Köznevelési fejlesztési projekt fejeződött be a Kecskeméti Tankerületi Központnál

KÖZLEMÉNY
2023. 09. 04., 09:56
Befejeződött a Kecskeméti Tankerületi Központ fejlesztő nevelés-oktatást, utazó gyógypedagógusi hálózatot működtető, és pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó köznevelési intézményeinek fejlesztését célzó projektje.

Sajtóközlemény!

A Kecskeméti Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-3.1.6-16
kódszámú, „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése” tárgyú felhívására benyújtott EFOP-
3.1.6-16-2017-00047 azonosító számú pályázatával támogatást nyert.
A projekt a fejlesztő nevelés-oktatást, utazó gyógypedagógusi hálózatot működtető, és pedagógiai
szakszolgálati feladatot ellátó köznevelési intézmények fejlesztését szolgálta. A Széchenyi 2020
program közel 450 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósult
meg.
Kedvezményezett neve: Kecskeméti Tankerületi Központ
A projekt azonosítószáma: EFOP-3.1.6-16-2017-00047
A projekt címe: SZELFI - SZolgálat az ELFogadásért
A szerződött támogatás összege: 449.256.557,- Forint
A szerződött támogatás mértéke: 100%
A projekt megvalósításának tervezett időszaka: 2019.09.01. – 2023.08.31.
A projektet megvalósító intézmények a Kecskeméti Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola,
Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény és 2 feladat ellátási helye; a Kiskunfélegyházi Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és a Bács-Kiskun
Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat 17 feladat ellátási helye voltak.
 
A projekt során cél volt a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények szakmai
fejlesztésének támogatása, a családok kompetenciáinak erősítése, a társadalmi elfogadás
elősegítése, a minőségi pedagógiai szakszolgáltatásokhoz való hozzáférésük javítása, a
szakszolgálati ellátásban tapasztalható területi egyenlőtlenségek csökkentése, valamint az utazó
gyógypedagógusi hálózat szakmai fejlesztése.
A projekt során szülősegítő programok, szemléletformáló tréningek zajlottak; módszertani
segédanyagok kerültek kifejlesztésre. Egyéni igényekhez igazoldó sérülés-specifikus eszközök,
valamint a szakszerű ellátás érdekében infokommunikációs eszközök kerültek beszerzésre. A
kedvezményezett intézmények munkatársai speciális és akkreditált képzéseken vettek részt, ahol
szakmai tudásuk bővült. Tudásmegosztással és jó gyakorlatok átadásával horizontális tanulás valósult
meg, valamint a szakterületek közötti, illetve más ágazati szereplőkkel történő partnerségi
együttműködés, hálózatfejlesztés zajlott.