Kecskemét TV Kecskemét TV Kecskeméti lapok Kecskeméti lapok Gong rádió Gong rádió Keol Keol MONTÁZS magazin MONTÁZS magazin
Regisztráció Regisztráció Regisztráció Kecskemét város Kecskemét város

Naptár 2021. Augusztus 3. Kedd  Hermina

EUR: --- Ft Árfolyam csökkenés

GBP: --- Ft Árfolyam növekedés

Hiros.hu Facebook YouTube csatorna
Hirdetés

Tizenkét dobogós helyből nyolc – A Katona mateksikerének titkai

2017.12.26. 16:24

A 9-től a 12. évfolyamig terjedő gimnáziumi kategóriában a 12 dobogós helyből nyolcat a kecskeméti Katona József Gimnázium tanulói hoztak el a napokban kihirdetett MATEGYE megyei matematikaversenyen. Az elképesztő sikerről, hátteréről és az iskola specialitásairól beszélgettünk Szabó István Sándor igazgatóval.

Volt már példa a verseny történetében hasonló eredményre?

Tudtommal példátlan, hogy egy iskola ilyen szép sikereket érjen el egy adott évben. Korábban előfordult, hogy hasonló teljesítményt nyújtott iskolánk a megyei matematikaversenyen, de most azt is felülmúltuk. Én azonban nem csak azt emelném ki, hogy a 12 dobogós helyből nyolcat mi szereztünk meg – és minden első helyezést is tanulóink nyerték –, hanem azt is, hogy a döntőbe 41 tanulónk jutott be, akik közül 16-ot díjaztak is. Van olyan évfolyam, ahol mindhárom dobogós a mi gyerekünk. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy-két zsenivel büszkélkedhetünk, hanem sokkal inkább arról, hogy tömegeket tudunk mozgósítani. Szerintem erre sem volt még példa a verseny történtében.

Elemezték a sikert? Mi állhat a hátterében?

Ez nagyon sok tényezőn múlik, elsősorban a tanulókkal közösen elvégzett munka, és persze némi szerencse is kell hozzá. Úgy látom, hogy a siker gyakran beindít egy öngerjesztő folyamatot. Az eredmények híre eljut a szülőkhöz, és mivel van lehetőségük a középiskolák között válogatni, a jobb képességű tanulók vagy elhivatottabb szülők gyerekei szívesen jelentkeznek a sikeres intézménybe, az új tanulókkal azután további eredményeket lehet elérni, és így tovább.

A tehetséggondozó munka első lépése a kiválogatás, azaz a felvételi vizsga. Fontosnak tartjuk, hogy minden jelentkező az írásbeli mellett szóbeli vizsgát is tegyen, hiszen arra is kíváncsiak vagyunk, hogy milyen a kisdiákok személyisége, élőszóban hogyan adják át a gondolataikat.

Természetesen a pedagógusok szerepe alapvetően meghatározó az eredményeinkben.
A tantestületünk, és ezen belül a matematika munkaközösségünk kiváló szakemberekből áll, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek a tehetséggondozásban.
A mostani sikerből is sokan kivették részüket: dr. Nádháziné Borbola Éva, Nagyné Viszmeg Edit, Kovácsné Szipán Andrea, Reiter István és Csordás Péter tanítványai jeleskedtek a versenyen.
Persze nem a versenyeredmények a legfontosabbak: ez csupán a jéghegy csúcsa, vagy számunkra jelen esetben a matematika ünnepe. Főként a mindennapokban kell matematika szakos kollégáimnak sokat tenni azért, hogy a matematika se legyen mumus, és minden tanuló sikeres érettségit tehessen. Nemcsak az órákat kell jól megtartaniuk, hanem a tanórán kívüli programok is nagyon fontosak. Az iskola specialitása, hogy a legkülönfélébb tantárgyakból tudunk szakköröket indítani, így természetesen matematikából is. Ezt soha nem mi erőltetjük, mindig a tanulók jelentkezése alapján áll össze egy-egy csoport.

Biztosan nagyon sokat jelentett a sikerben a négy éve elindított matematika tagozatunk is, ez a képzés mostanra egyértelműen igazolta, hogy jó döntést hoztunk.
Ezen felül a matematikából legtehetségesebb tanulóink többféle tehetséggondozó programra is eljutnak. A városi matematika szakkör, a veszprémi Erdős iskola és budapesti „Repülő iskola” is befogadta diákjainkat és rendszeresen foglalkozik a fejlesztésükkel.

Más tárgyak, műveltségi területek esetében hogy szerepelnek a tanulóik?

