Könyvbemutató Romsics Ignác és Füzi László életrajzi köteteiből

2023. 10. 04., 11:55
Két életpálya – sok közös pont címmel rendeztek könyvbemutatót kedden a Katona József Könyvtárban. A programban professzor Dr. Romsics Ignác történész akadémikus és dr. Füzi László irodalomtörténész életrajzi köteteit ismerhette meg a közönség.
Fotó: Tóth Enikő
A galéria 33 képet tartalmaz

Az Országos Könyvtári Napok kecskeméti programsorozatának keretében mutatták be a Katona József könyvtárban két, Kecskeméthez kötődő értelmiségi önéletrajzi vonatkozású köteteit.  Romsics Ignác történész akadémikusnak a közelmúltban látott napvilágot Hetven év című, két kötetes, egotörténelmi munkája. A művet a szerző nem pusztán önéletrajznak, hanem önálló történeti munkának tekinti.

- Emlékeimet minden esetben próbáltam forrásokkal alátámasztani, és ezért gondoltam, hogy a történelem szónak benne kell lenni, hogy ez egy én-történet, nem egyszerűen egy szubjektív visszaemlékezés, hanem egy dokumentumokkal alátámasztott történeti mű is tulajdonképpen, a saját életemen keresztül
— nyilatkozta a Kecskeméti Médiacentrumnak prof. dr. Romsics Ignác történész, akadémikus.

2021-ben  Füzi László is sajátságos, társadalomtörténeti keretbe ágyazott önéletrajzot, úgynevezett én-könyvet írt A világ változása címmel, ezer oldalt meghaladó terjedelemben. A két önéletírás és a két értelmiségi pálya párhuzamosságait mutatták be a tegnapi könyvbemutató alkalmával.

Professzor Dr. Romsics Ignác történész akadémikus a Bács Kiskun megyei Alsómégyről indult, Kalocsán érettségizett és Szegeden szerzett diplomát. Első munkahelye a Bács-Kiskun megyei levéltár volt. Publikációi révén már 26 éves korában a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársa lett. 35 évesen az akadémia Magyarságkutató csoportjának igazgatóhelyetteseként folytatta, majd rövidesen kinevezték az ELTE docensévé. 1993-tól professzor, öt éven át Bloomingtonban, az Indiana Egyetem magyar tanszékén vendégprofesszora. Közben folyamatosan kutatott és publikált a 20. századi magyar történelem, kitüntetetten a Horthy-korszak időszakának történelméről. Markáns nézeteivel jelentősen különbözött az időszakkal foglalkozó más történészektől. Komoly nemzetközi visszhangot váltott ki például gróf Bethlen István egykori magyar miniszterelnök életútjáról írott monográfiájával, vagy a Horthy-korszak egészének a fő sodortól eltérő értékelésével.

A tudós az est során kendőzetlenül beszélt a pályája során felmerült szakmai konfliktusairól, és számos ponton reflektált Füzi László pályájának egyes állomásaira, a közös pontokra, személyekre és eseményekre.  Füzi a nyugati határ mellől indulva, szegedi egyetemi évek és egri tanári működés után került Kecskemétre, és vette át 1988-tól a Forrás folyóirat szerkesztését, amelyet azótais folyamatosan ellát. Szerkesztői munkája mellett mindvégig publikált is, és tanított középiskolában és egyetemen is, de elsődleges munkájának a szerkesztést tekinti.

A könyvbemutatón a Libri jóvoltából hozzá lehetett jutni mindkét szerző életművének fontos, korábbi darabjaihoz is.  Az eseményről hosszabb tudósítást, Romsics Ignáccal hosszabb interjú is látható majd a KTV jövő heti Múzsa magazinjában.