Kecskemét TV Kecskemét TV Kecskeméti lapok Kecskeméti lapok Gong rádió Gong rádió Keol Keol MONTÁZS magazin MONTÁZS magazin
Regisztráció Regisztráció Regisztráció Kecskemét város Kecskemét város

Naptár 2020. Július 12.   Izabella

EUR: --- Ft Árfolyam csökkenés

GBP: --- Ft Árfolyam növekedés

Hiros.hu Facebook YouTube csatorna
Hirdetés

Ismert helyi személyiségek Trianonról

2020.06.04. 11:07

Százéves a magyar szenvedéstörténet egyik legszomorúbb stációja. Egy évszázaddal ezelőtt ezen a napon írták alá a Párizs melletti Nagy-Trianon palotában a Szent Istváni Magyarország feldarabolását rögzítő, első világháborút lezáró békediktátumot. Ebből az alkalomból kérdeztük meg városunk ismert személyiségeit.

Ismert helyi személyiségek Trianonról

Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, országgyűlési képviselő:

– 1978-ban unokatestvérem vitt el Versailles-ba. Akkor született ez a tilalmas vers. Emiatt a kötetem csak 1988-ban jelenhetett meg. Ennél többet Trianonról ma sem tudok mondani.

 

 

 

 

 

Séta a Grand Trianonban

A parkban köd szitál,
vetkőző gesztenyelomb.
Szezonvégi magányból
kitiltott madárcsapat.

Ajtót nyitok,
márvány hűvőse csap,
és a két Teremőr
szemafor szembogara.

Elindulok. Mintha
Európa albumában,
a Világéjszakában,
préselt virágok,

lélegző mondatok.
Már megint egy mond-
hatatlan vers vagyok.
Áramol a tériszony.

Megállni nem lehet,
mert kővé dermedek,
leltári évszám kerül
koponyámra kívül-belül.

Figyelik mozdulatom,
Önök ezt nem érthetik.
A fénylő asztalon
arcom kristály hamutál.

Tarkómat nézik,
gyanús csomagot.
Szétbontják, de csak
a szívem dobog.

Lüktet a dallam.
A háttér mozdulatlan.
Balladák erdőzúgása.
Szakadó hangfutamok.

Ó hajnó, ó hajnó,
Szép pirosz hajnakó,
Szép pirosz hajnakó,
Világosz virradtkó!

Az ének elriad.
Újra a Cukorszalon.
Egy metafora még
romlik szemhéjamon.

„Népek veszik körül”
Freskó, faragások!
És e pompában fölragyog,
kopott nagykabátom.

El innen, el!
Kihűlt a díszlet.
S mindaz, ami
az időből fölösleges.

 

Bodrozsán Alexandra, a Momentum Mozgalom kecskeméti szervezetének elnöke, önkormányzati képviselő: – Június 4-e fontos számomra, hiszen személyes érintettségem is van: nagymamám erdélyi származású. Az ő származása is folyamatosan emlékeztet arra, hogy a külhoni magyarságnak szüksége van az anyaországi magyarok támogatására, segítségére. Sőt:

morális kötelességünk fellépni a védelmükben.

Valódi gyógyír sosem lesz a trianoni sebekre, de sok év után az Európai Unió az, amely újra közelebb hozta az anyaországi magyarokat az elszakított területeken élőkkel. Újra egy közösségbe tartozunk.

Momentumosként hiszek abban, hogy csak az Európai Unióban van esélyünk a nemzeti kisebbségek jogait és lehetőségeit kiszélesíteni. De ehhez szövetségeseket is kell találnunk. Egyedül nem fogjuk tudni megvédeni a külhoni magyarokat – régiós szövetségesekkel közösen viszont biztosíthatjuk nyelvi, kulturális és politikai jogaikat.

