Kecskemét TV Kecskemét TV Kecskeméti lapok Kecskeméti lapok Gong rádió Gong rádió Keol Keol MONTÁZS magazin MONTÁZS magazin
Regisztráció Regisztráció Regisztráció Kecskemét város Kecskemét város

Naptár 2020. Október 1. Csütörtök  Malvin

EUR: --- Ft Árfolyam csökkenés

GBP: --- Ft Árfolyam növekedés

Hiros.hu Facebook YouTube csatorna
Hirdetés

Pestisjárvány Kecskeméten 1709-ben

Szerelem, utazás, pestis

2020.04.09. 12:32

​A járványos betegségek időnként a régi Kecskemét életében is megjelentek és rettegésben tartották a lakosságot. Dr. Székely Gábor írása a hírhedt 1709-es kecskeméti pestisjárványt mutatja be új sorozatunk első részeként.

A kelet felől behurcolt pestisről és áldozatairól a 17. századi írásos források tudósítanak; ezek szerint 1644-ben, 1678-ban, 1682-ben és 1692-ben is dúlt a pestis vagy "döghalál." A legsúlyosabb pestises csapásokat azonban a 18. században élte át a lakosság. Ezek egyike a Rákóczi-szabadságharc idején pusztított, amikor egyébként is sok megpróbáltatás érte Kecskemétet. ( A várostörténet gyászos eseményei közé tartozik az 1707. április másodikáról harmadikára virradó éjszaka történt rác támadás, amikor a portyázó rác csapatok a kurucok bácskai hadjárata miatti bosszúból felgyújtották és kirabolták Kecskemétet.)

A rácdúlás után nem sokkal az 1709. évi pestis tizedelte meg a város lakóit. Az esztendő elején II. Rákóczi Ferenc megbízásából követséget vezetett a szultáni udvarba gróf Teleki Mihály, akit Sőtér Tamás és Nyúzó Mihály ezredesek kísértek. Konstantinápolyból hazafelé utazva az útjukba eső Szentesen és Vásárhelyen a pestisjárvány pusztításáról értesültek. Sőtér Tamás ezért megtiltotta a kemény kálvinistának tartott Nyúzónak és szintén református Szatmár megyei katonáinak, hogy Vásárhelyt, „a nagy kálvinista fészket” sok emberrel meglátogassák, nehogy a pestist így Kecskemétre behurcolják. Ezt kérte Károlyi Sándor tábornagyhoz írt levelében is.[1]

A járvány azonban mégis felütötte a fejét, amiről Sőtér Tamás 1709. április 2-án Károlyihoz küldött levele tudósít. Ennek kapcsán kirajzolódnak a helyi református lakosság kapcsolatai is. A levélből kiderül, hogy egy Szelei Mihály nevű kecskeméti református lakos lánya szolgálatra ment Vásárhelyre, ott szerelembe esett, majd férjhez is ment. Ezután a szerelmi történet rémtörténetté vált. A pestis megjelenése után engedély nélkül meglátogatta apját gyermekeivel együtt, és így ő hurcolhatta be Kecskemétre a betegséget, amelyben az anya és gyermekei is meghaltak. Sőtér Tamás ezredes ezután kiutasította a városból Szeleit, de egy Takács Mihály nevű ember titokban befogadta a házába. Nem sokkal később az apa és az őt befogadó Takács családjával együtt eltávozott az élők sorából. A szomszédok következtek: Bárán Gergely és Józan István családtagjaikkal együtt szintén a járvány áldozatai lettek. Az öt református háztartás mellett egy katolikus családban is történtek halálozások. Az ezredes vizsgálatot indított, de egyelőre több pestises megbetegedést nem tapasztaltak, csak más, gyors lefolyású, erős fejfájással járó, hasonlóan halálos kimenetelű betegségeket.

Ezekben az esetekben a lelkészekre hárult az információszerzés és -továbbítás, a járványügyi intézkedések meghozatalának és betartatásának feladata. Sőtér Tamás jelentése nyomán Károlyi Sándor szigorú parancsot küldött a városra, utasítván az egyházi, katonai és polgári elöljárókat, hogy a dögvész elleni intézkedéseket haladéktalanul alkalmazzák. Ezért május 16-án Kecskeméti Selymes János református prédikátor és a ferences atyák, Szarka István őrnagy és több tiszt a városi tanáccsal közös megbeszélésükön határozatot hoztak a járvány visszaszorítása érdekében. Az óvintézkedések ellenére sem sikerült azonban a pestis kitörését megakadályozni, tavasztól augusztus elejéig jelentős pusztítást végzett a városban és környékén.[2] Ebből az időszakból maradt fönn Kecskeméti Selymes János Károlyi Sándorhoz írt levele, amelyben jelenti, hogy a gvárdiánnal és a concionator barátokkal együtt megvizsgálták a városban előforduló megbetegedéseket. Eszerint a pestis nincs nagy mértékben elterjedve, ezért kéri, hogy ne higgyen a rossz híreknek.[3]

