Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja

2023. 11. 29., 18:48
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.7.1-16 kódszámú „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” című felhívásra benyújtott pályázaton 548 millió Ft összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a város szegregált területei szociális rehabilitációjának megvalósítására. A támogatás mértéke 100%. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, valamint hazai társfinanszírozással a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósításra került TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja” című projekt segítségével a város leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett részeiben a koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-műszaki-gazdasági problémák komplex módon való kezelése, a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése, valamint ezen városrészekben található 4 db önkormányzati szociális bérlakás energiahatékonysági fejlesztése és 2x2 db lakóegység újjáépítése valósult meg. A pályázatnak köszönhetően javultak a rászorult társadalmi rétegek lakhatási lehetőségei, ezáltal életkörülményei és életlehetőségei.

A Kecskemét, Kórház utca 5. és 5/A. szám alatti ingatlanok külső hőszigeteléssel, födémszigeteléssel, valamint korszerű kondenzációs gázkazánnal és az ahhoz csatlakoztatott radiátoros fűtési rendszerrel kerültek kialakításra. A Kecskemét, Puskás Tivadar utca 16-20. szám alatti ingatlanokra vonatkozóan az épület homlokzati felújítása, hőszigetelése és födémszigetelése valósult meg.

A Műkerti sétány 41. és az Epreskert utca 41. alatti ingatlanokon az újjáépített korszerű lakások üzemeltetése költséghatékonyabb lett, valamint hozzájárultak a szegregáció oldásához és az utcakép javításához.

A projekt keretében megvalósult az árpádvárosi Rávágy tér környezetének fejlesztése is, melynek fizikai- infrastrukturális állapota a város többi területéhez viszonyítva leromlott volt. A Rávágy tér revitalizációja keretében elkészült a gyalogos felületek burkolatának felújítása, a park köztéri berendezéseinek és az automata öntözőrendszerrel ellátott zöldfelületeinek megújítása, a településképhez illeszkedő módon hulladéktároló helyek kerültek kialakításra, amelyek lehetőséget nyújtanak a szelektív hulladék kulturált tárolására is.

A megújult, biztonságtechnikai térfigyelő rendszerrel ellátott közterület a jövőben közösségi tér funkciót is elláthat, hosszú távon teret biztosítva a szegregáció csökkentését szolgáló programok megrendezésének, elősegítve a városnegyed fejlődését, integrációját.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A projektről bővebb információt a www.kecskemet.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Fejlesztéspolitikai Iroda

Pályázati és Közbeszerzési Osztály

Elérhetőség: 06 76 513 513, [email protected]