Címke: könyvajánló
Keresés
Dátum választó
Rendezés
115 találat
2024.04.14

Könyvajánló – Carson McCullers: Az esküvői vendég

Az írás számára istenkeresés. Carson McCullers a Magányos vadász a szív című regényével vált ismertté hazánkban, s valóban, leginkább a magány csalogányhangú énekeseként tarthatjuk számon. Jelen kisregénye talán legsikeresebb, legszebb alkotása, mely által egy kislány szemszögén keresztül vehetünk részt egy felkavaró, de mégis édesen szomorú utazásban, mely kezdete és folytatása egy soha véget nem érő pillanatnak.
2024.04.07

Könyvajánló – Gerlóczy Márton: Váróterem

Hogy miért is választottam éppen egy olyan kortárs szerző prózakötetét, akinek újságírói-publicista megnyilvánulásai nem egyöntetűen szimpatikusak? Egyrészt, mert különlegesnek és értékes korlenyomatnak mutatkozik ez a keveset tárgyalt regény, s mert olyan kérdésköröket feszeget, melyeket csaknem húsz éve tárt elénk, másrészt manapság – politikától függetlenül is – foglalkoztatnak minden magyar embert, kimondva-kimondatlan. Most vált érett felnőtté, szülővé az a generáció, amelyről szól, akiknek zsenge éveibe egy személyes és megindító történeten keresztül, sajátos és szabad lélekre valló narratívát lebegtetve enged bepillantást.
2024.03.30

Könyvajánló – Olivia Rosenthal: Az engedetlenség hét útja

Népszerűek napjainkban a keleti tanításokról-tanítómesterekről szóló könyvek. Sokan egyfajta magánvallást-filozófiát alakítanak ki maguk számára, szabadon szemelgetve a kínálatból, mások mesterekhez szegődnek, megint mások egyenesen új vallás alapítójának képzelik magukat. Veszélyes terep ez. Olivia Rosenthal könyve is egy mester tanításait foglalja magában, mégsem a hagyományos értelemben vett, eklektikusan ezoterikus vonalat képviseli. Szépirodalmi művet tartunk kezünkben, mely igen mélyen és értő szemmel merít a keleti filozófiából, gyöngyszemeket aknáz rejtett tudásanyagából, mégis szépirodalom marad, miközben vallástól függetlenül boncolgatja az engedelmesség fogalmát.
2024.03.16

Könyvajánló – Sarkadi Imre: A gyáva

Mi a nagyobb bátorság: viperát tartani kezünkben, vagy elszántan felvállalni a mindennapi élet terheit? Lenyelni egy hernyót, vagy hűséges társnak maradni egyvalaki mellett életfogytig? Sarkadi Imre kisregénye az önpusztító hazardírozás és a tiszta tudat őszinte megnyilvánulásait ötvözi, miközben fellebbenti a leplet a korabeli művészvilágról, a férfi-női szerepekről két igen különböző létformát ábrázolva. Még különlegesebbé teszi a művet, hogy épp a szerző tragikus és talányos halálának napján jelent meg első publikációja, tehát egyben egy életmű lezárása is.
2024.03.10

Könyvajánló – Kamocsay Ildikó: Sola gratia

Kamocsay Ildikó nevét nem csak regényíró-novellistaként, hanem a magyar fordításirodalom egyik kiemelkedő alakjaként is ismerheti az olvasóközönség. Több tucatnyi francia nyelvű kötet fordítójaként, melyek a legjelentősebb kiadóknál láttak napvilágot, regényei-kisregényei több díjat is elhoztak számára. Sola gratia című kisregénye különös témaválasztásában igen olvasmányos, élettel teli és jó stílusérzékkel megírt életrajzi darab.
2024.03.03

Könyvajánló - Truman Capote: Mozart és a kaméleonok

„Ha valakinek tehetséget ad az Isten, korbácsot is ad hozzá; és a korbácsot kizárólag önostorozásra szánja” – írja Truman Capote könyve bevezetőjében. A tökéletes, eszményi próza megteremtésére törekvés, a műfajok ötvözésének kísérleti munkája és egyben az író vitathatatlan zsenialitásának ékköve ez a novellagyűjtemény. Az önostorzás kíméletlen őszinteségében és önmaga felvállalásában mutatkozik meg, mely lebilincselő olvasmánnyá varázsolja Capote egyik utolsó művét.
2024.02.24

Könyvajánló – Bendl Vera: Majdnem negyven

Bendl Vera könyvét olvasva az első, legerősebb benyomásunk talán az lehet, hogy „ez a nő jól ír”! A másik pedig talán az, hogy igazán női perspektívából szemléli az életet, egy igazán tisztán – avagy mocskosul – női sorsot véve górcső alá. Eredeti és igen éles látásmódja miatt érdemes kézbe venni ezt a regényt, s átgondolni, hogy mi lesz velünk nőként, ha elfogy a remekbe készült lencsefőzelék, hogy vajon a negyvenes szám már több önreflexiót, öntudatot követel-e, s hogyan tovább, hogyha nincs kezünkben a sors gyeplője oly módon, ahogyan azt szeretnénk…
2024.02.18

