Kecskemét TV Kecskemét TV Kecskeméti lapok Kecskeméti lapok Gong rádió Gong rádió Keol Keol MONTÁZS magazin MONTÁZS magazin
Regisztráció Regisztráció Regisztráció Kecskemét város Kecskemét város

Naptár 2020. Október 23. Péntek  Gyöngyi

EUR: --- Ft Árfolyam csökkenés

GBP: --- Ft Árfolyam növekedés

Hiros.hu Facebook YouTube csatorna
Hirdetés

Kecskeméti bűnbanda a dél-alföldi betyárvilág felszámolásában

Nánási László írása

2020.07.29. 00:00

150 évvel ezelőtt kezdte meg működését Szegeden a nemzeti tudatban a romantikus betyárvilágként elhíresült tettek felszámolására a gróf Ráday Gedeon által vezetett királyi biztosság. Az összeomlott közbiztonság helyreállítása során a nyomozások számtalan, a Dél-Alföldön történt bűncselekményt tártak fel. Az elkövetők egyrészét akkoriban kecskeméti bűnbandaként tartották számon. Ennek és a térségben működött más bűnszervezeteknek a felszámolásával, tagjaik felelősségre vonásával megszilárdult a közbiztonság.

Magyarország egyes részein a Kiegyezést követően jelentősen megromlott a közbiztonság. Az 1860-as évek egyébként sem jó helyzete az addigi rendfenntartó erő, a császári-királyi csendőrség 1867-es megszüntetésével súlyosbodott. A hagyományos magyar alkotmányos viszonyoknak megfelelően ismét az egymással kapcsolatban nem lévő autonóm törvényhatóságok kezébe került a közbiztonsági feladatok ellátása. Az egyes vármegyékben, kiváltságos kerületekben, városokban eltérően szabályozták a csekély létszámú rendvédelmi szervek működését, más felszereléssel, javadalmazással működtek. A fizetések alacsonysága miatt elterjedt volt a korrupció. Az országban hiányzott a korszerű jogrendszer.

Ilyen viszonyok között napirenden voltak a súlyos bűncselekmények: útonállások, fosztogatások, lopások, rablások, a jelentős vagyont képező állatállomány elhajtása, az élet-, testi épség elleni tettek. Megjelentek az államot jelképező intézmények, a vasútak és a posták elleni támadások. A későbbi perek ügyésze – a majdani kiváló jogtudós – Edvi Illés Károly ezt az állapotot úgy összegezte, hogy a „városi lakos éppúgy, mint a pusztai és falusi gazda, a szegénység és a vagyonos osztály egyként védtelen állapotban látszottak lenni a tolvajok, rablók és rablógyilkosok ellen, kik egy egész nagy vidéket uraltak”.

Az új polgári államszervezetet építő Andrássy-kormány úgy értékelte e helyzetet, hogy a számtalan bűncselekmény „véghetetlen anyagi és erkölcsi kárt” okoz, mely „úgy az egyes polgárok, mint különösen a hazánkkal kereskedelmi összeköttetésben álló külföld előtt nemzetünket éri”. Ezért a kormányzat erélyesen cselekedett a legveszélyeztetettebb vidékeket illetően. A kormány kezdeményezésére az országgyűlés 1868-tól kezdődően évről-évre megadta a pénzügyi forrásokat a közbiztonsági kiadások fedezésére. Ez biztosította a rendkívüli felhatalmazással felruházott királyi biztosi tevékenységet, mivel a megingott személy- és vagyonbiztonság csak a legszigorúbb rendszabályokkal volt helyreállítható.

Az ekkoriban történt súlyos bűncselekmények után – amelyek csúcsát a Pestről Szegedre közlekedő vonat Félegyháza melletti 1868. december 8-i megtámadása jelentette – a kormány – korábban a kecskeméti jogakadémián is tanult – gróf Ráday Gedeont, a Belügyminisztérium rendőri osztályának vezetőjét küldte ki mint „az alsó-tiszai vidéken megzavart közbiztonság helyreállítása iránti intézkedések és az ezzel egybefüggő bűnügyi elővizsgálatok” végzésére felhatalmazott királyi biztost.

