Kecskemét TV Kecskemét TV Kecskeméti lapok Kecskeméti lapok Gong rádió Gong rádió Keol Keol MONTÁZS magazin MONTÁZS magazin
Regisztráció Regisztráció Regisztráció Kecskemét város Kecskemét város

Naptár 2021. Április 12. Hétfő  Gyula

EUR: --- Ft Árfolyam csökkenés

GBP: --- Ft Árfolyam növekedés

Hiros.hu Facebook YouTube csatorna
Hirdetés

Egy fiatal jakabszállási leány, aki Krisztus szenvedéseit hordozta

Kovács Rózsika története. - Dr. Tóth Szilárd írása

2021.02.28. 10:49

Dr. Tóth Szilárd a közelmúltban a Váci Püspöki és Káptalani Levéltárban egyéb irányú kutatásai során egy nagyon érdekes, 1941-ből származó üggyel találkozott, melyben Kovács Sándor, akkori kecskeméti prelátus-plébános, későbbi szombathelyi püspök egy jakabszállási leányról közölt jelentést, aki – állítása szerint – Krisztus szenvedéseit hordozta. Dr. Tóth Szilárd az ügy vizsgálatáról és az oknyomozó munkáról beszámolót készített nekünk

A kép jobb oldalán Kovács Rózsika

A jelentés többszöri elolvasása után elkezdett foglalkoztatni Kovács Rozália személye, és a jelentésben leírt rendkívüli események, amelyek – ha az akkori váci püspöknek jelentést írt Kovács prelátus – vélhetően komolyak és igazak lehettek.

Így hát segítségért fordultam kedves jakabszállási ismerőseimhez, Szabóné Harkai Erikához és Földiné Dormány Margithoz, akik bár a dokumentumot nem ismerték, a korabeli történetet igen. Felkeresték a jelentéssel Volek Jánosnét, Kovács Rozália legfiatalabb testvérét, aki csodálkozva olvasta az iratot, s igaznak ismerte el az abban foglaltakat. A fentieken túl rendelkezésünkre bocsátotta Kovács Rózsika fényképének, szüleinek írt búcsúlevelének és Czakó Ferenc „Az Úr szolgáló leánya – Kovács Rózsika élettörténete” című kéziratának másolatát, aki az ezredfordulón, akkor még több élő adatközlő segítségével megírta a Rózsikával történteket. A fentieken túl végig kísértek Rózsika életének főbb helyszínein, ebből születtek azok a fotók, melyből emlékének és életének még fennmaradt momentumait rekonstruálni és bemutatni próbáltuk. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindhármuknak, odaadó segítségük nélkül ezt a kis írást nem tudtam volna elkészíteni.

Kovács Rozália, Kovács István apa, aki 1899. december 10-én született, s meghalt 1962. december 29-én és Hajnal Mária anya, aki 1901. október 1-jén született, s meghalt 1993. augusztus 15-én, Istentől megszentelt házasságából született, második gyermekként 1922. március 17-én. Keresztszülei Zöldi Ferenc és Kovács Rozália voltak. Kovács István és Hajnal Mária házasságából nyolc gyermek született, Mária 1920-ban, Rozália 1922-ben, Ilona 1925-ben, Franciska 1932-ben, Dezső 1935-ben, István 1937-ben, József 1940-ben és Teréz 1942-ben.

Rózsikát, azaz a második gyermeket, apai nagybácsija, Kovács József és neje magához vette, mivel gyermekük nem született, s velük is élt haláláig. Szomszédban laktak a férfitestvérék, s így minden nap találkozhattak a testvérek. Kovács Istvánék gazdálkodtak, egyben az édesapa köztiszteletben álló, közkedveltségnek örvendő cipész volt.

Kovács Rózsika az általános iskolában jó tanuló, értelmes, továbbtanulásra is alkalmas gyermek volt. Az általános iskola elvégzése után nem tanulhatott tovább, segített nevelőszülei tanyai gazdaságában. Minden vasárnap templomba jártak, Rózsika elsőáldozó és bérmálkozó is volt. Rózsika fiatalkorában még nem épült meg a mai jakabszállási templom, hanem a templom melletti mai parókia paplak, kápolna és iroda is volt, nagyon kis befogadóképességgel. Rózsika több tanyai diáktársával együtt az úgynevezett „Kun” iskolába járt, mely leégett, helyét már csak egy kereszt hirdeti.

