Tájékoztató mezőgazdasági összeírásról

KÖZLEMÉNY
2024. 05. 14., 18:02
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Kecskeméten mezőgazdasági összeírást hajt végre „Egyéni gazdaságok júniusi összeírása, 2024” elnevezéssel. A felvétel nem teljes körű, a minta kiválasztása matematikai-statisztikai módszerrel történt, a válaszadás azonban az adatfelvételre kijelöltek számára kötelező.

A KSH valamennyi adatszolgáltatónak biztosítja az online önkitöltési lehetőséget 2024. május 15. és 23. között, amely időszak alatt a számukra legalkalmasabb időpontban teljesíthetik adatszolgáltatási kötelezettségüket. Erről e-mailben vagy postai úton küldtek névre szóló tájékoztatást. A kérdőívet május 23-ig kitöltők között egy 100 000 forint értékű vásárlási utalványt sorsolnak ki. Az önkitöltés lehetőségével nem élőket összeírók keresik fel személyesen vagy telefonon 2024. május 24. és június 15. között.
Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) alkalmazásában álló összeírók végzik, akik fényképes igazolványukat az adatfelvétel megkezdése előtt kötelesek felmutatni.
Az aktuális felvétel részleteiről a www.ksh.hu/mezogazdasagi_osszeirasok oldal nyújt további tájékoztatást.