Kecskemét TV Kecskemét TV Kecskeméti lapok Kecskeméti lapok Gong rádió Gong rádió Keol Keol MONTÁZS magazin MONTÁZS magazin
Regisztráció Regisztráció Regisztráció Kecskemét város Kecskemét város

Naptár 2020. Október 31. Szombat  Farkas

EUR: --- Ft Árfolyam csökkenés

GBP: --- Ft Árfolyam növekedés

Hiros.hu Facebook YouTube csatorna
Hirdetés

A Steinherz Rudolf-gyilkosság története

A két világháború közötti Magyarország egyik legfurcsább emberölési ügye-Bihari Zoltán írása

2020.07.26. 00:00

A Budapest–Cegléd-vasútvonalon elkövetett rablógyilkosság ügyének nyomozásakor a detektívek egy olyan biztosítási csalásra bukkantak, amely nem csak a Magyarországon, de  külföldön is szenzációt keltett: Steinherz Rudolf önmaga ellen fogadott fel bérgyilkost, hogy anyagilag nehéz helyzetbe került családját megsegítse.

Támadás a ceglédi vonaton

1931. március 26-án a Budapestről Kecskemétre tartó reggeli vonat utasai Cegléden a vonat kalauzát arról értesítették, hogy az egyik fülkéből nyöszörgés hallatszik. A bezárt másodosztályú fülkét felnyitó jegyvizsgáló a fülkében egy brutálisan összevert, vérző fejű férfit talált. A kiérkező orvos még eszméletre tudta téríteni az áldozatot. Az áldozat az 1880-as születésű Steinherz Rudolf, köztiszteletben álló kecskeméti borkereskedő volt, a város egyik legnagyobb kereskedőcégének, a Fruktus Rt-nek vezérigazgatója és a helyi ortodox zsidó hitközség korábbi tisztviselője.

Steinherz a kalauznak személyleírást adott az őt bántalmazó tettesről, majd újra elájult. Azonnal a ceglédi Horthy Miklós kórházba szállították, ahol megműtötték. A műtét után magához térő borkereskedőt a rendőrök kihallgatták. Vallomásában elmondta, hogy Budapesten szállt fel a vonatra, ahol figyelmes lett egy kopott öltözékű fiatalemberre, aki szintén arra a vonatra váltott jegyet. Steinherz maga kérte a kalauzt, hogy zárja rá az ajtót, mert Kecskemétig aludni szeretne. Az említett fiatalember viszont őt kérte meg, mivel szintén Kecskemétre utazik, engedje őt is a kupéba. A kalauz rájuk zárta a fülke ajtaját. Ezután elaludt, majd óriási fájdalomra ébredt, felpillantván pedig látta, hogy a kopott öltözékű, középmagas, felfelé fésült hajú, barna fiatalember egy kalapáccsal áll fölötte. Steinherz könyörgött, hogy a kalapácsos kímélje meg életét, ám az újból lesújtott, a borkereskedő pedig elveszítette eszméletét. Később kiderült, hogy a támadó kirabolta a borkereskedőt, 180 pengőt tartalmazó tárcáját, aranyláncát, zsebóráját és három aranygyűrűjét is magával vitte. Az orvosok megállapították, hogy Steinherz fejét körülbelül 10 kalapácsütés érte. A nyomozók még aznap megtalálták a rabló eldobott véres kabátját a Gubody utca 5. számú ház udvarán. Az eseményről még aznap tudósított a Magyar Távirati Iroda is.bOlyan nagy érdeklődés kísérte az esetet, hogy az MTI folyamatosan közölte a beszerzett információit. Nem csak a műtétről, de Steinherz állapotáról is írt.

A ceglédi a kecskeméti, és a budapesti rendőrkapitányság szinte együtt nyomozott az ügyben. A megtalált véres ruházatot és a vasúti kocsi ablakpárkányáról vett ujjlenyomatokat további vizsgálatra a fővárosba küldték. A nyomozók gyanúja a vallomások alapján Kovács Ferenc házaló ügynökökre terelődött. A menekülő Kovács kézre kerítése érdekében átkutatták a környező nagyvárosi vasútállomások környékét és felhívást intéztek a lakossághoz, ám ez nem hozott eredményt. Később Kovácsot előállították és kihallgatták, ám róla kiderült, hogy nem követhette el a támadást.

