Kecskeméten jártak a Bécsi Napló szerkesztői 

2023. 05. 19., 11:53
Május 18-án a Bécsi Napló szerkesztőségének tagjai mutatkoztak be Kecskeméten, a Katona József Könyvtárban. Az öt újságíró részletes képet festett a 43 éve folyamatosan létező, a nyugati magyarság kéthavonta megjelenő, egyedüli magyar nyelvű orgánumának szerepéről és küldetéséről.
Fotó: Banczik Róbert
A galéria 19 képet tartalmaz

Kerényi György civil szervezeti aktivista meghívására tegnap Kecskeméten járt a Bécsi Napló szerkesztőségének öt tagja. Az 1980-ban alapított, kéthavonta megjelenő újságot 1985 óta megszakítás nélkül dr. Deák Ernő történész jegyzi főszerkesztőként. A lap öndefiníciója szerint a nyugati magyarság európai szemléletű, sokrétűségre törekvő, független, demokratikus orgánuma, amelynek célközönsége az Ausztriában élő magyar kisebbség mellett minden, szórványban vagy diaszpórában élő, önmagát magyarnak tekintő polgár. És természetesen a megcélzottak közé tartozunk mi, anyaországiak is. Az újság szerkesztő bizottságának a világ minden részéről nagy tekintélyű, tudós tagjai vannak. A szerkesztőség munkatársai kivétel nélkül önkéntesek, akik munkájukért semmiféle javadalmazásban nem részesülnek.

A Kecskeméten bemutatkozó küldöttség tagja volt Martos Péter, a bécsi Die Presse polgári napilap korábbi, megbecsült újságírója, aki elsősorban külpolitikai cikkeket, elemzéseket ír a Bécsi Naplóba. Szakmai súlyával és tekintélyével mérvadó alakja a szerkesztőségnek.

Eljött a találkozóra Fetes Kata,  az újság egyik rovatfelelőse, aki az online felületeket gondozza, és rendszeresen nemzetközi lapszemlét közöl a lapban interjúi és egyéb írásai mellett. Fetes Kata egyben a bécsi székhelyű Bornemissza Péter Társaság titkáraként is dolgozik.

 A delegáció tagja volt Lengyel Ferenc költő, a Bécsi Magyar Iskola tanára, aki a Bécsi Napló kulturális arculatáért felel szerkesztőként. Elsősorban irodalommal foglalkoznak a kerek évfordulók kapcsán, de könyvismertetéseket, és időnként verseket is közölnek. A képzőművészet is megjelent a Bécsi Naplóban, színes reprodukciók és elemző írások formájában.

Részt vett az esten a 80 felett járó, Kecskeméten élő S. Csoma János költő, újságíró is, aki 40 évvel ezelőtt csatlakozott a szerkesztőséghez. Feladatait az utóbbi időben, egészségi állapota miatt sorra átadta kollégáinak, de lélekben ma is közéjük tartozik. S. Csoma János verseket olvasott fel Utóéletem című, legújabb kötetéből.

Röviden bemutatták a találkozón Deák Ernő főszerkesztő legutóbb megjelent, vaskos kötetét is, amely Útkeresés a jövőbe címmel tette közzé a szerző magyar nyelven írott tanulmányait a kisebbségben élő magyarságról, történelmünk és irodalmunk kimagasló alakjairól és a magyarság Ausztriához és Bécshez való viszonyáról. Az esten lehetőség volt a Bécsi Napló előfizetésére is. 

Nyugat-Európa egyetlen magyar nyelvű sajtótermékének első kecskeméti bemutatkozására megtelt a könyvtár előadóterme.  Az est végén elégedetten távozott a közönség is, és nem volt okuk panaszra a szerkesztőség idelátogató tagjainak sem.