Ünnepi istentiszteleten adtak hálát a református Pálmácska Óvoda 15 éves fennállásáért

2023. 10. 01., 14:56
Ünnepi istentiszteleten adtak hálát vasárnap délelőtt a Kecskeméti Református Pálmácska Óvoda 15 éves fennállásáért. A belvárosi református templomban tartott istentiszteletet az óvoda Csillag csoportjába járó apróságok éneke, rövid prózai előadása és imája tette különösen meghitté. A szertartás keretében a Pálmácska Óvoda igazgatóhelyettese, Andrásyné B. Tóth Anikó átvehette a Tradicionális Magyar Keresztyén Oktatásért-díjat.
Fotó: Banczik Róbert
A galéria 44 képet tartalmaz

A Kecskeméti Református Egyházközség által fenntartott Pálmácska Óvoda 15 éve működik Kecskeméten. Kezdetben a Munkácsy Mihály utcában volt a székhelyük, majd 10 évvel ezelőtt, 2013-ban az intézmény kiegészült egy gyönyörű felújított műemléképülettel az Erkel utcában. Azóta itt van központjuk, három óvodai csoporttal, míg egy negyedik csoport a Munkácsy utcában működik.

Az istentiszteleten Kuti József lelkész köszöntötte a jelenlévők közül Szabó Gábort, a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye nyugalmazott esperesét, valamint Varga Lászlót, a Dunamelléki Református Egyházkerület korábbi püspök-helyettesét, akiknek szolgálata alatt elindulhatott az óvoda, Hörcsök Imrét, a Pálmácska első igazgatóját, valamint Szemereyné Pataki Klaudiát, aki nemcsak polgármesterként, de szülőként is jelen volt az ünnepi istentiszteleten, hiszen kislánya a Pálmácska Óvodába jár.

– Ragyogjatok! – fordult az óvodások felé prédikációjában Komádi Róbert református lelkész, felidézve a Mózes I. könyvéből felolvasott igei szakaszt, mely a Nap, a Hold és a csillagok teremtéséről szólt. – Sugározzátok tovább azt a fényt és meleget, ami Istentől és a Szentírásból árad felétek! – mondta a gyerekeknek és az egész gyülekezetnek.

Az istentisztelet keresztelővel kezdődött, és az óvoda jubileumának ünneplésével később is a gyerekek álltak a középpontban. A Csillag csoport kicsinyei, majd nevelőik is szép éneket adtak elő. Különösen felemelő volt a Miatyánkot közösen imádkozni az egyik óvodás, Kökény Tibor vezetésével.

Kökény Tibor, a Pálmácska egyik óvodása a Miatyánkot imádkozza

Kuti József lelkész köszöntőjében kiemelte, hogy a Pálmácska Óvoda hármas híd-szerepet tölt be. Először is híd a kisgyermekes családok és a Református Általános Iskola között, hiszen az oda beiskolázott gyerekek legnagyobb része a Pálmácska Óvodából kerül ki. Másodszor híd a Pálmácska a Kecskeméten működő másik református óvoda, a Károli Gáspár Református Egyetem által fenntartott Kaszap utcai óvoda felé is. Végül hidat képez a városban működő többi keresztény óvoda felé, hiszen Simon Andrásné, a Pálmácska igazgatónője aktív szerepet vállal a város keresztény óvodáinak közösségbe szervezésében.

Kuti József református lelkész és Simon Andrásné óvodaigazgató

Az istentisztelet keretében került sor a Tradicionális Magyar Keresztyén Oktatásért-díj átadására, melyet ezúttal Andrásyné B. Tóth Anikónak, a Pálmácska Óvoda igazgatóhelyettesének ítéltek. Simon Andrásné igazgatónő laudációjában felidézte, hogy Andrásyné B. Tóth Anikó 1983-ban kezdte meg óvónői munkáját a Lánchíd utcai óvodában, majd a Hosszú utcai óvodában folytatta pályáját egészen 2013-ig, amikor csatlakozott a Pálmácska akkor induló Erkel utcai óvodájához. Munkájában kiemelt hangsúlyt fektet a keresztyén hitre való nevelésre, melyet a gyermekek mellett a szülői közösség szervezésében is aktívan képvisel – hangsúlyozta. A díjat az alapítók képviseletében Varga László nyugalmazott püspök-helyettes adta át.

Kuti József és Andrásyné B. Tóth Anikó igazgatóhelyettes, a Tradicionális Magyar Keresztyén Oktatásért-díj kitüntetettje

Az ünnepi istentisztelet után szeretetvendégségre várták a híveket a Pálmácska Erkel utcai épületének udvarán.