Kecskemét TV Kecskemét TV Kecskeméti lapok Kecskeméti lapok Gong rádió Gong rádió Keol Keol MONTÁZS magazin MONTÁZS magazin
Regisztráció Regisztráció Regisztráció Kecskemét város Kecskemét város

Naptár 2019. Október 17. Csütörtök  Hedvig

EUR: --- Ft Árfolyam csökkenés

GBP: --- Ft Árfolyam növekedés

Hiros.hu Facebook YouTube csatorna
Küldjön képet!
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Hirdetés

Hogyan kerülhet a TOP 200-ba magyar egyetem?

2019.06.18. 20:32

A novekedes.hu összegezte, hogy az MNB 330 pontos versenyképességi programja alapján milyen fontosabb intézkedésekre van szükség a felsőoktatásban, hogy Magyarország kitörjön a közepes fejlettség csapdájából.

Hogyan kerülhet a TOP 200-ba magyar egyetem?

Hosszútávon a versenyképesség és a termelékenység javítása, ezáltal a gazdasági felzárkózás érdekében elengedhetetlen a felsőoktatás színvonalának és a képzésben résztvevők számának a növelése.

A gyorsan változó munkaerőpiaci igények miatt az oktatási rendszernek a jövőben a lexikális alaptudás biztosítása mellett a megfelelő alapkészségek – különös tekintettel az informatikai ismeretekre és idegen nyelvekre - és a pénzügyi műveltség fokozott elsajátítására kell koncentrálnia. Egyre fontosabbá válik továbbá az élethosszig tartó tanulás koncepciója.

Az alábbiakban megvizsgáljuk, hogy milyen kihívásokkal szembesül jelenleg a magyar felsőoktatás, illetve milyen intézkedéseket szükséges megvalósítani ahhoz, hogy nemzetközi összehasonlításban is érdemben javuljon a hazai egyetemek oktatási színvonala.

Felsőoktatási intézmények közötti verseny fokozása

Magyarország régiós és nemzetközi összehasonlításban is átlag alatti mértékben költ a felsőoktatásra. Hazánkban a felsőoktatási kiadások a GDP 0,9 százalékát tették ki, ami elmarad a többi visegrádi ország 1,4 százalékos, illetve Ausztria 1,7 százalékos értékétől.

Ezenfelül Magyarországon csak a kiadások 63 százaléka származik állami forrásból, mely szintén elmarad a régiós átlagtól.

 

Hirdetés

[ A cikk a hirdetés után folytatódik! ]

 

Emellett a felsőoktatási ágazatban a kutatás-fejlesztésre (K+F) fordított források tekintetében is elmaradunk más országoktól: Ausztria és a többi európai ország is a kétszeresét költi erre a területre GDP arányosan.

A helyzet javítása érdekében az MNB javaslatcsomagja szerint szükséges:

 • a versengő környezet kialakítása a felsőoktatásban többek között a hatékonyság növelése és a hírnév javítása céljából
 • a felsőoktatási intézmények infrastruktúrájának és felszereltségének fejlesztése, melynek keretében megújulna az informatikai felszerelés, valamint a kutatási tevékenységhez szükséges géppark
 • a felsőoktatás és vállalatok közötti kapcsolat erősítése, valamint a piaci igények és a magántőke nagyobb mértékű becsatornázása az oktatási rendszerbe, így rugalmasabban alkalmazkodhatnak a hallgatók a munkaerőpiac folyamatosan változó igényeihez
 • a felsőoktatási K+F kiadások a GDP 0,5 százalékára történő emelése, aminek következtében növelhető lenne a kutatási-fejlesztési területen dolgozók bérszínvonala, fejleszthető lenne az eszközpark, illetve megvalósulhatna az oktatók PhD tanulmányainak fokozottabb támogatása és a kutatási ösztöndíjak bővítése
 • az egyetemi infrastruktúra bérbeadása, amely segítené a korai életszakaszban lévő kkv-k innovációs tevékenységét, illetőleg növelné az egyetemek piaci bevételét – utóbbira jó példa a Debreceni Egyetem. A rendelkezésre álló források gyarapítása érdekében továbbá bővíteni lehetne a hazai felsőoktatásban tanuló fizetős külföldi hallgatók számát.

