Hamis pénztárbizonylatokat és támogatási szerződéseket íratott alá beosztottjaival a polgármester

KÖZLEMÉNY
2023. 02. 02., 08:33
A Kecskeméti Járási Ügyészség sikkasztás, csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt vádat emelt egy Bács-Kiskun vármegyei nagyközség korábbi polgármesterével szemben, aki a 2019-ig tartó működése alatt az önkormányzat házipénztárából a saját és a beosztottjai nevében magáncélra jogosulatlanul úgy vett fel rendszeresen összegeket, hogy azokról az állásukat féltő dolgozóival valótlan tartalmú pénztárbizonylatokat állíttatott ki. Azért, hogy utóbb ne kelljen az átvett közel 3 millió forinttal elszámolnia, vissza nem térítendő támogatásokról hamis szerződéseket is gyártott.

A vádirat szerint a 2019-ig egy Kecskemét környéki nagyközség polgármestereként dolgozó nő – az ügy vádlottja – megkérte egy korábbi beosztottját, hogy vállalja el egy újonnan létrehozandó egyesület elnöki posztját, egyúttal közel másfél millió forint visszatérítendő támogatást helyezett kilátásba az egyesület részére. A vádlottnak azonban ténylegesen nem állt szándékában egyesület létrehozása, célja kizárólag a támogatás összegének megszerzése volt. A polgármester ezután a beosztottja tudomása nélkül 2017 évvégén az önkormányzat házipénztárából a létre sem hozott egyesület nevében hamis támogatási szerződés alapján 1.450.000,- Ft-ot felvett. Minderre akkor derült fény, amikor 2019-ben a nagyközség újonnan megválasztott polgármestere észlelte, hogy a támogatási összeget nem fizették vissza határidőben az önkormányzatnak. A vádlott ekkor az elszámolás elmaradását és a visszafizetés későbbi lejártát egy visszadátumozott támogatási szerződés módosítással akarta igazolni. Végül a kicsalt összeget visszafizette.

A vádlott emellett úgy vett fel rendszeresen előlegeket az önkormányzat házipénztárából, hogy azokról az állásukat féltő pénztárosaival és beosztottjaival hamis pénztárbizonylatokat íratott alá azt a látszatot keltve, mintha a rajtuk szereplő összegeket ők vették volna fel. Mivel az előlegekkel 30 napon belül el kellett számolni, a vádlott visszafizetés és tényleges pénzmozgás nélkül újabb bizonylatokat íratott alá a beosztottjaival. Mivel a polgármester a 2017-től jogosulatlanul felvett összesen 2.850.000,- Ft előleggel nem tudott elszámolni, utóbb valótlan tartalmú támogatási szerződésekkel igyekezett igazolni a hiányzó összegek kifizetésének jogszerűségét. Ennek érdekében a pénztárosát rávette arra, hogy az állítólagos támogatás kedvezményezettek részére történő kifizetéséről hamis kiadási bizonylatot állítson ki. A vádlott utóbb a hiányzó összeget a mandátumának lejártát követően két részletben szintén visszafizette az önkormányzat házipénztárába.

Az ügyészség a nőt csalás és folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntettével, valamint többrendbeli hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja és ezért vele szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozza. Bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság hoz döntést.

Kecskemét, 2023. február 2.

Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség