Haszonjárművek felépítményének és alvázának tömegcsökkentése hibrid anyagpárosításokkal

2024. 03. 28., 15:02
A 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00052 azonosítószámú, „Haszonjárművek felépítményének ésalvázának tömegcsökkentése hibrid anyagpárosításokkal” című projekt a BUDAMOBILCARGO Kft., a T.E.T.T. Mérnökiroda Kft. és a Neumann János Egyetem alkottakonzorciumban valósult meg.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott 920 880 210 Forint összköltségű projekt megvalósításához a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal az NKFI Alapból összesen 616 563 683 Forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott Kedvezményezettek részére mely támogatásból a BUDAMOBIL-CARGO Kft, mint konzorciumvezető 255 000 376 Forint, a T.E.T.T. Mérnökiroda Kft., mint konzorciumi tag 169 880 795 Forint, a Neumann János Egyetem, mint konzorciumi tag 191 682 512 Forint összegben részesült. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 66,95 %-a.

A járműipart formáló trendek fenntartható és a lokálisan zéró kibocsátású közlekedés irányába mutatnak. Míg előbbi alapanyag- és technológiafejlesztéssel, valamint körforgásos gazdasági modellel, addig utóbbi alternatív energialáncokkal igyekszik választ adni a felmerülő kérdésekre. A fenntartható közlekedés záloga „egyszerű”: az el nem használt energia. Ez elérhető tömegcsökkentéssel. A tömegcsökkentés azonban nem eredményezheti a jármű szerkezeti integritásának romlását, ezért a megőrzés érdekében a gyártás során felhasznált anyagok a biztonság és a stabilitás fontos tényezőivé válnak. A tömegcsökkentési trendek a tehergépjárművek és a vontatmányok terén is megfigyelhetők.

Két éves kutatás-fejlesztés eredményeként, a konzorciumban ötvözve az iparvállalatok (BUDAMOBILCARGO Kft. és T.E.T.T. Mérnökiroda Kft.) piaci, gyártási és marketing tapasztalatát az up-to-date egyetemi kompetenciákkal (Neumann János Egyetem), mérnöki számításokkal és anyagtudományi vizsgálatokkal innovatív termék és technológiai-tudásbázis jött létre. A projekt során célunk volt a BUDAMOBIL-CARGO Kft. által gyártott pótkocsit alapul véve, valamint annak dimenzióit megtartva, egyes részegységek tömegének akár 70%-os, míg a teljes pótkocsi tömegének 30%-os csökkenése.

A fejlesztés során a Neumann János Egyetem alkalmazott kutatási eredményei és ajánlásai alapján az iparvállalatok új technológiát vezettek be a termelésükbe. A kompozit-technológiával készült felépítmények gyártását a BUDAMOBIL-CARGO Kft. koordinálta, míg a segédberendezések, kisebb részegységek kivitelezéséért a T.E.T.T. Mérnökiroda Kft. felelt. A kompozitok mellett növelt szilárdságú acélok kerültek beépítésre elsősorban az alvázba az egyetem akkreditált méréseit követően, továbbfejlesztett kötéstechnológiával. A kitűzött célokat elérve létrejött egy ultrakönnyű pótkocsi prototípus-sorozat, melyekben az általunk ismert piaci szereplők közül elsőként innovatív anyagpárosításokat alkalmaztunk.
Egy olyan magyar termék jött létre, amelyre nem volt példa a tehergépjárművek területén. A prototípus neve: Composite Ultralight. A projekt eredménye realizálódik a felhasználók szintjén, hiszen azonos szállított tömeg mellett a vontató járművel jelentős üzemanyag megtakarítás, gumikopás érhető el. Több hasznos tömeg esetén rendszeres szállítás mellett számottevően csökken az anyagmozgatás száma. Az eredménytermék a felsorolt okok mentén jelentős nemzetgazdasági előnyöket jelenthet, hiszen csökkenő környezetterhelés mellett növekvő produktivitás jellemzi.