Hazai felsőoktatás nemzetközi versenyképességének javítása

A felsőoktatási intézmények nemzetközi rangsorai alapján a magyar egyetemek nem tartoznak a világ élvonalában. A TOP 500 egyetem közé egyedül a Szegedi Tudományegyetem került be, mely a 470. helyen szerepel.

A felsőoktatás egyik jó mérőszáma, hogy mekkora a külföldi diákok részaránya a hallgatók között.

Ezen a területen ugyan jobban teljesítünk régiós társainknál, azonban jelentősen elmaradtunk Ausztria mögött, különösen a doktori képzések esetében nagy a lemaradás.

 

A jegybank által javasolt intézkedések alapján fontos lenne:

 • vonzóbbá kell tenni az oktatási pályát, azaz növelni az oktatók megbecsültségét, racionalizálni az oktatott tantárgyak számát, minél nagyobb arányban kiszervezni az adminisztratív feladatokat, szolgálati lakásokat és egyetemi bölcsődéket biztosítani, támogatni az oktatók külföldi továbbképzését és biztosítani a kutatási szabadságot
 • a felsőoktatási rangsorok szempontjainak érvényesítése a finanszírozásban, aminek keretében az állami finanszírozás egy része ugyanazoktól a szempontoktól függne, mint amiket figyelembe vesznek a nemzetközi rangsorok kialakítása során, így az egyes intézmények is motiválva lennének arra, hogy javuljon a teljesítményük ezekben a mutatókban
 • a kettős diploma programok és angol nyelvű publikációk támogatása
 • a specifikus posztgraduális képzések elindítása az elvándorlás visszafordítására

A felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelése

Hazánkban az európai és a visegrádi országok átlagánál is kevesebb ember vesz részt a felsőoktatásban, illetve rendelkezik felsőfokú végzettséggel.

 

További probléma, hogy az elmúlt években számottevően csökkent a hazai felsőoktatásban a hallgatók létszáma: 2005/06-os tanévben 424 ezer hallgató tanult Magyarországon, ami a 2017/18-as tanévre 283 ezer diákra mérséklődött a KSH adatai alapján.

Gondot okoz az is, hogy a 25-34 éves korosztályban Magyarországon a harmadik legalacsonyabb a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya az Európai Unióban a maga 30 százalék körüli értékével. Ennek tükrében különösen megéri továbbtanulni, ugyanis hazánkban az egyik legmagasabb a továbbtanulás bérprémiuma.

A felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelése szükséges ahhoz, hogy hazánk át tudjon lépni az innováció vezérelt gazdaságok közé. Ennek érdekében pedig elengedhetetlen:

 • a felsőoktatás beiskolázási bázisának szélesítése, azaz meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a szakképzésből is be lehessen kerülni a felsőoktatásba, illetve, hogy a gimnáziumokban végzettek minél nagyobb aránya tanuljon tovább az érettségit követően
 • a kollégiumi férőhelyek számának növelése, ugyanis gyakran a továbbtanuláshoz kapcsolódó lakhatási költségek jelentik a legnagyobb terhet a családok számára
 • a tanulmányi eredményektől függő, illetve szociális ösztöndíj-rendszerek bővítése
 • a felsőoktatás önköltségi díjának egyetemi eredményektől függővé tétele, hogy a diákok az egyetemi években is motiváltak maradjanak
 • a felsőoktatási tantárgyi szerkezet átalakítása úgy, hogy egy félévben kevesebb, de több befektetett munkát igénylő tantárgy legyen, valamint a szemináriumi órákon elsősorban az előadásokon elmondottak és az otthon elolvasott tananyagok értelmezésére és gyakorlati alkalmazására törekedjenek
 • a külföldi részképzési lehetőségek növelése annak érdekében, hogy csökkenjen a teljesen külföldön tanuló és végül ott letelepedő diákok aránya