Ráday részére az 1869. január 13-i belügyminiszteri rendelet Arad, Bács, Békés, Csanád, Csongrád, Pest és Torontál vármegyéket, a Jászkun Kerületet, valamint Szeged, Szabadka és Kecskemét szabad királyi városokat jelölte ki működési körzetül. A rendelet a legveszélyeztetettebbnek Szeged, Kecskemét, a Kiskunság, továbbá Csongrád és Csanád területét nevezte, ahol elsődlegesen kell a közbiztonságot helyreállítani. A felhatalmazás szabad kezet adott a királyi biztosnak a teendő intézkedéseket illetően. A kitűzött célt illetően meghatározta, hogy a közbiztonság helyreállítása akként érhető el, ha az „elkövetett merényletek tettesei felfedeztetvén s elfogatván, haladéktalanul a büntető igazság kezeibe szolgáltatnak át, s ennek folytán további gonosztettek elkövetése ellen visszarettentő példák adatnak”.

Ráday a polgári hatóságokon túl katonai erő alkalmazására is jogot kapván, a működési területének központjában lévő Szegeden rendezte be főhadiszállását. Az itteni vár biztonsága, börtönhelyiségei, a szigorú fegyelem alatti lengyel katonák által adott körülmények között a királyi biztosság 1869 januárjában kezdte meg működését. A tisztes javadalmazású személyzet kiépítése után 35-37 fő tartozott az állományba. Maga a gróf a sikeres munkához szükséges feltételek biztosítását, a hatóságokkal való kapcsolattartást, az irányítást tartotta fenn magának, míg a nyomozásokat beosztottai végezték.

A sikeres bűnüldözés és megelőzés érdekében Ráday előírta a rendőri közegek (csendbiztosok, pandúrok) állandó járőrözését, az országutak, csárdák, hidak, a folyók átkelőinek ellenőrzését, a határőrizet megerősítését. A törvényhatóságok számára elrendelte a területükön tartózkodó idegen munkavállalók összeírását. Fokozott figyelmet fordított a közbiztonsági személyzet állandó ellenőrzésére. 

A vizsgálók évekre visszamenőleg áttekintették a területen történt bűncselekmények korábbi nyomozási anyagait. Intézkedések történtek a gyanúval terhelhetők személyleírásának, lakóhelyének megismerésére. Ráday az eseményekről napi jelentések megtételét rendelte el, a felderítések érdekében jelentős összegű díjakat tűzött ki. A sikeres bűnüldözés érdekében nem álltak meg az egyes cselekmények elkövetőinél, hanem törekedtek a felbujtók, orgazdák és más segítők leleplezésére is, így „új meg új, régen elkövetett s titokban maradt bűntény derült ki. Az egyszer megtalált fonalat csak gombolyítani kellett, hogy mindig több bűntény, s ezekkel együtt több bűnös derüljön ki”.

A terheltek jelentős része fogságba került a várba. Itt az addigi gyakorlattól  eltérően törekedtek a bűntársak legnagyobb mértékű elszigetelésére, a kapcsolattartás megakadályozására. A vizsgálatok során a cél a főbizonyítéknak tekintett beismerés megszerzése volt. Ezentúl tanúkihallgatások, szembesítések, helyszíni szemlék, lefoglalások, bűnjelek, boncolások, orvosi vélemények járultak hozzá a tényállások megállapításához. A királyi biztosság tekintélyes vagyont zárolt a kártérítések, büntetések érdekében.

A korabeli viszonyokhoz képest valamelyest jobb egészségügyi és ellátási körülmények közé kerültek a foglyok. Ennek ellenére jelentős volt az elhalálozás, amelyre legtöbbször tüdőbetegség miatt került sor. A várban a foglyok reggelit és ebédet kaptak, s „mindennap szigorú felügyelet alatt sétára vitetnek, azonban ilyenkor álarccal fedetnek el”. Zárkájukban lószőr- és kenyérhaj munkákat csinálhattak, imakönyveket, olvasókat kaptak.

A felderítések és elfogások olyan sikeresek voltak, hogy a nyomozások nagy részének 1870 végéig való befejezéséig ismertté vált 2160 bűntény: 109 rablógyilkosság, 550 rablás, 1229 lopás és betörés, 166 hivatali hatalommal visszaélés. E bűncselekmények közül Kecskemét 394, a Kiskunság 110, Szeged 440, Szabadka 180, Bács megye 390 esettel szerepelt. A terület gazdálkodására is fényt vet, hogy 784 szarvasmarha, 1140 ló, 441 sertés és 6203 juh volt a bűncselekmények tárgya. A terheltek közül fogságban került 539, míg szabadlábon maradt 1459 fő.

