit a templomszentelésen túlmenően Szent Péter és Pál ünnepe, az aktuális papi áthelyezések, Ferenc pápa időszerű gondolatai, a pedofília és a homoszexualitás problematikája, továbbá a migráció alkották.

– Kecskemét-Matkópusztán vagyunk, egy valaha tanyasi iskolaként funkcionált épület – jelenleg kápolna – szentelési ünnepségén. Öröm ez mindenkinek, akik úgy vélik, a kistelepüléseknek nincs többé jövőjük.

– Matkópusztán végighaladva nem úgy tűnik, hogy kihalófélben lenne ez a településrész. A templom környéke gyönyörű, akár vasárnapi időtöltésként is ki lehet jönni családostól ide a kápolna melletti zöld területre mise után, emellett télen is szép a táj. Pusztán kíváncsiságból, de még inkább lelki élményt keresve bátran javaslom az érdeklődőknek, jöjjenek el, mert Matkón is leszállt a Lélek.

– Öt évvel ezelőtti látogatása előmozdította a felújítást…

– Nem először jártam már itt akkor sem. Emlékszem erre az alkalomra; a félig fagyott talajon egymás után akadtak el az autók a sárban. És nem csak a megközelíthetőség jelentett gondot, de az épület szintén feltűnően leromlott állapotban volt, aminek látványa arra sarkallt minket, hogy gondolkodjunk a felújítás lehetőségén. Aki csak akkortájt vette szemügyre, ma rá sem ismerne a kápolna épületére.

– Szent Péter és Pál ünnepén két ifjú tett fogadalmat Kalocsán, papok lettek. Milyen felvetésekkel indította el őket?

– Mindkét apostol életéből idéztem azokat a gondolatokat, melyek minden keresztény számára, de a papi pályán kiváltképp irányadóak. Mindkettejük fő életélménye a Jézussal való találkozás volt, ami egészen a vértanúságig vitte őket. Szent Péter vallomása: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.”, Szent Pálé: „Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.”. Avagy: „A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam.  Készen vár az igazság győzelmi koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja eljövetelét.” – írta Szent Pál a Timóteusnak írt 2. levélben. E gondolatok mindannyiunk útjelző táblái lehetnek életünk során.

– Ami ugyancsak meghatározó a papi pályán: ha kell, az életetek árán is…

– Olyan ügyekért éri meg jelentős áldozatot hozni, amikért meghalni is érdemes. Hétköznapi dolgaink nem igazán tartoznak ebbe a körbe. Itt arról a tétről van szó, hogy hiszünk-e Istenben, az Ő országában, elfogadjuk-e, hogy a fizikai halál után is létezik élet. Ennek tanúi az apostolok, erről tesznek bizonyságot a papok, aminek adott esetben része lehet a vértanúság – nem keresve ennek konkrét lehetőségét. Azonban ha úgy adódik, nem szabad kitérni előle.

– Több papot is áthelyezett a közelmúltban. Mi befolyásolta ezzel kapcsolatos döntéseit?

– Ezeket az élet hozza magával, nem szoktam sakkfiguraként ide-oda tologatni az egyházmegye papjait.  Például, amennyiben haláleset történik egy szolgálati helyen, vagy ha valahol nyugdíjba megy valaki, illetve krónikus betegség, huzamosabb külföldi tartózkodás, tanulás teheti indokolttá a változtatást.

– A szalonkereszténység vagy úton járó apostolok egyháza vagyunk? – veti fel a pápa. Mi erről a véleménye?

– Mindkettő egyszerre. Egyesek csupán hagyománynak tekintik a templomba járást, megszokásból jelennek meg az Úr házában. Mások valamiféle társadalmi elvárásnak tesznek eleget ilyképpen. Eljönnek néhány nagyobb egyházi alkalomra, például Szent István ünnepére. Pontosan nem lehet tudni, kit milyen motívum vezérel. Persze jó, hogy ott vannak, de ez nem feltétlenül az a fajta kereszténység, amikor valaki azt mondja: áldozathozatalra is hajlandó vagyok. Önkéntes szolgálatot vállalni ünnepeken, hétköznapon, részt venni a Karitász tevékenységében, az énekkar munkájában, esetleg még anyagilag is támogatni az Egyházat. Többek között ezek annak jelei, hogy valaki komolyan gondolja az Egyházhoz tartozást.

– „Úton járó”, ez jelenti azt is, hogy lépjünk ki a templomok kapuin és keljünk útra?

