A JEL kitárul, titkokat rejt és befogad

Interjú Lakatos Pál Sándor szobrászművésszel

2024. 02. 28., 14:01
Nyitott könyv? A feltáruló titok metaforája? Az egyetemes emberi kultúra emlékműve? Ahány befogadó, annyi lehetséges, érvényes olvasat. Ami azonban biztos, napokon belül felavatják Lakatos Pál Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára (is) emlékező új szobrát a Katona József Könyvtár előtti téren, szemben a piarista gimnáziummal. A művésszel az alkotói folyamat utolsó fázisa során készítettünk interjút.
Fotó: Banczik Róbert
A galéria 32 képet tartalmaz

– Katonatelepi műhelyed udvarán ott áll, pontosabban fekszik a mű, de még nincsen „összerakva”. Hogy haladsz vele?

– A szobor már kikerült a műteremből, és a részek összeállítása, a hegesztés zajlik éppen. Valaki azt kérdezte a napokban, hogy elég-e egy ilyen hatalmas méretű alkotás elkészítéséhez három-négy hónap? Azt feleltem, hogy természetesen, hiszen különben nem vállaltam volna el. De tény, hogy sokkal több időt igényelne egyébként. Mivel ezzel a témával nagyon régóta foglalkozom, több változatát készítettem már el kisplasztika formájában, és nagyon sokszor átgondoltam, hogy hogyan is készíteném el a monumentális változatát, így bátran neki mertem fogni ilyen rövid határidővel.

– Aki ismeri az életműved eddigi stációit, annak ismerős lehet a szobor motívuma…

– Csakugyan, ez a mű egy olyan gondolatot testesít meg, amit jó húsz éve érlelek magamban. Több változatban elkészítettem, átdolgoztam, és végre most nyílt arra lehetőség, hogy ilyen nagyban, ebben a kiforrott formában is megformálhassam. Mivel a technikai kivitelezést is magam végzem, a bronzöntést, hegesztést stb., így magam határozhattam meg a munkatempót. Itt jegyzem meg, hogy én a technikai kivitelezést az alkotói folyamat szerves részének tekintem.

– Említetted, hogy a JEL gondolatisága már két évtizede megjelent műveidben. Most azonban Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója apropóján kerestek meg. Hogyan kötődik ez a szobor Petőfihez?

– Manapság a zsánerszobrok, remélem, lecsengő divatját éljük. Ez a műfaj sokaknak nagyon tetszik, amit meg is értek, még ha nekem nem is a szívem csücske. Az évforduló kapcsán majdnem minden faluban állítottak olyan alkotást, amely Petőfi alakját hagyományos módon idézi meg a szokásos rekvizitumokkal. Tudom, hogy ezek az alkotások nagyon népszerűek, hiszen melléjük lehet ülni a padra, át lehet őket ölelni, lehet velük szelfizni. Ezeket a „szobrokat” általában nem szobrászok találják ki, hanem a megrendelők. Ezért semmi közük a szobrászathoz. De biztosan ezek emlékeznek meg méltóan nagyjainkról, ezek idézik meg hűen a szellemiségüket? Szerintem nem. Szerencsére arra is van példa, hogy a szoborkészítést olyan szobrászra bízzák, akinek ismerik a munkásságát, formavilágát. Volt már ilyenben részem, sajnos többnyire csak külföldön Franciaországban, Dániában, Walesben. Most ez történt itthon is, fölkértek, hogy készítsek szobrot erre az alkalomra. Ritka az ilyen megtisztelő feladat, boldogan elvállaltam.