A felderítések során az elfogottak vallomásait végiggörgetve 10-15 évvel korábbi esetekre is fény derült. A nyomozások során felderített bűnügyeket csoportosítva kezelték, s a meghatározott területekhez köthető bűnbandák tevékenysége együttesen nyert elbírálást: ilyen bűnszervezetekre derült fény pl. Kecskemét, Szabadka, a Rózsa Sándor nevével fémjelzett Szeged központokkal.

A törvényhatóságok bíróságainak befolyásoltsága miatt az igazságügy-miniszter 1869 nyarán Pest-Pilis-Solt vármegye törvényszékét küldte ki az igazságszolgáltatási feladatok ellátására, majd az állami igazságügyi szervezet létrehozása után 1872. március 1-jétől az aradi királyi törvényszék nyert felhatalmazást a királyi biztosság bűnügyeiben való ítélkezésre.

A delegált bíróság a nagy bűnbandák tárgyalását a kecskeméti ügyekkel kezdte. Az 1871-ben történt vádemelések következményeként az 1872 augusztus-szeptemberében folytatott perekben a korabeli sajtó szerint tizenhárompróbás betyárhírben álló tettesek” szerepeltek. Az ítéletek 82 főbenjáró – vagyis halálbüntetéssel sújható – 1855 és 1869 között elkövetett bűnesetet bíráltak el pl. 8 rablógyilkosságot, 27 rablást, 39 tolvajlást.

A 36 terhelt Kecskeméten vagy a környező pusztákon, kisebb településeken élő, jellemzően egszisztenciával rendelkező (pásztor, kocsmáros) személy volt, akik összehangoltan, a szerepeket és a hasznot megosztva követték el bűntetteiket. Cselekményeikre a város széles térségében, számos településen, pusztán, jellemzően éjszaka, álarcban, lőfegyverekkel, juhászbotokkal felszerelkezve került sor.

Hirdetés

[ A cikk a hirdetés után folytatódik! ]

Bűnlajstromukban szerepelt pl. Akasztó, Dömsöd községházaira betörve, az ott talált személyeket durván bántalmazva a pénztárak elrablása, a pusztákon tartott állatállománynak a pásztorok elleni erőszakkal való eltulajdonítása. Számos esetben a tanyák vályog- vagy vertfalait megásva hatoltak az épületekbe, az álmukból felriadt embereket megverve, kínozva – gyakran súlyos, életveszélyes sérüléseket okozva – kényszerítették pénzük és vagyontárgyaik átadására.

Legsúlyosabb tetteik közé tartozott a Kecskemét-Izsák között közlekedő posta kirablása 1863. augusztus 18-án éjjel, amikor a kocsi őrét lelőtték, egy utasát pedig agyonverték. Két rablógyilkosság pedig a magyar szépirodalom egyik remekének, Móricz Zsigmond 1932-ben megjelent Barbárok elbeszélésének alapja volt: Bajdor János és két társa tervüknek megfelelően 1864 tavaszán egy éjjel rárontottak a bugaci puszta Virágpap-erdei részén alvó ismerős Német György juhászra és bojtárjára. Néhány „súlyos ütést” mértek áldozataik fejére, majd kötőfékekkel megfojtották őket. A holttesteket a nyakukon hagyott kötelekkel a helyszínen eltemették, majd kb. 120 birkát és a szamarakat elhajtották, a kutyákat lelőtték. Mivel Bajdort rövidesen elfogták más bűncselekmény gyanújával, ezért az osztozkodásból kimaradt, de bűntársaitól ígéretet kapott a pótlására. Erre 1865 nyarán került sor, amikor megbeszélés szerint a három bűntárs a kecskeméti Vágójárásban megtámadták az ismerős Bodri Péter juhászt és 13 éves fiát. A gyermek a nyakszirtjére mért botütésbe halt bele, míg az ütésektől eszméletlen apját a nyakára kötött zsineggel fojtották meg. A holttestek helyszíni elföldelése után az elkövetők kb. 300 birkát és a szamarakat, kutyákat elhajtották, a juhászok felszerelését (suba, szolgavas, fazék, ásó, zsák) elvitték, majd a zsákmányt felosztották. A két holttestet 1867 húsvét táján találta meg két juhász, s szemléjük megtörtént. A gyanúsíthatók elfogása után az első helyszínt Bajdor mutatta meg a vizsgálónak, ahol sor került az exhumálásra, a maradványok orvosi vizsgálatára, a kötőfékek bűnjeli lefoglalására.

