Elkezdődik a hetényi bekötőút építése

KÖZLEMÉNY
2023. 04. 05., 18:16
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.5-16 kódszámú „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című felhívásra benyújtott támogatási kérelme 1,937 milliárd Ft összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába” című projekt megvalósítására. A támogatás mértéke 100%. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
Már zajlanak a régészeti feltárási munkák az érintett területen

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával a Széchenyi 2020 program keretében megvalósításra kerülő TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00004 azonosító számú „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába” című projekt Kecskemét-Hetényegyháza városrész közlekedésének infrastrukturális fejlesztésére irányul. A projekt célja Hetényegyháza, az M5 autópálya, valamint a 445. számú főút között kapcsolatot biztosító út kiépítése és az itt található már meglévő útszakaszok fejlesztése, korszerűsítése és szélesítése.

A beruházás keretében kb. 2,2 km hosszan történik közútfejlesztés, mely részben új útszakasz kiépítését, részben a meglévő aszfaltút 4 méterről 6 méterre történő szélesítését és megerősítését tartalmazza. Sor kerül egy új csomópont kiépítésére is a meglévő, jól járható önkormányzati burkolatlan út és a Helikon utca csatlakozásánál. A Helikon utca burkolatától a temetőig, több mint 500 méter hosszúságban önálló, 1,5 méter széles közös gyalogút-kerékpárút létesül. Az út teljes szakaszán kétirányú forgalmi rend kerül bevezetésre, a csapadékvíz elvezetésére pedig kétoldali szikkasztó földárok épül. A fejlesztés eredményeként a beruházás által kiépítésre kerülő közút elősegíti a településrészen található vállalkozások, valamint Kecskemét megyei jogú város Déli gazdasági övezetének egyszerűbb megközelíthetőségét a környező településekről érkező munkaerő számára, továbbá jelentősen tehermentesíti az 5218. számú Kecskemét-Kerekegyháza összekötőutat.

A fejlesztéssel érintett területen a régészeti feltárási és egyéb területelőkészítési feladatok részben megvalósultak. Május közepéig a kivitelező szakaszosan veszi át a területet az építési/felújítási feladatokhoz, a munkák addig párhuzamosan folynak. A kivitelezést a Colas Zrt. végzi, a munkálatok várhatóan 2023. december 31-ig befejeződnek.

A projektről bővebb információt a www.kecskemet.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Projektkoordinációs Osztály

Elérhetőség: 06 76 513 513, [email protected]