április 22. hétfő, Csilla, Noémi

Beköszöntő

A Hírös Históriák 2017-es útnak indításakor azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy magazinunkkal a kecskeméti lokálpatrióta hagyományok ápolását fogjuk segíteni. A város történetének érdekes, színes eseményeit bemutatandó olyan ismeretterjesztő cikkeket gyűjtünk össze és bocsájtunk az olvasóközönség elé, melyek segíthetnek megfogalmazni vagy akár újraértelmezni azt: mit jelent kecskemétinek lenni, milyen örökséget kaptunk eleinktől, s ezt a becses kincset hogyan adományozzuk tovább utódainknak.

Kecskemét múltja kétségtelenül gazdag örökség. Nem csak múltbéli események sokasága, nem csak évszámok száraz gyűjteménye, annál sokkal több. Olyan, évszázadokon átívelő szellemiség, amely gyakran válságos időszakokon is átsegítette őseinket. Kecskemétinek lenni a történelem zivataros évszázadaiban sokszor egyet jelentett a nyakas kitartással, a hűséggel, a szívós ragaszkodással.

Ragaszkodással a földhöz, hithez, hazához. Alapvető értékeinkhez. Egy olyan városban, melyet sem a természet, sem a várépítő mesterek ügyessége nem látott el védművekkel, egyedül a szellemi örökség, a múltba kapaszkodó és a jövőt kihívón megcélzó, merész építkezés jelenthette mindig is a folytonosságot a nemzedékek kitartó munkájában.