Kecskemét TV Kecskemét TV Kecskeméti lapok Kecskeméti lapok Gong rádió Gong rádió Keol Keol MONTÁZS magazin MONTÁZS magazin
Regisztráció Regisztráció Regisztráció Kecskemét város Kecskemét város

Naptár 2020. Október 23. Péntek  Gyöngyi

EUR: --- Ft Árfolyam csökkenés

GBP: --- Ft Árfolyam növekedés

Hiros.hu Facebook YouTube csatorna
Hirdetés

Dr. Szobonya Zoltán Megyei Emléknap - ezúttal online

2020.09.25. 15:26

Ötödik alkalommal rendezte meg a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat a Dr. Szobonya Zoltán Megyei Emléknapot, melyet idén az előző évekhez eltérően – a pandémiára való tekintettel – online tartottak meg. Az ünnepi beszédek ezúttal a Megyeháza elnöki irodájában hangoztak el, amit a kitüntetettek online követhettek figyelemmel. Az okleveleket a településeken adták át a helyi polgármesterek segítségével.

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptember 29-ét, Dr. Szobonya Zoltán mártírhalálának napját 2016-ban minősítette megyei emléknappá. Azóta ez a nap az 1945-1961 közötti időszak hőseinek és áldozatainak állít méltó emléket, a rendszert megszenvedő tanúk és családjuk előtti tisztelgés, együttérzés emléknapjaként. 

„Tiszteletünket akarjuk ma kifejezni azoknak a honfitársainknak is, akik ugyanúgy a harcosai, részesei voltak a nemzetet felemelő és felszabadító szabadság eszméinek, azaz Önöknek. Önöknek, akik megélték az elnyomó hatalom embertelen intézkedéseit. Önöknek, akik vállalva a sorsfordító felelősséget, elszánt akarattal, hittel fordultak szembe a diktatúrával. Önöknek, akik látták a magyar nemzet öntudatra ébredését.” – mondta el megnyitó beszédében Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke.

A rendhagyó megemlékezésen dr. Bank Barbara, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja előadásában bemutatta az időszak megyei történéseit.

A rendezvényen az 1956-os forradalom vértanújának lánya, Kissné Szobonya Csilla köszönetét fejezte ki Rideg Lászlónak az Emléknap létrehozásáért.

Rideg László, a megyei közgyűlés elnökének a nevében Baján Vedelek Norbert a megyei közgyűlés alelnöke, adta át az elismeréseket, Kalocsán dr. Filvig Géza polgármester, Kecelen Haszilló Ferenc Attila polgármester, Kecskeméten Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester, Kiskunhalason Fülöp Róbert polgármester, Öregcsertőn Boldóczki Józsefné alpolgármester asszony, Solton Németh István polgármester, Tázláron Bán Róbert László polgármester adta át az okleveleket.

Az ünnepélyes oklevélátadás pillanatait megtekintheti a bacskiskun.hu oldalon.

2020-ban dr. Szobonya Zoltán Emléklapot kapott:

Obádovics István – Baja

Obádovics István 1939-ben született Baján. 1956-ban még csak diák volt, de már részt vett a tüntetéseken és a vöröscsillag letörésében. A forradalom leverése után menekülni kényszerült, így Jugoszláviában telepedett le egy időre. Hamarosan visszatért Magyarországra, és részt vett a hónapok óta éhező fővárosiak részére szervezett élelmiszergyűjtésben.

özv. Rutay Istvánné – Baja

Rutay Istvánné, született Tóth Mária 2017-ig töltötte be a Bajai Ötvenhatos szervezet tiszteletbeli elnöki pozícióját. Férje, vitéz Rutay István nyugalmazott ezredes 1956-ban a bajai helyőrség parancsnoka volt. Amíg csak lehetett, védte Baja városát a szovjet csapatok ellen, míg végül kapitulált. Emiatt letartóztatták és rangjától megfosztották, amely sorsban hűséges felesége is osztozott. Mária nyugdíjazásáig a bajai ruhatárban dolgozott. Segítségével alakult meg a bajai nemzetőrség, Történelmi Igazságtételi Bizottság és POFOSZ is. Utóbbinak a mai napig állandó, aktív tagja.