A műszaki, a természettudományos, illetve az IKT (Információs és Kommunikációs Technológia) területeken végzettek arányának növelése

Hazánkban viszonylag alacsony a reál területeken végzettek aránya a társadalomban. A 20-29 éves korosztály 12,5 százaléka rendelkezik ilyen végzettséggel hazánkban, ami elmarad az uniós 16,3 százalékos, illetve a többi visegrádi ország 18,1 százalékos átlagától. Szerencsére a frissen végzettek körében már nem tapasztalható ekkora lemaradás, ebben az esetben csak egy százalékponttal vagyunk az uniós 15 százalékos átlag alatt.

A felsőoktatásban a reál végzettségűek arányának további növekedése az innovációs tevékenység erősödésével hozzá tud járulni a fenntartható felzárkózás megvalósulásához.

Kiemelt fontosságú, hogy a digitalizáció és az automatizáció korszakában megfelelő számú, informatikai és mérnöki területen magasan képzett munkavállaló legyen jelen a gazdaságban.

A műszaki, természettudományos és IKT területeken végzettek arányának növeléséhez elsősorban a közoktatásban kell fejleszteni a reál tantárgyak oktatási színvonalát. Ahhoz ugyanis, hogy valaki reál területen tanuljon tovább, annak a matematikán felül további legalább egy reál tantárgyból tett, bizonyos esetekben emelt szinttű érettségivel kell rendelkeznie.

A 330 pontos versenyképességi programban szereplő javaslatok alapján előnyös lehetne, ha a jelenleg szabadon választható 5. érettségi tárgyat mindenképpen valamelyik természettudományos tantárgyból kellene letenni.

Végezetül pedig el kell érni a lemorzsolódás csökkenését az egyetemi képzéseken, amit támogatna egy gyakorlatiasabb tanterv kialakítása, a duális képzést kínáló szakok számának a növelése, valamint az oktatás megkezdését megelőző részletesebb tájékoztatás.

(novekedes.hu alapján)

Hirdetés

Percről percre percről percre

Fő híreink fő híreink

Hirdetés

helyi hírek

Kecskeméttől Szolnokig vonszolta lökhárítóján a kutyát

Kecskeméttől Szolnokig vonszolta lökhárítóján a kutyát

Lökhárítójába szorult elütött kutyával, Kecskeméttől Szolnokig furikázott egy szerb rendszám...

2019.10.17. 18:20

Kecskemét, Szolnok, kutya, elütött kutya

Menedzsment és Controlling Konferenciát rendeztek Kecskeméten

Menedzsment és Controlling Konferenciát rendeztek Kecskeméten

A vállalatok pénzügyi és számviteli fejlődéséről, modernizálásáról volt szó csütörtökön a Me...

Nyertek a színházaink

Nyertek a színházaink

Állami támogatást nyertek el a kecskeméti színházak. A Ciróka Bábszínház három pályázattal összes...

Megkezdődött a keresztféléves eljárás

Megkezdődött a keresztféléves eljárás

Már lehet jelentkezni a 2020-as keresztféléves szakokra. Akiknek nem sikerült bekerülniük a főisk...

Letartóztatták a munkásszálló felgyújtóját

Letartóztatták a munkásszálló felgyújtóját

A Kecskeméti Járásbíróság egy hónapra elrendelte annak a 23 éves tiszakécskei férfinak a letartóz...

Ütős koncertekre készülnek az ütősök

Ütős koncertekre készülnek az ütősök

„Ütős estek a Kodály Iskolában” címmel rendeznek négyrészes koncertsorozatot az iskol...

Drabant Anita és Szvitacs Alexa kiválóan helytállt a női TOP12 kvalifikáción

Drabant Anita és Szvitacs Alexa kiválóan helytállt a női TOP12 kvalifikáción

Életében először indulhat majd a 12 legjobb női asztaliteniszező közötti decemberi versenyen Drab...

