Támogatta a jogi bizottság az új köztisztasági rendeletet

2023. 06. 19., 16:03
Hat igen szavazattal és egy tartózkodással támogatta az új köztisztasági rendelet elfogadását a Jogi és Ügyrendi Bizottság hétfői ülésén. A végső döntést a csütörtökön ülésező városi közgyűlés hozza meg.

Az új rendelet szerint az ingatlantulajdonosok kötelesek gondoskodni az ingatlan előtti járda, kerékpárút 3 méteres szélességben való hó- és síkosságmentesítéséről és tisztántartásáról. A kereskedelmi és vendéglátóhelyek a bejárat közelében és a közvetlen megközelítési útvonalon kötelesek köztéri hulladékgyűjtő edényt és csikktartót elhelyezni és annak rendszeres ürítéséről saját költségen gondoskodni. Anyagszállításnál a szállító köteles tevékenységét úgy végezni, hogy a közterület ne szennyeződjön. Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásával a közterület szennyeződik, előidézője köteles azt a munkavégzés után azonnal eltávolítani. Az építési munka során keletkezett - közterületen tárolt - építési törmeléket, egyéb hulladékot a tevékenység befejezése után legfeljebb 48 órán belül el kell szállítani.

Az új rendelet értelmében az önkormányzat átvállalja az 50 literes vegyes hulladékra meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj teljes vagy közel teljes (90 százalékos) összegét azoktól az ingatlanhasználóktól, akik 70 év felettiek, vagy egyedül élnek, illetve gyereküket egyedül nevelik, és az egy főre jutó jövedelmük a mindenkori szociális vetítési alap 250 százalékát nem haladja meg.

Amennyiben a csütörtöki közgyűlés elfogadja, az új köztisztasági rendelet július 1-jén lép életbe.

Dobos József ellenzéki képviselő üdvözölte az új rendelet azon rendelkezéseit, melyek egyértelműen kimondják, hogy a vendéglátóhelyek és a társasházak közvetlen környezetét a tulajdonosoknak kell tisztán tartaniuk. Mint mondta, úgy tapasztalja, hogy az utóbbi időben egyre jobban elterjedt a lakosság körében a téves nézet, miszerint minden közterület tisztántartása az önkormányzat feladata. Az új rendelet ezt világosan rendezi - emelte ki.

Az új rendelet megalkotására alapvetően azért van szükség, mert a törvényi módosítások eredményeként 2023. július 1. napjától az állam felelősségi körébe kerül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésének feladata. Ezzel párhuzamosan az önkormányzatnak a hulladékgazdálkodással összefüggő jogszabály-alkotási hatásköre megszűnik, így hatályon kívül kell helyezni a köztisztaságról és hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2014-es önkormányzati rendeletet, és új rendeletben szabályozni immár csak a köztisztasággal kapcsolatos kérdéseket.