Mándity Péter – Baja

Nyugdíjas autószerelő, honvéd. 1956-ban élelmiszert szállított a budapesti forradalmároknak, hiszen együtt érzett a forradalom eszmeiségével. Oszlopos tagja a bajai Politikai Foglyok Országos Szervezetének, illetve a Történelmi Igazságtétel Bizottság Bajai Szervezetének. Életfeladatának tekintette és tekinti, hogy a politikai okokból bebörtönzöttek, internáltak és más módon az 1945-89 közötti időszakban meghurcoltak teljes politikai, erkölcsi és jogi rehabilitációban részesüljenek.

özv. Czár Ignácné – Öregcsertő

Pirisi Erzsébet néven látta meg a napvilágot 1933-ban, Öregcsertőn, ahol a mai napig él. Családja kuláklistára került, ezért házukat, földjüket elkobozták. Az állambiztonsági szolgálat ezt követően is megfigyelte és zaklatta a családot. Háztartásbeliként tevékenykedett munkahelyhiány miatt, illetve kalocsai hímzéseket készített otthonában. Két testvérét ápolta.

özv. Török Lajosné – Kalocsa

Pécsi Margit Szakmáron született 1934. augusztus 18-án. Családját kuláknak minősítették, aminek következtében birtokukat elvették és a Hortobágyra internálták őket. Egész családját megbélyegezték. A mai napig Kalocsán él kertes házban, ahol tagja a POFOSZ helyi szervezetének. 

Kosztándi Józsefné – Kalocsa

Kosztándi Józsefné, született Únyi Mária 1938-ban látta meg a napvilágot Foktőn. Családját kuláknak minősítették, így a megbélyegzésen túl vagyonukat is elkobozták. Férje Oroszországban volt hadifogoly, ahonnan visszatért ugyan, de már sok éve örök búcsút kellett vennie tőle. Mária jelenleg is Kalocsán él, gyönyörűen rendezett kertje minden arra járónak mosolyt csal az arcára.

D. Szabó István – Kalocsa

Családját osztályidegennek minősítették és kitelepítették. 1956-ban a forradalmi hírek hallatán barátaival tehervonatra szállt és Pestre ment, ekkor még csak 16 éves volt. A forradalmi harcok során lőszert hordott a rádió ostromához, illetve a Corvin közben is harcolt. A forradalom leverése után egy hónapig vizsgálati fogságban tartották. Később Kalocsára került és családot alapított, de a folyamatos rendőrségi megfigyelése még évekig tartott.

Hirdetés

[ A cikk a hirdetés után folytatódik! ]

2020-ban Dr. Szobonya Zoltán Posztumusz Emléklapot kapott:

Czár Ignác – Öregcsertő

Öregcsertőn született 1930-ban. Szülei kuláklistára kerültek, megbízhatatlanok lettek a rendszer szemében, így Ignác ideológiai átnevelése is elengedhetetlenné vált és munkásszolgálatos lapátos katona lett belőle. Ezt követően kényszerből a Petőfi termelő szövetkezetben dolgozott, ahol ugyan iskolázottnak számított, mégis saját eszközeit felhasználva kellett boldogulnia. Életét a nélkülözés jellemezte, fiától és feleségétől mindössze 49 évesen, 1979. november 1-én, szívinfarktus választotta el örökre.

Fejes Imre – Kecel

Családját kuláknak minősítették, a családi birtokot, a házat, a földet és a gazdaság felszerelését elkobozták. 1952. szeptember 1-én Miskolcra hívták be a „megbízhatatlanok fiát” hadtáp építő honvédnek, úgynevezett „lapátos” honvédnek. A kiválasztás politikai diszkrimináció alapján történt. Két év után, 1954. november 29-én bocsájtották haza, egészen addig tartott kiképzése és átnevelése. Számtalan megaláztatásnak volt kitéve.

Herczeg József – Kecel

Családjával kuláklistára került, osztályidegenné vált. A kommunista tanács vezetősége folyamatosan gondoskodott zaklatásukról. 1951-ben munkaszolgálatra sorozták be, országszerte több szolgálati állomáson is megfordult, majd 1953-ban szerelték le. A szolgálat után itthon sem lelhetett nyugalmat, újabb megpróbáltatások vártak rá; zaklatás, szegénység, és beszolgáltatás.

Babó Sándor – Kiskunhalas

1948-ban tartóztatták le a Független Kisgazdapárt iratainak ellopásáért. Vallatták és kegyetlenül összeverték. Családja Harkakötönyben rengeteg földdel rendelkezett, de az ötvenes években kulákká nyilvánították őket. A teljes vagyonelkobzás mellett szükséglakásba kényszerítették őket. Sándor huzamosabb munkakeresés után vasúti munkás, majd mozdonyvezető lett.