Könyvajánló - J. D. Salinger: Franny és Zooey

Salinger nevével automatikusan a Zabhegyezőt társítja az olvasóközönség. Kevesebben ismerik a Glass-család köré kanyarított novellaciklusát, mely nagy regénytervének egyik állomása volt. Ebből a történetfüzérből emelkedett ki a Franny és Zooey, mely a hétgyermekes család két legkisebb tagjára épül. Salinger Jézus alakját járja körül az emberi ego programjain átfuttatva, leleplezve és megszánva az embert, aki nem más, mint a mindenkori „Kövér Hölgy”…?! De ne szaladjunk előre…
2024.02.10

Könyvajánló – Bartis Attila: A kéklő pára

Egy letűnt korszak párája csapódik le kéklőn, olykor egészen sötéten kéklőn Bartis Attila novelláskötetében. Csapódik, miközben csapong, olykor odacsap miután megnyitotta a beszéd áradatának csapjait. Kelet-, s Közép-Kelet-Európa közös történelmi ábrákkal megrajzolt töredékeit, cserépdarabkáit veszi szemügyre, s villantja föl az ismerős életérzést. Persze többről van itt szó holmi nosztalgiázgatásnál. A megelevenedő múlt elevenbe talál, mert úgy forgatja a valóságot, hogy a bolondságon és színjátékon, a fikción és a párán át is eljusson hozzánk a lényeg…
2024.02.04

Könyvajánló – Simone de Beauvoir: Képek, káprázatok

Az 1960-as évek Párizsának életképei tűnnek elénk Simone de Beauvoir regényében. Az írónő, aki vállaltan ellentmondásos és igen összetett személyiségként írta be magát az irodalomtörténetbe, itt is az ellentmondásokra, társadalmi anomáliákra, látszat és valóság kettősségére fűzi a történet fonalát. Lelkes feministaként, filozófusként is nevet szerzett magának, noha szépirodalmi alkotásai nem tükrözik egyértelműen nézeteit, s maga írói életművét tartotta legszámottevőbbnek. A Képek, káprázatok című regény egy fiatal nő önmagára ébredésének kivonata, miközben küzdelme a külsőségek mögött található világba taszítja.
2024.01.28

Könyvajánló – Karikó Katalin: Áttörések – Életem és a tudomány

Nobel-díjas tudósunk, Karikó Katalin Kisújszállásról valósította meg az igazi „amerikai álmot” – noha esze ágában sem volt. Élettörténete hatalmas példázata annak, hogyan érik be a kitartás, a szenvedélyes munka és az alázat gyümölcse. Nem csak azért aktuális magyar fordításban tavaly megjelent könyve, mert e hónapban ünnepli születésnapját, hanem azért is, mert örökérvényű és hosszútávra méretezett motivációt nyújthat mindenki számára. Nem mellesleg, szívet melengető ragaszkodása szülőföldjéhez, barátaihoz és az Alföldhöz: „Azt hiszem, mindig is az a lány maradok, aki a magyar Alföldön először rácsodálkozott a természetre, és megbűvölten nézte a körülötte látványosan kibontakozó életet.”
2024.01.21

Könyvajánló – Alberto Moravia: A megvetés

Talán mindenki számára ismerős érzés rémálomból fölébredni. S az a lelkiállapot is, mikor egy súlyos esemény után az álom gyógyító mezejéről visszaránt az ébredés rideg valósága. A hétköznapokból pedig még inkább ismerős lehet a tehetetlenségérzés, mikor hiába próbálunk valaminek az okára, indítékára lelni. Moravia kisregénye ezeken a pástokon fut, sűrűn váltogatva az utakat, de végig egyetlen egy szemszögből és mozdulattal bontva ki a hatalmas lélektani batyu zsinegét, melyet egy szerencsétlen férj hordoz a hátán kínkeservvel.
2024.01.13

Könyvajánló – Márai Sándor: Válás Budán

Nehéz eldönteni, hogy ezt a könyvet el kell-e mindenképpen olvasni, vagy pedig egyáltalán nem volna szabad. Talán különös így kezdeni egy könyvajánlót, de megkerülhetetlen az a tény, hogy a regény alapjaiban forgathatja föl a valóságérzékeléshez és a lét értelmezéséhez, a szerelemhez kötődő meggyőződéseinket. Ezért ironikusan kiírhatnánk a figyelmeztetést: „olvasása gyenge idegzetűeknek nem ajánlott”. Többről van itt szó, mint egy válásról, s többről, mint egy történet elmeséléséről. Ez a nyugtalanító, a hazai porondon méltatlanul háttérbe szorított Márai-regény nem kevesebbet állít, mint hogy „nem szavakon és cselekedeteken múlik az életben, mi lényeges”.
2024.01.07