– Nem mondhatjuk, hogy düledezik már a mi kis templomunk, ma már mindenkinek van autója, jobban tennénk, ha bemennénk Kecskemétre. Ehelyett inkább építsék újjá a helyi templomokat a régiek leszármazottai, mert ez nyújt igazán stabilitást a helyi közösségeknek. Más vonatkozásban úton járunk, mert példának okán manapság nem lehet olyan módszerekkel hittant tanítani, mint ötven évvel ezelőtt. Más megközelítést kell alkalmaznunk egyebek mellett a tanításban, az evangelizációban. Az élet folyton változik körülöttünk. Olyan új nehézségekkel, kihívásokkal nézünk szembe, mint a közösségi média, amely egyszerre lehet áldás és átok is. Akinek kábítószerévé lesz a virtuális világ, annak testi-lelki kárára válik.

– Németországban törvényerőre emelték az egyneműek házasságát. A szentség nem ezt érdemli – mondja erről Heiner Koch, Berlin érseke. Hazánkban is napirendre kerül a téma?

– A jogszabály tartalmi része nyilván távol áll az Egyháztól. Ma már a liberalizmust olyan magasságokba emelték Európában, hogy nem fér bele a politikai korrektség fogalmába kimondani olyan gondolatokat, amelyek korlátozást jelentenek az egyén számára. Majd megtapasztalják azok, akiknek muszlim uralom jut osztályrészül kontinensünkön, hogy az efféle szabadelvűség meg fog szűnni. Próbálná valaki ezt abban a világban kérdés tárgyává tenni. Nyugaton szigetszerűen élnek muszlim közösségek, akik egyre szélesebb teret nyerve tudatosan terjesztik vallásukat. Ha pedig odáig jutnak a társadalmi változások, hogy döntő befolyást szereznek, akkor már most borítékolom: bizony nem rendezhetnek többé a melegek utcai felvonulást.

– Ez a liberalizmus fricskája az iszlám irányába?

– Olyan fricska, amiért előbb-utóbb jól fejbe verik őket. Egyszer megkérdeztek egyes iszlám hívőket: összeegyeztethető-e a német alkotmánnyal az iszlám jogrendszer, a Saría? Igen, amíg kisebbségben vagyunk, utána nem – hangzott a válasz. Ahol a muszlim világ kiterjeszti társadalmi hatásait, ott a liberalizmus megszűnik – teljesen. Nem lehet majd nyilvánosan keresztet viselni, Bibliát olvasni, templomot építeni, szabadon oda járni.

– Sok helyen békésen együtt élnek muszlimok és keresztények…

– Amíg a muszlimok kisebbséget alkotnak, addig igen.

Hirdetés

[ A cikk a hirdetés után folytatódik! ]

– Irakban, Iránban is léteznek olyan városok, ahol jól megférnek egymás mellett…

– Ott sincsenek nyilvános nagy templomaik a keresztényeknek. Ráadásul amióta ezek az államok felbomlóban vannak, a Krisztus-hívők sorsa egyre rosszabb. A korábbi diktátorok – hogy sakkba tartsanak egy egész országot – valamennyi jogot adtak mindkét félnek, így biztosították saját uralmukat. Most, az anarchiában senki sem tud rendet tenni. Másik dolog, amit muszáj leszögeznünk: mi nem exportálhatjuk oda a saját világunkat, mert nem kell nekik, sőt, ezáltal csak haragot váltunk ki belőlük. Azon a féltekén nem beszélhetünk női egyenjogúságról, mert ott ilyesmi nem létezik, maga a fogalom is teljesen értelmezhetetlen. Jó, ha tudják ezt a feministák Európában. Itt sem lesz majd egyenlőség nők és férfiak között, a bíróságon sem. Ugyanis mindez keresztény alapokon nyugszik.

– Sokak szerint még mindig elhanyagolható a nem keresztény vallásúak aránya Európában…

– A tények nem ezt bizonyítják. A muszlim vallásúak körében lényegesen nagyobb a népszaporulat, ami nálunk még a reprodukciót sem üti meg. Két emberöltő múlva ők lesznek többségben Európában.

– Adódik a kérdés: hogyan tovább?

– Vissza kell hozni mindennapjainkba a keresztény értékeket.

– Nem lesz egyszerű…

– Pedig nincs más választás. A Római Birodalom is összeomlott. Jöttek az úgynevezett barbárok, akik életerősebbnek bizonyultak a rómaiakkal szemben. Ők viszont mindenféle aberráció miatt enerválttá lettek, és nem tudták kellőképpen megvédeni magukat.

– Tehát vége szakad az eddigi európai életvitelnek?

– Remélem, nem így lesz. Csupán arra célzok, hogy saját érdekünkben térjünk vissza a keresztény életelvekhez. Nem öncélúan, hanem mi magunkért. Szabályokra, életet védő törvényekre pedig igenis szükségünk van.

– George Pell ausztrál bíborost, a Szentszék gazdasági titkárságának prefektusát szexuális visszaélésekkel vádolják hazájában. Miként fogadta a hírt?

