Dr. Bábel Balázs – A végállomás nem a sír, hanem a feltámadás

KÖZLEMÉNY
2023. 02. 18., 19:56
A februári érseki interjú témáit javarészt aktuális közéleti, egyházpolitikai kérdések alkot-ták. Kalocsa-Kecskemét érsekét Farkas P. József újságíró kérdezte.

– A pápa konkrét béketervvel érkezne Moszkvába. Mi a véleménye erről?

– Ez csupán terv. Korántsem biztos, hogy Moszkvában fogadják a pápát. Nincs könnyű dolga a Szentatyának, hiszen egyrészt az oroszok ortodox vallásúak, másrészről az ottani politikai hatalom nem biztos, hogy kötélnek áll. Mindez önmagában rendkívül nemes gesztus a pápától. Örömteli lenne, ha megvalósulna az áhított béke. Mindazonáltal az ukrán-orosz háború – amint naponta érzékelhetjük a híradásokból – nagyon bonyolult kérdéskört hordoz magában. Mindkét fél másra hivatkozik. A szálak olyannyira összegabalyodtak, hogy – véleményem szerint – miután mindkét fél teljesen kimerült a harcokban, tűzszünetet követően tárgyalóasztal mellett érhető el tartós béke.

– Már összeállt a 2022. évre vonatkozó statisztika. Indulhat a jelentés Rómába. Milyen változásokat mutatnak a számok?

– Nincs lényegi változás. Némely területen ugyan érzékelhető csökkenés, ugyanakkor a népszámlálási adatokból sajnos az derül ki, hogy egyidejűleg Magyarország népessége is fogyásnak indult. Ezzel párhuzamosan nyilván a vallásos emberek száma úgyszintén csökkenő tendenciát mutat. Mindemellett köztudomású tény, hogy a fiatalok gondolkodására rendkívül jelentős hatást gyakorol az internetes közösségi média. Sajnos az európai kultúra elfáradt. Ha tömegesen vállalnának fel evangéliumi-vallási-egyházi értékeket és azokat bátran kinyilatkoztatnák, akkor minden bizonnyal változna a helyzet. A fiatalokat nehéz jó irányba befolyásolni.

– Mit hoz a farsang az Egyháznak?

 – Keresztény nézőpontból nem igazán jelentős a farsang. Igazán lényeges ünnepek sincsenek. Ekkor azonban jobban teret lehet engedni akár a céltalan dolgoknak, az önfeledt szórakozásnak is.

– Hamarosan ránk köszönt a böjti időszak! Ön például szigorúan betartja az étkezési korlátozásokat?

– Nagyon sokat enyhültek a böjti szabályok. Csupán két napon, Hamvazószerdán és Nagypénteken tartunk szigorú böjtöt, más péntekeken csak hústilalom van érvényben. Jómagam sokszor nem is kívánom a húsételeket, ezért számomra nem jár nagy lemondással a böjti időszak, amely manapság inkább csak belső összeszedettséget kíván a hívő embertől, mint komoly önmegtartóztatást. Például gyakrabban tarthatunk bűnbánatot, lehet benne lelkigyakorlat és egyfajta befelé – Isten felé – fordulás is.

– És bizony még sok más témában sem tűnik egyértelműnek az Egyház álláspontja! Például: a német papok olyan egyházi bíróságot képzelnek el, amely még a püspököt is fölülbírálhatná…

– A szinodális folyamat számtalan liberális vonulatnak enged teret, így ennek is. Mindazonáltal kijelenthető, hogy a püspökök eddig sem voltak védett helyzetben. Kiváló példa erre annak az ártatlanul bebörtönzött egyházi vezetőnek a személye, aki Ausztráliában került bíróság elé – megalapozatlan vádakkal. Végül felmentették. Egyik alkalommal Teréz anyát arról kérdezte egy újságíró, mit gondol, hol kell kezdődnie a megújulásnak. Önnel és velem – válaszolta a kérdésre Teréz anya.

– Az egyházi iskolák pedagógusai – elenyésző kivétellel – változatlanul nem vesznek részt tüntetéseken. Vajon mi rejlik e jelenség mögött?

– A felekezeti tanintézmények tanárai világosan látják, hogy a pénzt, melyet munkabérük fedezésére az államtól kapunk, maradéktalanul továbbadjuk nekik. Az egyházi iskolák nem biztosítanak számunkra anyagi hasznot, csupán erkölcsit. Ha átveszünk egy korábban állami fenntartású iskolát, ettől még – például – személy szerint az én fizetésem nem lesz több, csak az elvégzendő munkám mennyisége gyarapodik. A pedagógusok anyagi megbecsültsége valóban sok kívánnivalót hagy maga után, de megítélésem szerint bizonyos hivatások esetében nem sztrájkolni kell, hanem tárgyalóasztalhoz ülni. E kategóriába tartoznak a tanárok is.

– Több rangos kitüntetés birtokosa. Mekkora jelentősége van e ténynek az örök élet szempontjából?

– Semmilyen. Az örökkévalóság szempontjából a jó cselekedetek sokkal inkább számítanak, mint az oklevelek száma. Jómagam például bemutatkozáskor nem használom a doktori címemet. Engem az ilyesmi nem motivál. Egyébként, aki eleve nem szereti, nem keresi Istent, meglehet, az üdvösségben sem érezné jól magát.

– A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye főpásztorának naptára sűrűn megtelt különféle programokkal. Merre szolgál érsek úr az elkövetkezendő időben?

– Az egyházmegye területén belül és kívül egyaránt szolgálok. A naptáram teljesen megtelt dátumokkal. A Nagyhetet Kalocsán töltöm, Kecskeméten lelkigyakorlatot tartok.

– Mit üzen az olvasóknak a böjti időszakra?

– Jézus keresztútja és halála nélkül nincs feltámadás. Krisztusnak meg kellett halnia a kereszten. Egyúttal Jézus keresztútja és halála nélkül nincs megváltás sem. A kettő tehát összetartozik. Jézus nem hagyta elpusztulni a világot. Földi életünknek tehát van folytatása. Mégpedig az örök életben. A végállomás tehát nem a sír, hanem a feltámadás.