A törvényszék a kecskeméti bűnbanda pereiben halálra ítélt 4, életfogytiglanra 2, 20 évi börtönre 6 elkövetőt, míg a többi vádlott 3-15 év közötti vagy enyhébb börtönbüntetést kapott. A főbűnös 59 bűntettel, köztük 2 rablógyilkossággal, 12 rablással a 37 éves Bajdor János volt. A jogorvoslatok eredményeként néhány ítélet megváltozott, de a királyi kegyelmek eredményeként kivégzések nem történtek. Az életfogytiglanra ítéltek az illavai fegyházban töltötték büntetésüket.

A főbenjáró bűntetteken túl számos lopásra és más cselekményre is fény derült. Addig kifogástalannak hitt életvitelű, módos, befolyásos emberről, hivatalos személyről derült ki, hogy kapcsolódott a bűnözők tevékenységéhez. Ilyen esetként történt, hogy 1871. június 23-án letartóztatásra került Kecskemét rendőrkapitánya, aki a szegedi várba szállítása után öngyilkos lett. Csendbiztosokat és a város 1865-ben volt főügyészét is felelősségre vonták bűnpártolások, megvesztegetések miatt. Az ítéletek a korrupciós pénzeket illetően a városi szegényalap részére való megfizetésről rendelkeztek.

A szegedi várban tartott tárgyalások nyilvánosak voltak, hatalmas közönség- és sajtóérdeklődés mellett folytak. A lapok munkatársai rögzítették az elhangzottakat, tudósításaik napokon belül megjelentek az újságokban. A nyilvánosság felhasználása tudatosan történt, hiszen a vádlevelek közlése, a bűnesetek leírása, az ítéletek ismertetése hozzájárult az elrettentéshez, a közbiztonság erősítéséhez.

A királyi biztosság 1872. október 30-án, míg  a delegált aradi törvényszék 1873. április 30-ával fejezte be a működését. A Ráday Gedeon nevéhez fűződő tevékenység eredményeként a közbiztonság addig nem látott módon szilárdult meg a térségben. A bűnözést életformának tekintő személyekkel szemben fellépve, a bűnkapcsolati hálókat felszámolva megszűnt a nemzeti emlékezetben nem kevés romantikával övezett betyárvilág, s most már nyugodtan alhatott az alföldi gazda. A kapukat nem kellett idő előtt becsukni, a lovakat éjen át is őrizetlenül hagyhatta künn a legelőn. Háznak, lónak és tanyának nem kellett külön őr. Megőrizte azt Ráday”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hirdetés

Percről percre percről percre

Fő híreink fő híreink

Hirdetés

helyi hírek

Árus portrék a piacról: Balaton Mária

Árus portrék a piacról: Balaton Mária

Balaton Mária kecskeméti őslakos, aki már közel öt éve foglalkozik homoktövis termesztéssel és a ...

2020.10.22. 17:54

Időutazás az őszi szünetben – a Cifrapalotában is!

Időutazás az őszi szünetben – a Cifrapalotában is!

Az ünnepre való tekintettel október 23-án ingyenes lesz a belépés a Kecskeméti Katona József Múze...

2020.10.22. 17:13

Adományt kapott a Cisztás Fibrózis Központ

Adományt kapott a Cisztás Fibrózis Központ

Cisztás fibrózis betegség diagnózisára alkalmas készüléket adományoztak a Bács-Kiskun Megyei Okta...

2020.10.22. 13:25

Ismét rögbi dömping Kecskeméten!

Ismét rögbi dömping Kecskeméten!

A hosszú hétvége szombatján délelőtt 10 órától az NB II csúcsderbije következik, melynek keretébe...

2020.10.22. 13:12

Különdíjakat kapott a KEFO Motorsport a Techtogether Automotive Hungaryn

Különdíjakat kapott a KEFO Motorsport a Techtogether Automotive Hungaryn

Két különdíjat is elhozott a KEFO Motorsport csapata az október 20-21. között Budapesten megrende...

2020.10.22. 12:59

Gabriela Spanic Kecskeméten!

Gabriela Spanic Kecskeméten!

Gabriela Spanic, a Paula és Paulina világhírű sztárja Kecskeméten tartja első magyarországi közön...

