Kecskemét TV Kecskemét TV Kecskeméti lapok Kecskeméti lapok Gong rádió Gong rádió Keol Keol MONTÁZS magazin MONTÁZS magazin
Regisztráció Regisztráció Regisztráció Kecskemét város Kecskemét város

Naptár 2020. Július 13. Hétfő  Jenő

EUR: --- Ft Árfolyam csökkenés

GBP: --- Ft Árfolyam növekedés

Hiros.hu Facebook YouTube csatorna
Hirdetés

Hogyan is működtek a kiskunfélegyházi hadifogolytáborok?

Sokak szenvedésenek helyszínei Kiskunfélegyházán

2020.05.31. 13:14

Az egykor több ezer hadifogoly fogvatartását szolgáló intézmények ma már csak falaikon, emléktábla formájában őrzik az 1944-1945. esztendő hadifogolysorsait. De nézzük egy kicsit bővebben!

Hogyan is működtek a kiskunfélegyházi hadifogolytáborok?

 

A frontküzdelmek befejezését követően 1944 novemberében – a kecskeméti példa alapján – Kiskunfélegyházán és a kiskunfélegyházi járás egyes településein is meghirdetett, a Vörös Hadsereg számára végzendő közmunka-kötelezettség[1] volt az, amely a szovjetek számára elsődleges lehetőséget jelentett az elhurcolás végrehajtására. Ennek értelmében a kiskunfélegyházi városi szovjet parancsnokság civil munkaképes férfiakat toborzott embereket kivitték az alpári úti repülőtér földmunkálataihoz. Az utasítás 10. pontja felhívta a lakosság figyelmét arra is, hogy „[…] ha valaki ellenszegül a kerületi vezető hatáskörében tett utasításnak […]”[2], abban az esetben a városházán állítják elő.[3] A források tükrében a közmunkáról sok esetben már haza sem juthattak az oda kirendeltek[4], ugyanis őket közvetlenül bevagonírozták a Szovjetunióba induló szerelvényekbe zárták. A munkákban Gavenda Ferenc is részt vett. Visszaemlékezését lásd a későbbiekben.

A megszálló szovjet csapatok parancsnoksága 1944. november és 1945 január hónapja között – a Duna-Tisza közi, ún. Budapesti táborcsoport részeként[5] Baja, Budapest, Cegléd, Kecskemét után Kiskunfélegyházán, az Állami Tanítóképző Intézet épületében (ma Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézménye), valamint a Constantinum (a Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek Szerzetes Társulatának iskolája) épületeiben is orosz kaszárnyát, majd 1945  januárjától  gyűjtő– és a magyarok foglyok részére „sokszoros őrséggel és drótsövénnyel körbevett[6] hadifogolytáborokat hoztak létre, ahová a Budapest környékén fogságba esett személyek megközelítőleg 24 százalékát (kb. 33 000 fő),[7] illetve a régióban összegyűjtött civileket terelték össze.

A Budapest-Sóskút-Kiskunlacháza-Tetétlenpuszta útvonalon Kiskunfélegyházára gyalogosan megérkezett foglyok az Állami Tanítóképző Intézet épületének megteltét követően a Constantinum épületébe kerültek át,[8] ahol a fogvatartottak lélekgondozása – ahogyan Kecskeméten is tapasztalható volt – az egyház feladatkörébe tartozott.

Vedres Béla apátplébános 1945. március 12-én kelt jelentésében komoly panaszt fogalmazott meg a tábor parancsnokának magaviseletét illetően, ugyanis az kezdetben semmiféle érintkezést nem engedélyezett a hadifoglyokkal, akadályozva ezzel a papok tevékenységét:

Mégcsak névsort sem ad ki róluk. Így kizárólag saját leleményességünkre vagyunk utalva. Ha egy csoport hadifogoly megy az utcán zárdai kisleányok mennek utánuk, szedik össze az elszórt cédulákat és hozzák a plébániára. Ennek alapján értesítjük a hozzátartozókat és csinálunk valamelyes névsort. Munkára kiadott nagyon kevés embernek meghagyjuk, hogy legalább szobatársaik neveit írják össze, ami megint a névsorkészítésnek anyagát képezi.[9]írta elkeseredetten az apátplébános.