A matematikán túl is van élet gimnáziumunkban. Szinte minden évben eljutunk a különféle országos versenyek döntőjéig magyarból, történelemből, idegen nyelvekből, fizikából, kémiából, biológiából, földrajzból. Versmondóink, diákszínjátszóink városszerte ismertek, és országos díjakat is rendszeresen szereznek.
A művészetek és a kultúra szerepe is hangsúlyos iskolánkban.
Nagyon sok színházbérletesünk van, és sokrétű a kapcsolatunk a Katona József Színházzal. Gyakran meghívnak bennünket főpróbákra, beavató színházi foglalkozásokra. Januárban pedig iskolánkban tartják az egyik előadásuk premierjét.
A gimnáziumi éveik alatt minden osztályunk legalább kétszer ünnepi műsort készít. Ilyenkor magunk is elcsodálkozunk a sok tehetséges versmondót, néptáncost, énekest és zenészt látva, hallva.
Kiállítások, sikeres pályázatok bizonyítják, Katonás képzőművész palánták tehetségét.
Az évente többször megrendezett komolyzene-hangversenyeken mindig megtelik a dísztermünk.
Kórusunk létszáma folyamatosan gyarapodott ez elmúlt évek során, mostanra már vegyes karral is büszkélkedhetünk.
A sportélet is nagyon élénk a Katonában. Lelkes kollégáim rendszeresen táborokba viszik a gyerekeket, ősszel túrázás, természetjárás, barlangászat, sziklamászás, télen síelés, snowboard, tavasszal kerékpártúrák, nyáron pedig következnek a vízitúrák. A versenysport is folyamatosan jelen van a tanulók életében. A röplabdás sikereinkről azt hiszem, mindenki tud, ezen kívül labdarúgóink és kosarasaink is bontogatják szárnyaikat. Az egyéni sportágak képviselői közül válogatott vízilabdázó, kajak-kenus, ökölvívó és kerékpárosok is vannak tanulóink sorában.

Hány tanuló jár a Katonába, és milyen a felsőoktatási felvételi arány?

Összesen 700 diák jár a 24 osztályunkba. Végzőseink 95 százaléka érettségi után azonnal bekerül az egyetemekre, méghozzá a legnépszerűbb karokra, képzésekre. Örülünk, hogy a tanulóink döntő többsége eléri a célját, nem kell éveket várnia, tovább készülnie, kompromisszumot kötnie. Úgy érezzük, hálásak is ezért, rendszeresen és szívesen visszajárnak hozzánk egyetemi éveik alatt, sőt még később is. Beszámolnak életük alakulásáról, sikereikről. Gyakran megfogalmazzák, hogy felnőttként is a Katona közösségéhez tartozónak tarják magukat.

Mit kell ehhez másképp tenni? Mi van az eredmények mögött?

Nincs titok, nagyon sok következetes munka szükséges ehhez. A kollégáim lelkesen, és gyakran a szabadidejüket feláldozva nevelnek, oktatnak, szervezik a különféle programokat. Ez a lelkesedés azután jó esetben a tanulókra is átragad.

Hirdetés

[ A cikk a hirdetés után folytatódik! ]

Mi a vezetés stratégiája, hol találjuk a rendszer lényegét?

A vezetés feladata, hogy az oktatás feltételeit igyekezzen minél zavartalanabbá tenni. Az iskola profilját pedig a tantestülettel közösen alakítottuk a jelenlegi formára. A képzéseket, tagozatokat, a szülői és tanulói igényeket figyelembe véve határoztuk meg.
A hatosztályos gimnáziumunkban évfolyamonként egy humán és egy reálosztályt hoztunk létre.
A négyosztályos képzésben pedig olyan tagozatok működnek, hogy akár a humán, akár a reál műveltségi területek felé orientálódhassanak a gyerekek.

Hogy működik ez a gyakorlatban? Vegyük például az aktuális siker nyomán a matematikát…

Négy évvel ezelőtt indult el a matematika tagozat. Itt heti hat órában tanítjuk a tárgyat. Ebben a képzésben a munkát megosztva két kolléga tanít minden csoportot. Ez ehetőséget biztosít arra, hogy a pedagógusok még intenzívebben elmélyedjenek egy-egy tananyagrészben. Ezen a tagozaton a matematika mellé erősített fizikát párosítunk.

A biológia tagozaton az emelt szintű biológiához magasabb óraszámú kémia társul, ami kiváló alapot ad a vegyész, orvosi vagy például a gyógyszerészeti képzésekhez.
Elmondhatjuk, hogy elsősorban ezeknek a képzéseknek köszönhetően a végzősök mintegy 45 százaléka valamilyen természettudományos pályára kerül, ami azért is nagy dolog, mert köztudott, hogy válságban van a természettudományos oktatás – azt gondolom, hogy mi teszünk azért, hogy ez ne így legyen.