Egy álkertész és biztosítások sokasága

Steinherz halála előtt tett vallomásában többször is említette Lajosmizse település nevét, ahol megismerkedett egy önmagát "Rotschild kertészének" mondó emberrel. A kertésszel kiépített kapcsolatot Steinherz özvegye is megerősítette, így a nyomozás a kertész irányába folyt tovább. Hamarosan kiderült, hogy az illető – ha csakugyan létezik – nem a Rotschild család alkalmazottja. Fény derült arra is, hogy Steinherz 300 000 cseh koronára életbiztosítást kötött, de volt 100 000 pengős életbiztosítása is.

Nem csak hogy volt életbiztosítása az áldozatnak, de nem sokkal halála előtt legalább egy újabb nagy összegű életbiztosítás megkötésére tett kísérletet. A nyomozók ezzel párhuzamosan később több, később zsákutcának bizonyult szálon is elindultak: feltételezték, hogy két tettes volt, ám a győri és lajosmizsei előállítottakról kiderült, hogy ártatlanok. A nyomozók felfedezték, hogy az áldozat találkozót beszélt meg Budapesten a kertésszel, ám az nem jelent meg a találkozón, pedig Steinherzet komolyan érdekelte a lehetőség, hogy fiát a Rotschild-család kertészetében helyezze el dolgozni, ennek érdekében több levelet is írt.

 

Fischl Frigyes vallomása

A nyomozásban fordulat állt be, amikor a ceglédi vonat kalauza a bűnügyi nyilvántartás fényképtárában felismerte azt az embert, akivel az áldozatot a ceglédi vonaton együtt látták. A gyanút a vonat kihallgatott utasai is megerősítették, bár ezekben a vallomásokban is voltak eltérések, amit jól példáz az MTI tudósítása a nagykőrösi kapitányságon zajlott kihallgatásról.

A nyomozók látókörébe került fiatalembert Fischl Frigyesnek (a nem magyar nyelvű sajtóban rendszeresen Fritz Fischl) hívták, őt korábban köztörvényes bűncselekmények miatt, illetve kommunista-szimpatizánsként is ismerte a rendőrség. Április 8-án az osztrák rendőrség Bécsben egy olcsó szálloda előtt letartóztatta Fischlt, akit még aznap este telefonon ki is hallgathatott a magyar nyomozóhatóság.

A cikkben található élet –és balesetbiztosítások összegére vonatkozóan a Kecskeméti Levéltárban a hagyatékok felsorolásánál egész pontosan fel van tüntetve a 300.000 cseh koronás „Securitas” életbiztosítás, melynek pengő értéke 51.000.-, egy „Phőnix” biztosítás, ami 110.000.- pengőről szólt és egy „Európa” poggyászbiztosítás, amely 50.000 schillingre vonatkozott, és amit 40.000.- pengőre értékeltek. 

Fischl a kihallgatás során nehezen hihető történettel állt elő: hosszabb ideje ismerte már Steinherzet, aki felbérelte őt saját maga meggyilkolására. A bérgyilkosságot Steinherz szerette volna rablógyilkosságnak álcázni, hogy családja hozzájusson az életbiztosításokhoz. Steinherz maga vitte Fischlnek a gyilkosság elkövetésére szánt kalapácsot, majd ő utasította Fischlt Budai út megállóhely elhagyása után a tett végrehajtására. Fischlt később a személyes kihallgatás során keresztkérdésekkel sem tudták zavarba hozni, mindvégig kitartott eredeti története mellett.

 

Az ügy lezárása

A vizsgálóbíró utasítására Steinherz Rudolf holttestét kihantolták, belső szerveiből mintát vettek. A belső szervekből egy Veronál nevű, kábító hatású szert mutattak ki, amelyet az áldozat a gyilkosság előtt azért vehetett be, hogy a kalapácsütések okozta fájdalmát tompítsa. Mindezeket a szakértői vélemény is alátámasztotta.

„A vélemény érdekes meglepetéseket tartalmaz. Megállapítja, hogy a belső részekben veronált találtak, amely azonban nem volt elegendő egy emberi élet kioltásához, de ahhoz mindenesetre elegendő volt, hogy bizonyos kábultságot idézzen elő. Az országos vegyvizsgáló intézet véleménye igazolni látszik azt a feltevést, hogy Steinherz azért vette be a veronált, hogy ne érezze a kalapácsütéseket.” 

