A magyarországi németek kitelepítésére emlékeztek

2023. 01. 20., 18:03
Az Országgyűlés 2013-ban a magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapjává nyilvánította január 19-ét. A határozatban hangsúlyosan szerepel, hogy az Országgyűlés tisztelettel adózik mindazok emléke előtt, akiket a második világháború után a kollektív bűnösség igaztalan vádja és elve alapján üldöztek és hurcoltak el.

1946. január 19. A dátum, mely a német nemzetiségiek körében szomorú emléknap, melyre még mindig, hosszú évek elmúltával is szomorúan, megtörve emlékeznek. Így tesz minden évben a Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat is Kecskeméten, akik amellett, hogy megalapították és évente átadják a Czollner Mihály-díjat, emlékfát is ültettek.

A 2022. május 6-án elültetett fát az emléknapon meglátogatta Neuendorf Rózsa, a Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, miután kollégáival az irodában megemlékeztek a kitelepített németekről, akiket megfosztottak az állampolgárságuktól, és elvették minden ingó- és ingatlan vagyonukat.

A magyarországi németek tömeges kitelepítése

A magyarországi németek tömeges kitelepítése 1946-1948 között zajlott. A német lakosság Németországból való áttelepítéséről szóló rendelet szerint minden olyan magyar állampolgárnak Németországba kellett költöznie, aki a legutolsó 1941- es népszámláláskor német nemzetiségűnek vagy anyanyelvűnek vallotta magát. E rendelkezés alól kivételt tettek az áttelepítésre kötelezett magyar anyanyelvű házastársa, kiskorú gyermekei és a vele egy háztartásban élő 65. életévét betöltött felmenőinél. 185 ezer német nemzetiségű ember volt kénytelen elhagyni Magyarországot, de mintegy kétharmada a kitelepítés után visszaszökött az ország területére. Az 1949-50-ben a megmaradt németek visszakapták állampolgárságukat, de a vagyonukat nem. A Magyarországon élő németek hosszú évtizedek után - az átélt félelmek és a velük történt események miatt - nem merték vállalni nemzetiségüket 

Fotó: József Fürstenhoffer: Hanfbrechen - www.zentrum.hu .

- Azon leszünk az elkövetkező időkben is, hogy a német nemzetiségi hagyományokat megőrizzük, tovább adjuk mind az oktatás területén, mind a rendezvények szervezésben. Hiszen nagyon fontos, hogy a felnővő generáció megszeresse és megőrizze ezeket a hagyományokat, nemzetiségi értékeket – mondta Neuendorf Rózsa, aki a Hírös.hu-nak felelevenítette a szomorú történéseket, emlékeztetve arra mindenkit, hogy ehhez hasonló dolgoknak soha nem szabad megtörténniük.