Könyvbemutató – Török Ági: Alkonyuló alkonyidő

2024. 05. 28., 13:46
Büszkeség, hogy ezen rovat hasábjain belül mutathattunk be Kecskeméten először egy igen jó helyi költőt, aki nemcsak hogy megállja helyét az országos mezőnyben, de versei ismerősen, a közelről és egyenesen a szívhez szólnak. Örömmel adjuk hírül, hogy Szondi György budapesti főszerkesztőnek köszönhetően az egyik legnagyobb magyar könyvkiadó vette gondozásába életművét, így már kezünkbe foghatjuk első kötetét Alkonyuló alkonyidő címen. A verseskönyv kecskeméti bemutatója május 30-án, csütörtökön 17 órakor lesz a Katona József könyvtárban, ahol Ágit életéről, költészetéről fogom kérdezni.

Török Ági versein töretlenül folyik át a lélek. Eredendően lírai álláspontját nem nehezítik tanult manírok, noha a magyar költészetet, hagyományt magában tudja. Kecskeméti költőként, aki 70-es éveiben mutatkozik be a magyar irodalomban, érzi, hogy az „aranyhomok” mily könnyedén elnyelheti itt: „Aranyhomok…/ Sülevényes / forró / futóhomok”. Még szerencse, hogy más vidékről erős karok segítségére sietnek. Szókapcsolataiban tovább építi, egy másik dimenzióban a kiváló elődöt, Sántha Györgyöt: „rózsarőzse”, „csöndmohavasárnap”, „vadbársonyég”, „vályogvihar”, „eperálvér”, „kódacél” – nehéz ellenállni, nem mindet idézni. Eredetisége részlet-érzékenységében, az alkony bíborszín átváltozásainak finom, de szókimondó varázslásában rejlik. Ebbe az alkonyba belejátszik a születéskori elkékült csecsemő újraéledése, az idős nagyszülő óvó inkubátora, az özvegység, s a gyász. Áhítat és nyers tapasztalás lajtorjája közt jár föl s alá, miközben felvillan előtte a diótörés „dióbél-mosolya”, a lélek csipkéje, a pusztulás misztériuma. Esendőségei is szimpatikussá válnak őszinte, intenzíven megmutatkozó lírai hangvétele által, melyben a fájdalom fölcsendülése („csoda, ha semmi se fáj”) egy bátor, naturalisztikus, de gyengéd, határozott, de alázattal megszólaló lélek tanúságtétele.

Turai Laura

Török Ági

Fa tetején

eldobhattad volna már

százszor könnyedén

most reszkethetne lelked

valahol egy fa tetején…

néha a szél is megdermed

áll vascsöndszobor

néma sakálok

üvöltöző zúzmarák

hasbeszélő csillagok

holdvacogtató

ezüstvaksugár

nyüzsögő szférák

hőségmélykatlan…

ősállapotú káosz

– magamban külön

Párkányra könyököl a Hold

Lila vadbársonyég…

söpörgetném párnánkra

az összes csillagot,

mohapuha lávacsók

perzselhetne

és körmöm mélyen

hátadba szántanám.

Vágy viaskodva vacog…

Éjpaplanpalást

pőre lelkemet

becsomagolná,

sántikálna a csorba fény,

s párkányra könyökölő

kerek Hold

rám pirít pimaszul

s szégyenít…

Kopott tarisznyába

tokosodott térerő,

a jövő

nem sokat tartogat:

lesben ólálkodik

vakködfélelem…

Az ifjúság

szakadékba billent

s már rojtosra foszlott

a mentőkötél.

Szelleméj

döngenek dongapercek

szél perceg a félhomályban

éjszaka sötétje ködben

nyálszöszöket köppent tova

hátamon a félelem fut

koppan szellem, biccent halál

Fohász

Istenem! Ellep a láp és elvisz a sűrű ár…

Várj kicsit! Őr-szemed óvjon tűzveretes lemezőspáncél

vérttel. Várj még! Félek is – eltagadó szavam ezüstkönny.

Nem nőttem fel a nagy feladathoz – épül a léghíd…

Álmodozó lettem s vagyok: önködmáz – semmireváló

alkat. Lényeg nélküli lényem egyre csak untat

kozmikus égi-eföldi közegbe berejtve szuszog.

Zordon hegyszoros, ódon kőtorok: elharapott szó…

Új tavasz ámit el; fájdalomágon ülő eperálvér:

hamvas porcelán mosolyarcszirom ájul alá,

fényaszalt örömékkristálypehely földre lehull.

Fecskeröptű éveim: ősz-eresz árva lakók.

Fáradt testem-lelkem holdjózan eszem eszmél:

ne húzd árnyporu zsákutcákba e kurta időt!

Punktum

pipacs pirosa porlad

pára ájul pléhtepsibe

pincelépcsőre palást borul

kettényílnak párhuzamok

kiporciózott patás percek

parázs éget, pocsolya hűt

csontom porcain párolog jövő

már sosem lesz pirkadat

pipacs pirosa porlad

Nádirigó

Mesterséges intelligencia

      nem vonz …

Gátlások gúlája

rétegeződött kövület

északi szél gúnyosan

forog körbe-körbe

sodródnak barna levelek

Valóságos térben

néha kihúzza

magát a lélek

és áll egy darabig

akár a cövek

Mesterséges intelligencia

    nem vonz …

Nádirigó akrobataként

lépked

a nádszálon és

fontoskodva énekel

távoli

tó szélén

Csillámkvarc

Aranyhomok…

Sülevényes

forró

futóhomok…

Csillámkvarcszemcséket

napsugár csiklandozza

sikongató hőségben

Kiszáradó sótlan szó

Csirreg-cserreg

szomjas madár

hangja keserű

itatójukat feltöltöm

Vállamon

ocelotprém

kandalló

Locsoláskor szivárvány

ül a vízsugáron

csillagvirág millió szín-

árnyalatával néz rám

Kiszabott penzum el-

sorvad csimbókos csapáson

lepkeszárnyú gondolat

fülledtségbe rezonál

Sebek gyógyulnak

lepottyanó varral

mindent takaró túl-

korai avarral

Aranyhomok…

Sülevényes

forró

futóhomok…                                                        

Szomjúság feneketlen