Kényszerértékesítik a földeket ha nem sikerül megállapodni az örökösöknek

2023. 02. 26., 19:53
2022. év végén elfogadta az országgyűlés az egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXVII. törvényt, mely többnyire 2023. január 1-től hatályba lépő módosításokat tartalmaz.
vibrant-looking soy crop

Már 2021-ben elfogadta az Országgyűlés azt a törvényt, mely a termőföld törvényes öröklése esetén speciális szabályokat állapított meg, a mostani módosítással ennek a finomra hangolása történt meg. A szabályozás kizárólag a törvényes öröklésre vonatkozik és kettéválasztja, ha az örökhagyó kizárólagos tulajdonában álló ingatlanról van szó, illetve, ha a hagyaték tárgya osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanban fennálló tulajdoni hányad.

Ha az örökhagyó kizárólagos tulajdonában álló ingatlant a törvényes öröklés szabályai szerint több örökös közösen örökölné, akkor a hagyatéki eljárás során az örököstársak az ingatlan megosztásával is megakadályozhatják, hogy osztatlan közös tulajdon keletkezzen. A mostani módosítás – az öröklés és a hagyatéki eljárás specialitására tekintettel – arra az esetre, ha örököstársak és nem tulajdonostársak osztják meg az ingatlant, a tulajdonostársak közti megosztástól eltérő szabályokat állapít meg.

A termőföld öröklés másik fajtája, ha a hagyaték tárgya egy osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanban fennálló tulajdoni hányad és a törvényes öröklés szabályai szerint több örököstárs közösen örököl, ilyenkor az örököstársak a következő lehetőségek közül választhatnak, annak érdekében, hogy elkerüljék a tulajdoni hányad tovább bontását:

- osztályos egyezség útján az egyes vagyonelemekről akként rendelkeznek, hogy a földnek minősülő ingatlanban fennálló tulajdoni hányadot egy örökös szerzi meg,

- az ingatlanban fennálló tulajdoni hányadot egyben értékesítik,

- az ingatlanban fennálló tulajdoni hányadot egyben ingyenesen felajánlják az állam javára.

Ha ezek közül egyikre sem kerül sor, akkor a tulajdoni hányadot a törvényes öröklés szabályai szerint megöröklik ugyan, de azt öt éven belül értékesíteniük kell vagy egyikük tulajdonába kell adni, vagy az állam javára ingyenesen fel kell ajánlaniuk, vagy az egész ingatlant érintően gondoskodni kell az osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről. Ha ennek nem tesznek eleget, akkor az örökléssel érintett tulajdoni hányadok esetében kényszerértékesítésre kerül sor.

NAK/ dr. Farkas Diana