Új mobilitási támogatások segítik az álláskeresőket

KÖZLEMÉNY
2023. 03. 08., 07:02
A kormányhivatalok foglalkoztatási osztályainál lehet március 1-jétől benyújtani azon két program kérelmeit, amelyekkel a kormány az álláskeresőket kívánja segíteni lakhatási vagy utazási támogatással.

Mindkét mobilitási program – az Utazási támogatás 2023 és a Lakhatási támogatás 2023 – célcsoportjába azok az álláskeresők tartoznak, akik számára felajánlott munkalehetőség esetében a munkavégzés helye eltér az állandó lakóhelyüktől.

Akinek legalább 10 km-re, de 60 km-nél közelebbi, eltérő településen található a munkavégzés helye – az egyéb feltételek teljesülése esetén – az utazási támogatást vehet igénybe. Akinek a lakhelyétől legalább 60 km-re lévő településen található a munkavégzés helye, az pedig lakhatási támogatást vehet igénybe.

Az Utazási támogatás 2023 nevű program keretében a támogatás legfeljebb hat hónap időtartamra nyújtható, a lakóhely és a munkavégzés helye közötti távolság tekintetében 10 km távolság felett minden teljes 10 km után a támogatás megállapításakor hatályos kötelező legkisebb munkabér 5%-ának megfelelő összegben annak a kérelmezőnek, akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak. A program keretében teljes hónapok számolhatók el. A támogatás havonta, utólag kerül kifizetésre.

Lakhatási támogatás 2023 nevű program keretében a támogatás annak az álláskeresőnek nyújtható, akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak, legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti húsz óra munkaidejű foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít. A támogatás hat hónap időtartamra, a lakásbérleti díj tekintetében nyújtható, és teljes hónapok számolhatók el. A támogatás összege legfeljebb 162 400 Ft/hó lehet. A támogatás két egyenlő összegben, előlegként kerül folyósításra.

A program 2023. március 1. napjától 2023. december 31. napjáig tart.

A kérelmet az álláskereső a jogviszony létesítésének (munkaszerződés aláírásának) napjáig, a munkavégzés helye szerinti járási hivatalhoz nyújthatja be.

Részletesebb felvilágosításért kérjük, tekintse át a támogatások igénybevételéhez készült hirdetményeket a munka.hu oldalon, illetve forduljon a járási hivatalok munkatársaihoz!

(kormanyhivatal.hu)