Ugyanekkor a város bírái és lakosai is hasonló értelmű levéllel fordultak Károlyihoz, kérve, hogy a várost továbbra se zárják le.[4] Ez ugyanis veszélyeztette a város ellátását, mivel az itt működő görög kereskedők a karantén idején nem juthattak el a gyöngyösi vagy más nagyobb vásárokra, ahol a Kecskeméten hiánycikknek számító árukat beszerezhették. Hasonlóképpen tettek jelentést a Sőtér ezredessel együtt végzett vizsgálatokról a ferencesek is, akik a betegek látogatásában és lelki gondozásában is hősiesen részt vettek.[5] Májusban viszont már a járvány betöréséről tudósítottak a város lakói, mindkét egyházból 56 halottat jelentve.[6] A rácdúlást versben megörökítő Székudvari János tanár, a református iskola igazgatója is a járvány áldozata lett. Ezek a megpróbáltatások tehát egyaránt érintették a város katolikus és református lakóit. Az 1709. évi "gugahalál" tavasztól augusztusig elhunyt áldozatainak számát Hornyik János ötezer főre becsülte, erre azonban nincsenek pontos, számszerű források. A papi hivatásukat gyakorló, temetéseket végző nyolc ferencrendi szerzetes közül hatan megfertőződtek és  a pestisben vesztették életüket.

 A pestis megjelenése és elterjedése a szabadságharc vége felé történt. A járványt követően ismét átvonulási területté vált a város és térsége. 1710-ben újra megjelentek a kuruc hadak, de még ugyanebben az évben végleg fel is adták a Duna-Tisza közét. 1710. november 17-én már német helyőrség állomásozott a városban, december 24-én báró Ebergényi László császári altábornagy előtt a tanács és a leszerelt 102 kuruc katona letette a hűségesküt. Ezt követően 30.000 magyar vagy kurta forint adót róttak ki a városra, és ezen fölül gróf Batthyány János egész ezredét is új köpönyegekkel volt kénytelen ellátni.[7] Ezzel Kecskemét számára véget ért a szabadságharc időszaka, de a károk elhárítása, a veszteségek kiheverése hosszabb időt vett igénybe. A város lakóinak szívósságát, élni akarását bizonyítja, hogy közel egy évtized múlva, a békésebb időszaknak köszönhetően Kecskemét ismét virágzásnak indult. A "ragályos dögvész" azonban három évtized múlva újult erővel jelentkezett....

Dr. Székely Gábor PHD történész, művészettörténész

Lábjegyezetek:

Hirdetés

[ A cikk a hirdetés után folytatódik! ]

[1]Hornyik 1860-1866, IV. 204-205. (Hornyik János: Kecskemét város története oklevéltárral I-IV. Kecskemét, 1860-1866.)

[2] Hornyik 1860-1866, IV. 205-208.

[3] Kecskemét, 1709. április 22. MNL OL P. 396. Károlyi család levéltára. Ap. 1. AcRa Ser. I. 1709. ápr. Irregestrata., közli Bánkúti 1994, II. 160., 656. tétel. A lelkész nevét tévesen Solymosnak írja. ((Iratok a Rákóczi szabadságharcból. Kecskemét város és körzete. Összeáll. és jegyzetekkel ellátta és a mutatót készítette: Bánkúti Imre. Szerk.: Iványosi-Szabó Tibor. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, Kecskemét, I. 1992, II. 1994.)

[4] Kecskemét, 1709. április 22. MNL OL P. 396. Károlyi család levéltára. Ap. 1. AcRa Ser. I. 1709. ápr. Irregestrata., közli Bánkúti 1994. II. 160-162., 657. tétel

[5] Keltezetlen, valószínűleg szintén Kecskemét, 1709. április 22. MNL OL P. 396. Károlyi család levéltára. Ap. 1. AcRa Ser. I. Dátumtalanok 5. csoport, közli Bánkúti 1994, II. 162-163., 658. tétel

[6] Kecskemét, 1709. május 17. MNL OL P. 396. Károlyi család levéltára. Ap. 1. AcRa Ser. I. 1709. máj. Fasc. 2. B. 34., közli Bánkúti 1994, II. 163-164., 659. tétel. A városban és térségében pusztító pestisjárványokról legújabban Novák László Ferenc: Pestis a Három Városban. In: Forrás 2016, 48. évf., 4. sz. (április), 88-103.

[7] Vahot 1853, 93. (Vahot Imre. Kecskemét és a kecskeméti puszták. In: Magyarország és Erdély képekben. I. kötet. Kiadják és szerkesztik: Kubinyi Ferencz és Vahot Imre. Pest, 1853. Emich Gusztáv könyvnyomdája. Hasonmás kiadás: Kecskeméti Városi Tanács V. B., Kecskemét, 1980., 93.)

 

Hirdetés

Percről percre percről percre

Fő híreink fő híreink

Hirdetés

helyi hírek

Holnaptól új, kedvezményes jegytípus a szabadidőközpontban

Holnaptól új, kedvezményes jegytípus a szabadidőközpontban

Október 1-től a sétáló-kocogó jegyárak változásán kívül egy új jegytípus is bevezetésre kerül a B...

