Zenés áhítat messiási zsoltárokkal

2023. 06. 06., 13:57
Az elmúlt év örömeire és szomorú eseményeire hálaadással visszaemlékező közösségi alkalmat tartottak hétfő délután a református internátus dísztermében. A zenés áhítaton a Kecskeméti Vég Mihály Énekkar tagjai a Messiás személyére és majdani országára utaló zsoltárokat szólaltattak meg.
Fotó: Banczik Róbert
A galéria 12 képet tartalmaz

A Biblia ószövetségi részének sokat olvasott és énekelt könyve a 150 zsoltárból álló gyűjtemény, a Zsoltárok könyve. Találhatók benne himnuszok, könyörgések, tanító költemények, zarándokénekek, a zsidó történelem nagy eseményeiben – elsősorban az Egyiptomból való szabadulásban – megnyilvánuló isteni gondviselést magasztaló zsoltárok, átokzsoltárok és jövendölések. Ez utóbbiak között különös fontossággal bírnak a messiási zsoltárok, melyek az eljövendő Messiás személyére és országára vonatkoznak. Ezek közül szólaltatott meg néhányat a református internátus dísztermében hétfő délután megtartott zenés áhítaton a Kecskeméti Vég Mihály Énekkar.

A Mikesi Tibor orgonista-kántor és Vass-Eysen Ákos beosztott kántor vezette kórus tagjai hálaadással gondoltak vissza az elmúlt évben történtekre, a Jóistentől kapott ajándékaikra épp úgy, mint a hitben elfogadott veszteségeikre, így például azokra a szeretteikre, gyülekezeti tagokra és az énekkarhoz kötődő személyekre, akik a közelmúltban hunytak el. Ezzel a lelkülettel szólaltatták meg a messiási zsoltárok közül többek között a Messiás diadalát jövendölő második zsoltárt, és így énekelték bátor, zengő hangon: „Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről jő.” Az alkalmon harsonán és furulyán Hámori Áron működött közre, Reményik Sándor Kegyelem című versét Mező Gábor presbiter, az énekkar tagja szavalta el.