Mind Rózsika vérszerinti, mind nevelőszülei gyakori egyházi adományozók, lelkes egyháztámogatók voltak. Rózsika 1935. május 17-én bérmálkozott, bérmakeresztanyja Dubecz Pálné Kocsis Franciska, a mindenki által csak Fánika néninek becézett asszony lett.

Rózsika 18. évében járt, amikor éppen hamvazószerdán rosszul lett, s keserves kínok között, eszméletét vesztve feküdt az otthonában. Rövid pár órányi szenvedés után a kezén és lábán, azokon a helyeken, ahol Jézust keresztre feszítése előtt átszúrták, hólyagok jelentek meg. Pár órai szenvedés után eszméletre tért, de a vele történtekről semmire sem emlékezett. A következő napokban ez ugyanígy ismétlődött, a hólyagok a kezein és lábain nem múltak el, sőt mintha elmélyülni látszottak volna, s gennyesedni kezdtek. Közeledve a nagypéntekhez az események szinte percre pontosan napról-napra ismétlődtek, nagypéntekre kezein és lábain a hólyagok felszakadtak, és sárgás-vörös, tört vérszerű folyadék folyt belőlük. A sebeket kezelték, nagyszombatra jobban lett Rózsika, rosszullétei teljesen – akkor azt hitték végleg – megszűntek. A legnagyobb dilemma az volt, hogy miért pont hamvazószerdától nagypéntekig tartottak a rosszullétek, s nagypéntek után ezek miért maradtak el, s miért gyógyultak meg hirtelen a sebei.

1940 és 1946 között a fentiek minden évben maradéktalanul megismétlődtek, a nevelőszülők egy asztalra, egy fa alá az árnyékba fektették a magatehetetlen Rózsikát.

Rózsika hímzett kendője

Rózsika szenvedéseinek hamar híre ment a környéken, a második évtől sok ember összegyűlt a tanya körül, egyre nőtt a térdeplő-imádkozó emberek száma. Rózsika szenvedései után mikor jobban lett, mindig csodálkozva látta az összegyűlt tömeget, együtt imádkozott az emberekkel, szenvedéseiben látott élményeiről mesélt.

A család emlékezete szerint berendelték Kecskemétre az Izsáki úti kórházba, de szenvedéseire nem találtak magyarázatot. A család emlékezete szerint egy-két hétre bekerült az Angolkisasszonyok zárdájába megfigyelésre, hogy mi történt itt vele, erről nem mesélt. Ennél a pontnál azonban azzal a megjegyzéssel kell élnünk, hogy a család emlékezete téves volt, hisz Rózsikát Kovács Sándor prelátus-plébános jelentése szerint a kecskeméti Jó Pásztor zárdába vitték be megfigyelésre, nem az angolkisasszonyokhoz.

Az évek mentek, Rózsika minden évben megszenvedte a maga stációját, minden évben egyre többen zarándokoltak el hozzá messze vidékekről, sokan ajándékokkal kedveskedtek neki. Rózsika összegyűjtötte ezeket az ajándékokat, s minden évben árva gyermekeket vitt nevelőszülei tanyájára, ott élelemmel, ruhával látta el őket a látogatóitól kapott ajándékokból.

Rózsika halála évében a nevelőszülők még vendégül láttak tanyájukon egy csoport Kecskemétről érkezett árva gyereket, utána azonban nem mentek gyerekek többet a Kovács tanyára.

Rózsika hat éven át minden tavasszal átszenvedte a hamvazószerdától nagypéntekig tartó időszakot. Sebei minden alkalommal megjelentek a kezein és lábain, s a szenvedések elmúltával gyönyörűen el is múltak. A szenvedései idején gyakran több száz fős imádkozó tömeg gyűlt össze az udvarukon, így Rózsika híre messze földre eljutott.