A jelentésből viszont megtudjuk azt is, hogy a Plébánia egyfajta "kézbesítési" feladatokat is végzett, ugyanis a Plébániahivatalba begyűjtött adományokat – egy kilós csomag formájában – bejuttathatták a fogolytáborban raboskodók részére. A gyűjtési folyamat és az adományok személyes eljuttatása adott arra lehetőséget az egyház képviselői számára, hogy név szerint is azonosítsanak hadifoglyokat, akik az ország más területeiről – akár egyházi pozícionáriusok, akár civil egyének – kerültek Kiskunfélegyházára. Ilyen volt Havas Sándor örkényi káplán, Hunn Ernő tábori főesperes[10], Békés Ádám pécsegyházmegyei, P[e]aisz[11] Lajos Budapest Óbuda-Máriakői plébános, „Minz mainafrankfurti káplán”, illetve az a Nádasi Alfonz bencés szerzetes,[12] aki a Tanítóképzőben kialakított hadifogolytáborból egyenesen a Szovjetunióba került. Ő volt az, aki Kiskunfélegyházán eltöltött időszak alatt történteket is pontosan lejegyezte, majd az 1947. évi hazatérését követően a következő módon adta közre:

1945. Nagyböjt[…], […] Betértünk a tanitóképző intézet udvarára. Itt megint új világ várt bennünket. Sok ember egybe zsúfolva volt az épületben. Az én csoportom az egyik tantermet kapta meg. […]Igazán megható volt a mieink feltétlen bizalma, de az idegenek csodálkozása is, hogy nem a velünk levő törzstisztekhez mentek, hanem a „civil” tábori lelkészhez.

Megkerestem a parancsnokot. Hát uramfia, három tábornokba ütköztem. A legélénkebb Kovács tábornok volt, aki Isten tudja honnan, ismerte a nevemet. Tovább mentem. Eljutottam a betegekhez. Hát ez siralmas látvány volt. Az orvosoknak semmiféle orvosságuk, gyógyítási lehetőségük nem volt. Csak a jószándék, jóakarat. De néhány nap alatt láttam, hogy azzal is szinte csodaszerűen tudtak segíteni. Hála legyen ezeknek a lelkiismeretes derék orvosoknak. A betegek legtöbbje letargikus. Vérhasban kiszáradt fiatalok, öregebbek, akik az ehetetlen koszttal megterhelten várták a halált. - Rögtön elhatároztam, hogy szívemen viselem sorsukat, míg itt leszünk. Eddig is láttam, hogy mennyit jelent a lelki ráhatás, a megnyugtatás. Még fizikai szenvedésben is hányszor sikerült lecsitítani őket[…].”[13] E nemes lélekgondozó és gyámolító tevékenységükhöz a félegyházi Plébániahivatal biztosította a misebort, az ostyát és a kehelyfelszerelést, így lehetőséget teremtve a fogolytábori szentmisék megtartásához,[14] amelyeket rendszerint majd a Constantinum dísztermében celebráltak. [15]

  Nádasi Alfonz naplórészlete alapján biztosra vehető, hogy az itteni hadifogolytáborokban kellő mennyiségű gyógyszer és kötszer sem állt rendelkezésre. Ezt a tényt az is megerősíti, hogy a későbbiekben Szegedről kértek gyógyszert a  betegek számára, ám onnan sem tudtak küldeni.[16] Egy másik dokumentum pedig arról tanúskodik, hogy kötszert is gyűjtöttek,[17] illetve – a Plébániahivatal a gyenge élelmezésre (kása, káposzta, "gersli"[18])[19] való tekintettel – több mint ezer vitaminos táplálék csomagot (egy-egy fej vöröshagyma, sárgarépa) állított össze a befolyt városi adományokból, amely bizony kevésnek bizonyult a közel 11 ezer fő (a déli irányba terelt hadifoglyok egyharmada)[20] hadifogoly számára. Az éhínség és az egyre nagyobb áldozatokat szedő vérhas megbetegedés következtében tömegesen hunytak el a hadifogolytábor rabjai, akiket a félegyházi alsó és a felső temetőbe, egyéni és közös sírokba temettek el.[21]   

A hadifoglyok a Kiskunfélegyházán eltöltött idő alatt közel 2-3 hétig a szovjet parancsnokság által meghatározott munkákon dolgoztak, ezt követően a pályaudvaron bevagonírozták őket, és a Csongrád-Szentes–Szeged–Foksány (Románia) útvonalon[22] keresztül transzportálták őket a Szovjetunió kényszermunkatáboriba. Nádasi Alfonz az 1945. március 26-án Kiskunfélegyházán történt bevagonírozás és az azt követő út körülményeire a következő módon emlékezett vissza:

Nagyhétfőn reggel bevagonoztak bennünket. Ismét megkezdődött a zsufolt berendezkedés azzal a különbséggel, hogy a vagon egyik oldalát nem zárták be kivülről. Ugy látszik, maguk is belátták, hogy a fellángolt vérhasjárvány jelenségei nem vezethetők le azzal a kis tölcsérrel. Akire rájött a hasmenés, két ember megfogta a kezét, de előbb félméternyire kinyitotta az ajtót, a szegény áldozat háttal kifelé, leguggolt; a két ember igy segitett, hogy a vagon mellé hulljon a bélsár.

Az ismeretlen tiszt és „felesége” éppen az én vagonomba került. Mikor a nőre is rákerült a sor, a bajtárs odalépett hozzám és kért, hogy én fogjam a nő egyik kezét, majd ő a másikat.

Szegény tábori lelkész, ime bővült a hivatásból fakadó szolgálatod.

A nyitott ajtó tehát nem azt jelentette, hogy megbiztak bennünk. A negyvenkét vagonból álló szerelvénynek a nyitott ajtós oldalán sok géppisztolyos ült a tetején. Ha valaki mégis meg  akart szökni, addig lőtték, míg valamelyik eltalálta.

Egyszercsak megállunk. Ismét orditás. Hozzánk is bejött egy orosz hadnagy, és hadonászva magyarázta /de valami kőkorszakbeli primitiv szavakat téve egymás mellé nominativusban, mert nyilván azt gondolta, hogy mi is olyan barmok vagyunk, hogy értelmes mondatból semmit sem értünk /, hogy meg ne merjünk szökni, mert ugyis agyonlőnek bennünket. Közben megrándult a vonat. Ijedten megfordult akkor meglátta a feje fölött a feszületet. Káromkodva letépte és kivágta. /Ó drága magyar föld. Vigyázz Jézusra. Ha valaki megtalálta, remélem, magával vitte. Érdemes lenne megtudni, vajon megmaradt-e /.[23]

A fogolyszállítmányok egészen 1945 végéig váltották egymást Kiskunfélegyházán, ezért a Constantinum épületét is csak 1946 nyarán adta át a Vörös Hadsereg vezetése az Iskolanővérek számára, akik az épület katasztrofális állapotával szembesültek. A tapasztaltakról a Vorosilov marsallt személyesen is felkereső Fazekas Ágnes Blandina[24] igazgatónő részletesen írt a rend főnökéhez címzett jelentésében:

Az épületünkben … Egyetlen bútordarab sincs már benne. Mindent elvittek, eladogattak vagy feltüzeltek. [...] A kályhákat mind elvitték, most a kazánokra kerül a sor.”[25] „[…]Egyesek szerint a tartó gerendákat fűrészelik szét a padláson és tüzelik el. A vízvezetéket teljesen tönkre tették. Szóval az épületből igazán a szó igazi értelmében nem marad más, csak a négy fal.”[26]

A szovjet csapatok által okozott kár tehát rendkívül nagy gondot okozott az oktatás újra indításában, amely mellett eltörpült a foglyok életviteléhez fűződő akaraton kívüli "rongálás", ugyanis az alvásra szolgáló fa priccseket szögekkel rögzítették az épület falazatához.[27] Érdekesség, hogy Nádasi Alfonz naplójában kért utólagosan bocsánatot a nővérektől a tábori mise csengőjének beszerzéséért, ugyanis a Constantinum házikápolnája előtt egy falba épített, hármas, félgömbökből álló csengő volt elhelyezve, amelyet a foglyok szereltek ki az ő jóváhagyásával, hogy azt a szentmisén tudják használni.[28] 

 

[1] „[…] minden reggel 7 órára kerületenként 50 munkás”, vö. A polgármester 1. számú utasítása a kerületek vezetői számára ügyvitelük megszervezésére, közli: Iványosi-Szabó: i.m., 9.

[2] MNL BKML 

[3] Uo.

[4] A munkaelosztó hivatal jelentése a polgármesternek az egyes műhelyekben és üzemekben dolgozó munkások számáról, közli Iványosi-Szabó: i.m., 19–20.