Új esti járatot indít a MÁV Kecskemétig

Új esti járatot indít a MÁV Kecskemétig

Kedvező hír az esti órákban Budapestről hazafelé tartó kecskemétieknek, hogy hétfőtől a MÁV üzemb...

Összeköltözéssel hitegette, milliókat csalt ki tőle

Összeköltözéssel hitegette, milliókat csalt ki tőle

Előbb munkát, majd közös életet ígért egy szarvasi nő egy kecskeméti férfinak – majd a...

2019.10.17. 08:03

Kecskemét, Szarvas, csalás, rendőrség

Mindenki képes életet menteni!

Mindenki képes életet menteni!

Ma (szerdán) van az Újraélesztés Nemzetközi Világnapja, amelyhez Kecskemét is csat...

Határérték felett a szállópor mennyisége Kecskeméten

Határérték felett a szállópor mennyisége Kecskeméten

A ma (szerda) 13 órás mérések szerint a szállópor mennyisége elérte Kecskeméten az egészségre kár...

Kecskeméti spanyolosok a Szépművészetiben

Kecskeméti spanyolosok a Szépművészetiben

Két kecskeméti gimnazista is megkapta tegnap (kedden) a spanyol nagykövetség díját, mellyel a mag...

Október 25-én búcsúznak Alföldyné Dobozi Esztertől

Október 25-én búcsúznak Alföldyné Dobozi Esztertől

Ahogyan azt korábban megírtuk, október 9-én elhunyt Alföldyné Dobozi Eszter, a Kodály Iskola korá...

Sertéspestis miatt veszélyeztetett Kecskemét

Sertéspestis miatt veszélyeztetett Kecskemét

Az afrikai sertéspestis miatt már Kecskemét is magas kockázatú besorolást kapott a NÉBIH legfriss...

Négy év börtönre ítélték VV Aureliot, aki összeroppant a tárgyaláson

Négy év börtönre ítélték VV Aureliot, aki összeroppant a tárgyaláson

Ma (szerdán) délután született ítélet VV Aurelio ügyében a Kecskeméti Törvényszéken. A valóságsho...

Különdíjat nyert a Kecskemétfilm alkotása

Különdíjat nyert a Kecskemétfilm alkotása

A zsűri különdíját nyerte el a Városi Legendák sorozat Az emberi test című epizódja Argentín...

Nyílt nap a Corvin Mátyás Általános Iskolában - Videóval

Nyílt nap a Corvin Mátyás Általános Iskolában - Videóval

Bemutatóórákat tartanak a kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskolában október 15-én és 16-án. Az...

Maschere Hysteria - Különleges kiállítás nyílt a Kápolna Galériában

Maschere Hysteria - Különleges kiállítás nyílt a Kápolna Galériában

Maschere Hysteria néven nyílt meg egy nagyon különleges kiállítás, Kecskeméten. Gaál József tárla...

2019.10.15. 18:57

18 kép

kiállítás, Kápolna Galéria, Kecskemét

Ismét vérükkel segítettek a BÁCSVÍZ munkatársai

Ismét vérükkel segítettek a BÁCSVÍZ munkatársai

A BÁCSVÍZ Zrt. vezetése számára a magas színvonalú víz- és csatornaszolgáltatás, valamint az egyé...

Még több helyi hírmég több hír
Kecskeméti Lapok
Hírös históriák
Hírös gazdaság
A cookie-kkal még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. Szolgáltatásaink igénybevételével beleegyezel a cookie-k használatába. További információk Értem

Süti („cookie”) Információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

1. „Sütik” használatának szabályzata

Ez a szabályzat a domain név weboldal „sütijeire” vonatkozik.

2. Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

3. Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

4. Milyen „sütikkel” találkozhat?

A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?

A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:

7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.

Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

8. A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

9. További hasznos linkek

Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
Facebook cookies