Igazolhatóan befolyásolja a munkaerőpiacot a Neumann János Egyetem

KÖZLEMÉNY
2023. 05. 25., 18:55
A magyarországi Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) kérdőíves megkeresései alapján az Oktatási Hivatal idén is kiadta legfrissebb elemzését a friss diplomások státuszáról, munkaerőpiaci helyzetéről. A 2023 áprilisában lezárt kutatás eredményeiből kiderült, hogy a kecskeméti Neumann János Egyetemen idén januárban végzett hallgatók 80%-a már munkaviszonnyal rendelkezik.

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal legfrissebb, áprilisra vonatkozó statisztikai közleménye szerint a vármegyében nyilvántartott álláskeresők számát illetően, az előző év azonos időszakához képest öt százalékos csökkenés figyelhető meg. A közlemény kitért arra is, hogy az álláskeresők teljes csoportjában kevesebb, mint 7% tartozott a felsőfokú végzettséggel rendelkezők közé. Az egész országra kiterjedő kutatás egyértelműen igazolja azt is, hogy a régiók felsőoktatási intézményei hatással vannak a térség munkaerőpiaci számainak alakulására.

A kecskeméti Neumann János Egyetem három karán és a budapesti képzési helyszínen 2023 első félévében összesen 415 fő vette át a diplomáját. Az Oktatási Hivatal Diplomás Pályakövetési Rendszer alapján végzett kimutatása szerint a Neumannon végzett válaszadók 83,13% -a már rendelkezik munkaviszonnyal, ami a GAMF Műszaki és Informatikai Karon összesen 207 főt, azaz 80,23%-ot jelent, a Gazdaságtudományi Karon 113 főt, azaz 88,98%-ot, a Kertészeti és Vidékfejlesztési Karon pedig 25 főt, azaz 80,65%-ot.

A Diplomás Pályakövetési Rendszer mostani kutatásából és a Neumann János Egyetem saját felméréséből az is kiderült, hogy a kecskeméti intézményben végzett hallgatók döntő része már a diploma megszerzése előtt rendelkezett elfogadottnak tekinthető munkaszerződéssel, amely egyértelmű visszacsatolás a Neumannon szerzett képesítések munkaerőpiaci értékéről, színvonaláról, valamint az egyetem gazdasági beágyazottságáról.

A kecskeméti Neumann János Egyetem szerkezetváltásának folyamata beérni látszik. Az ország egyik legsikeresebb felsőoktatási intézményében strukturálisan, koncepcióját és a jövőképet illetően is új korszak kezdődött el, amely során a cél az, hogy rövid időn belül egy közepes méretű, 5000 hallgatót kiszolgáló, piaci alapon működő és a körülményekhez gyorsan alkalmazkodni képes intézmény jöjjön létre. A 2022-es felsőoktatási jelentkezési adatok a 18%-os növekedési átlaggal már igazolták a kecskeméti elképzelések helyes irányát. A 2023-as jelentkezési számok nem várt mértékű, 20% -ot meghaladó növekedési eredményei és a munkaerőpiac visszajelzése alátámasztja, hogy a nemzetközi irányokba tett erőfeszítés és az innováció, az oktatási rendszerben bevezetett kutatás-fejlesztés az intézményt a régió gazdasági életének aktív alakítójává és a hazai duális képzési rendszer meghatározó szereplőjévé emeli.

NJE kommunikáció