[5] Bognár Zalán: Hadifogolytáborok és (Hadi)fogolysors a Vörös Hadsereg által megszállt Magyarországon 1944-1945. Kairosz Kiadó Budapest, 2012. 302. o.

[6] KFL V. Kiskunfélegyháza Óplébánia, Historia Domus, 183. o.

Hirdetés

[ A cikk a hirdetés után folytatódik! ]

[7] Bognár Zalán közel 138 000 főt említ, akik az ún. Budapesti táborcsoport fogolytáboraiba kerültek. Közülük – déli irányba 24 százalékát terelték – tehát több mint 33 000 főt.

[8] Bognár Zalán, 2012. 305-306. o.

[9] u.o.

[10] Hunn Ernő főesperes jelen volt Kecskeméten, a Szent Jobb fogadásánál 1938. június 27-én. Forrás: Hajagos Csaba: ÓH ÁLDOTT SZENT JOBBKÉZ...”A Szent Jobb országjárásának kecskeméti állomása. In: Múltbanéző, IV. évfolyam 8. szám, 2014.02.28. 3. o.

Webcím: http://www.bacs-kiskun-leveltar.hu/V3/SP07_mbn/Tanulmanyok/hacs-02t-3.html

[11] Szentendrei úti Kövi Szűz Mária Plébánia Levéltára. Esperesi iratok 1946-ig. 7/1946, 3120/1946. Idézi: http://www.kovi-maria.hu/index.php?oldal=templom

Vedres Béla a "Paisz Lajos" nevet használja a Historia Domus bejegyzésben. Valószínűsíthetően nem tudták kiolvasni a kéziírást, ebből következően Peisz Lajos nevében az "e" betű "a" betűvé alakult. Peisz Lajos 1945 szeptemberében kiszabadult és hazatért, majd 1946. augusztus 17-én óbudai esperessé nevezték ki.

[12] KFL V. Kiskunfélegyháza Óplébánia, Historia Domus, 184. o.

[13] Hadifogolynapló. Nádasi Alfonz. Szerkesztette és közreadta: Lukácsi Zoltán, Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai sorozat, 2. javított kiadás. Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr, 2010. http://web.axelero.hu/opciokft/hadinaplo.htm

[14] KFL V. Kiskunfélegyháza Óplébánia, Historia Domus, 184. o. Nádasi Alfonz kérése tehát eljutott Vedres Béla apátplébánoshoz: […]Tudatosan készültem hosszabb fogságra, azért irtam egy cédulát, és a városba élelemért kimenőket megkértem, hogy valamiképpen juttassák el Vedres apáturnak. Kértem valami erős poharat, bort és ostyát. Délután meg is kaptam. Valóban erős üvegpohár volt. Bort is küldött egy üveggel és nagyon sok particulát.” Forrás: http://web.axelero.hu/opciokft/hadinaplo.htm

[15] Hadifogolynapló. Nádasi Alfonz. Forrás: http://web.axelero.hu/opciokft/hadinaplo.htm

[16] MNL BKML V. 175. b. 2575/1945-46

[17] MNL BKML V. 175. b. 3057/1945-46

[18] A gersli az árpa kicsinyített formája.

[19] Hadifogolynapló. Nádasi Alfonz. Forrás: http://web.axelero.hu/opciokft/hadinaplo.htm

[20] A Bognár Zalán által említett, déli irányba terelt, az összes fogolyszám 24 százalékát kitevő, több mint 33 000 fő arányosan oszolhatott meg a táborok között, ugyanis Vedres Béla apátplébános 11 000 fő foglyot említ a Kiskunfélegyházi fogolytáborban. A bajai és a kecskeméti végállomáson fogva tartottak száma kérdéses.

[21] MNL BKML V. 175. b. 15509/1945-46

[22] Hadifogolynapló. Nádasi Alfonz. Forrás: http://web.axelero.hu/opciokft/hadinaplo.htm

[23] u.o.

[24] „Fazekas Ágnes Blandina személye és tevékenysége a Bács-Kiskun megyei és egyúttal az országos egyházi és mezőgazdasági leányképzés megalapozásában végzett munkássága alapján is kiemelkedő. A Kalocsai Szegény Iskolanővérek Tagjaként teljes vagyonával és mérhetetlen odaadással törekedett Kiskunfélegyháza szellemi felemelkedésén, a lányoktatás színvonalának felemelésén. Fazekas Ágnes Blandina egyedisége többek között az általa ̶ az országban elsőként Félegyházán ̶ 1924-ben a középfokú gazdasági lányiskolai képzés létrehozásában áll, ennek eredményeként könyvelhető el az 1938-ban megindult kiskunfélegyházi, érettségit adó lányközépiskola eredményes működése.

