Elkészült a bekötőút - Mostantól Hetényegyházáról is felhajthatunk az M5-ös autópályára

2023. 12. 16., 17:56
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.5-16 kódszámú „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című felhívásra benyújtott támogatási kérelme 1,937 milliárd Ft összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába” című projekt megvalósítására. A támogatás mértéke 100%. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
Fotó: Banczik Róbert
A galéria 43 képet tartalmaz

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával a Széchenyi 2020 program keretében megvalósításra került TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00004 azonosító számú „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába” című projekt Kecskemét-Hetényegyháza városrész közlekedésének infrastrukturális fejlesztésére irányult. A projektnek köszönhetően elkészült a Hetényegyháza és az M5 autópálya közötti kapcsolatot biztosító út.

A beruházás keretében kb. 2,2 km hosszan történt közútfejlesztés, amely magába foglalja részben egy új útszakasz kiépítését, részben a meglévő aszfaltút 4 méterről 6 méterre történő szélesítését és megerősítését. Sor került egy új csomópont kiépítésére is a meglévő, jól járható önkormányzati burkolatlan út és a Helikon utca csatlakozásánál. A Helikon utca burkolatától a temetőig, több mint 500 méter hosszúságban önálló, 2,75 méter széles közös gyalogút-kerékpárút létesült. Ahol a két közlekedési pálya közelsége indokolja, fényvisszaverő sávos festéssel ellátott horganyzott acél csőkorlát került elhelyezésre.

Az út teljes szakaszán kétirányú forgalmi rend került bevezetésre, a csapadékvíz elvezetésére pedig kétoldali szikkasztó földárok épült. Az út keresztezi a Budapest-Lajosmizse-Kecskemét vasútvonalat, így a munkálatok során a vasúti átjáró felújítására is sor került, megtörtént továbbá a távközlési, elektromos közmű és a meglévő ívóvízvezeték kiváltása is. A biztonságos gyalogos, kerékpáros és autós forgalom biztosítása érdekében bővült a terület közvilágításának kiépítettsége is. A lakosság további zavartalan mindennapjaihoz támfalak és a belterületi részen zajvédőfalak épültek 2 méter magasságban. A földúti csatlakozások kapcsolati szakaszainak kiépítése mellett a területen lévő lakóingatlanok előtt szilárd burkolatú kapubehajtók épültek egységesen 4 méter szélességben. A beruházás keretében épített 2,2 km hosszú út mentén 200 fa és 1000 cserje elültetése történt.   

A településrész térségi, gazdasági kapcsolatának és a Hetényegyháza-Kecskemét közúti kapcsolatának kiemelkedően fontos elemévé vált a kialakult közlekedési kapcsolat az M5 autópálya és a 445. számú főút között. Az európai uniós támogatásból és hazai társfinanszírozásból megvalósult közút elősegíti egyrészt a településrészen található vállalkozások elérhetőségét, másrészt Kecskemét megyei jogú város déli gazdasági övezetének egyszerűbb megközelíthetőségét a környező településekről érkező munkaerő számára, valamint jelentősen tehermentesíti az 5218. számú Kecskemét-Kerekegyháza összekötőutat.