Kecskemét TV Kecskemét TV Kecskeméti lapok Kecskeméti lapok Gong rádió Gong rádió Keol Keol MONTÁZS magazin MONTÁZS magazin
Regisztráció Regisztráció Regisztráció Kecskemét város Kecskemét város

Naptár 2019. Október 14. Hétfő  Helén

EUR: --- Ft Árfolyam csökkenés

GBP: --- Ft Árfolyam növekedés

Hiros.hu Facebook YouTube csatorna
Küldjön képet!
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Hirdetés

Hol városunk egész intelligenciája megjelent

Jogász-Estély, Jogász-Tánczmulatság, Jogász Bál…

2019.02.03. 15:26

Jogász "báltörténeti" mozaikok. Több mint 180 éves hagyomány formálta a kecskeméti Jogász Bál történetét

Az 1940-es évek báli hangulata a Cifrapalota Pávás termében

A kecskeméti társadalom számára ma már köztudott, hogy a 19. század jeles jurátus központja,  kecskeméti Református Jogakadémia 1835-ben királyi jóváhagyás után emelkedhetett főiskolai rangra, eközben – 1831 és 1836 között – már négy főiskolai tanszék létrejöhetett bölcsészettudományi, hittudományi és a jogi szakon. A magas oktatási minőségre, a jogász képzés kiválóságára már ekkor garancia volt az 1835-ben Kecskemétre meghívott Vállaji Sípos Imre jogtanár szakmai tekintélye, akit egy évvel később, 1936-ban rendes jogtanárrá is kineveztek a Hírös város jogászképzésének élére.

A Jogakadémia működésének kezdetét rögtön követte egy, a szegénysorsú hallgatók segélyezésére létrejött szervezet beindítása, a Jogászsegélyező Egyesület megszervezése, amely 1835 és 1941 között, minden évben – jobbára a farsangi időszakban – megrendezte a kezdetben "Jogász-Estély", majd jogász "Tánczmulatság" és végül "Jogász Bál" néven – nem beszélve a műkerti Majális kiváló alkalmairól – hagyományossá vált rendezvényét, amely napjainkra a jurátus területén dolgozó szakemberek kiemelt éves eseményévé nőtte ki magát Kecskeméten.

Az Egyesület, amely alapjaiban határozta meg az említett mulatságok célját, komoly szervezeti átalakulásokon és névváltozásokon ment keresztül a több mint 180 év alatt. Közülük is talán a legjelentősebb, az 1901. március 19-én, közgyűlési határozat formájában végbement megújulás, hiszen a Jogakadémiai Olvasókör és a Jogászsegélyező Egyesület ezen a napon olvadt egybe, majd az "Egyetemes Kecskeméti Református Jogakadémia Hallgatói Önképző és Önsegélyező Egyesülete" néven folytatta egyesületi patronáló és közösségösszetartó munkáját. Kiemelendő az egyesület 1903-ban nyomtatásban is megjelent alapszabálya, amelynek lapjain olvashatóak a közösség célkitűzési. A tagok alap célként határozták meg a Jogakadémia hallgatóinak társadalommal szembeni képviseletét, az egyesület rendes tagjainak segélyezését, a jogi és irodalmi műveltség fejlesztését és ápolását, illetve ami talán a téma szempontjából is a legfontosabb: 4. § […] az egyesület a fenti célok elérésére… „társas összejöveteleket, tánczvigalmakat rendez…” Az alapszabály 4. §-a tehát a századforduló „Aranykorában” is megerősítette a szervezet által ekkor már több mint 65 éve koordinált rendezvény jogosultságát, kiterjesztve a részt vevői kört, lehetőséget teremtve ezzel a még nagyobb mértékű adományok összegyűjtésére.

A nagyobb részt főispáni és igazságügy miniszteri fővédnökség és jelenlét mellett évről-évre megrendezett jótékonysági bálak időpontja szinte minden évben változott, példának okáért a századfordulón – 1901-ben –, Kecskemét város védőszentjének, Szent Miklósnak ünnepe (december 6.) határozta meg a Jogász-Estély megrendezését, így kerülhetett december 8-ára, amelyet a ma már a nem létező Úri Kaszinó épületében rendeztek meg.

Az 1900-as évek első éveiben változó siker jellemezte az esemény jövedelmezőségét, sok esetben – a pompa és a fényűzés elsődlegessége miatt –  a szervezők a végső elszámolás alkalmával komoly deficitet tapasztalhattak. Azonban az évek során kiemelkedően sikeres és a bálak történetét meghatározó rendezvényeket is sikerült megvalósítani, ilyen volt az 1908-as esztendő, amikor a decemberi Jogász-Estélyt rögtön követte a január 27-én megrendezésre kerülő II. Jogász Estély Gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter fővédnöksége alatt. A több, mint 300 Korona tiszta bevételt hozó zenés mulatság 20 jogász hallgató számára tette lehetővé jogi szakkönyvek beszerzését, emellett az egyesület közel 200 Koronát fordíthatott a 20 fő további segélyezésére. Az ebben az évben megrendezett rendhagyó második báli alkalom tehát mérföldkőnek számított a továbbiakban megrendezésre kerülő zenés mulatságok sorában, ugyanis a január 27-i időpont (majd a február legelső napjai) határozta meg a Jogász Bál megrendezésének jövőbeni hagyományos időpontját.

„[…] hol városunk egész intelligenciája megjelent és fesztelen víg hangulat töltötte be az Otthon feldíszített termét.” E képpen vélekedett az Egyesület elnöksége a rendhagyó alkalom sikere kapcsán, amely 1908-ban új helyszínen, az Iparos Otthon dísztermében került megrendezésre. Az évek során ahogyan tehát a dátum is változott, úgy a helyszínek is váltakoztak, hiszen az Úri Kaszinó, a Városi Kaszinó, az Iparos Otthon, a Gazdasági Kaszinó épületei mellett a Jogász Bálat a Cifrapalotában, a Beretvás Szállóban, a Royal Szállodában is megrendezték, amelyet a 20. század második felében felváltott az Aranyhomok Hotel, illetve a még napjainkban is működő vendéglátóhelyek.

Ha a bálak hangulatát, körülményeit vizsgáljuk, akkor le kell szögeznünk azt a tényt, hogy a közel 180 éves hagyományokra visszatekintő rendezvény egyértelműen a Hírös város egyik éves kiemelt rendezvényévé nőtte ki magát. Nem csak kizárólag a jogi területen dolgozók találkozási, egyeztetési alkalmaként kell e jeles napra tekintenünk, hanem a nemzeti összetartozás egy mikro- és makro megnyilatkozásának is. Vegyük példának az 1941. február 1-én megrendezett bálat, amikor a Jogakadémia bezárta kapuit, a hallgatók nagyobb részének a be kellett kapcsolódnia a második világháború frontküzdelmeibe. A beláthatatlan körülmények, a visszatérés lehetőségének csekély esélye rányomta a bélyegét a háború miatt utoljára megrendezett bálra, amelynek hangulata természetesen meg sem közelítette a háború előtti utolsó békeév (1938) Jogász Bál miliőjét.

A háború befejezését követően, a kommunista hatalomátvétel azonban nem csak a társadalmi viszonyokat rendezte át, hanem a jogi területen dolgozók érdekvédelmi szervezetét is, ugyanis ennek következtében 1948-ban megszűnt a Magyar Jogász Egylet, helyette létrejött a Magyar Jogász Szövetség. Azonban az ebben az évben, 1948. február 6-án megrendezett Jogász Bálat ez nem befolyásolta. A kommunista berendezkedés szempontjából azonban kiemelten érdekes és sok esetben kevésbé támogatott centenáriumot ünnepelt az ország, méghozzá az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 100. évfordulóját, amelyről február 6-án megjelent kecskeméti Jogász Bál tiszteletére kiadott újság méltóképpen emlékezett meg, párhuzamba hozva a reformkor ifjúságát, báli szokásait az 1948-ban megrendezett bál szellemiségével. A lap vezércikkét Dr. Révész László országgyűlési képviselő jegyezte, aki az elmúlt 100 év óriási költséggel és pompával megrendezett báli alkalmait „...a magyarság melletti tüntetés” eseményeinek nevezte. Írásában említette azokat a titkos, Bécsbe leadott jelentéseket, amelyek a magyarság „reakciósságáról” szóltak. A passzív ellenállás jegyében "csakazértis" cigányzenére mulattak, és egyik jogász estélyről sem maradhatott el a csárdás. Az eseményeken részt vettek az ország vezető politikusai „pártkülönbségre tekintet nélkül”. „A kémek aggállyal jelentik, hogy az ősi szokások, a magyar viselet mindenütt a nemzeti érzés és a magyar öntudat ébresztését mozdították elő.”