Lokálpatriotizmusa, szaktekintélye és példája szülővárosa és Bács-Kiskun megye hírnevének öregbítésén túl (Kiskunfélegyháza Város Díszpolgára-2010.) az egyházi nevelés és a paraszti kultúra támogatásával és ápolásával, a Constantinum Intézmény felvirágoztatásáért végzett példamutató pedagógia tevékenységével a magyar egyházi (mezőgazdasági) és közoktatás egyik kiemelkedő alakjává vált.” Forrás: Kőfalviné Ónodi Márta-Hajagos Csaba: Javaslat a települési értéktárban szereplő nemzeti értékek a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba történő felvételéhez. Fazekas Ágnes Blandina az országos mezőgazdasági leányképzés megalapozásában végzett kiemelkedő munkássága. Kézirat, 2015.

[25] Fazekas Mária Blandina igazgatónő 1945. november 17-én kelt levele az általános főnöknőhöz. Idézi: Kőfalviné Ónodi Márta: Szerzetesi élet a zárdán kívül. A kiskunfélegyházi iskolanővérek beszámolói 1945/46-ból.

[26] Fazekas Mária Blandina igazgatónő 1946. január 4-én kelt levele az általános főnöknőhöz. Idézi: KŐFALVINÉ Ónodi Márta: Szerzetesi élet a zárdán kívül. A kiskunfélegyházi iskolanővérek beszámolói 1945/46-ból.

[27] MNL BKML VIII. 102. 1944 – 1948. Constantinum Tanári értekezletek, jegyzetek, jegyzőkönyvek - Tantestületi értekezlet jegyzőkönyve 1945. március 29-én a Constantinum épületében.

[28] Hadifogolynapló. Nádasi Alfonz. Forrás: http://web.axelero.hu/opciokft/hadinaplo.htm

Hirdetés

Percről percre percről percre

Fő híreink fő híreink

Hirdetés

helyi hírek

Motoros és kisbusz ütközött Kecskeméten

Motoros és kisbusz ütközött Kecskeméten

Motoros és kisbusz ütközött hétfő délután Kecskeméten, a Petőfi Sándor és a Kőhíd utca keresztező...

2020.07.13. 18:56

Kecskeméten marad Marko Djerasimovic

Kecskeméten marad Marko Djerasimovic

Immár bizonyos, hogy az egymást követő tizedik bajnoki szezonban is a KTE-Duna Aszfalt játékosa l...

2020.07.13. 16:18

Segítségnyújtás nélkül továbbhajtott

Segítségnyújtás nélkül továbbhajtott

Megállás nélkül továbbhajtott a sofőr, miután elütötte a kerékpárost. A rendőrök vádemelést javas...

2020.07.13. 08:24

Egy kecskeméti bringás is súlyosan sérült a tömegbukással végződő kerékpárversenyen - Videóval

Egy kecskeméti bringás is súlyosan sérült a tömegbukással végződő kerékpárversenyen - Videóval

Tömeges bukás történt vasárnap az 1. Gella Kupa amatőr országúti kerékpárversenyen, melyen minteg...

2020.07.12. 17:42

Vonattal ütközött, túlélte, most várja az ítéletet

Vonattal ütközött, túlélte, most várja az ítéletet

A Kecskeméti Járási Ügyészség közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség miatt...

2020.07.12. 14:54

A Kecskeméti ARC lecsúszott a dobogóról a hetesrögbi hatos döntőben

A Kecskeméti ARC lecsúszott a dobogóról a hetesrögbi hatos döntőben

Az Esztergomi Vitézek nyerte a hetesrögbi országos bajnokságot, amelynek szombati fináléjában a B...

2020.07.11. 22:47

KTE HUFBAU: vereség az NBII-es Szeged vendégeként

KTE HUFBAU: vereség az NBII-es Szeged vendégeként

Szombaton a másodosztályú Szeged-Csanád Grosics Akadémia vendége volt a KTE HUFBAU. A mezőnyben k...