A JEL

„Lakatos szemében még mindig az ember az, akinek ékírásszerű jelekkel megnyomatott, ákombákom üzenetekkel és fosszilis lenyomatüledékekkel díszített, titokzatos sztéléket, monotípia-plaketteket és nem kevésbé rejtélyes kéregbandázs felületű, üres tércsapdákat emelünk.”
(Novotny Tihamér)

– A végeredmény távol áll a zsánerszobor műfajától…

– A nagyközönség egy része úgy gondolkodik, hogy a szobor azért van, hogy díszítsen. Én erről teljesen másként gondolkodom. Sokkal jobban izgatott Petőfi szellemisége, egyetemességének plasztikai megfogalmazása. Bár monumentalistának érzem magam, amit a néhai Pálfy Guszti bátyám is rögtön észrevett, folyamatosan készítek kisplasztikákat, amelyek többnyire gondolatok rögzítései, vázlatok egy majdani nagy méretű munkához.

Számomra az alkotási folyamat talán még fontosabb, mint a végeredmény. Mióta szobrokat készítek, olyan alkotások készítésére törekszem, melyek saját formanyelvvel bírnak, hordoznak magukban valami olyasmit, amit nem lehet másképpen elmondani. Amikor huszonvalahány évvel ezelőtt elkészítettem a JEL első változatát, nem nagyon foglalkoztam vele, hogy hogyan illeszkedik az akkori munkáim közé, vagy, mondhatni, az életművembe… Úgyis az a helyzet, hogyha már elég sok munka sorakozik az ember képzeletbeli polcán, kirajzolódik, hogy mi ezekben a plasztikákban a közös formaélmény, arányrendszer.

– Mint ahogy a rész és egész, a kívül és belül, a megnyílás és a bezárkózás, az elrejtés és a feltárulkozás motívumai is…

Engem mindig érdekeltek ezek a motívumok, különösen, mióta bronzzal, viaszveszejtéssel foglalkozom. Eleinte, amikor ezek az üres belsejű szobrok készültek, akadt bizony néhány selejt. Lyukas lett, és ilyenkor egyszerre látszik a külseje és a belseje. Ez nagyon érdekelt engem – a mű, mint valami páncél, mint valami héj, ami körbefogja, befoglalja a teret, és nem kitölti a teret, hanem elfoglalja azt.

És hát maga a matéria… A bronz örök anyag, képes megidézni régmúlt korokat. Egy soha nem látott dolgot maradandó formában őriz meg. Ebből jött a másik gondolat, hogyha megnyitok egy tömböt, kettényitom, óhatatlanul elém tárul valami, amit addig soha nem láttam. Minden, ami megnyílik, felfedi a titkát. Akár egy könyv – sokan ezt a szobrot is kitárt könyvhöz hasonlítják, és én ettől nem is zárkózom el, még ha az alapgondolat nem is ez volt, hanem valami sokkal általánosabb. A forma, ami megnyílik, a titok, ami elém tárul, amit keresek, és miután kitárulkozik, talán megtalálom benne, talán nem találom meg. Valószínűleg nem ugyanaz a titok tárul fel mindannyiunk előtt. Ez a befogadó saját élményeitől, élettapasztalataitól is függ. Mint ahogy egy könyv sem ugyanott nyílik ki, és ugyanazon titkát tárja fel az olvasó előtt. A válaszhoz szükség van a nézőre, a befogadóra is. Tegyük hozzá, az sem mellékes, hol áll ez a szobor…

– Te javasoltad a könyvtár előtti teret?

Igen. Egy jó szobor is rosszá tud válni, ha rossz helyre teszik. A köztéri szobor azért is veszélyes műfaj, mert nem mindegy, hogy hová kerül, milyen talapzatra, milyen magasra stb. Úgy gondoltam, hogy a JEL helye a könyvtár előtti téren van. Egy ilyen konkáv forma a befogadást sugallja, kitárul a tér felé. Ezáltal a tér, reményeim szerint, kiteljesedik.

Ez a megnyitott forma hitem szerint az összetartozást is megtestesíti. A kitáruló tömb egyik fele kéri a másikat, és viszont, a kettő csak együtt egész. Elkerülhetetlen, hogy ez a gondolat is megjelenjen a mai, átpolitizált világban: az összetartozás. S hogy mit üzen még a JEL? Ha valakiben ez fel tudja idézni a letűnt korok rétegződéseit, szellemi nagyjaink emlékének lenyomatát, no, nemcsak a magyarokét, de bárkiét, aki hozzájárult az egyetemes kultúrához, ha a befogadó ebből megérez valamit, akkor jó helyen keresgél.