Ezt akár az iskola profiljaként is kezelhetjük?

Érdekes, ezt én nem merném így meghatározni. Inkább olyan klasszikus nagy gimnázium vagyunk, amelyben a tehetséggondozás minden területen megjelenik. Minden gyerekről megpróbáljuk kideríteni, hogy mi az, amiben tehetséges, és a fejlesztését ennek megfelelően végezzük. Ezért például az utolsó két évben minden diákunknak felkínáljuk azt a lehetőséget, hogy maguk válasszanak olyan tantárgyakat, amelyeket többletórában szeretnének tanulni. Iskolánkban ez a kínálat 18 tantárgyból áll. Így a választásuk alapján intenzíven fel tudnak készülni, akár az emelt szintű érettségire is.

Az idegen nyelvekről még nem beszéltünk.

Végzőseink már évek óta 95 százalékos arányban rendelkeznek nyelvvizsgával. Nagyon sokan ezt az emelt szintű idegen nyelvi érettségi alapján szerzik meg. Közismert, hogy 2020-tól már csak úgy kerülhet valaki a felsőoktatásba, ha a sikeres érettségi mellett nyelvvizsgát is szerzett. Ettől már nem vagyunk nagyon messze, de itt még akad egy kis tennivaló: a 100 százalékot el kell érnünk, nehogy emiatt maradjon le valamelyik diákunk az egyetemi felvételiről.

Nagy hagyománya van nálunk a két tanítási nyelvű oktatásnak. Az eddigi tapasztalatokra építve a magyar-angol két tanítási nyelvű képzés mellé 2018 őszétől elindítjuk a magyar-német két tanítási nyelvű tagozatot is. Úgy gondoljuk, hogy erre a négy évfolyamos gimnáziumi képzésre növekvő igény van Kecskeméten.

Iskolánkban öt féle idegen nyelvet oktatunk: az angol és a német franciát, spanyolt és olaszt is.
A nyelvtanulás iránti motivációt sokszor különféle tanórán kívüli idegen nyelvű programok formájában valósítjuk meg. Ezeken az alkalmakon a tanulók jobban megismerhetik a népek kultúráját, szokásait, gasztronómiáját, zenéjét. Gyakran fogadunk külföldi diákokat, ami felpezsdíti az osztályok életét. Rendszeresen szervezünk külföldi utakat, testvériskolai kapcsolatokat is ápolunk.
Idén tavasszal megalakítottuk a német-magyar ifjúsági klub kecskeméti szervezetét, amely minden német nyelvet tanuló diák számára nyitva áll. A klub azt hivatott szolgálni, hogy a két nép fiataljai közelebb kerüljenek egymáshoz, megismerjék egymás szokásit, kultúráját, és természetesen rendkívül jó nyelvgyakorlási lehetőséget is biztosít.

Van-e leleplezhető tervük, dédelgetett álmuk?

Természetesen, mindig tervezünk, több célunk is van, hiszen a pedagógus optimista, hisz a jövőben.
Egyik szakmai célunk a már említett német-magyar két tanítási nyelvű oktatás bevezetése. Szeretnénk, ha ez a tagozat is beváltaná a hozzá fűzött reményeinket.

Régi nagy vágyunk teljesülne, ha végre felépülhetne az udvaron egy sportcsarnok. A nyolcvanas évek óta tervezi az iskola ennek megvalósítását, de soha nem volt rá fedezet, pedig a szükségességét senki nem vonta kétségbe.

Végezetül szeretnénk az eddigi eredményeinket megtartani, ahol ez lehetséges, még javítani is rajtuk.
Fontos, hogy minden diákunk elégedetten és sikeresen búcsúzzon tőlünk az érettségi után, és útravalóul magával vigye a sokat emlegetett Katonás közösségi érzést.

Percről percre percről percre

Fő híreink fő híreink

Hirdetés

helyi hírek

A KIK-FOR Kft (Kecskemét) műszaki ügyintéző munkatársat keres alkalmazotti foglalkoztatási keretben

A KIK-FOR Kft (Kecskemét) műszaki ügyintéző munkatársat keres alkalmazotti foglalkoztatási keretben

Műszaki ügyintéző munkatársat keres a KIK-FOR (Kecskemét), alkalmazotti foglalkoztatási keretben ...

Utánfutóval lopta el a csónakokat a Tisza holtágáról

Utánfutóval lopta el a csónakokat a Tisza holtágáról

A Kecskeméti Járási Ügyészség dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette miatt vádat emelt...

MKB Cycling Team: két ezüst és egy bronz a KSI Kupán

MKB Cycling Team: két ezüst és egy bronz a KSI Kupán

Hétvégén a 44. KSI Kupán szerepelt az MKB Cycling Team csapata, ahol szombaton az U15 és az U17-e...