Radics Sándor, nótaműsor és gyógytorna a KTV műsorán

Radics Sándor, nótaműsor és gyógytorna a KTV műsorán

Október 1-jén, az idősek világnapján 20 órától Radics Sándor cimbalomművész által szervezett jóté...

Szennyvizes csalók járják a várost

Szennyvizes csalók járják a várost

Már nem csak ivóvíz ellenőrzés címén járják a várost csalók – tudtuk meg egy olvasónktól. A...

Kecskeméti mintára képzik a szupernagyikat Kazincbarcikán

Kecskeméti mintára képzik a szupernagyikat Kazincbarcikán

Úgy tűnik, hódító útjára indul a Szupernagyi képzés módszertana. A kecskeméti tapasztalatokra épí...

Okosban is megoldhatják a bírságot, ígérték a NAV-os csalók

Okosban is megoldhatják a bírságot, ígérték a NAV-os csalók

A Kecskeméti Járási Ügyészség csalás és közokirat-hamisítás bűntette miatt vádat emelt azokkal a ...

Szövetség-közlemény a helyi önkormányzatok napja kapcsán

A helyi önkormányzatok napja (szeptember 30.) apropójából juttatott el sajtóközleményt szerk...

Orvosi oxigént szállító teherautóba csapódott

Orvosi oxigént szállító teherautóba csapódott

Két teherautó ütközött szerda reggel az M5-ös autópályán, Kiskunfélegyháza térségében ...

2020.09.30. 09:22

16 kép

Kecskemét, M5-ös autópálya, baleset, teherautó

Ismét Kecskeméten a szekszárdi Deutsche Bühne Ungarn

Ismét Kecskeméten a szekszárdi Deutsche Bühne Ungarn

A Magyarországi Német Színház újabb két előadással örvendezteti meg a kecskeméti közönséget a Hír...

Az Aranyliget Waldorf óvoda várja a gyermekeket

Az Aranyliget Waldorf óvoda várja a gyermekeket

Még mindig lehet jelentkezni az Aranyliget Waldorf óvodába és természetesen átjelentkezés biztosí...

Kevesebben pazarolják az élelmiszert (videóval)

Kevesebben pazarolják az élelmiszert (videóval)

​Négy százalékkal csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszerhulladék mennyis...

Október 1-jéig lehet kitölteni a lakossági kérdőívet (videóval)

Október 1-jéig lehet kitölteni a lakossági kérdőívet (videóval)

​Milyen legyen Kecskemét? Még két napig bárki elmondhatja véleményét és így beleszólhat az &...

Vízelvezető árkokat javítottak a Hunyadivárosban

Vízelvezető árkokat javítottak a Hunyadivárosban

​Megjavították a vízelvezető árkokat a Géza fejedelem körúton, a körforgalom közelében. ...

Az erdő titkaival ismerkedtek az ovisok (videóval)

Az erdő titkaival ismerkedtek az ovisok (videóval)

​Izgalmas természetismereti kalandozások, ismeretterjesztő foglalkozások és különféle játékok vár...

Érseki interjú a tanévkezdésről és a vírushelyzetről

Érseki interjú a tanévkezdésről és a vírushelyzetről

Nyárutókor hagyományosan az iskolakezdés kerül a családok érdeklődésének középpontjába. Emellett ...

600 szurkoló vehet csak részt a Duna Aszfalt - DTKH Kecskemét hazai mérkőzésein

600 szurkoló vehet csak részt a Duna Aszfalt - DTKH Kecskemét hazai mérkőzésein

2020. október 2-án, pénteken 18 órakor kezdetét veszi Kecskeméten az A-csoportos férfi kosárlabda...

Szivattyúval sétált - elfogták

Szivattyúval sétált - elfogták

A kecskeméti rendőrök szeptember 28-án 23 óra 35 perckor lopás bűntett elkövetésének megalapozott...

Még igényelhetnek tűzifát a rászorulók - videóval

Még igényelhetnek tűzifát a rászorulók - videóval

Közel 15 millió forint értékben oszt tűzifát a rászorulóknak a Városi Szociális Közalapítvány idé...

Megépülhet a reformátusok új gyülekezeti központja - videóval

Megépülhet a reformátusok új gyülekezeti központja - videóval

Zöld utat kapott a Kecskeméti Református Egyházközség a kormánytól a régi pártház helyére terveze...

Még több helyi hírmég több hír
Kecskeméti Lapok
Hírös históriák
Hírös gazdaság
A cookie-kkal még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. Szolgáltatásaink igénybevételével beleegyezel a cookie-k használatába. További információk Értem

Süti („cookie”) Információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

1. „Sütik” használatának szabályzata

Ez a szabályzat a domain név weboldal „sütijeire” vonatkozik.

2. Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

3. Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

4. Milyen „sütikkel” találkozhat?

A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?

A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:

7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.

Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

8. A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

9. További hasznos linkek

Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
Facebook cookies