Május 3-án és 4-én lesz az óvodai jelentkezés

2023. 04. 12., 14:25
Május 3-án és 4-én 8 és 18 óra között tartják az óvodai jelentkezést az önkormányzati intézményekben a következő nevelési évre - tudtuk meg a Városháza közleményéből.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő valamennyi óvoda május 3. és május 4. napján (szerdán, és csütörtökön) 8 és 18 óra között tartja az óvodai jelentkezést a 2023/2024. nevelési évre.

Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése után lehet felvenni. Felvehető az a gyermek, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő valamennyi óvoda fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket.

Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) gyermekével együtt érkezzen, és vigye magával:

  • a saját és gyermeke személyi azonosítóját, lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét
    tartalmazó igazolványt,
  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
  • amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását
    biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat és a szülő vagy
    szülők nyilatkozata), valamint
  • a szülő vagy szülők munkáltatói igazolását

A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a szülők Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének címzett, de az érintett intézménynek (óvodának) beküldött érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be. Az óvodaköteles gyermek beiratkozásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.

Amennyiben a szülő nem tesz eleget kötelességének, a Kecskeméti Járási Hivatal elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt.

További részletek a város honlapján.

A jelentkezési lap ITT tölthető le!

Iskolai beiratkozás

Minden gyermek, aki augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, tankötelessé válik. A tanköteles gyermekek iskolai beiratkozására április 20-21-én van lehetőség. A beiratkozással kapcsolatos hasznos tudnivalók a KRÉTA rendszerben olvashatók.