Babenyecz Cs. Vilmos – Kiskunhalas

1948-ban a kiskunhalasi kisgazda párt iratait Babó Sándorral megpróbálták biztonságos helyre menekíteni, miután vezetőjüket, Nagy Szeder Istvánt internálták. A pártszékház melletti lakásba telepített kommunista megfigyelő felismerte a fiatalokat, akiket letartóztattak. Vilmost a rendőrségen kegyetlenül megkínozták: vaslapáttal verték, amely következtében elhunyt tüdővérzésben. Mindössze 24 éves volt ekkor.  

Lázár Ferenc – Tázlár

Lázár Ferenc Prónayfalván, azaz a mai Tázláron született 1931-ben. Szülőhelyén aktív ellenállást fejtett ki a kommunista diktatúrával szemben. A bírósági vádirat szerint többek között részt vett 1956. október 28-án a hatalmi jelképek eltávolításában, illetve tagja volt a nemzetőrségnek és fegyvert fogott a rendőrőrsön szolgálatot teljesítő Czifra Józsefre. A Megyei Bíróság 3 év 6 hónap börtönbüntetésre, és 5 év jogvesztésre ítélte. 2002-ben hunyt el.

Lóki László – Solt

1915-ben született Solton, 15. gyermekként a családban. Az 1956-os forradalomban tehergépkocsijával szállította a solti forradalmárokat. Részt vett a dunatetétleni körzeti megbízott lefegyverzésében, illetve élelmiszert szállított Budapestre. A forradalom leverése után a szabadszállási laktanyában megverték. A keresetet biztosító jogosítványát örökre elvették. Így lovas fuvarozóként, majd a hartai TSZ-ben az építőbrigád tagjaként dolgozott nyugdíjazásáig. 2005-ben hunyt el.

Dugár Imre – Kecskemét

A kecskeméti születésű Dugár Imre a szentkirályi református gyülekezet presbitereként szolgálta a híveket. 1951. január 14-én hurcolták el a kecskeméti ÁVH székházba, ahol ismeretlen körülmények között halt meg. A „kékítő” – mely arra utal, hogy a szóban forgó épületben számtalan embert vertek félholtra, holtra – ma is rejti a kommunista diktatúra szőrnyű titkait.

Vitéz Varga Péter Pál – Bócsa (Nagykőrös)

Sorkatonai szolgálata alatt 1956-ban egysége részt vett Mindszenty hercegprímás kiszabadításában. A forradalom leverése után nyugatra emigrált a megtorlás elől. 1961-ben tért haza a tengerentúlról, Kanadából. Rövid időre vizsgálati fogságba került, majd 1989-ig rendőrségi felügyelet alatt állt, mint a szocialista társadalmi együttélésre veszélyes, a közrend megszilárdítását gátló személy.

Takács Gergely – Homokmégy

Takács Gergely 1898-ban született Homokmégyen. A Kecskeméti Járásbíróság 1955. november 7-én a 0037/1955. számú ügyiratban a népi demokratikus államrend elleni izgatás bűntette miatt 1 év 2 hónap börtönre ítélte. Ez volt az 1956 előtti és utáni évek leggyakoribb bírói minősítése, melybe beletartozott a rendszer bármilyen alapintézménye - köztük az ÁVH, a rendőrség, a Szovjetunió, a termelőszövetkezeti rendszer, a beszolgáltatás - elleni nyilvános felszólalás. 1963-ban hunyt el.

Hirdetés

Percről percre percről percre

Fő híreink fő híreink

Hirdetés

helyi hírek

Francia tanárgyilkosság: A bevándorlók sokszor úgy érzik, cserben hagyta őket a köztársaság

Francia tanárgyilkosság: A bevándorlók sokszor úgy érzik, cserben hagyta őket a köztársaság

Brutális terrorcselekmény történt múlt pénteken Franciaországban: egy szélsőséges csecsen iszlami...

Nézd meg a legnagyobb sztárok koncertjeit a nappalidban!

Nézd meg a legnagyobb sztárok koncertjeit a nappalidban!

A Csík zenekar koncertje is megtekinthető a Raktárkoncert-sorozat programjában. A Raktárkoncertek...

Képek, történetek Ferenczy Idáról a Wojtyla Házban

Képek, történetek Ferenczy Idáról a Wojtyla Házban

A kecskeméti származású Ferenczy Ida (1839–1928) neve örökre elválaszthatatlan marad k...

