Rezsitámogatást kapnak Kecskeméten a rászorulók

KÖZLEMÉNY
2022. 12. 01., 13:41
Kecskemét önkormányzata települési támogatást nyújt lakossági átlagfogyasztást meghaladó gáz vagy villanyáram költségeinek enyhítésére az arra jogosult rászorulók részére.

A támogatás annak állapítható meg, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 133 ezer forintot. Egyedülélő, vagy gyermekét egyedül nevelő személy esetén a nettó jövedelemkorlát havi 159.600 forint.

A támogatás mértéke egyedülélő, vagy gyermekét egyedül nevelő személy esetén a többletfogyasztás 30 %-a, maximum 8.000.-Ft / hó, családban élők esetében a támogatás a többletfogyasztás 30 %-a, maximum 6.000.-Ft / hó háztartásonként.

A támogatás iránti kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez szükséges csatolni az alábbi dokumentumokat:

  • jövedelemigazolás
  • az érintett lakás használati jogcímét igazoló irat másolata (tulajdoni lap, adásvételi szerződés, bérleti szerződés, albérleti szerződés, szívességi lakáshasználatról tulajdonosi nyilatkozat).
  • az átlagfogyasztást meghaladó fogyasztásról szóló számlarészletező, igazolás.

A kérelmet személyesen a Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Szociálpolitikai Osztály ügyfélszolgálatán (Kecskemét, Rákóczi út 3.) vagy postai úton a Kecskemét, Kossuth tér 1. szám alatti címre küldve, illetve elektronikus úton lehet benyújtani.