A nyomozók még Fischl vallomása után házkutatást tartottak a Steinherz családnál, ahol a lefoglalt iratokból kiderült, hogy az áldozat 1931 első néhány hónapjában, több rövid futamidejű, nagy összegű életbiztosítást is kötött. Az is kiderült, hogy Steinherz ellen egy 1928-as sikkasztás miatt eljárást folytattak, a júniusra összehívott tárgyaláson az áldozat első rendű vádlottként szerepelt volna. A kép végül összeállt: Steinherz, akit anyagi veszteségei mellett a sikkasztási ügy tárgyalása is aggasztott, jövedelmet akart családjának biztosítani, így Fischlt, saját szavaival élve "szuggesztív pszichikai nyomással" rávette arra, hogy gyilkolja meg őt.

A tárgyalás

Az ügy bírósági tárgyalása 1932 februárjában kezdődött. A tárgyaláson Fischl Frigyes elismerte a gyilkosságot, de nem ismerte el a bűnösséget. A gyilkos állítása szerint Steinherz a vonaton szuggesztív pszichikai nyomással rávette őt a tett elkövetésére, azt pedig határozottan állította, hogy nem tulajdonította el az áldozat értéktárgyait. Fischl kijelentette, hogy valójában ő maga az áldozat. A bíróság a Steinherz család szorongatott anyagi és jogi helyzetének ismeretében hihetőnek találta a Fischl által előadottakat. Az alsóbb fokú bíróság négy év börtönt szabott ki az elkövetőre. Az ügy későbbi szakaszában a kúria elé került. A fellebbviteli bíróság mondta ki, hogy Fischl nem önzetlenül vagy az áldozat határozott nyomására, hanem a kilátásba helyezett 5000 pengő reményében végzett Steinherz Rudolffal, ezért az ilyen ügyekben kiszabható leghosszabb börtönbüntetéssel, háromévnyi börtönnel büntette a ceglédi kalapácsos gyilkost.

 

A Steinherz család anyagi helyzete

Mi vesz rá valakit arra, hogy megszervezze a saját megölését? Nos, Steinherz Rudolf esetében a totális csőd, amelyből kiutat már nem talált. Ez már a végső kétségbeesés lépése volt. A halála évében, azaz 1931-ben a feltalált iratok szerint Kecskemét T.H városa is 14712 számon végrehajtást rendelt el. Az általa vezetett borkereskedelemmel foglalkozó Fructus részvénytársaság is tönkrement, eladósodott, akárcsak a vezetője, Steinherz. Halálával sem sikerült változtatnia ezen az állapoton, - mivel a csalásra fény derült – így még nehezebb helyzetbe hozta az amúgy is válságban levő családját. A fellelt iratok szerint számos esetben kényszerült arra az özvegye, hogy fellebbezéseket nyújtson be a városhoz végrehajtás, illeték, járulék megfizetése miatt. Volt, amit nem sikerült elkerülni, hiszen nagyon sok helyre tartozott a férje, váltók és kölcsönszerződések alapján.

A hagyatéki vagyonállag felmérésekor özv. Steinherz Rudolfnénak 13.920 pengőt állapítottak meg a hátramaradt vagyontárgyak után, míg a velük szembeni követelés – nem teljes – ugyanezen okirat szerint 43.860.- pengő volt. És a cégről még nem is beszéltünk…A végrehajtás során felértékelt ingóságok értéke is csak 5.742.- pengőt tett ki, melyek közül két bútor, egy vörös márványú ebédlő szekrény metszett üvegekkel és egy pohárszék önmagában tett ki 1.000.- pengőt, míg 8 festményt 2.200 pengőre értékeltek. Ezt a hagyatéki leltárt, amit 1931. május 19-21 között rögzítettek jegyzőkönyvben Steinherzné nem is volt hajlandó aláírni. Az özvegyre a továbbiakban is súlyos teher nehezedett, Kecskemét városa által kezdeményezett, és egyéb peres eljárások miatt. A Budapesti Királyi Ítélőtábla P.IX.2051/1931/28 szám alatt hozott ítéletében például az egyik hitelező, a Lővy család javára döntött 800 dollár értékben. A Fructus Rt. „csődtömeg” fennállása miatti eljárások során a hitelezők a teljes hagyatékra és az életbiztosításokra is kiterjesztették igényüket.

