Szólások Arany János verses műveiben - Beke József könyvbemutatója a könyvtárban

2023. 04. 12., 16:05
Március elején jelent meg Beke József nyugalmazott kecskeméti középiskolai tanár legújabb kötete Szólások és szólásszerű kifejezések Arany János költői nyelvében címmel. A mű kecskeméti bemutatóját április 11-én, a költészet napján rendezték meg a Katona József Könyvtárban.
Beke József (b) és beszélgetőpartnere, Kriskó János (Forrás: Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár)

Beke József, a Bányai Júlia Gimnázium legendás magyar szakos tanára, a Katona-bicentenáriumra jelentette meg első írói szótárát 1991-ben, amelyben Katona József Bánk bán című drámájának szókészletét dolgozta fel. A Bánk bán-szótárt a Zrínyi-szótár követte 2004-ben, újabb öt év elteltével jelent meg a Radnóti-szótár (2009), majd az eddigi legnagyobb léptékű munka, az Arany-szótár következett, amely nyolcévnyi munka eredményeként, a költő bicentenáriumára, 2017-ben jelent meg. Ez a munka három kötetben, több mint 3000 oldalon 22423, Arany János által használt szót értelmez és magyaráz meg példákkal illusztrálva, az írói szótárak szabályai szerint.

Az Arany-szótár munkálatai közben tűnt fel Beke Józsefnek, hogy Arany verses műveiben, de különösen az elbeszélő költeményekben rengeteg korabeli szólás, vagy szólásszerű kifejezés szerepel, amelyek értelmének pontos ismerete nélkül maguk a művek is nehezen érthetők meg, vagy egyenesen félreérthetők. Újra nekilátott hát a gyűjtésnek, és az elmúlt év végére elkészült új kötetének anyagával, amely az Arany János költői nyelvében előforduló szólásokat és szólásszerű kifejezéseket tartalmazza. Ez lett a sorban az ötödik írói szótára Beke Józsefnek, aki e könyv megjelenésével egymaga annyi írói szótárt jegyez, mint a szótárak másik felét összeállító alkotói közösségek együttvéve. Szótára van még Balassi Bálintnak, Csokonai Vitéz Mihálynak, Juhász Gyulának, 4 kötetben Petőfi Sándornak, és önálló szótárt kapott a Toldi is.

Forrás: Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Az Arany-szótár összeállítása közben Beke Józsefet is meglepte, hogy a költő szövegei milyen gazdag tárházát jelentik az Arany korabeli, illetve a már akkor is archaikusnak tekinthető szólásoknak. Gondos kutatómunka eredményeként végül 1897 szólás, vagy szólásszerű kifejezés került a kötet szótár-részébe, ahol Beke József pontos magyarázatokat ad az egyes szólások megértéséhez. Nem kevésbé izgalmas a kötet második fele, ahol kilenc esszét olvashatunk Beke József tollából.

Az írásokban, amelyek kivétel nélkül a kiadvány számára készültek, illetve a szerzői előszóban Beke tanár úr kifejti, hogy némiképp eltérve a nyelvtudományi kánontól, ő maga mit ért szólásokon vagy szólásszerű kifejezéseken, és felvázol egy saját tipológiát is a szólások fajtáira. Elsőként tárgyalja azokat a szólásokat, amelyekhez Arany János is jegyzeteket fűzött a pontos megértést elősegítve. Önálló cikkben foglalkozik az erkölcsi tanulságokat megfogalmazó, a bibliai eredetű, a gesztusjellegű és az ellentétes értelmű szólásszerű kifejezésekkel. Önálló esszét kaptak továbbá a népmese és a népélet ilyetén kifejezései, a szólásszerű kifejezésekben szereplő számok, valamint a variációs és az összetett, többsíkú szólások és szólásszerű kifejezések.

Forrás: Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Beke József az írások mindegyikénél törekedett rá, hogy Arany János költői nyelvének idetartozó kifejezései közül bemutasson néhány, külön figyelemre méltó, érdekes vagy tanulságos példát. A szerző törekvése volt az is, hogy felhívja a figyelmet e szólások különleges szépségére, Arany nyelvének kivételes gazdagságára.

Beke tanár úr szerzői előszavában legutóbbi munkájáról az alábbiakat írta:

„Hálás vagyok a sorsomnak, amiért lehetőséget adott arra, hogy az Arany-szótár elkészítése után még egyszer elmélyedhettem Arany János költői nyelve egyik igen fontos elemének, a szólásszerű kifejezéseknek összegyűjtésében és rendszerezésében. Meglepően nagy munkát követelt ez mennyiségében, és meglepően nagy élvezetet adott minőségében. A nyelvi zsenialitás különleges csúcsait vélem fölfedezni a költő némely idetartozó kifejezésében. E könyv élvezetesen komoly munkálatai után csak azt mondhatom, hogy Arany géniuszát még nagyobb szellemi magaslaton látom, mint eddig: a köznapi egyszerűségből kinövő szólásféleségeknek az aktuális művészi variálás révén történő költői magaslatra emelése anyanyelvünk bámulatosan széles lehetőségeit mutatja föl, s szerintem ezen a téren a magyar költészet utolérhetetlen csúcsteljesítményét jelenti.”

Forrás: Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Beke József könyvét ezúttal is, mint az Arany-szótár esetében, az Anyanyelvápolók Szövetsége jelentette meg. Előszót írt a munkához Juhász Judit, a szövetség elnöke, és Grétsy László nyelvészprofesszor, az Anyanyelvápolók Szövetségének tiszteletbeli elnöke, akinek szóban elmondott köszöntőjéből, felvételről, részleteket láthatott a kecskeméti könyvbemutató közönsége is. A 89. életévében járó szerzőt minden irányból áradó szeretet vette körül ezúttal is: számos egykori tanítványa jött el, hallgatta meg, és köszöntötte őt a bemutatót követően.