 

Dr. Révész László gondolatait a következő sorokkal zárta:

 

Így a reformkori bálak is egy mozaikját képezik annak a nagy országépítő munkának, amelynek szolgálatában állott a magyarság csaknem egésze.  A tüzes jurátus ifjúság tudott önfeláldozóan dolgozni hazájáért, tudott ezeken a mulatságokon cigányzene mellett önfeledten mulatni, de össze is tudta kapcsolni, ha kellett a mulatást, a szórakozást a nemzetfejlesztő, országépítő munkával[…].

A bálak magasztosságát, mély tartalmát minden esetben a fentiekhez hasonlatos gondolatok határozták meg, azonban bátran állítható, hogy a farsangi vigadalom, a jogász zsargon és humor sem maradhatott ki a báli alkalmakról. Élcelődő összeállítások, kissé angol humorral megtöltött lapszéli jegyzetek jelentek meg ezen alkalmak kapcsán az egyes napilapokban, vagy esetleg jeles alkalomra megjelentett báli újság hasábjain.

Hirdetés

[ A cikk a hirdetés után folytatódik! ]

Példának okáért Dr. Réthey Ferenc, a Jogakadémia dékánja, a centenáriumi Jogász Bál alkalmával, a női szépséget, – mint kiemelt báli jelenséget – a következő módon hozta párhuzamba a jeles kecskeméti jogakadémista, Jókai Mór női portré festészetével:

Vigasztalódjanak a mai bálrendező jogász-ifjak, hogyha nem is tudnak olyan gyönyörű portrékat festeni kedvelt táncosnőikről, mint annak idején Jókai festett, de azért itt a festészet terén nincs semmi hiba, mert ma meg a nők tudnak festeni. Becstelen legyen, aki rosszra gondol.”

A báli alkalmak élcelődései mellett azonban a Jogász Bál közeledtével a korabeli periodikák hasábjain is érdekesebbnél érdekesebb hirdetéséket olvashatunk, amelyek jobbára a báli viselet egyes darabjainak beszerzését ösztönözték:

 

"Horváth és Lipóczinál legszebbet és legolcsóbban vásárolhat"

Az egyik elsőbálos kislány már hetekkel előre híresztelte, hogy ruháját az egyik legelőkelőbb pesti szalon szállítja, tegnap pedig személyesen meggyőződhettünk arról, hogy lakásából már egy hete eltűnt az összes függöny és terítő

Az ’50-es évek báli szezonjait – hasonlatosan a korábbi évekhez – továbbiakban is a Jogász Bál nyitotta meg, amely alkalmak folyamatos témát adtak a városi és a megyei sajtó munkatársai számára. A Petőfi Népe 1958. február 11-i száma a következőképpen számolt be az ebben az évben a Cifrapalotában megrendezett Jogász Bál nagy tömegeket megmozgató, felhőtlen hangulatáról:

„[…] A Cifrapalota minden táncra alkalmas helyiségében nyüzsgött a tömeg. A földszint és emelet egyaránt tele volt bálozókkal. A fiatalok természetesen inkább a földszinti bár sejtelmes félhomályát keresték fel és vidáman táncoltak a zene forró ritmusára. 1100 meghívót küldtek ki a bál rendezői a megye minden részébe. Úgy látszik mindenki eljött a meghívottak közül, természetesen magával hozta a családtagjait is. A hangulat végig szolid volt, csak az árak nem.  … Egy pár virsli 7 forint 40 fillérbe került, egy adag sült csirke 73 forintot kóstált, egy szelet torta 5 forintot és így tovább.

No de sebaj, azért jól mulattak a jogászbál résztvevői és – amint hallottuk – reggel fél 10-kor adták ki az utolsó féldecit az egyik kitartó »hős« bálozónak.

Az idő múlása, a helyszínek, szereplők változása ellenére azonban a Jogász Bál üzenete 180 év után sem kopott meg. Éppen ezért végső gondolatként Dr. Révész László országgyűlési képviselő, 1948-ban elhangzott szavait idézem:

„Adja Isten, hogy a 100 év utáni bálakból is húzzon valami hasznot a nemzet, a haza.”

Hajagos Csaba 

Hirdetés

Percről percre percről percre

Fő híreink fő híreink

Hirdetés

helyi hírek

Áramszünet lesz 16 utcában

Áramszünet lesz 16 utcában

Holnaptól (kedd) Kecskemét több pontján is egész napos áramszünetek lesznek. A szolgáltató szerin...

Gyorséttermek kereszttüzében - Az MKT Business szerda előadója Héjja János

Gyorséttermek kereszttüzében - Az MKT Business szerda előadója Héjja János

Az MKT Business szerda egy olyan rendezvénysorozat, amely a cégvezetéssel, üzletfejlesztéssel és ...