– Mint bárki mást, a bíboros urat is megilleti az ártatlanság vélelme. Az internet korszakában mindenkit könnyen lehet vádolni mindenféle vélt vagy valós bűnökkel. Jómagamat is rengeteg rágalom ért. Az interneten visszakereshető, hogy állítólag 2,5 milliárd forintot loptam. A hírt ugyan később visszavonták, de máig van ennek nyoma a világhálón. Egyszer felhívtak valamelyik újságtól és kérdezték, hogy nem vagyok börtönben? Miért lennék? – kérdeztem vissza. Mert elvitték önt a rendőrök – válaszolta az illető, amiről akkor hallottam először. Más: még a II. világháború idején történt, hogy a müncheni érseket egyik este beteghez hívták. Sötét kapualjon át vezetett az út, ami valójában egy piroslámpás ház bejárata volt. Belépve vakuk villantak, és már el is készült a fotó a bíborosról, aki a fénykép alapján ledér hölgyekkel mutatkozott. Másnap az újságok címoldalán jelent meg a kép egy kérdés kíséretében: mit keres München érseke reverendában este 11 órakor egy rosszhírű lokálban? Kivédhetetlen szituációval állt szemben. Ilyen is létezik. Helyes tehát, hogy az Egyház nagyon szigorúan jár el, de kezdetben az ártatlanság vélelmét fenn kell tartani. Mindenesetre érdekesnek találom, hogy évtizedekkel ezelőtt állítólagosan megtörtént visszaéléseket csak mostanság hánytorgatnak fel. Miért most jönnek ezekkel?!

– Pell bíboros visszatér Ausztráliába, hogy védje igazát…

– Úgy nyilatkozott, örömmel tér haza, mert bíróság előtt szeretné bizonyítani ártatlanságát.

– Egy ország keresi az indokokat. Odahaza bizonyosan „darálóba kerül”…

– A pedofília kérdését kétségtelenül nagyon felszínen tartják, folyamatosan napirenden van. Ugyanakkor megjegyzem, kendőzetlenül nyilatkoznak a médiában politikusok, közéleti szereplők a homoszexualitásukról. Sok esetben a saját nemükhöz vonzódók egyes csoportjai utcai felvonulásokat szerveznek, ezzel irritálva az adott társadalmat. Miért?! A heteroszexuálisok sem teszik, pedig többséget alkotnak. Ez egy diszkrét dolog, éppen ezért mindenki tartsa meg magának, és nyíltan ne kérkedjen vele.

– Apropó homoszexuálisok. Egyre nagyobb számban térnek be a templomokba.

– Régen is betértek. Az ő életállapotukat önmagában nem ítélhetjük el. Mi ehelyett azt mondjuk, hogy bizonyos dolgokat nem lehet gyakorolni, mert káros a társadalomra nézve. Nem kívánunk törvényt ülni a homoszexuálisok felett, csupán életelveket jelentünk ki a Szentírás alapján, melyeket nem mi találtunk ki, hanem benne szerepelnek az isteni kinyilatkozatásban.

– Hogyan szól érsek atya nyári üzenete?

– Péter hitével, Pál szívével – tartja a közmondás. Péter megvallotta hitét, Pál egész életét Jézus Krisztusra tette fel. Az emberi élet lényege: amit teszünk, abban higgyük, és teljes szívvel, odaadással vigyük véghez.

Hirdetés

Percről percre percről percre

Fő híreink fő híreink

Hirdetés

helyi hírek

A Szolnokot verte idegenben a RÖPKE

A Szolnokot verte idegenben a RÖPKE

Több, mint két órán keresztül zajló mérkőzésen hosszú csatában a HÉP-RÖPKE SE csapata jött ki győ...

2021.01.24. 21:23

Soltvadkerten folytatódott az U15 menetelése

Soltvadkerten folytatódott az U15 menetelése

Az U15-ös megyei futsal-bajnokságban Darko Ristric növendékei hét meccs óta veretlenek, és vezeti...

2021.01.24. 19:48

Idegenben győzött az U17 és az U20

Idegenben győzött az U17 és az U20

A Szent István SE ellen mérkőzött az SG Kecskemét Futsal U17-es és U20-as válogatottja vasárnap k...

2021.01.24. 17:13

Digitális HR-konzultáció vállalkozások részére az iparkamaránál

Digitális HR-konzultáció vállalkozások részére az iparkamaránál

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az EFOP- 1.2.9-17-2017-00044 pályázat révén megva...

2021.01.24. 14:18

A török háború pusztított el egy újkőkorban már lakott falut

A török háború pusztított el egy újkőkorban már lakott falut

Izgalmas leletanyagra bukkantak a Kecskeméti Katona József Múzeum régészei  Tiszaug közelében az ...

2021.01.23. 20:15

Külföldi fiatalok fotózták Kecskemét kulturális épületeit - videóval

Külföldi fiatalok fotózták Kecskemét kulturális épületeit - videóval

Külföldi főiskolások is indultak képeikkel „A kultúra otthonai”- című fotópályázaton,...

2021.01.23. 18:41

Kecskeméti kitüntetettek az idei KÓTA-díjasok között

Kecskeméti kitüntetettek az idei KÓTA-díjasok között

Január 22-én este online ünnepség keretében adták át az amatőr kórusélet legrangosabb kitüntetése...

2021.01.23. 15:35

Domináns játékkal győzött Kerekegyháza ellen a KTE HUFBAU

Domináns játékkal győzött Kerekegyháza ellen a KTE HUFBAU

A KTE HUFBAU harmadik téli felkészülési meccsét a megye I-es Kerekegyházával játszotta hazai körn...

2021.01.23. 14:05

Virtuális tárlatvezetés a Bozsó Gyűjteményben

Virtuális tárlatvezetés a Bozsó Gyűjteményben

A művészetek rajongói online barangolhatták be a Bozsó Gyűjtemény Összhang című időszaki kiállítá...

2021.01.23. 11:53

Felsőházi rájátszást ért a döntetlen a Fradi ellen

Felsőházi rájátszást ért a döntetlen a Fradi ellen

Döntetlen is elég volt a kecskeméti felsőházi álmok eléréséhez, és ez össze is jött a Ferencváros...

2021.01.22. 22:08

Halló itt vagyok! - Már két vonalon lehet hívni az önkénteseket - Videóval

Halló itt vagyok! - Már két vonalon lehet hívni az önkénteseket - Videóval

99 szolgálatban töltött óra alatt 73 beszélgetést folytattak magányos idős emberekkel a „Ha...

2021.01.22. 20:19

Itthon is megverte a Zalaegerszeget a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét!

Itthon is megverte a Zalaegerszeget a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét!

A keddi, zalaegerszegi meccs után pénteken is a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét örülhetett győzelemne...

2021.01.22. 20:01

Zajlik az élet a Katona József Könyvtárban - Videóval

Zajlik az élet a Katona József Könyvtárban - Videóval

​A bezárás ideje alatt sem állt meg az élet a Bács- Kiskun Megyei Katona József Könyvtárban. Jele...

2021.01.22. 19:56

Természetvédelem határok nélkül - Videóval

Természetvédelem határok nélkül - Videóval

​Január 23-án is új résszel érkezik a Természetvédelem határok nélkül című magazin a Kecskeméti T...

2021.01.22. 18:40

Hamarosan elkezdődik az ivartalanítási akció a Kecskeméti cicamentőknél - Videóval

Hamarosan elkezdődik az ivartalanítási akció a Kecskeméti cicamentőknél - Videóval

​Ivartalanítási akciót hirdettek a Kecskeméti Cicamentők.  Február 1-től egészen, február 14...

2021.01.22. 17:32

Indul a kórházi parkolóház építése

Indul a kórházi parkolóház építése

A napokban elindul Kecskeméten a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház melletti parkolóház építése, áta...

2021.01.22. 13:00

Rendhagyó módon ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját - videóval

Rendhagyó módon ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját - videóval

Ma van a Magyar Kultúra Napja, amelyet országszerte és a határokon túl is megünnepelnek, a korona...

2021.01.22. 09:02

A KTV stúdiójában: Horváth Attiláné, a Városi Szociális Közalapítvány elnöke

A KTV stúdiójában: Horváth Attiláné, a Városi Szociális Közalapítvány elnöke

A koronavírus járvány jelentősen megnehezítette a Városi Szocális Közalapítvány dolgát 2020-ban. ...

2021.01.21. 22:11

Hétvégén zajlanak az írásbeli középiskolai felvételik - Videóval

Hétvégén zajlanak az írásbeli középiskolai felvételik - Videóval

Megtartják az írásbeli középiskolai felvételiket Kecskeméten is. A hétvégén speciális szabályok b...

2021.01.21. 21:23

Már a Cifrapalotában Gábor Áron eredeti rézágyúja - Videóval

Már a Cifrapalotában Gábor Áron eredeti rézágyúja - Videóval

A nyitásra készül a Kecskeméti Katona József Múzeum. Az idei kiállítástervet már összeállították....

2021.01.21. 19:32

Még több helyi hírmég több hír
Kecskeméti Lapok
Hírös históriák
Hírös gazdaság
A cookie-kkal még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. Szolgáltatásaink igénybevételével beleegyezel a cookie-k használatába. További információk Értem

Süti („cookie”) Információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

1. „Sütik” használatának szabályzata

Ez a szabályzat a domain név weboldal „sütijeire” vonatkozik.

2. Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

3. Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

4. Milyen „sütikkel” találkozhat?

A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?

A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:

7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.

Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

8. A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

9. További hasznos linkek

Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
Facebook cookies