Pályázati felhívás a Fecske I. u. 7. szám alatti ingatlan értékesítésére

2023. 11. 06., 17:16
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános, egy fordulós pályázatot ír ki a Kecskemét, Fecske I. u. 7. szám alatti, 1204 hrsz-ú, 745 m² területű, kivett bölcsőde megnevezésű ingatlan értékesítése érdekében.

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 192/2023. (X.19.) határozata alapján nyilvános, egy fordulós pályázatot ír ki a Kecskemét, Fecske I. u. 7. szám alatti, 1204 hrsz-ú, 745 m² területű, kivett bölcsőde megnevezésű ingatlan (a továbbiakban: ingatlan) értékesítése érdekében.

A pályázat kiírásaés értékelése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Vagyonrendelet) meghatározott formában történik.
Az ingatlan minimális értékesítési ára bruttó 54.846.000,- Ft.

A pályázat részletes feltételeit és követelményrendszerét a pályázati kiírás tartalmazza. Az ajánlatokat legkésőbb 2023. november 24. napján 10 óráig lehet benyújtani, személyesen Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata címére (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.). A borítékon kérjük feltüntetni a .Kecskemét, 1204 hrsz-ú ingatlan értékesítése" jeligét, továbbá az ajánlattevő nevét, címét.

Részletes pályázati kiírás igényelhető a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportjánál (tel: 76/513-513/2372), vagy letölthetö Kecskemét Megyei Jogú Város honlapjáról.

A pályázat kiírója a Vagyonrendelet 28. § (2) bekezdése szerint fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.