Elhunyt Lukács László piarista szerzetes, a piár egykori igazgatója

2023. 02. 27., 11:12
Február 25-én, szombaton reggel, életének 87., szerzetességének 68. és papságának 62. évében elhunyt Lukács László piarista szerzetes, a kecskeméti piarista gimnázium egykori igazgatója - közölte a rendtartomány.

Lukács László Budapesten született 1936. július 31-én örmény eredetű, katolikus családba, édesapja gyermekorvos volt. 10 éves korától a budapesti piarista iskolában tanult, és mivel a papságra és a tanárságra egyaránt hivatást értett, 1954-ben a rend tagja lett, és 1959-ben szerzetesi örökfogadalmat tett. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1963-ban magyar-angol szakos középiskolai tanári oklevelet, majd 1965-ben irodalomtudományi doktorátust szerzett, és eközben 1961-ben pappá szentelték.

Tanári pályáját 1963-ban a kecskeméti piarista gimnáziumban kezdte, ahol diákotthoni prefektus, 1967-től a diákotthon igazgatóhelyettese, 1975-től pedig a gimnázium igazgatója volt. Vezetésével készült el 1971-ben a gimnázium különálló ebédlője, majd a gimnázium és a diákotthon berendezéseinek megújítása. Diákszínpadot vezetett, és számos helyre hívták lelkigyakorlatokat, előadásokat tartani, rendtársaival együtt pedig megszervezték a „Piarista Húsvétot”. Teológusként 1979-ben Alapvető hittan tankönyvet írt a katolikus gimnáziumok számára, majd 1985-ben teológiai doktori fokozatot szerzett. 1976-tól 1988-ig, valamint 1995–1999 között asszisztensként tagja volt a magyar piarista rendtartomány vezető testületének.

Mivel 1984-ben Lékai László bíboros a Vigilia folyóirat szerkesztésével bízta meg, pályáját Budapesten folytatta. A piarista gimnáziumban 1989-ig tanított angolt, a Kalazantinum Hittudományi Főiskolán pedig 1985-től alapvető hittant. Utóbbi intézménynek 1987-ben igazgatását és dogmatikai tanszékét is átvette. Ő szervezte meg a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolát, amely 2000-ben a Kalazantinum (és három másik szerzetesi főiskola helyére léptett). A Sapientiát 2006-ig főigazgatóként, 2008-ig pedig rektorként vezette, a dogmatikát pedig 2015-ig tanította.

A Vigilia mellett 1989-től a Magyar Katolikus Püspöki Kar rábízta a katolikus sajtó további intézményeit is. Az Új Ember hetilapnak 1999-ig felelős szerkesztője és kiadója, a Magyar Kurír hírszolgáltatásának pedig 1998-ig felelős kiadója volt. Eközben 2000-ig ő vezette a püspöki kar Tömegkommunikációs Irodáját, így kulcsszerepe volt többek között II. János Pál pápa 1991. évi magyarországi látogatásának megszervezésében. Munkásságát több külföldi és hazai díjjal jutalmazták (többek között Magyar Érdemrend középkeresztje, Pro Urbe Budapest, Pro Cultura Christiana). A Vigilia szerkesztését 2019 végén egyre nehezedő betegsége miatt fejezte be. A következő években ereje egyre jobban elhagyta. 2022 novemberétől többféle betegséggel ápolták a Budai Irgalmasrendi Kórházban, ahol 2023. február 25-én reggel hunyt el.

Lukács László kecskeméti igazgatói éveiről itt olvashat részletesen.