Pályázati felhívás a Czollner tér 5. szám alatti üzlethelyiség bérleti jogára

KÖZLEMÉNY
2023. 04. 12., 12:05
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki a kecskeméti 604 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Czollner tér 5. szám alatti ingatlanban található 176 m2 nagyságú üzlethelyiség bérlet útján történő hasznosítására, melynek minimális bérleti díja 359.055,-Ft + ÁFA.

A pályázat részletes feltételeit és követelményrendszerét a pályázati kiírás tartalmazza, amely megtekinthető ITT.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános, többfordulós pályázatot ír ki a kecskeméti 604 hrsz-ú, 676 m2 területű, kivett gyógyszertár megnevezésű, természetben Kecskemét, Czollner tér 5. szám alatti ingatlanban található 176 m2 nagyságú üzlethelyiség határozatlan időre, bérlet útján történő hasznosítása érdekében, azzal a feltétellel, hogy a bérleti szerződés létrejöttétől számított 5 éven belül a szerződés rendes felmondása nem lehetséges.

Az ingatlan a jelenlegi állapotában kerül bérbeadásra a pályázat elbírálását és a bérleti szerződés aláírását követően. Az üzlethelyiség különlegessége, hogy az ott található védetté nyilvánított bútorok egy 1821. évben alapított kecskeméti gyógyszertárból származnak. Ezen bútorok természetesen az üzlethelyiségben maradnak és a pályázónak kötelessége lesz a bérleményben található védetté nyilvánított bútorok állagmegóvása érdekében a szükséges intézkedéséket megtenni.

A pályázat nyertesével Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a bérleti szerződést határozatlan időre köti meg.
Az ingatlan a 76/513-513/2180-as melléken előre egyeztetett időpontban megtekinthető.
Pályázatot nyújthat be természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

A pályázati kiírás a minimális bérleti díj összegét 359.055,-Ft + ÁFA/hó, azaz bruttó 456.000,-Ft/hó összegben határozza meg.
A pályázónak tudomásul kell vennie, hogy az ingatlant csak gyógyszertár működtetése céljára használhatja, annak használatát az önkormányzat előzetes hozzájárulása nélkül sem ingyenesen, sem ellenérték fejében – még ideiglenes jelleggel sem – nem ruházhatja át harmadik személy részére.

A pályázattal kapcsolatban további információ Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi Osztály Vagyongazdálkodási Csoportjánál (telefon: 76/513-513/2180) kérhető.