Hirdetés

[ A cikk a hirdetés után folytatódik! ]

Az utolsó fontos és hiteles adatközlő, Vitéz Turóczi István kecskeméti lakos a következő történetet mondta el: „Én magam eredetileg református vallású voltam, de ennek ellenére próbáltam udvarolni Rózsikának. Mint kedves, jó barátot elfogadott, de amikor ennél komolyabb dologra tértem: komoly udvarlásra, s talán a későbbiekben házasságra, szívélyesen és nagyon meleg szeretettel elhárította ezt azzal, hogy Ő Krisztus jegyese s nem kíván házasságra lépni földi halandóval.

Elfogadtam ilyenként is a kapcsolatunkat, s maradtunk szívélyes jó barátok a későbbiekben is. Nem zavarta őt az sem, hogy mint említettem, én református vallású vagyok.

Már dúlt a II. világháború, s mi kedves, jó barátok maradtunk, beszélgettünk.

Egy ilyen beszélgetés alkalmával azt mondta nekem, hogy engem behívnak katonának, majd kikerülök a frontra. Ott súlyos harcokban veszek részt, nem sebesülök meg, de hadifogságba – orosz hadifogságba – kerülök és onnan hazajövök, de amikor hazaérkezem, Ő fogadni nem tud, mert akkor már nem fog élni.

Így is történt.

A Balaton közelében, Szentmihálypusztán, 1945 januárjában orosz hadifogságba kerültem, ahonnan csak 1948 novemberében szabadultam.

Hazajöttem, s kimentem Jakabszállásra Rózsikát üdvözölni. Ekkor közölték velem, hogy meghalt több, mint két és fél évvel korábban. Beteljesedett hát, amit akkor mondott nekem… Elhatároztam, ha majd lesz lehetőségem, más módon is megemlékezem Rózsikáról [...] Áttértem a katolikus vallásra, de nem lettem bigott vallásos…”.

Rózsika 1946-ban mellhártya-gyulladásban halt meg, temetésén óriási tömeg vett részt. Családi sírboltjuk, mely a következő képen látható, a temető bejáratától nem messze található.

Volek Jánosné, Rózsika testvére rendelkezésünkre bocsátotta halála előtt írt, szüleihez címzett állítólagos búcsúlevelének másolatát, mely sajnos nagyon nehezen olvasható. Ebben így fogalmaz: „…Ó segíts meg Szűz anya tisztaság lilioma imádlak és áldlak mindenek fölöt csak téged szeretlek és csak teérted epedek Menyországnak fényes hajnala mej ránk virol szép napod most is áj meletünk mert Isten elen vétetünk könyörögj éretünk bocsáson meg nekünk zárj be a te sze(n)t Szívedbe hogy öröké tied legyek és az egész magyar néped hogy isten gyermekei lehesünk  + (egy keresztjel) Vége o de boldog hajnal Szűz Mária kelt fel gyönyörű énekkel és e szép izzó jóval szép szózaton (?) hajnal anyi fénnyel árad a szeretet …[itt néhány szó olvashatalan]…kezem írta…Kedves szüleim olvasátok örömel és ne sirjatok értem …Jézus hívot…

 Vitéz Turóczi István lelkében 1946-tól ott munkált a gondolat, hogy ha lehetősége lesz, valamilyen emléket állít Rózsikának. Menősült, gyermekei születtek, s végül a 20. század utolsó évtizedében valóra válhatott az álom. Rózsika nevelőszüleinek tanyája – ahol nevelkedett – jelenleg Kurucz Mihály tulajdonában van, aki hozzájárult, hogy a tanya udvarán vitéz Turóczi István kápolnát építtethessen. Ahhoz is hozzájárult a tulajdonos, hogy körülbelül ott, azon a helyen, ahol annak idején az asztal állott, amelyre a lányt szenvedései idején fektették, egy keresztet állíttathasson.

A kápolna vörös kéménytéglából épült meg, boltíves tetőzettel, fehér fugázással, a környéket ízlésesen parkosították, a kápolnát szép díszkerítés vette körül. A kis kápolnában, a bejárattal szemben egy egyszerű emelvényszerű kiemelkedőn Szűz Mária nagyméretű szobra állt. Ez a szobor is nagy kálvárián ment keresztül, a szocializmus alatt a Kovács tanya kis szobájában rejtegették a színesre festett kőszobrot, amit testvére, Kovács Dezső emlékezete szerint egy csongrádi mester ajándékozott Rózsikának. Ez a szobor Rózsika életében mindig ott állott szobájában. A bejárat mellett egy kis márványtábla a következőket adja hírül: „Kovács Rózsika itt élt 24 évet, emlékére állította vitéz Turóczi István 1995-ben”. A kápolna tehát 1995-ben készült el, azt 1995. augusztus 20-án Fekete János római katolikus plébános áldotta meg. Az ünnepségen nagyon sokan megjelentek azok, akik még emlékeztek Rózsikára. Sajnos, a kápolna ma már igen rossz, elhagyatott állapotban van. A kápolna kis, Rózsika emlékére öntött harangja a jakabszállási templomban, Rózsika Szűzanya szobra, amely eredetileg a kápolnában volt, Rózsika néhai testvérének, Kovács Dezsőnek az özvegyénél található meg.

Ettől a kápolnától keletre, úgy 20–25 méternyire gyönyörűen parkosított részen egy kereszt áll, ízlésesen, szolidan elkészített talapzaton. A kereszt csaknem pontosan azon a helyen áll, ahol az asztalt elhelyezték, s Rózsikát ráfektették szenvedései idején, ahol szenvedett, ahol a szenvedései idején őt körülvevő több száz hívő imádkozott. A kereszt 1996-ban készült el, rajta fehérmárványtábla hirdeti az állítás körülményeit, okát: „Isten dicsőségére, Isten küldötte, Kovács Rózsika ezen a helyen szenvedett és tanított 1940–1946-ig. Emlékére állította vitéz Turóczi István 1996.”

Kovács Rózsika emléke ma is él Jakabszállás hívő lelkeinek emlékezetében, kedves, kivételes és jó lelkű emberként emlékezik rá a település. Köztudott volt róla, hogy mennyire szerette a gyermekeket. Bár Rózsika 1922-ben született, segítőnk, a család nyolcadik gyermeke, édestestvére Volek Jánosné pedig 1942-ben, így 20 év volt a két testvér között a korkülönbség, Volekné mégis őriz egy szép hímzést, amelyet kisgyermekként Rózsika személyesen neki készített ajándékba.

Dr. Tóth Szilárd

Percről percre percről percre

Fő híreink fő híreink

Hirdetés

helyi hírek

Virtuális futóversennyel rajtol újra a programsorozat

Virtuális futóversennyel rajtol újra a programsorozat

A pandémia által okozott kényszerpihenő után virtuális futóversennyel indul újra a HI! ...

Magas árakkal indította az évet a kecskeméti lakáspiac

Magas árakkal indította az évet a kecskeméti lakáspiac

Bár már 2019 végén országszerte mérséklődött a lakáspiac eszeveszett ütemű drágulása, sőt néhol á...

Végletekig kiélezett meccsen győzött a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

Végletekig kiélezett meccsen győzött a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

Szombaton a harmadik play-out meccsét játszotta a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, ezúttal már hazai ...

Kik legyenek a város díjazottjai?

Kik legyenek a város díjazottjai?

Kecskemét közgyűlése elismerésekkel díjazza a város kiemelkedő, példaértékű tevékenységet végző m...

Átvállalják a Covid-betegek kutyáinak gondozását a Hunyadivárosban - videóval

Átvállalják a Covid-betegek kutyáinak gondozását a Hunyadivárosban - videóval

Átvállalják a hunyadivárosi Covid-betegek kutyáinak gondozását a helyi kutyás közösség tagjai. A ...

Több mint 2000 pedagógust oltottak be a napokban Kecskeméten

Több mint 2000 pedagógust oltottak be a napokban Kecskeméten

Bár vasárnapig tart a mostani, köznevelésben dolgozóknak szóló kampányoltás Magyarországon, Kecsk...

