Tájékoztatás parlagfű elleni védekezési kötelezettségről

KÖZLEMÉNY
2023. 06. 21., 06:58
Magyarországon a parlagfű a legtöbb kellemetlen tünetet kiváltó allergén, amely a lakosság jelentős részének egészségét, életminőségét rontja, továbbá a mezőgazdaságban gyomnövényként közvetlenül is gondot jelent, hiszen jelentős terméskiesést is okozhat. A parlagfű elleni eredményes védekezés tehát közös érdekünk.

A mentesítési kötelezettség mindenkire és gyakorlatilag minden területre vonatkozik, ahol a parlagfű megjelenik, beleértve a mezőgazdasági növényekkel hasznosított külterületi szántóföldeket, rét-legelőket, ültetvényeket, erdőtelepítéseket, út menti és közterületeket, belterületi kiskerteket, játszótereket, parkokat, építési területeket.

A kertekben és a belterületeken a leghatékonyabb, ugyanakkor környezetkímélő védekezési mód a gyomlálás, míg a gyepterületeken a rendszeres, vegetációs időben 3-4-alkalommal, alacsony tarlómagassággal elvégzett kaszálás lehet célravezető. A vonatkozó előírásoknak megfelelően alkalmazható növényvédő szeres gyomirtás is. A tartós eredmény érdekében kiemelten fontos a virágbimbó kialakulásának folyamatos megakadályozása, amely jogszabály által előírt kötelezettség.

Fontos kiemelni, hogy a földtulajdonosok/földhasználók fenti kötelezettsége már nemcsak július 1. napjától áll fenn, hanem az egész vegetációs időszak alatt. Jelentős változás továbbá, hogy a közérdekű védekezés elrendelésére akár a növényállomány megsemmisítése árán is sor kerülhet - a kultúrnövény tőszámára tekintet nélkül - a parlagfű 30%-ot meghaladó mértékű felületi borítottsága esetén. A parlagfű elleni közérdekű védekezés során az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt.

A helyszíni hatósági ellenőrzéseket külterületen a területileg illetékes ingatlanügyi hatóság (vármegyei kormányhivatal földhivatali osztályai), belterületen az illetékes jegyző végzi. A helyszíni ellenőrzésről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.

Amennyiben a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, emiatt pedig az ingatlan az ellenőrzés időpontjában legalább virágbimbós fejlettségi állapotú parlagfűvel fertőzött, az illetékes növény- és talajvédelmi hatóság közérdekű védekezést rendel el. A közérdekű védekezést az eljárásra jogosult hatóság által megbízott vállalkozók végzik. A közérdekű védekezés végrehajtása során a vállalkozó az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. Amennyiben a földhasználó időközben eleget tesz a parlagfű-mentesítési kötelezettségének, ezt köteles bejelenteni a közérdekű védekezést elrendelő hatóság számára. A védekezési kötelezettség utólagos teljesítése azonban nem mentesít a bírság megfizetése alól.

A kötelezően alkalmazandó növényvédelmi bírság kiszabására a vármegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya jogosult. A növényvédelmi bírság összegét a parlagfűvel fertőzött terület mérete és a parlagfűvel való felületi borítottság mértéke határozza meg, amely 15.000-5.000.000 forintig terjedhet. Ismételt jogsértés esetén kötelező emelt összegű bírságot alkalmazni. Ezen túlmenően a földhasználó köteles viselni az eljárás során felmerült költségeket is (pl.: helyszíni ellenőrzés, közérdekű védekezés költsége, stb.).

Amennyiben valaki parlagfűvel szennyezett területeket észlel, bejelentését megteheti a [email protected] e-mail címen, vagy használhatja a telefonon keresztül a Parlagfű Bejelentő Rendszert, amely a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) oldaláról közvetlenül elérhető.

A parlagfűvel fertőzött területek minél hatékonyabb felszámolása, a bírságok elkerülése, valamint egy egészségesebb, élhetőbb környezet biztosítása érdekében kérjük, hogy fokozott figyelmet fordítsunk a fentiek betartására.

(Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal)