Kardos Pálra emlékeztek a Kodály Iskolában

2023. 02. 24., 10:37
A magyar kórusművészet egyik legnagyobb egyénisége, Kardos Pál halálának 45. évfordulója alkalmából hangversenyt rendeztek csütörtökön a Kodály Iskolában. Az emlékkoncerten az intézmény öt kórusa lépett színpadra. Az emelkedett hangulatú est során – életművét megköszönve – a Kardos Pál Alapítvány emlékérmének arany fokozatát vehette át Ladics Tamásné, az iskola korábbi igazgatónője.

Az ünnepi rendezvény első perceiben Balogné Papp Boglárka, a Kodály Iskola intézményvezetője köszöntötte a zenét, a kórusmuzsikát kedvelő vendégeket, valamint a hangversenyt személyes jelenlétével is megtisztelő özvegy Kardos Pálnét és dr. Ordasi Pétert, majd át is adta a mikrofont a Liszt-díjas karnagynak, aki a Kardos Pál Alapítvány nevében szólt néhány szót. A pályáját 1974-ben Kecskeméten kezdő zenepedagógus előbb az alapítvány céljairól beszélt.

A Kardos Pál Alapítvány 1991-ben jött létre azért, hogy ne merüljön feledésbe mindaz, amit mi egy életre szóló élményként kaptunk” – mondta, azután ezt az „élményt” az iskola egyik korábbi diákjának szavait visszaidézve jellemezte. A Kardos Pál kecskeméti és szegedi kórusában is éneklő Csillag Gabriella így emlékezett vissza kiváló tanárára: „Egy áramkört alkottunk, amit Tanár Úr fehéren izzó egyénisége töltött meg magasfeszültséggel. Sűrített térbe-időbe kerültünk, amikor fölemelte a kezét, s ebben a mozdulatban már ott élt a mű lelke. Olyannak látom őt, mint az evangéliumi magot, amelynek el kellett halnia – Tanár Úr a tanítványaiban hoz százszoros termést.” Végül dr. Ordasi Péter egy kis ajándékkal lepte meg a házigazda intézményt. A képbe keretezett fotót, amelyen az ismert szegedi újságíró, Horváth Dezső a mosolygós Kardos Pált örökítette meg, azzal a szavakkal adta át Balogné Papp Boglárkának, hogy az ünnepeltről elnevezett terem falára helyezzék ki, hogy „tekintetében is fürödhessenek a mostani növendékek”.

Ezt követően a házigazda intézmény vezetője is megemlékezett Kardos Pálról, az iskolához, Kecskeméthez fűződő munkásságáról: „Nemesszeghy Lajosné Szentkirályi Márta, az ének-zenei iskola alapító igazgatója 1972-ben hívta Kecskemétre Kardos Pált, aki az iskola gyermekkarával már az első évben kimagasló sikerrel szerepelt Zürichben. Kardos Tanár Úr haláláig Kecskeméten, a Kodály Zoltán Gimnáziumban tanított, vezette a leánykart és a Kecskeméti Városi Vegyeskart.  Pedagógiai és művészi munkája mellett végig jelentős népművelő tevékenységet folytatott, számos előadást, tanfolyamot tartott hazánkban és külföldön egyaránt. Kiváló kórusok kerültek ki keze alól, akikkel rendszeresen koncertezett, nemzetközi versenyeken vett részt, több díjat nyert. Karnagyi munkásságának elismeréseként 1972-ben Liszt Ferenc-díjjal tüntették ki. Egyszerre tiszteljük benne a tudóst, hiszen jelentős kutatásokat végzett az énekkari intonáció és az akusztika területén, a tanárt és a művészt, az embert.” Ünnepi beszédét Balogné Papp Boglárka is idézettel fejezte be: „Ladics Tamásné Zsóka néni szavait fogom idézni zárásként, aki szintén a ma esti koncertünk vendége, a Kodály Iskola volt igazgatója. Ő így emlékezett Kardos Pálra: »Csodálatos tanáregyéniség, kórusvezető volt. Személyisége, munkája, tanítványai és kollégái iránt megnyilvánuló szeretete olyan légkört teremtett, amellyel mindenki, aki a közelében lehetett, jobbnak, többnek érezhette magát. Életünk nagy ajándéka, hogy együtt dolgozhattunk vele.«

Az ünnepi gondolatok után – köszönet- és emlékezésképpen, tisztelegve Kardos Pál szakmai munkája előtt – a Kodály Iskola öt kórusa lépett színpadra. Először Szegedi Ildikó vezetésével az Antanténusz Kórus, azután a Szűcs Magdaléna vezette Clarus Fiúvegyeskar és Balázs Gergely Ádámmal az élükön a Kodály Iskola Vegyeskara énekelt, valamint a Miraculum Gyermekkórus és az Aurin Leánykar által megszólaltatott zeneművekben gyönyörködhettek a megjelentek, utóbbi két együttest Durányik László vezényelte.

A felcsendülő kórusművek között egy emelkedett hangulatú „közjátéknak” is részesei lehettek a Kodály Iskola Nemesszeghy Márta-termét csaknem teljesen megtöltő zeneszeretők. Özvegy Kardos Pálné – életműve elismeréseként – a Kardos Pál-emlékérem arany fokozatát nyújtotta át Ladics Tamásnénak. „Az emlékérmet olyanok kapják, akik Kardos Pál munkásságának folytatói, hű gondozói. Ladics Tamásné Kardos Pál kecskeméti évei alatt messzemenő gondoskodással és figyelmességgel segítette minden munkáját, úgy is mint zenei igazgatóhelyettes, úgy is mint a nagykórus állandó zongorakísérője. A Kecskeméti Városi Vegyeskar alapítója és elnöke volt. Kodály Zoltán szellemében fogant célkitűzéseik, azonos zenei elképzeléseik tették harmonikussá együttműködésüket. Ennek alapján kapott először 2003-ban emlékérmet. Azóta kiteljesítette azt a tevékenységet, amellyel tovább öregbítette a Kodály Iskola hírnevét, mindvégig a Mester által kijelölt úton haladva. Ikonikus alakja ő az iskolának, hiszen az egész szakmai életútja ide kötötte, évtizedeken többféle beosztásban is. Most az életmű elismeréseként nyújtjuk át neki a Kardos Pál-emlékérem arany fokozatát.”