Dr. Brúszel László, a Szövetség a Hírös Városért Egyesület elnöke: – Családunk életét végigkísérte Trianon. Többgenerációs családban nőttem fel, hosszú téli estéken mesés történetek a Nagy háborúról, a Don-kanyarról, és ahová mindig kitértünk, a felvidéki Naszvad, az elveszett szülőföld. Amikor nagyapám hazatért az olasz frontról, a Nyitra folyóban már a cseh legio­náriusok itatták lovaikat. Azt mondták, ez itt már nem Magyarország... A mieink nem hitték el, családjaink itt élnek generációk óta, két kezükkel építették fel a falu templomát, senki se tudott más nyelven, csak magyarul. És jött Trianon... Tessék megtanulni szlovákul, dolgozzatok, Masaryk az apátok. Majd 1938. november 8-a, ismét magyarok lettünk, örömmámorban úszott a falu. És hét év múlva jött a „jutalom”, a jogfosztottság, majd 1948 őszén az áttelepítés, irány Rém, Baja mellett, szegény svábok helyébe. De legalább magyarok maradtunk, mondta nagyapám. Káromkodni csak akkor hallottam, amikor kiejtette száján a Trianon szót. Mind meghaltak már, nekem meg az emlékművek koszorúzása és a régi esték szomorú meséinek emléke maradt...

 

Hajagos Csaba történész, muzeológus, kulturális örökségvédelmi szakértő:

– A „Trianon” szó, fogalom sajnálatosan – de érthető módon – beleégett a nemzet identitástudatába. A szó kiejtése olyan emóciókat vált ki a magyar társadalomból, amelyek súlyosabb tüneteket produkálnak, akár a tatárjárás, akár a 150 éves török hódoltság minden negatívuma együttvéve. Olyan ez, mint mikor a ravatal előtt állunk és fájdalmunkban elmélyülve, könnyeink mellett keressük a szavakat.

Saját „Trianon-képem” és ismereteim megszerzésében kiemelt szerepet játszott a Földesi Margit tanárnő által átadott, személyes életutakra támaszkodó múltmegértési folyamat, amelynek érzelmi szálait igazán az elcsatolt területek – pl. Felvidék – magyarságának kényszerű névváltozásainak tényével, illetve a családok között mesterségesen generált szakadék jelenlétével értettem meg, bármerre is jártam a történelmi Magyarország területén. Jómagam hiszek a mindenkori „hungarus-tudatban”, amely minden negatív helyzetben kapaszkodóként lesz jelen a magyarság számára.

 

Dr. Iványosi-Szabó Tibor történész, levéltáros: – Tudatosítanunk kell, hogy Trianon történelmünk egyik legsúlyosabb csapása, egyik legnagyobb tragédiája lett. A magyarság életét több száz évre megnehezítette, megkeserítette. Valójában ezeréves létünk került közvetlen veszélybe. És ez csupán néhány nagyhatalom rövidtávú érdekeit szolgálta, teljesen jogtalan volt, és e térségben soha nem látott ellentéteket gerjesztett.

Száz év után viszont nem a múlton kell keseregnünk. Szerencsére a nagypolitika szintjén körvonalazódik a következő száz év célkitűzése: a teljes magyarság összefogása és a szomszédos népekkel való minél többoldalú együttműködés. Sorsunkat az EU-hoz kötöttük, ahol három térség egyre markánsabban elkülönül. A két nagyhatalom pénzügyi pórázon tartja a déli államokat, és mohóságuk térségünket sorsközösséggé formálja. Ha ezt tudatosítjuk, meg tudjuk fogalmazni az itteni kis népek, államok érdekeit, meg tudjuk találni a bennünket összekapcsoló közös célokat, meg tudjuk alapozni a jövő száz évünk lehetőségeit.

 

Ivkovicné Béres Tímea 108-szoros magyar válogatott kosárlabdázó: – A sport mindig is a nemzeti identitás egyik legközvetlenebb kifejező eszköze volt. Amikor bekerülsz a  válogatottba és kerettagként magadra öltöd a címeres mezt, akkor megéled a magyarságod, átérzed, hogy innen erednek gyökereid, ide tartozol, hogy nemcsak magadért/csapatodért, hanem az egész országért szállsz küzdelembe.

Bárhol is léptem pályára a világon, mindig felbukkantak az ott élő honfitársaink piros-fehér-zöld zászlót lengetve, és büszkén zúgtak a magyarságot buzdító rigmusok a lelátókon, és tudtam, hogy nem vagyunk egyedül.