Egészségfejlesztő program a Spartacusnál

Egészségfejlesztő program a Spartacusnál

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósult meg az a mozgásra és egészsé...

Elkezdődött a felkészülés a 2021/22-es szezonra

Elkezdődött a felkészülés a 2021/22-es szezonra

Augusztus 2-án találkoztak először a nyári szünet után a KTE-Duna Aszfalt felnőtt keretének tagja...

Figyelem! A harmadik oltásra mindenki vigye magával az oltási igazolását

Figyelem! A harmadik oltásra mindenki vigye magával az oltási igazolását

Mindenki vigye magával az orvostól kapott oltást igazoló dokumentumát. Erre hívja fel a figyelmet...

Új jegyző a megyei önkormányzat hivatalának élén

Új jegyző a megyei önkormányzat hivatalának élén

Ma(hétfő) lépett hivatalba dr. Bajmócyné dr. Balázs Tímea, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hiv...

Kecskeméti úszó sikerek Debrecenben

Kecskeméti úszó sikerek Debrecenben

Értékes helyezésekkel és egyéni csúcsokkal tértek haza a BÁCSVÍZ KVSC verseny...

Szabó István szerint kár a rossz kezdésért

Szabó István szerint kár a rossz kezdésért

A Budaörs 3-2-re nyerni tudott a Széktói Stadionban, főleg kitűnő kezdésének köszönhetően. A lefú...

KTE HUFBAU: Túl nagy előnyt adtunk a Budaörsnek

KTE HUFBAU: Túl nagy előnyt adtunk a Budaörsnek

A Merkantil Bank Liga 1. fordulójában a Budaörs volt a KTE HUFBAU ellenfele a Széktói Stadionban....

Késelés történt a Petőfi Sándor utcán

Késelés történt a Petőfi Sándor utcán

Késelés történt a Petőfi Sándor utcán vasárnap délután. Szemtanúk beszámolója szerint a tettes eg...

Egészségnapot tartottak a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér székhelyén

Egészségnapot tartottak a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér székhelyén

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg az a mozgásra és egészség...

Álló autókba csapódott nagy sebességgel

Álló autókba csapódott nagy sebességgel

Öt autó ütközött össze Kecskeméten, a 44-es főúton, a repülőtérnél.

Teljesen kiégett egy Mercedes az 5-ös főúton, Kecskemétnél

Teljesen kiégett egy Mercedes az 5-ös főúton, Kecskemétnél

Kigyulladt és teljesen kiégett egy Mercedes személyautó az 5-ös főúton, Kecskemétnél. ...

2021.08.01. 12:13

12 kép

kiégett, Mercedes, 5-ös főúton, Kecskemét

Világsztár briliáns játékával ért véget a Kodály Művészeti Fesztivál

Világsztár briliáns játékával ért véget a Kodály Művészeti Fesztivál

A hírös város legrangosabb nyári rendezvénysorozata a trombita Paganinijeként is emlegetett Serge...

Zarándoklat a „hírös város” Petőfi-emlékhelyein

Zarándoklat a „hírös város” Petőfi-emlékhelyein

Honnan ered a „hírös város” elnevezés? Hordott-e Petőfi egyenruhát? Valóban Kecskemét...

Gazdag programkínálattal várja a vendégeket a XIII. Helyi Termék Ünnep

Gazdag programkínálattal várja a vendégeket a XIII. Helyi Termék Ünnep

2021. augusztus 12-15. között Kecskemét város főterén kerül megrendezésre a XIII. Helyi Termék Ün...

KTE HUFBAU: élvezetes meccset várnak a vezetőedzők

KTE HUFBAU: élvezetes meccset várnak a vezetőedzők

Vasárnap 19 órakor a Budaörs ellen kezdi meg szereplését a csapat a Merkantil Bank Ligában. ...

Évadzáró társulati ülés a Kecskeméti Nemzetiben

Évadzáró társulati ülés a Kecskeméti Nemzetiben

Újabb évad ért véget a jövőre 125 éves születásnapját ünneplő kecskeméti teátrumban. Volt itt min...

Még több helyi hírmég több hír
Kecskeméti Lapok
Hírös históriák
Hírös gazdaság
A cookie-kkal még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. Szolgáltatásaink igénybevételével beleegyezel a cookie-k használatába. További információk Értem

Süti („cookie”) Információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

1. „Sütik” használatának szabályzata

Ez a szabályzat a domain név weboldal „sütijeire” vonatkozik.

2. Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

3. Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

4. Milyen „sütikkel” találkozhat?

A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?

A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:

7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.

Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

8. A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

9. További hasznos linkek

Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
Facebook cookies