2020.10.22. 12:48

Vádemelés a púderrel és kristállyal kereskedő lánc tagjai ellen

Vádemelés a púderrel és kristállyal kereskedő lánc tagjai ellen

A Kecskeméti Járási Ügyészség új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette miatt vádat emelt négy...

2020.10.22. 08:30

Figyelem! Forgalomterelés

Figyelem! Forgalomterelés

Forgalomterelés a Vályogvető és Agyag utca kereszteződésének aszfaltozási munkálatai miatt. ...

2020.10.22. 07:17

Készül az új csomópont (videóval)

Készül az új csomópont (videóval)

Jó ütemben haladnak a Nyíri út és Március 15. utca kereszteződésében készülő kanyarodósáv munkála...

2020.10.21. 19:10

6 kép

Hamupipőke premier a színházban (videóval)

Hamupipőke premier a színházban (videóval)

Megtartották az idei évad első gyermekszínházi bemutatóját ma délután a nagyszínházban. A Kecskem...

2020.10.21. 18:29

Szörnyű állapotban lévő kutyákat foglaltak le az állatvédők (videóval)

Szörnyű állapotban lévő kutyákat foglaltak le az állatvédők (videóval)

Helytelenül tartott lovak megmentéséhez hívták őket, végül három kutyát koboztak el gazdájuktól a...

2020.10.21. 18:00

33 kép

Tér a térben - Mecsek Harsonaegyüttes

Tér a térben - Mecsek Harsonaegyüttes

A TérZene Program újabb bemutatója keretében a Mecsek Harsonaegyüttes lép fel Kecskemét Főterén (...

2020.10.21. 16:05

Először mutatkozik be nagyközönség előtt Kecskemét Város Bora

Először mutatkozik be nagyközönség előtt Kecskemét Város Bora

Közkívánatra október 23-25-ig újra Aranyhomok Portéka Tanyai Termék és Kézműves Vásárt szerv...

2020.10.21. 14:57

Film készül a Csoportterápia című procukcióból

Film készül a Csoportterápia című procukcióból

A Nemzeti Filmintézet gyártási támogatásával készítenek filmet a kecskeméti színház Csoportt...

2020.10.21. 14:54

Polgármesteri közlemény: az őszi szünetben fertőtlenítik az óvodákat (videóval)

Polgármesteri közlemény: az őszi szünetben fertőtlenítik az óvodákat (videóval)

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester közleményben mondott köszönetet azoknak a szülőknek, akik ...

2020.10.21. 14:05

Hivatalos: szombaton a Kaposvár ellen játszik a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

Hivatalos: szombaton a Kaposvár ellen játszik a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

A 14. fordulóból előrehozott bajnoki találkozóval folytatódik a bajnokság a Duna Aszfalt-DTKH Kec...

2020.10.21. 13:58

Stand up a komolyzenéről

Stand up a komolyzenéről

„Bő szekund” címmel Bősze Ádám márciusban elhalasztott önálló estje kerül ma (szerdán...

2020.10.21. 10:26

Októberi érseki interjú dr. Bábel Balázzsal

Októberi érseki interjú dr. Bábel Balázzsal

A menekültügyről, az egyházi ingatlanok felújításáról, a katolikus iskolák helyzetéről és más akt...

2020.10.21. 10:09

Még folyik a kontaktkutatás a Mátyás iskola koronás pedagógusa ügyében

Még folyik a kontaktkutatás a Mátyás iskola koronás pedagógusa ügyében

​Hamarabb kezdődött az őszi szünet a Corvin Mátyás Általános Iskolában, ugyanis az egyik tanáruk ...

2020.10.21. 09:17

Durva baleset történt az 52-es főúton

Durva baleset történt az 52-es főúton

Ketten sérültek meg, amikor kukoricát szállító kamionnal ütközött össze egy személyautó Kecskemét...

2020.10.21. 09:05

22 kép

Még több helyi hírmég több hír
Kecskeméti Lapok
Hírös históriák
Hírös gazdaság
A cookie-kkal még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. Szolgáltatásaink igénybevételével beleegyezel a cookie-k használatába. További információk Értem

Süti („cookie”) Információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

1. „Sütik” használatának szabályzata

Ez a szabályzat a domain név weboldal „sütijeire” vonatkozik.

2. Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

3. Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

4. Milyen „sütikkel” találkozhat?

A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?

A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:

7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.

Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

8. A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

9. További hasznos linkek

Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
Facebook cookies