De a legszívhezszólóbb élményem a 2017-es férfi Európa-bajnoksághoz kötődik, már családtagként, szurkolóként. Talán soha annyira nem öntött el a nemzeti öntudat, mint Kolozsváron. A történelmi emlékek, az ott élő határon túli magyarok vendégszeretete, közösségi köteléke, nemzeti azonossága a válogatottnak is olyan erőt, energiákat közvetített, hogy a győzelem, a siker nem is maradhatott el. A mérkőzést követően közösen elénekelt himnusznál pedig összeszorult a torkom, ahogy együtt dobbant sok ezrünk szíve.

Mert mi, magyarok összetartozunk, és ezt az érzést a pálya térfélvonala vagy a határok sem szüntethetik meg soha. Hajrá Magyarok!

Király József, az MSZP megyei elnöke, önkormányzati képviselő: – Az embert élete során sokszor érik olyan kudarcok, melyek többségét igazságtalannak tartja, és mégis, előbb-utóbb feldolgozza azt.

Hazánkban nincs olyan család, amelyet így vagy úgy ne érintett volna az első világégés, majd az azt követő igazságtalan „békeszerződés”. Így volt ez a mi családunkban is, hiszen anyai nagyapám egy galíciai faluban, Zolyniában, nagymamám pedig Zólyomban született. Gyermekkoromra visszaemlékezve a családi beszélgetésekben kevés szó esett a szülőföld elvesztéséről. Úgy emlékszem, hogy ha mégis előkerült néhány emlék, soha nem lett befejezve a történet. Nagyszüleim akkor hosszasan hallgatva maguk elé néztek, majd témát váltottak.

Jómagam középiskolás koromban szembesültem azzal, hogy a magyarok lelkében mennyire nincs feldolgozva Trianon, és ez a mai napig is igaz.

Generációkkal és 100 évvel később az adhat számunkra megnyugvást, hogy Európában, az unió részeként a nyelvében és kultúrájában élő magyarság határon innen és túl újra egymásra találhat. Az emlékezés mellett ez legyen közös feladatunk!

 

Mikulás Ferenc ügyvezető, Kecskemétfilm: – Semmihez sem hasonlítható érzés volt huszonéves koromban végigjárni a felvidéki várakat. Pozsony, Késmárk, Lőcse, Krasznahorka, Trencsény, Selmecbánya és Kassa nemcsak szépségével, de történelmi levegőjével is magával ragadó volt. Ugyanezt éreztem marosvásárhelyi és nagyváradi hivatalos útjaimon.

Morva származású nagyapám a vasútnál dolgozott az Osztrák–Magyar Monarchia idején. A kor szokásainak megfelelően az egész birodalom területén nagyon sok városban szolgált. Így örömmel fedeztem fel korábbi állomáshelyén, a zágrábi vasútállomás előtt felállított mozdony kerekén a MÁV feliratot.

Édesanyám mesélt azokról a szegény magyar értelmiségiekről, akik nem esküdtek fel a román alkotmányra és Trianon után Budapesten hosszú ideig vagonokban laktak. Ezeknek az embereknek, családoknak a helyzete jutott eszembe egy alkalommal, amikor Kecskemétről Kiskunhalasra mentem, nyáron autóval.  Az út két oldalán gyökerestől kiszakított lombos fák hevertek korábbi életterük, bombatölcsérszerű gödrei mellett.

Jankovics Marcell barátomnak most jelent meg Trianonról szóló albuma. A korabeli stílusú grafikákkal, portrékkal megidézett események időutazása mellett azt is megtudhatjuk, hogy Trianon nem az első világháború után, hanem sokkal korábban kezdődött.