Könyvajánló – Bohumil Hrabal: Táncórák idősebbeknek és haladóknak

Az ihletet nem lehet tanítani – a „hrabali táncóra” egy lélegzetvételnyi ihletés, minden hétköznapi logikát és összefüggést nélkülöző mondatnyi életöröm, s noha nem tanuljuk meg ennek a hrabali táncnak a lépéseit, de mindenképpen közelebb kerülünk hozzá, s az élethez. A könyv legtöbb méltatója kiemeli az „öröm” szót, mert valóban, örömöt sugároz minden kesernyés mondata, furcsa baklövése, gátlástalan trágársága mellett. Megbocsájtjuk neki, mert „nem tudja, mit cselekszik”, de örül és örömöt áraszt ez a jó beszélőkéjű suszter, aki ki nem fogy a szóból.
2023.12.23

Könyvajánló - Rabindranath Tagore: Áldozati énekek

Megfoghatatlanul misztikus, ugyanakkor csodálatosan egyszerű – épp mint Jézus születése. Rabindranath Tagore bengáli költő versei saját angol fordításain keresztül érkeztek el hozzánk mintegy száz évvel ezelőtt, s varázsolnak el bennünket megfoghatatlanul gyönyörű, reszketően érzékeny, a mélységes fájdalom és öröm húrjait megpendítő lélek szemlélődése által. A misztikus líra kozmikus igézetébe vonz bennünket ez a már életében szent énekesként csodált szerző.
2023.12.17

Könyvajánló – Annie Ernaux: Árulás

Két ikerszöveget tükröztet a 2022-ben Nobel-díjat kapott Annie Ernaux ebben a kis könyvecskében. Ő volt az első francia női író, aki ebben az elismerésben részesült. A modern Simone de Beauvoir-ként is aposztrofált szerző szülei történetét írja meg két egymástól elkülönülő vallomásban; az emancipáció és az átalakuló társadalom szűrőjén keresztül a szülő-gyerek viszony alakulását, átalakulását, mélységesen mély gyökereit az emlékezés lassuló, de gondosan megválasztott perspektívájából.
2023.12.09

Könyvajánló – Borbély Szilárd: Nincstelenek

A Nincstelenek Borbély Szilárd csaknem tíz éve távozott, tragikus sorsú kortárs írónk megrázóan valóságos dráma-regénye. A 2013-ban publikált mű a magyar irodalom egyik alapművévé avanzsált, az Év könyvének választották, nem véletlenül. Mégis, nem került be kitörölhetetlenül a köztudatba, ahogy maga az író sem oly módon mint mondjuk egy Esterházy, Nádas vagy Krasznahorkai. A könyv a kívülállásról szól, így hát be is teljesíti sorsát – hogyha hagyjuk. Ami biztos, hogy több ez, mint társadalomrajz, több mint dokumentum. A gyermekkor nyers és velőkig hatoló fájdalma és szikrázó tisztánlátása elevenedik meg a könyv lapjain.
2023.12.03

Könyvajánló – Stanczik-Starecz Ervin: Nincsen és van

Egy olyan vérbeli író könyvét foghatjuk kezünkbe, aki – saját szavait idézve – köp arra, hogy „az öreg komcsi nagyírók” szerint milyen a prózai művek klasszikus szerkezete. Ezúttal túlsúlyban vannak a versek, de a kompozíció és tartalom úgy formabontó és eredeti, hogy hangnemében egységes és kimunkált marad. Keresztes Szent János és Szent Mihály Arkangyal védelmező árnyékából eljutunk a szerzővel együtt – hatalmas szellemi-lelki utazás – Budapesttől a japán szentélyeken át egészen a mapucse indiánokig.
2023.11.25

Könyvajánló – Knut Hamsun: Éhség

„Soha méltóbbnak még nem jutott ez a dicsőség" – mondta Thomas Mann, mikor Knut Hamsun megkapta az irodalmi Nobel-díjat 1920-ban. Később fasizmussal vádolták, számkivetetten halt meg több mint kilencven éves korában. Ez a tébolyult fényekben pompázó remekmű, a szerző első, fiatalkori remekműve, mely az egyik legfontosabb testi szükséglet, a táplálkozás köré, az éhség mindent átalakító kínszenvedésein keresztül vezet bennünket a norvég kisvárosi lét nyomorába, műfaját tekintve színdarab, dráma is lehetne – ahogyan készült is belőle átirat. Villanásaival, mélyen emberi szembefordulásaival, folytonos megalázkodások maró öniróniáján keresztül csiszolja és érzékenyíti lelkiismeretünket.
2023.11.18

Könyvajánló – Hegyi Botos Attila: Evangélium

Szükségünk van az örömhírre. Hegyi Botos Attila kötete mintegy gyógy-hírként, gyógyírként hat a mindennap felénk áramló rémhírek arzenáljában. Bár első gondolatunk az lehetne, mit is képzel ez a szerző: talán fölülírná magát az evangéliumot? Vagy istent játszik? Kinek is képzeli magát? De hogyha fölnyitjuk a könyvet, rájövünk, hogy keresve se nagyon találunk nála szerényebb, s a természet ritmusához, lényegéhez alázatosabban aláhajló, halk hangon éneklő szerzőt. S amit hirdet: puszta örömhír.