Nemzetközi visszhangok

Az eset mind kriminológiai, mind kriminalisztikai szempontból érdekes és izgalmas volt. Természetes, hogy az akkori külföldi sajtó is figyelemre méltatta, és foglalkozott ezzel a különös gyilkossági történettel. A Perth-i (Ausztrália) The Daily News április 8-án a Murder Me!, azaz Gyilkolj meg! című tudósításában számolt be az ügyről. Az itt közöltek csak kis résztelekben térnek el a korábban ismertetettektől - a cikk szerint például a zsebkendőt a gyilkos terítette az áldozatra - és itt is hangsúlyosan szerepel a kommunista kapcsolat. Az ausztrál lap, nyilván helyhiány miatt is, nem foglalkozott a nyomozás egyéb szálaival.

 

"Miután Steinherz, akit a halálát megelőző napon súlyos fejsérüléssel találtak meg egy vasúti fülkében, belehalt sebesülésébe, egy Friedrich [Frigyes] Fischl (18) nevű asztalosinas, akit a bécsi rendőrség egy padon talált remegve és egy fillér nélkül, beismerte a gyilkosságot. Elmondta, hogy Steinherz 1000 fontot [a cikkíró végig a brit fizetőeszközben számolt] ígért neki, de csak 100 fontot és egy aranyórát adott át a helyszínen azzal, hogy a hiányzó összeget Bécsben, egy Vigo nevű bolsevista komisszártól veheti majd át. Steinherz egy nehéz kalapácsot is hozott magával, és kikötötte, hogy a fülkében kell meghalnia, ugyanis a biztosítása kiterjedt vasúti balesetekre, de öngyilkosságra nem. Fischl, miután egy zsebkendővel letakarta áldozata arcát, véghezvitte tettét. Később a megadott címen nem találta meg Vigot, és úgy vélte, hogy átejtették: ekkor fogta el a rendőrség"

 

A Chicago Tribune az esetről nem, de az első fokú tárgyalásról beszámolt, közvetlenül a füvet nyíró elefánt és az éppen aktuális Ohio-i sztrájkok alatt. Fischl itt Fritz keresztnéven szerepel, mint a "megrendelt gyilkosság" elkövetője, ám az eset leírása egy kicsit eltér a korábbiaktól: a kalapácsot a Tribune tudósítója szerint nem az áldozat biztosította.

"Steinherz egyedül utazott a fülkében. Miután bevett egy nagy adag veronált, kipeckelte száját és várt gyilkosára. Amikor Fischl - elmondása alapján - a megbeszéltek szerint belépett a fülkébe egy kalapáccsal, Steinherz a halántékára mutatott, mire Fischl betörte a koponyáját."

 

Bár brutális, és nagy sajtónyilvánosságot kapott gyilkosságok korábban is történtek Magyarországon, a Steinherz-ügy természeténél fogva kilógott a korábbi ügyek közül. Ezt a külföldi érdeklődés is mutatja, hiszen ekkora visszhangot jóformán csak az év őszén bekövetkezett biatorbágyi merénylet sem kapott.

 

A gyilkosságról Karinthy Frigyes is beszámolt Az Est-ben Kőszívű ember (Steinherz) című cikkében: "A schopenhaueri "faj géniuszának" szobrát érdemelné, Jókai-regény témája is lehetne ez a jelképes nevű szegény Steinherz bácsi, akinek furcsa halálát most próbálja, nagy fejvakargatások közt, minősíteni a törvény: vajon öngyilkosság vagy gyilkosságra való felbujtás, vagy egyszerűen biztosítási csalás esete forog fent, amiért most már nem is a halott a felelős, hanem bűntársa, Fischl druszám, aki azzal védekezik, hogy ő csak alkalmazott mellékszereplő volt - neki kellett "senki többet" alapon kalapáccsal leütni ezt a végeladásra, árverésre önkínált életet.

Hirdetés

[ A cikk a hirdetés után folytatódik! ]

Kőszívű Úr ugyanis vagyonának utolsó roncsát, a tulajdon életét mint csődtömeget ajánlotta fel a hitelezőknek, abban a reményben, hogy ilyen módon biztosítja majd ennek az életnek célját: a családját. Feláldozta életét a kőszívű ember - mint egy fordított Kronosz, saját magát akarta felfalatni fiaival."