Letartóztatták a fejszés támadót

Letartóztatták a fejszés támadót

A Kecskeméti Járásbíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását annak az 55 éves román férfina...

Baleset történt a 44-esen, Kecskemét közelében

Baleset történt a 44-esen, Kecskemét közelében

Feloldották a teljes útlezárást Kecskemét közelében.

Kecskeméten 18.30-ig 36 százalékos volt a részvételi arány

Kecskeméten 18.30-ig 36 százalékos volt a részvételi arány

19 órakor bezártak a szavazókörök, megkezdődött az eredmények összesítése. Országosan 47,20 száza...

Három magyar győzelem!

Három magyar győzelem!

Küzdősport gálát tartottak szombaton este Kecskeméten, a Messzi István Sportcsarnokban. Magyarors...

Gyalogosgázolás az Auchan felüljárón

Gyalogosgázolás az Auchan felüljárón

Biciklis gázolt gyalogost szombaton késő este az Auchan felüljárón - tudtuk meg a rendőrségt...

Családi délutánt tartottak a Kossuth-Törekvés lakótelep lakóinak

Családi délutánt tartottak a Kossuth-Törekvés lakótelep lakóinak

Kötetlen, vidám hangulatú családi délutánra várták ma délután a Kossuth-Törekvés lakótelep lakóit...

Kampányzáró családi napot tartott az ellenzéki szövetség

Kampányzáró családi napot tartott az ellenzéki szövetség

Megtartotta kampányzáró rendezvényét a Szövetség a Hírös Városért Egyesület október 12-én (szomba...

Éjszakai csobbanás magyar slágerekkel

Éjszakai csobbanás magyar slágerekkel

Pénteken este is sokan látogattak el a Kecskeméti Fürdőbe. Már 9 órakor komoly sor állt az uszoda...

A kecskeméti sürgősségi osztály is megcsinálta a Tetris Challenget

A kecskeméti sürgősségi osztály is megcsinálta a Tetris Challenget

A Bács-Kiskun Megyei Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztálya is csatlakozott a Tetris Challen...

Csak egy „átlagos” szombat

Csak egy „átlagos” szombat

Kutyások, pantomimesek és szappanbuborék-kergetők találkoztak Kecskemét főterén szombaton dé...

2019.10.12. 16:27

26 kép

Kecskemét, főtér, programkavalkád

Nem csak a győzelem lehet cél

Nem csak a győzelem lehet cél

Elsősorban megismertetni szeretné magát a Mi Hazánk Mozgalomból alakult párt Kecskeméten is, derü...

Scoregoal: mumus maradt a Ferencváros

Scoregoal: mumus maradt a Ferencváros

A férfi futsal NBI. 7. fordulójában a Ferencvárost fogadta az SG Kecskemét Futsal, ezúttal nem a ...

A Mercedes-Benz a bővülő duális képzéssel biztosítja a járműipar utánpótlását

A Mercedes-Benz a bővülő duális képzéssel biztosítja a járműipar utánpótlását

A kecskeméti autógyár úttörő szerepet vállal a duális képzés hazai fejlesztésében, aminek köszönh...

Családi krónikás tanfolyam indul Kecskeméten

Családi krónikás tanfolyam indul Kecskeméten

Izgalmas időutazásra hív a CédrusNet Kecskemét. Családi emlékkönyvet, szöveges fotóalbumot készít...

Mindent a távhőről - Erőművek Éjszakája Kecskeméten is

Mindent a távhőről - Erőművek Éjszakája Kecskeméten is

A TERMOSTAR Kft. is csatlakozott az  Erőművek éjszakájához. Az érdeklődők pénteken délután a...

Megújult a Szimferopol tér

Megújult a Szimferopol tér

Homokozóval, ping-pong asztallal és hintával bővült a Szimferopol téren található játsz...

Gálaműsorral készültek a Városi Idősek Napjára

Gálaműsorral készültek a Városi Idősek Napjára

Másfél órás gálaműsorral várták a kecskeméti szépkorúakat, a Városi Idősek Napja alkalmából. Az i...

Még több helyi hírmég több hír
Kecskeméti Lapok
Hírös históriák
Hírös gazdaság
A cookie-kkal még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. Szolgáltatásaink igénybevételével beleegyezel a cookie-k használatába. További információk Értem

Süti („cookie”) Információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

1. „Sütik” használatának szabályzata

Ez a szabályzat a domain név weboldal „sütijeire” vonatkozik.

2. Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

3. Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

4. Milyen „sütikkel” találkozhat?

A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?

A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:

7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.

Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

8. A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

9. További hasznos linkek

Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
Facebook cookies