Ítélkezési szünet a bíróságokon

KÖZLEMÉNY
2023. 07. 13., 11:27
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 148. §-a alapján 2023. július 15. és 2023. augusztus 20. között ítélkezési szünetet tartanak a bíróságok.

Az ítélkezési szünet időtartama alatt a bíróságok - főszabály szerint - nem tartanak tárgyalásokat.
A polgári eljárásokban - bizonyos kivételektől eltekintve – a megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. A határidők számításának általános szabályai irányadóak azonban az ítélkezési szünet alatt is a soron kívüli eljárás, az előzetes bizonyítás esetén, illetve egyes végrehajtási perekben és nemperes eljárásokban.
Büntető ügyekben a határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A bíróság az ítélkezési szünet ideje alatt is eljár az előállításos ügyekben, valamint a kényszerintézkedések alkalmazása esetén.
Az egyes bíróságokon a kezelőirodák az ítélkezési szünet ideje alatt is nyitva tartanak, ahol az ügyfelek benyújthatják a beadványaikat és betekinthetnek az iratokba. Az egyes bíróságok ügyfélfogadási rendjéről az adott bíróság honlapján (https://birosag.hu/ugyfeleknek/birosagok/torvenyszekek) lehet tájékozódni.