Mellrák: Az időben elvégzett szűrővizsgálat életet menthet – VIDEÓ

Mellrák: Az időben elvégzett szűrővizsgálat életet menthet – VIDEÓ

Minden évben október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Évente közel 3000 nő hal meg Magyaro...

64 éve tört ki a forradalom, ami először rengette meg a szovjet birodalmat és a kommunizmus

64 éve tört ki a forradalom, ami először rengette meg a szovjet birodalmat és a kommunizmus

Az 1956. október 23-án kitört magyar forradalmat a nyugati, szabad világ cserbenhagyta, így végül...

Vonat gázolt halálra egy férfit Kecskemétnél

Vonat gázolt halálra egy férfit Kecskemétnél

Egy Budapest felől Szeged irányába közlekedő személyvonat eddig tisztázatlan körülmények között e...

Nemesi Pál: A cél a zóna versenyképességének megőrzése és fejlesztése – VIDEÓVAL

Nemesi Pál: A cél a zóna versenyképességének megőrzése és fejlesztése – VIDEÓVAL

Nemesi Pál, a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztő Zóna közelmúltban kinevezett kormánybiztosa lesz a ma...

Árus portrék a piacról: Balaton Mária

Árus portrék a piacról: Balaton Mária

Balaton Mária kecskeméti őslakos, aki már közel öt éve foglalkozik homoktövis termesztéssel és a ...

Időutazás az őszi szünetben – a Cifrapalotában is!

Időutazás az őszi szünetben – a Cifrapalotában is!

Az ünnepre való tekintettel október 23-án ingyenes lesz a belépés a Kecskeméti Katona József Múze...

Az év tanárait díjazta a szakképzési centrum – VIDEÓVAL

Az év tanárait díjazta a szakképzési centrum – VIDEÓVAL

A Kecskeméti Szakképzési Centrum példamutató oktató- és nevelő munkát végző pedagógusait ismerték...

Adományt kapott a Cisztás Fibrózis Központ

Adományt kapott a Cisztás Fibrózis Központ

Cisztás fibrózis betegség diagnózisára alkalmas készüléket adományoztak a Bács-Kiskun Megyei Okta...

Ismét rögbi dömping Kecskeméten!

Ismét rögbi dömping Kecskeméten!

A hosszú hétvége szombatján délelőtt 10 órától az NB II csúcsderbije következik, melynek keretébe...

Különdíjakat kapott a KEFO Motorsport a Techtogether Automotive Hungaryn

Különdíjakat kapott a KEFO Motorsport a Techtogether Automotive Hungaryn

Két különdíjat is elhozott a KEFO Motorsport csapata az október 20-21. között Budapesten megrende...

Gabriela Spanic Kecskeméten!

Gabriela Spanic Kecskeméten!

Gabriela Spanic, a Paula és Paulina világhírű sztárja Kecskeméten tartja első magyarországi közön...

​Karanténban van a Köztemető ügyfélszolgálatának minden munkatársa

​Karanténban van a Köztemető ügyfélszolgálatának minden munkatársa

Azonnali hatállyal házi karanténba küldték a Kecskeméti Köztemető ügyfélszolgálatának összes...

Élőben is követhetjük a Bohém Fesztivált

Élőben is követhetjük a Bohém Fesztivált

Október 23-án este a Női hangok című gálaesttel kezdődik és egészen vasárnap délutánig tart a&nbs...

Vádemelés a púderrel és kristállyal kereskedő lánc tagjai ellen

Vádemelés a púderrel és kristállyal kereskedő lánc tagjai ellen

A Kecskeméti Járási Ügyészség új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette miatt vádat emelt négy...

Figyelem! Forgalomterelés

Figyelem! Forgalomterelés

Forgalomterelés a Vályogvető és Agyag utca kereszteződésének aszfaltozási munkálatai miatt. ...

Készül az új csomópont (videóval)

Készül az új csomópont (videóval)

Jó ütemben haladnak a Nyíri út és Március 15. utca kereszteződésében készülő kanyarodósáv munkála...

Még több helyi hírmég több hír
Kecskeméti Lapok
Hírös históriák
Hírös gazdaság
A cookie-kkal még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. Szolgáltatásaink igénybevételével beleegyezel a cookie-k használatába. További információk Értem

Süti („cookie”) Információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

1. „Sütik” használatának szabályzata

Ez a szabályzat a domain név weboldal „sütijeire” vonatkozik.

2. Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

3. Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

4. Milyen „sütikkel” találkozhat?

A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?

A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:

7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.

Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

8. A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

9. További hasznos linkek

Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
Facebook cookies