Új köztisztasági rendeletet fogadott el a közgyűlés

2023. 06. 22., 11:54
Új köztisztasági rendeletet fogadott el csütörtökön a városi közgyűlés. A rendelet az eddigi szabályozáshoz képest egyértelműbben kimondja az ingatlantulajdonosok kötelezettségét a környező járda, kerékpárút tisztántartására, valamint új elemként bevezeti a kereskedelmi és vendéglátóhelyek kötelezettségét hulladékgyűjtők és csikktartók kihelyezésére. A rendelet a továbbiakban is fenntartja a szociálisan rászorulók 90, illetve 100 százalékos támogatását a hulladékszállítási díj kifizetésében.

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester kiemelte: az önkormányzat átvállalja az 50 literes vegyes hulladékra meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj teljes vagy közel teljes (90 százalékos) összegét azoktól az ingatlanhasználóktól, akik 70 év felettiek, vagy egyedül élnek, illetve gyereküket egyedül nevelik, és az egy főre jutó jövedelmük a mindenkori szociális vetítési alap 250 százalékát nem haladja meg. A kedvezményre évente lehet pályázni.

Szamler László önkormányzati képviselő szerint az új köztisztasági rendelet egy újabb fontos lépést jelent a tisztább, egészségesebb környezet megteremtése felé vezető úton Kecskeméten. Mint mondta, az új rendelet egyértelművé teszi, hogy a köztisztaság eléréséhez nem elég az önkormányzat, a munkából mindenkinek ki kell vennie a részét. A szűk renitens réteget, ha mással nem lehet, a szankció erejével kell rávenni a jogkövető magatartásra. Az új rendelet szerint a szabályszegőket a jegyző közigazgatási bírsággal, a közterület-felügyelő helyszíni bírsággal sújthatja.

Az új rendeletet Pászti András önkormányzati képviselő is méltatta. Mint mondta, Hunyadivárosban számos lakó önkéntes munkával vesz részt a közterületek, például játszóterek tisztán és rendben tartásában, ugyanakkor az érem másik oldala, hogy "szemétturisták" is fel-felbukkannak és luxuskocsikból kiszállva öntik rá szemetüket a már tele lévő hulladékgyűjtő edényekre.

Az új rendelet szerint az ingatlantulajdonosok kötelesek gondoskodni az ingatlan előtti járda, kerékpárút 3 méteres szélességben való hó- és síkosságmentesítéséről és tisztántartásáról. A kereskedelmi és vendéglátóhelyek a bejárat közelében és a közvetlen megközelítési útvonalon kötelesek köztéri hulladékgyűjtő edényt és csikktartót elhelyezni és annak rendszeres ürítéséről saját költségen gondoskodni.

Anyagszállításnál a szállító köteles tevékenységét úgy végezni, hogy a közterület ne szennyeződjön. Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásával a közterület szennyeződik, előidézője köteles azt a munkavégzés után azonnal eltávolítani. Az építési munka során keletkezett - közterületen tárolt - építési törmeléket, egyéb hulladékot a tevékenység befejezése után legfeljebb 48 órán belül el kell szállítani.

Az új rendelet megalkotására alapvetően azért van szükség, mert a törvényi módosítások eredményeként 2023. július 1. napjától az állam felelősségi körébe kerül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésének feladata. Ezzel párhuzamosan az önkormányzatnak a hulladékgazdálkodással összefüggő jogszabály-alkotási hatásköre megszűnik, így hatályon kívül kell helyezni a köztisztaságról és hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2014-es önkormányzati rendeletet, és új rendeletben szabályozni immár csak a köztisztasággal kapcsolatos kérdéseket.

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester a közgyűlésen jelezte: a vonatkozó törvény kihirdetése egyelőre nem történt meg, így a rendeletet most azok nélkül a passzusok nélkül tudják elfogadni, amelyek a szemétszállítási díj átvállalására vonatkoznak. Amint a törvény kihirdetésre kerül, a rendeletet módosítják, és ezeket a rendelkezéseket is beemelik a szövegbe.

Az új köztisztasági rendeletet a közgyűlés egyhangúlag, 18 igen szavazattal elfogadta. A rendelet július 1-jén lép életbe.