Erich Kästner, a Két Lotti írója, aki az Emil és a detektívek című regényében is megmutatta bűnügyi érdeklődését, egy verset írt Steinherz úr balladája címmel, amely eredetileg a Szív a tükörben. Válogatott versek. (Budapest, Magyar Helikon, 1959.) kötetben jelent meg.

 

„A kecskeméti Steinherz úr a csőd szélén állt,

s magamagát önként gyors halálra szánta,

hogy nejének egy trükkel, mit bölcsen kifundált,

300 000 pengő készpénzt hagyjon hátra.

Mesteri terve, sajnos utóbb kiderült.

Ám kalapot le előtte, hogy a tervkivitel sikerült.

Öt életbiztosítást kötött holta előtt.

S keresett valakit, aki szót ért vele,

hogy hogyan s mint kell halálba segíteni őt.

S egy kárpitosra talált. Fischl nevüre.

Azt mondta Steinherz: ki néki véget vetne,

5000 dollárt kapna (utólag fizetve).”

(A teljes vers online a blog.xfree.hu-n olvasható, a fordítás Békés István munkája.)

Önfeláldozás, hősiesség, kétségbeesés? Számos kérdést vett fel ez az egyedülálló cselekedet, amikor valaki arra kényszerül, hogy családját azzal mentse meg, hogy bérgyilkost fogad önmaga likvidálására. A terv azonban kiderült, így nem érte el a célját. A család tönkrement, értelmetlenné vált a családfő halála. A vészterhes korszakot azonban sikeresen átvészelték, túlélték. Schischa Ilona a feleség 44 évvel élte túl férjét, 1975. decemberében, agyvérzésben hunyt el Budapesten az István kórházban.

Apósa már nem volt ilyen szerencsés, mert őt a bíróság a csalás miatt indult perben elítélte.

 

Források

Nyírvidék 1931. április 2.

Nyírvidék 1931. április 14.

Délmagyarország 1931. március 31

Délmagyarország 1931. április 9.

Délmagyarország 1931. április 24.

Délmagyarország 1933. január 18.

The Daily News, 1931. április 9.

Chicago Tribune, 1932. április 16.

Karinthy Frigyes: A kőszívű ember Az Est 1931. április 12.

napitortenelmiforras.blog.hu

hu.wikipedia.org

huszadikszazad.hu

library.hungaricana.hu

Kecskeméti levéltár

Tamas (Zeev) David Shisha

Hirdetés

Percről percre percről percre

Fő híreink fő híreink

Hirdetés

helyi hírek

Rózsák tánca az Egészségkertben (videóval)

Rózsák tánca az Egészségkertben (videóval)

Új helyre költözött Gyenes Kata fotográfus és a Hírös Cédrus Egyesület közös szabadtéri kiállítás...

2020.10.30. 21:00

Ilyen árakkal találkoznak a temetőkbe látogatók

Ilyen árakkal találkoznak a temetőkbe látogatók

Hatalmas választékkal várják a megemlékezőket a kecskeméti piacon és a temetők mellett a koszorú-...

2020.10.30. 20:08

Projekt az egészséges élelmiszerekért (videóval)

Projekt az egészséges élelmiszerekért (videóval)

Végéhez közeledik a Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Karának egészséges élelm...

2020.10.30. 19:47

13 kép

Gyalogos gázolás a Barnevál előtt

Gyalogos gázolás a Barnevál előtt

Most kaptuk a hírt, hogy a Ceglédi úton a Barnevál előtti zebránál gyalogos gázolás történt....

2020.10.30. 19:00

Figyeljünk értékeinkre a temetőkben!

Figyeljünk értékeinkre a temetőkben!

Közeleg mindenszentek ünnepe és halottak napja. A kegyeleti napok beköszöntével azonban óvatosabb...

2020.10.30. 15:14

Márton-napi Budapest Bár a Hírös Agórában

Márton-napi Budapest Bár a Hírös Agórában

Új lemezéről válogat majd dalokat a Budapest Bár zenekar, a november 11-én Márton-napján sorra ke...

2020.10.30. 11:35

Mindenszentek – Ezt kéri a KeKo!