Közösségi szemétgyűjtést tartottak a matkóiak

Közösségi szemétgyűjtést tartottak a matkóiak

Lovas kocsival érkeztek azok a környezetükért tenni akaró önkéntesek, akik az 54-es főút felőli m...

Teljesen elfagyott a barack - Videóval

Teljesen elfagyott a barack - Videóval

A barackosokban nem ritka, hogy 100%-os kárt okoz a hirtelen érkező rossz idő, és jelen...

Lassan nyitnak az ügyfélszolgálatok - Videóval

Lassan nyitnak az ügyfélszolgálatok - Videóval

​A járványügyi intézkedések enyhítése nyomán lassan nyitnak a közműszolgáltatók ügyfélszolgálati ...

Nemesített útpadka épül a Máriahegyben - Videóval

Nemesített útpadka épül a Máriahegyben - Videóval

Jelenleg aszfaltterítőgéppel, azaz finisherrel építik a nemesített útpadkát a Nyíri út folytatásá...

A Kaposvár ellen javíthat a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

A Kaposvár ellen javíthat a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

Első hazai play-out meccsét vívja szombaton 17:00 órától a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét.

Letartóztatták az embercsempészeket

Letartóztatták az embercsempészeket

A Kecskeméti Járásbíróság egy hónapra elrendelte egy 39 éves budapesti és egy 34 éves fóti férfi ...

Irodalmi fejtörők és online szabadulószoba a költészet napja alkalmából

Irodalmi fejtörők és online szabadulószoba a költészet napja alkalmából

1964 óta hivatalosan április 11-e a magyar költészet napja, amikor országosan irodalmi estekkel, ...

Anyakönyvi hírek - 2021/13. hét

Anyakönyvi hírek - 2021/13. hét

2021. tizenharmadik hetének anyakönyvi hírei.

Mától egy helyen működik az áram- és gázszolgáltató ügyfélszolgálata Kecskeméten

Mától egy helyen működik az áram- és gázszolgáltató ügyfélszolgálata Kecskeméten

Április 9-től (péntek) egy helyen intézhetik gáz- és áramfogyasztással kapcsolatos ügyeiket a kec...

Rajzolj és nyerj a TERMOSTAR Láthatatlan segítség című pályázatán!

Rajzolj és nyerj a TERMOSTAR Láthatatlan segítség című pályázatán!

Április 12-éig várja a gyerekek rajzait Láthatatlan segítség elnevezésű online rajzpályázatá...

Kinyit a DTkH ügyfélszolgálata Kecskeméten

Kinyit a DTkH ügyfélszolgálata Kecskeméten

Április 12-től (hétfő) kinyitja egyes ügyfélfogadási helyszíneit a DTkH Nonprofit Kft. ...

Kecskeméti orgazdákat és betörőket fogtak el - Videó

Kecskeméti orgazdákat és betörőket fogtak el - Videó

A Kecskeméti Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának nyomozói egy hat főből álló bűnbandát leplezte...

Kettős házasság miatt indult eljárás egy nő ellen - Videóval

Kettős házasság miatt indult eljárás egy nő ellen - Videóval

A Kecskeméti Járási Ügyészség kettős házasság bűntette miatt egy évre felfüggesztette az eljárást...

A Hírös Agóra munkatársai is segítik a háziorvosokat - Videóval

A Hírös Agóra munkatársai is segítik a háziorvosokat - Videóval

A nagyszámú oltás miatt a Hírös Agóra munkatársai is segítik a kecskeméti háziorvosokat. Leginkáb...

Még több helyi hírmég több hír
Kecskeméti Lapok
Hírös históriák
Hírös gazdaság
A cookie-kkal még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. Szolgáltatásaink igénybevételével beleegyezel a cookie-k használatába. További információk Értem

Süti („cookie”) Információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

1. „Sütik” használatának szabályzata

Ez a szabályzat a domain név weboldal „sütijeire” vonatkozik.

2. Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

3. Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

4. Milyen „sütikkel” találkozhat?

A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?

A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:

7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.

Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

8. A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

9. További hasznos linkek

Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
Facebook cookies