A JEL műleírásából:

A modern, kortárs szobrászat eszköztárát használva készülő alkotás, amelyet a művész az egyetemes kultúra emlékművének szán, tisztelegve a város kultúrát teremtő és szerető polgárai előtt. Monumentalitásra törekszik. Talpazatként egy gazdagon megmunkált, a pecséthengerek, az írásbeliség kezdetét idéző hengeres oszlop szolgál, amely szerves része a szobornak. Az ezen elhelyezkedő két tömeg egymásnak negatív és pozitív párjai, róluk egy nyitott könyvre vagy egy kettéhasított kőtömb két felére asszociálhatunk, melyek feltárják titkaikat.

– Sokkal többet idéz meg tehát Petőfi szelleménél…

Ez a plasztika tisztelgés szellemi nagyjaink előtt. Nagyon örülnék, ha épp a szobor miatt a Katona József Könyvtár előtt egy közösségi tér alakulna ki, ahol rendezvényeket, koncerteket lehet tartani. Megérdemelné a tér, hogy felújítsák. Szépen rendezni lehetne, hogy valódi találkozóhelyként funkcionálhasson a fiatalok számára.

– Kik lesznek a legértőbb befogadói a szobornak szerinted?

Nehéz kérdés. A JEL kicsit magának a könyvnek is emléket állít. Szomorú szívvel mondom ezt. Én még olyan családból származom, ahol a gyerekeknek mesét mondtak, ahol Petőfi-verseket szavaltunk, például fejből mondtam a János vitézt, mielőtt olvasni tudtam volna. Az olvasás még emberléptékű volt, hiszen a saját ritmusunkban fogadtuk be, a saját képzeletünkben kelt életre mindaz, amit az írók leírtak.

– Sok évtizednyi alkotótevékenység után van-e még benned szorongás azzal kapcsolatban, hogy megérti-e a közönség, hogy mit akartál kifejezni?

Van bizony. Nem csak amiatt, hogy megértik-e az emberek a JEL üzenetét. Sokkal inkább azért, hogy most, amikor összeáll, egymásra kerülnek az elemek, és kikerül a szabad térbe, milyen lesz az összhatása. A nagy forma az, ami attraktív, ami odavonzza a nézőt. Ha a néző nem ábrándul ki belőle az első pillanatban, később találhat benne olyan részleteket, amelyek remélhetően még sokáig lekötik.

– A JEL felületén csakugyan millió részlet tárulkozik fel. Ott van befogadható módon a tömb, de olyan, mintha egy ismeretlen nyelven írott szöveget rejtene, amit furcsa módon mégis megértünk.

A JEL az idősebb nézőknek, akik kifelé mennek az életből, megélt tapasztalataikat idézi fel, azt a sok mindent, amit láttak, amit megtapasztaltak a világból. A fiataloknál pedig lehet, hogy épp az ellenkezőjét váltja ki: kíváncsiságot kelt, arra biztatja őket, hogy merjék megismerni a világot.

Lakatos Pál szobrászművész

1960-ban született az erdélyi Kispeleskén (Szatmár megye).
1990-ben szerzett diplomát a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola szobrász szakán.
1991-ben költözött Magyarországra és Kecskeméten telepedett le.
Egy-egy évig a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely, majd a Nemzetközi Kerámia Stúdió munkatársa volt.
1993-ban lett a Kandó Kálmán Szakközépiskola Képzőművészeti Tagozatának alapítója és tagozatvezető tanára.
1994-ben saját bronzöntő műhelyt alakított ki. Középméretű elvont plasztikáit kőből, vasból, de elsősorban bronzból készíti, rendszeresen részt vesz nemzetközi alkotótáborokban.
2012. március 15-én Munkácsy-díjat kapott, 2021-ben Bozsó János-díjat.
Több mint 20 alkotását helyezték el köztéren itthon és külföldön egyaránt.