Mindenszentek – Ezt kéri a KeKo!

A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. arra kéri utasait, hogy a temetői forgalom elkerülése, ille...

2020.10.30. 09:14

KeKo: Új járatok szombaton

KeKo: Új járatok szombaton

A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. a meghirdetett menetrenden felül, október 31-én új járatoka...

2020.10.30. 09:06

Közel egy hónap után újra hazai pályán a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

Közel egy hónap után újra hazai pályán a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

A héten két hazai mérkőzést kellett volna lejátszania a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét csapatának, á...

2020.10.30. 08:40

Látni és látszani 2020-ban is (videóval)

Látni és látszani 2020-ban is (videóval)

Az őszi időjárás okozta vezetésbiztonsági kihívásokra szeretnék felhívni a figyelmet a rendőrök a...

2020.10.29. 18:34

A Kecskeméti Városrendészet átvette az újonnan kialakított, gyeprácsos parkolókat

A Kecskeméti Városrendészet átvette az újonnan kialakított, gyeprácsos parkolókat

A Kecskeméti Városrendészet október 28. napján átvette a RIMAI Útépítő Kft.-től a József Attila u...

2020.10.29. 16:52

Új bölcsődét kap Katonatelep

Új bölcsődét kap Katonatelep

Végéhez közeledik az a közbeszerzési eljárás, amelynek eredményeként kétcsoportos bölcsőde épülhe...

2020.10.29. 12:04

Futsal: elmarad a Scoregoal DEAC elleni mérkőzése

Futsal: elmarad a Scoregoal DEAC elleni mérkőzése

Sajnos a gyanú beigazolódott, többen is pozitív tesztet produkáltak, kötelező karanténjukat tölti...

2020.10.29. 10:33

Tér a térben - Kecskemét Brass

Tér a térben - Kecskemét Brass

Október 30-án 16:00 órakor Kecskemét Főtér – Tér a térben program keretében a&nbs...

2020.10.29. 08:36

A helvéciai gázoló letartóztatását indítványozza az ügyészség(frissítve)

A helvéciai gázoló letartóztatását indítványozza az ügyészség(frissítve)

A Kecskeméti Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozása és segítségnyújtás elmulas...

2020.10.29. 08:28

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét: Elindult a regisztráció a szombati mérkőzésre

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét: Elindult a regisztráció a szombati mérkőzésre

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét szombaton az Egis Körmend együttesét fogadja 18:00 órától a Messzi ...

2020.10.29. 08:23

Emelt fővel búcsúztunk a MOL Magyar Kupától

Emelt fővel búcsúztunk a MOL Magyar Kupától

A KTE HUFBAU NBI-es csapattal találkozott a MOL Magyar Kupában, ellenfelünk a Kisvárda Master Goo...

2020.10.28. 19:10

Dr. Temesváry Béla tartott előadást a Wojtyla Házban

Dr. Temesváry Béla tartott előadást a Wojtyla Házban

A kecskeméti kórház szülész-nőgyógyász, andrológus főorvosa szakterületének rejtelmeibe is bevont...

2020.10.28. 18:15

8 kép

Gócpont lett Kecskemét a megyében

Gócpont lett Kecskemét a megyében

Aggasztó információk érkeznek Kecskemét koronavírus fertőzöttségével kapcsolatosan. Sajnos, a vár...

2020.10.28. 13:57

Futsal: a Berettyóújfalu érkezik a kupában a Scoregoalhoz

Futsal: a Berettyóújfalu érkezik a kupában a Scoregoalhoz

Október 28-án, szerdán 11:00 órakor kisorsolták a férfi futsal Magyar Kupa 3. fordulóját. A ...

2020.10.28. 12:55

Még több helyi hírmég több hír
Kecskeméti Lapok
Hírös históriák
Hírös gazdaság
A cookie-kkal még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. Szolgáltatásaink igénybevételével beleegyezel a cookie-k használatába. További információk Értem

Süti („cookie”) Információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

1. „Sütik” használatának szabályzata

Ez a szabályzat a domain név weboldal „sütijeire” vonatkozik.

2. Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

3. Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

4. Milyen „sütikkel” találkozhat?

A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?

A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:

7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.

Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

8. A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

9. További hasznos linkek

Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
Facebook cookies