2020.07.11. 16:35

A kecskeméti tűzoltók segítettek hazajutni Pocaknak, az eltévedt kutyusnak

A kecskeméti tűzoltók segítettek hazajutni Pocaknak, az eltévedt kutyusnak

Egy eltévedt kutya kért, és kapott is, segítséget a kecskeméti tűzoltóktól péntek reggel. A ...

2020.07.11. 11:26

Nem állította meg se tábla, se jelzőlámpa: szétverte őket

Nem állította meg se tábla, se jelzőlámpa: szétverte őket

A kecskeméti rendőrök vádemelést javasolnak egy román állampolgárságú gyanúsított ügyében, a...

2020.07.11. 07:48

Rekeszizmok, munkára fel! (videóval)

Rekeszizmok, munkára fel! (videóval)

Fiatal amatőr színjátszók szórakoztatják a Hunyadivárosban a kecskemétieket júliusban. A Közösség...

2020.07.10. 22:00

Gyalogost gázoltak a Margaréta Otthon előtt

Gyalogost gázoltak a Margaréta Otthon előtt

Gyalogosgázolás történt pénteken este a Nyíri úton, a Margaréta Otthonnál található zebránál. ...

2020.07.10. 20:04

Freund Tamás lett az MTA új elnöke (videóval)

Freund Tamás lett az MTA új elnöke (videóval)

Nemzeti érdek a tudomány és a politika együttműködése, ezért a két terület között kétirányú kommu...

2020.07.10. 19:37

Országszerte csökkenő a hallgatói jelentkezésszám (videóval)

Országszerte csökkenő a hallgatói jelentkezésszám (videóval)

Országszerte jelentősen visszaesett a felsőoktatásba jelentkezők száma. A Neumann János Egyetem G...

2020.07.10. 16:43

Két évet kapott a buszsofőr, aki a zebrán gázolta halálra a fiatal nőt (videóval)

Két évet kapott a buszsofőr, aki a zebrán gázolta halálra a fiatal nőt (videóval)

A Szolnoki Törvényszéken lezárult annak a büntetlen előéletű buszsofőrnek a büntetőügye, aki 2018...

2020.07.10. 16:04

400 ezerért kelt el a Linettke javára felajánlott szobor

400 ezerért kelt el a Linettke javára felajánlott szobor

Egy műkedvelő magánszemély 400 ezer forintért vásárolta meg Ulrich Gábor jótékonysági célra ...

2020.07.10. 15:49

Illegális árusok buktak le

Illegális árusok buktak le

Járókelőket zaklató, illegális utcai árusokat értek tetten csütörtökön a Kecskeméti Városrendésze...

2020.07.10. 15:13

Finisébe ért a Centrum környékének felújítása (videóval)

Finisébe ért a Centrum környékének felújítása (videóval)

Hamarosan befejezik a Centrum környékének felújítását, augusztus közepén már szabadon közlekedhet...

2020.07.10. 15:03

13 kép

Emléktáblát avattak Berente Terézia tiszteletére (videóval)

Emléktáblát avattak Berente Terézia tiszteletére (videóval)

Megható ünnepség helyszíne volt pénteken délelőtt a Neumann János Egyetem Pedagógiai Szakkönyvtár...

2020.07.10. 14:39

23 kép

Jogsi nélkül, ittasan vezetett

Jogsi nélkül, ittasan vezetett

A Kecskeméti Rendőrkapitányság július 9-én őrizetbe vett egy 53 éves dán állampolgárt. A fér...

2020.07.10. 14:27

Vonattal ütközött - 150 ezer forint a büntetése

Vonattal ütközött - 150 ezer forint a büntetése

A Kiskunfélegyházi Járásbíróság tárgyalás kitűzése nélkül 150.000 forint pénzbüntetés szabott ki ...

2020.07.10. 10:39

Még több helyi hírmég több hír
Kecskeméti Lapok
Hírös históriák
Hírös gazdaság
A cookie-kkal még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. Szolgáltatásaink igénybevételével beleegyezel a cookie-k használatába. További információk Értem

Süti („cookie”) Információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

1. „Sütik” használatának szabályzata

Ez a szabályzat a domain név weboldal „sütijeire” vonatkozik.

2. Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

3. Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

4. Milyen „sütikkel” találkozhat?

A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?

A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:

7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.

Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

8. A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

9. További hasznos linkek

Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
Facebook cookies