 

Molnár H. Boglárka, a Kecskeméti Televízió riportere: – Székely–magyar családból származom. A román rezsim üldözte szüleimet, mert ki mertek állni a ’70-es, ’80-as évek jogfosztott magyarságáért, a Securitate író édesapámat többször megpróbálta eltenni láb alól. Az elorzott területeken a mai napig megaláztatásban élnek azon magyar testvéreink, akik megmaradtak a megannyi megalázás, elnyomás, mészárlás után is, és büszkén vállalják magyarságukat. A tákolmány Románia ma sem azon fáradozik, hogy társnemzetté nyilvánítsa az őshonos magyarságot, hanem minden lépésével a saját bizonyítványát állítja ki, ami sajnos, elégtelen. Én bízom abban, hogy amit szétszakítottak, az egyszer újra egy egész lesz, mert így alkotta meg a Teremtő. S, ahogy gróf Apponyi mondta, Magyarország majd ott fog állni azon államok sírjánál, melyek ezt a szép országot ilyen gyalázatos módon szétszabdalták. Én megpróbálom a legjobbat adni magamból, hogy ne hozzak szégyent sokat szenvedett felmenőimre. Büszke vagyok származásomra, hálás vagyok, hogy magyarnak születhettem.

 

Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke: – Az elmúlt száz esztendő visszavonhatatlanul beivódott a magyar nemzet életébe. Milyen örökséget hagyott ránk? Vannak maradandó termékei?  A trianoni békediktátum kierőszakolt határaival létrehozott mesterséges országok – mint Csehszlovákia vagy Jugoszlávia – sincsenek már. A történelem örökkön őrlő kerekei felmorzsolták, elporlasztották őket. Az akkori diktátum elvrendszere is megbukott már, és az idő bebizonyította, hogy semmi sem tudja egy nemzet testét szétszabdalni. Habár az erőszak és a kényszer szülte határok közé szorítva, elszakítva az anyaországtól élnek nemzettársaink, az elmúlt sok évtizedben mégis kimagasló példái lettek az élni akarásnak, a nemzeti megmaradásnak. Köszönjük, hogy mindannyiunknak példát mutatnak magyarságból, hogy őrzik a lángot sokszor helyettünk is. Elmondhatjuk, hogy ők azok, akik a mai napig értéket adnak nekünk, tartást tanulunk tőlük és hazajárunk hozzájuk feltölteni nemzeti lelkületünket.

 

Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester: – Trianon egy olyan régmúlt esemény, amelynek hatása a mai napig velünk él.

Sokan illúzióval tekintettek az uniós integrációra, mert azt gondolták, hogy a környező népek sovinizmusa, magyarellenessége majd valamiért eltűnik egy közös európai házban. Ugyanők, illetve elődeik a Szovjetunióval kapcsolatosan is ugyanezt az illúziót táplálták korábban.

Bármit teszünk, az utódállamok lakóinak, vezetőinek rossz lelkiismerete miatti félelmeiket nem tudjuk eloszlatni. Hiába mondjuk ki állandóan, hogy Magyarország nem gondolkodik területi revízióban, az igazságtalan béke megváltoztatásától mindig rettegni fognak, amíg magyar él a területükön. Ezért a magyarok mindig az asszimiláció veszélyének lesznek kitéve.

Az asszimiláció pedig nemzeti kultúránk értékes részének elvesztését jelenti.

Ezért Trianon, illetve annak következménye nemcsak egy régmúlt esemény, hanem egy állandó veszély nemzeti létünkre. Állandó feladat, ahogy feladat a nemzet értékeinek megőrzése, továbbfejlesztése. Szolidaritás és segítség azoknak, akik ezt a munkát végzik, a határon túl élő nemzettársainknak.

 

Székelyné Kőrösi Ilona történész, etnográfus: – Trianon sokkolta a magyar társadalmat, és valamilyen szinten mindenkit érintett. A traumát évtizedeken át még kibeszélni sem lehetett igazán, 1945 után tabutéma lett.

Mélyebb ismeretszerzéseim az egyetemi évekhez kötődtek, határon túli szobatársakkal, erdélyi utazásokkal, kalandokkal, kitiltással. A BM-ből anno a székelyekről szóló kollégiumi estet, a megyeházáról a „kard helyett kultúra” témájú írásaimat rosszallották. Az emlékezet és kultusz terén nagy változások tanúi lehettünk. 30 éve, június 4-én, volt egyetemi tanárom emlékezésre kérte a jelenlevő politikusokat, méltatlan fogadtatással. Ma már más a helyzet. 1990 után szakmai és személyes vonatkozásban is fontosak voltak a határon túli kutatások, családi utazások, a Trianonhoz kapcsolódó múzeumi gyűjtések és kiállítások.

Trianont nem lehet meg nem történtté tenni, de  a határokon átívelő együttműködés adhat pozitív jövőképet. Sok-sok tényező mellett a jövő szempontjából fontos a megmaradás, a szülőföldön maradás mai határainkon innen és túl.

 

Ulrich Gábor képzőművész, pedagógus: – Az elmúlt száz évben lett volna időnk, hogy a gyász első négy fázisán túljussunk. Valamiért ez mégsem történt meg, nem értünk el az elfogadásig. Trianon problémájára nincs tökéletes megoldás. A róla folytatott diskurzus, a társadalmi közbeszéd elengedhetetlen, de úgy gondolom, hogy mindenki, aki akár csak indirekt módon is felveti a határrevízió kérdését, a külhoni magyarok helyzetét nehezíti meg. Mindannyiunknak túl kell lépni a giccses, irredenta szuvenírek világán; a radikálisok konfrontációkeresésének egyik oldalon sem szabad teret engedni. Hazaszeretetünk soha nem lehet egyenlő a kiválasztottság, a felsőbbrendűség önáltató, hamis szólamaival. Bízom benne, hogy a jövő modern Európájában nem lesz ellentmondás a nemzeti identitás megtartása és az országhatárok folyamatos életlenedése között.

Hiszek abban, hogy mindnyájunknak egy, közös nyelvet kell beszélnünk. A méltóság, a kölcsönös tisztelet, az egyetemes emberi kultúra nyelvét.

Hirdetés

Percről percre percről percre

Fő híreink fő híreink

Hirdetés

helyi hírek

Egy kecskeméti bringás is súlyosan sérült a tömegbukással végződő kerékpárversenyen

Egy kecskeméti bringás is súlyosan sérült a tömegbukással végződő kerékpárversenyen

Tömeges bukás történt vasárnap az 1. Gella Kupa amatőr országúti kerékpárversenyen, melyen minteg...

2020.07.12. 17:42

Vonattal ütközött, túlélte, most várja az ítéletet

Vonattal ütközött, túlélte, most várja az ítéletet

A Kecskeméti Járási Ügyészség közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség miatt...

2020.07.12. 14:54

KTE HUFBAU: vereség az NBII-es Szeged vendégeként

KTE HUFBAU: vereség az NBII-es Szeged vendégeként

Szombaton a másodosztályú Szeged-Csanád Grosics Akadémia vendége volt a KTE HUFBAU. A mezőnyben k...

2020.07.11. 16:35

A kecskeméti tűzoltók segítettek hazajutni Pocaknak, az eltévedt kutyusnak

A kecskeméti tűzoltók segítettek hazajutni Pocaknak, az eltévedt kutyusnak

Egy eltévedt kutya kért, és kapott is, segítséget a kecskeméti tűzoltóktól péntek reggel. A ...

2020.07.11. 11:26

Nem állította meg se tábla, se jelzőlámpa: szétverte őket

Nem állította meg se tábla, se jelzőlámpa: szétverte őket

A kecskeméti rendőrök vádemelést javasolnak egy román állampolgárságú gyanúsított ügyében, a...

2020.07.11. 07:48

Rekeszizmok, munkára fel! (videóval)

Rekeszizmok, munkára fel! (videóval)

Fiatal amatőr színjátszók szórakoztatják a Hunyadivárosban a kecskemétieket júliusban. A Közösség...

2020.07.10. 22:00

Gyalogost gázoltak a Margaréta Otthon előtt

Gyalogost gázoltak a Margaréta Otthon előtt

Gyalogosgázolás történt pénteken este a Nyíri úton, a Margaréta Otthonnál található zebránál. ...

2020.07.10. 20:04

Freund Tamás lett az MTA új elnöke (videóval)

Freund Tamás lett az MTA új elnöke (videóval)

Nemzeti érdek a tudomány és a politika együttműködése, ezért a két terület között kétirányú kommu...

2020.07.10. 19:37

Országszerte csökkenő a hallgatói jelentkezésszám (videóval)

Országszerte csökkenő a hallgatói jelentkezésszám (videóval)

Országszerte jelentősen visszaesett a felsőoktatásba jelentkezők száma. A Neumann János Egyetem G...

2020.07.10. 16:43

Két évet kapott a buszsofőr, aki a zebrán gázolta halálra a fiatal nőt (videóval)

Két évet kapott a buszsofőr, aki a zebrán gázolta halálra a fiatal nőt (videóval)

A Szolnoki Törvényszéken lezárult annak a büntetlen előéletű buszsofőrnek a büntetőügye, aki 2018...

2020.07.10. 16:04

Illegális árusok buktak le

Illegális árusok buktak le

Járókelőket zaklató, illegális utcai árusokat értek tetten csütörtökön a Kecskeméti Városrendésze...

2020.07.10. 15:13

Finisébe ért a Centrum környékének felújítása (videóval)

Finisébe ért a Centrum környékének felújítása (videóval)

Hamarosan befejezik a Centrum környékének felújítását, augusztus közepén már szabadon közlekedhet...

2020.07.10. 15:03

13 kép

Emléktáblát avattak Berente Terézia tiszteletére (videóval)

Emléktáblát avattak Berente Terézia tiszteletére (videóval)

Megható ünnepség helyszíne volt pénteken délelőtt a Neumann János Egyetem Pedagógiai Szakkönyvtár...

2020.07.10. 14:39

23 kép

Jogsi nélkül, ittasan vezetett

Jogsi nélkül, ittasan vezetett

A Kecskeméti Rendőrkapitányság július 9-én őrizetbe vett egy 53 éves dán állampolgárt. A fér...

2020.07.10. 14:27

Vonattal ütközött - 150 ezer forint a büntetése

Vonattal ütközött - 150 ezer forint a büntetése

A Kiskunfélegyházi Járásbíróság tárgyalás kitűzése nélkül 150.000 forint pénzbüntetés szabott ki ...

2020.07.10. 10:39

Letartóztatásban a rontásos csalással vádolt nő

Letartóztatásban a rontásos csalással vádolt nő

A Kecskeméti Járásbíróság egy hónapra elrendelte annak a 63 éves nőnek a letartóztatását, aki a g...

2020.07.10. 10:10

Busz sodort el egy kerékpárost Kadafalván

Busz sodort el egy kerékpárost Kadafalván

Balesettel indul a nap Kadafalván, az autópálya feletti felüljárón. A veszélyes útszakaszon busz ...

2020.07.10. 09:31

Folytatódik a prevenciós célú egészségfejlesztés

Folytatódik a prevenciós célú egészségfejlesztés

Bár a RÖPKE Kecskeméti Röplabda Sportegyesület által elindított prevenciós célú egészségfejleszté...

2020.07.10. 09:08

Szombattól amatőr színjátszók a Hunyadivárosban

Szombattól amatőr színjátszók a Hunyadivárosban

Július 11-től fiatal amatőr színjátszók – köztük Türei Márk - szórakoztatják a Hunyadi...

2020.07.10. 08:58

Ősszel adják át a Hunyadivárosért-díjat

Ősszel adják át a Hunyadivárosért-díjat

A Hunyadivárosi Tanácsadó Testület csütörtökön döntött arról, hogy rövidesen közzé teszik a Hunya...

2020.07.10. 08:45

Még több helyi hírmég több hír
Kecskeméti Lapok
Hírös históriák
Hírös gazdaság
A cookie-kkal még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. Szolgáltatásaink igénybevételével beleegyezel a cookie-k használatába. További információk Értem

Süti („cookie”) Információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

1. „Sütik” használatának szabályzata

Ez a szabályzat a domain név weboldal „sütijeire” vonatkozik.

2. Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

3. Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

4. Milyen „sütikkel” találkozhat?

A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?

A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:

7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.

Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

8. A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

9. További hasznos linkek

Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
Facebook cookies